Þjóðviljinn - 17.06.1978, Blaðsíða 18

Þjóðviljinn - 17.06.1978, Blaðsíða 18
18 SIÐA — ÞJÓÐVILJINN Laugardagur 17. júnl 1978 BROTTFOR HERSINS erforsenda þess að unnt sé að takast á um innanlandsmál með árangri tilframbúðar öllum er okkur vitaskuld ljóst hvað nærtækast er í baráttunni nú þessa dagana, þ.e. ao hnekkja kjararánslögum þeirrar óvin- veitturikisstjórnarsemviöhöfum haft yfir okkur i 4 ár. Baráttan er þvi miöur enn varnarbarátta, viö erum ekki aö marka skref framá- vi6, við reynum að ¦ iáta ekki hrekja okkur afturábak. Þannig hefur staöa okkar i raun og veru veriö sl. 35 ár. Allt frá þvl 1942 höfum vib veriö ao andæfa gegn einhverskonar kjaraskerðingar- lögum. Ávinningar ef srótt er á Vissulega hefur nokkuö áunnist og ég ætla ekki ao halda fram ao vi& stöndum nákvæmlega I sömu sporum aö öllu leyti. Þa& sem hefur áunnist eru t.d. betri efna- leg kjör alþýðufólks og það sem etv. er mikilvægara, opnari aö- gangur unglinga úr verkalýös- fjölskyldum til náms. Betri heilsugæslu, læknisþjonustu og fleiri atriöi gæti ég Hka nefnt. Þetta er aö sjálfsögðu þróun sem barátta verkalýðshreyfingarinn- ar hefur leitt af sér og haldist hef- ur i hendur vi6 aukna efnahags- lega velmegun þjóöarheildarinn- ar. En hlutfalliö er enn hi6 sama. Ojöfnuöurinn er sá sami. Viö erum enn i vörn. Og ef viö höldum áfram a6 beita sömu baráttuaöferöum getum við hald- i6 áfram þessu varnarstrföi lengi enn og hjakka6 i sama farinu. Þa6 er kannski heldur ekki þao versta, amk. skárra en a& láta undan. En ef viö viljum láta okk- ur muna nokkuö á leiö, þá veröum viö aö breyta um baráttua6feröir og setja okkur hærra mark en a6 vera i vörn og gæta fengins árangurs. Höfnuin stéttasamvinnu Ef viö viljum áfram, ef vib hyggjum á sókn, þýöir ekki annaö en gera ljóst og segja þa6 skýrt og skorinort, ab verkalýðsbaráttan er pólitík, hún er fyrst og fremst pólitik og ekkert annað og I raun- inni sú eina pólitik sem virkilega er þaö nafn gefandi. Þvi hvaö er pólitik annab í raun en barátta stéttanna um skiptingu þjó&ar- teknanna? Þessvegna er allt tal um samvinnu stéttanna algerlega úti hött og ekki til neins annars en tefja fyrir þeirri þróun sem vib viljum vinna aö. Að íhaldinu blöskri Þaö ætti auövitaö a6 fella rikis- stjórn au&stéttarinnar i kosning- unum og þaö ætti auövitaö aö koma i veg fyrir myndun rfkis- stjórnar sem beitir sér fyrir hags- munum auövaldsins. En þaö er ekki nóg a6 viö skiljum a& hér þarf öbruvisirikisstjórn. Þekking og skilningur eru ab visu grund- vallaratribi, en duga þö ekki til. Sist af öllu dugar a& pakka þab i einhverjar mjúkar umbu&ir sem vib höfum ab segja, eba setja markib lægra en vib raunveru- lega stefnum ab. Slikt leibir a&eins tilhugsanavillu, sljóleika og lamabs baráttuþreks. Mein- ingu sína verbur ab segja hreint út og þab verbur ab taka upp þannig kröfur, aö fhaldinu blöskri, þám. ihaldinu i verka- lýöshreyfingunni sjálfri. Þar gagnar engin tillitssemi. Til hvers lika? Stéttasamvinna á þessu sviöi leiöir i besta falli til kyrrstööu, en samfara henni er yfirvofandi hætta á tapi, á flótta tilbaka. Sagdi Einár satt? Mál, sem verkalýbshreyfingin hefur látib liggja i láginni sl. 30 ár, ma. i nafni „friðar" innan hreyfingarinnar, er baráttan gegn ásælni erlends stórveldis og hersetu 1 landinu. 1945-46 beitti ASt sér mjög harkalega gegn Keflavfkursamningunum þannig ab eftír var tekib vibar en hér i landi. En núer svo komib, ab Ein- ar Agústsson utanrikisráöherra getur vitnab til þess vib umræbur á Alþingi, ab herinn og hans um- svif I Keflavik séu þar í fullri þökk verkalýbshreyfingarinnar, enda komi suöurnesjaverkalý&sfor- ingjarnir sjálfir uppi ráðuneyti þegar samdráttur verbur í fisk- vinnu þar suburfrá og beinlinis bibji um meiri framkvæmdir á Veílinum, svo þeirra fólk geti fengib þar vinnu. Það var nú ekki þægilegt að sitja undir þessu og vita, að hann var sennilega aö segja satt. Ályktun ASÍ-þings Þaö bar reyndar til gleöilegra ti&inda á si&asta þingi ASl, a& þar var samþykktályktun gegn hern- um og NATÓ. En siöan hefur framkvæmdastjórn ASl ekkert gert meö þa ályktun til e&a frá. Og ég þori vart a& hugsa þá hugs- un til enda, hva6 upp kynni að koma ef taka þyrfti ákvöröun sem stanga&ist á vi& skammtima hagsmuni þeirra suöurnesja- krata. En þaö skulum vi& lfka gera okkur ljóst, a& þar eru svo sannarlega meiri hagsmunir i veöi en daglaun einhverra verka- manna. Herinn sem sumum vir&- ist nti grúfa svo mildilega yfir öllu, sérstaklega þvi fjær sem fólk er frá honum á landinu, er i senn þýðingarmikil au&supp- spretta fyrir voldugustu ættir landsins og um lei& ákve&in bak- trygging au&stéttarinnar. Meö herinn a& bakhjarli getur rikis- stjórnin leyft sér svotil hvaö sem Tökum að okkur smiði á eldhúsinnréttingum og skápum, bæði i gömul hús og ný. Sjáum ennfremur um breytingar á innréttingum. Við önn- umst hvers konar húsaviðgerðir, úti og inni. Verkið unnið af meisturum og vönum mönnum. Trésmídaverkstæðið Bergstaðastræti 33 — Simar 41070 og 24613 VUborg Harðardóttir. Úr ræöu Vilborgar Harðardóttur á fundi Alþýðu- bandalagsins á Akureyri 1. maí í vor er,og ef svo óliklega skyldi vilja tilaö istenskalþý&a ætlaðiaö fara að láta hendur skipta, þá er her- inn til taks. Enda hefur fastaher i landi ævinlega veriö tæki einnar stéttar til aö ráða yfir annarri og vernda arðránsaöstöðu sina. Undirrótin efnahagslegs edlis Ma. af þessum ástæðum er baráttan gegn hernum óa&skilj- anleg baráttunni fyrir bættum kjörum og ekki hægt aö berjast af viti um pólitik á Islandi fyrr en hann er farinn. Meö þvi aö reka hann af höndum okkar og komast úr herna&arbandalaginu sem vi& nú erum þatttakendur I, sköpum við okkur abstöbu til frekari baráttu. Um leib leggjum vib okk- ar lób á vogarskálina I alþjóölegri baráttu I mun viðara samhengi. í ágreiningnum um herinn er und- irrótin efnahagslegs eölis einsog I flestum ágreiningsmálum ö&rum enda pólitikin i raun fyrst og fremst baráttan um brauöiö. Herstö&in hér er ekki annaö en hlekkur I heimsvaldastefnu Bandarikjanna og vestrænna auðvaldsrikja sem stefna að þvi aö ná ítökum æ viöar um heiminn fyrir fjölþjóölega auöhringi og peningastofnanir. Náttúruauð- lindir Evrópu eru sem næst gjör- nýttar svo ekki er þar oröið eftir miklu að slægjast, nema þá helst fólkinu, sem lengra er komið i almennri menntun og tækniþjálf- un en i þriðja heiminum og þa& má nota til a& nýta au&lindirnar þar. Um þær er enda sannarlega tekist á, einsog sést á keppni stor- veldanna um ahrif og ítök i Afrlku, Arabalöndunum og reyndar vlbar. Auðlindapólitík hervaldsins Vegna vaxandi áhrifa þjob- frelsishreyfinga sem krefjast yf- irrá&a yfir eigin au&lindum og réttláts ver&s fyrir hráefnin er nú ekki lengur hægt a& stela hráefn- um og arbræna þjóbir þribja heimsins á sama hátt og gert var f skjóli nýlenduvaldsins. En þá er bara skipt um a&ferð og nú reynt með glfurlegum tilkostnaði að grafa undan sjálfstæði þjóbanna til a&tryggja a&stö&una. Fyrst og fremst beinast þessar tilraunir a& Afrfku sem uppbygging vestræns i&na&ar og vestrænt au&vald hef- ur aí mikhi leytigrundvallastá og þykir fyrir öllu að halda þar áfram arðránsaöstöðunni. Þetta er gert með að stuðla að myndun vilhallra r ikisstjórna með miitum og spiHingu. 1 nafni þróunarað- stoðar er iðulega á sama hátt unnið fyrst og fremst að eigin hagsmunum og búið um sig i landinu þar sem „hjalpin" er þegin. A tslandi eigum við ómetanleg- an auð þar sem eru orkulindir okkar. Enda stendur ekki á, að eftir þeiin sé sóst af au&hringun- um. En til að tryggja fjárfesting- ar sínar og til varnar gegn hugs- anlegri andstöðu, tam. verkföll- um, skemmdarverkum eða jafn- vel þjóðnýtingu — ef til kæmi sjálfstæðissinnuð rikisstjórn — vilja au&hringarnir hafa hér Nató-herstöö og hermenn aö gripa til. Við þekkjum dæmin þegar ur öðrum löndum þar sem fólkið vildi fara aö yfirtaka eign- irnar. Óheilindi — vohleysi Ég sag6i áðan að ég áliti, að varla væri hægt a& berjast af nokkru viti um a&ra pólitfk á Is- landi á me&an hér er erlendur her. í;g held lika að meirihluti þjó&arinnar sé i hjarta slnu mót- fallinn þvl a& hafa hér þennan her. En þvi mi&ur er einnig or&i& nokku&um, a& fólki sé sama, þa& yppti öxlum og segi sem svo: Gerir þaö nokkuö til? Er ekki bara ágætt a& fá títá hann vegi, flugvelli og jafnvel hafnir? Og þvi ætla ég þessu máli svo miki& af tima minum hér, a& jafnvel meö- al þeirra pólitisku afla, sem lengst og fastast hafa sta&i& I baráttunni gegn hernum er fari& aögæta nokkurs vonleysis. Tvisv- ar hefur Alþý&ubandalagi& átt a&ild a& rikisstjórn og beitt sér fyrir, a& inni stjórnarsamninginn væru tekin ákvæ&i um uppsögn herstö&vasamningsins. En f hvor- ugt skiptib stó&u samstarfsflokk- arnir vi& samninginn, þeir voru óheilir i' af stö&u sinni og rá&andi öfl innan þeirra reyndar frá upp- hafi akveðin a& koma f veg fyrir framkvæmd samkomulagsins. Brottförin er skilyrði Vegna þess a& vi& erum hér á fundi sem Alþý&ubandalagið heldur og afþvi a& kosningar eru ; ánæstaleiti, ætlaéga&leyfamér a& or&a þá skoðun mina, að þa& megi ekki ske oftar, að Alþyðu- bandalagið fari I rikisstjdrn nema ; brottför hersins sé fyrirfram ger6 að skilyröi. Þa6 er bjargföst IrU ; mfn, aö brottför hersins er bæði tákn og forsenda þeirrar breyt- ingar eða byltingar sem yrði að > verða á stjórnmálalifi i landinu til að unnt væri að fara að takast á um innanlandsmál með árangri til frambúðar. Að öðrum kosti veröur bara haldið áfram að . sækja sóslalista og vinstri menn inni rikisstjórn á nokkurra ára fresti til að lappa uppá efnahags- llfið þegar biiiö er a& klii&ra öllu með taumlausri græðgi og skammsýni gróðabrallaranna, — og sparka þeim sí&an út aftur með einhverju mdti þegar þeir hafa unnið bót á verstu göllunum — svo hinir geti aftur brug&iö á leik. Verkefnin eru hvarvetna Vitaskuld er ég ekki svo barna- leg a&halda, a& allt sé fengiö meö abfá herinnburteba ab ekki þurfi jafnframt ab vinna ab öðrum málefnum. Verkefnin eru vissu- lega nægileg og við þurfum'að láta hendur standa framúr erm- um, sósialistar, vera virk i baráttunni og virkja aðra. É>g vil leggja áherslu á, a& þaö er ekki nóg að tala um baráttu- mál verkalýösins f jóröa hvert ár i kosningaslagnum né heldur einu sinni á ári. 1. maf. Þeim orðum sem þá hljóma verOur a& fyigja eftirá hverjum degi, hvar sem þií ert staddur, félagi, hvenær sem tækifæri gefst. 1 þeirrisókn gagn- ar engin sameining stéttanna e&a „fagleg eining" einsog viö heyr- um stundum prédikaö. Þar kem- ur ekkert annaö a& gagnienharð- vltug barátta gegn þeim sem koma f veg fyrir jöfnuð og rétt- læti. Baráttan gegn auðvaldi gegn hervaldi, gegn heimsvaldastefnu. Blikkiðjan Asgaröi 7/ Garöabæ önnumst þakrennusmiöi og uppsetningu — ennfremur hverskonar blikksmíöi. Gerum föst verðtilboo SÍMI 53468

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.