Þjóðviljinn - 12.06.1982, Blaðsíða 34

Þjóðviljinn - 12.06.1982, Blaðsíða 34
88 SÍÐA — ÞJÓÐVILJINN Helgin 12.-13. júnl 1982 Fundurinn i AlþýOubandalaginu í Kópavogi var fjölsóttur og skiptust menn I tvö horn varðandi afstöö- una til ráöningu nýsbæjarstjóra og formennsku i nefndum kaupstaOarins. Ljóm. — eik Áfram vinstri meirihluti í Kópavogi: Kristján Guðmunds- son ráðinn bæjarstjóri Tillaga um frestun á afgreiðslu málsins felld með 5 atkvæða mun í Alþýðubandalaginu Félagsfundur í Alþýöu- bandalaginu i Kópavogi samþykkti í fyrrakvöld að ganga til meirihlutasam- starfs með Alþýðuf lokki og Framsóknarflokki og var samstarfsyfirlýsing þess- ara þriggja flokka jafn- framt samþykkt á fundin- um með 25 atkvæðum gegn 7, 21 sat hjá. Bæjarstjóri verður Kristján Guð- mundsson núverandi fé- lagsmálastjóri Kópavogs- kaupstaðar. Fundurinn i Alþýöubandalag- inu var fjölsóttur og spunnust all- miklar og harðar umræður um meirihlutamyndunina. Fundar- menn lýstu allir ánægju sinni með samstarfsyfirlýsinguna efnis- lega, en margir voru óánægöir með þá ráðstöfun að skipta um bæjarstjóra i Kópavogi. Var lögö fram tillaga um frestun á stað- festingu samkomulagsins til að unnt væri að leysa bæjarstjórnar- málið á einhverjum öðrum Prófessor í málvísindum heldur fyrirlestur Joan Maling prófessor I al- mennum málvlsindum frá Brandeis, University I Banda- rikjunum, flytur opinberan fyr- irlestur i boOi heimspekideildar Háskóla fslands mánudaginn 14. júni kl. 17:15 I stofu 422 I ArnagarOi. Fyrirlesturinn nefnist „Re- flexives in Modern Icelandic" og verður fluttur á ensku. Prófessor Joan Maling hefur einkum lagt stund á setninga- fræði. A undanförnum árum hefur hún lagt sig sérstaklega eftir setningarfræði ger- manskra mála annarra en ensku, einkum setningafræði Is- lensku og annarra Norður- landamála. Joan hefur tvisvar dvalist hér á landi sumarlangt — I síðara skiptiö (1980) sótti hún sumarnámskeið f fsiensku fyrir erlenda stúdenta. Háskóli á Akureyri? Hvernig má efla Akureyri sem miðstöð mennta og visinda utan höfuðborgarinnar? Þetta er verk- efni sem ný nefnd, skipuð af menntamálaráðherra, kemur til meðaðfjallaum. I nefndinni eru: Birgir Thorla- cius, ráðuneytisstjóri i mennta- málaráðuneytinu og er hann for- maður hennar, dr. Guðmundur Magnússon, rektor Háskóla Islands og Tryggvi Gislason, skólameistari Menntaskólans á Akureyri. I frétt frá menntamálaráðu- neytinu segir að nefndinni sé ætl- að að kanna nánar ýmis konar menningarstarfsemi og meta hvort það flokkist undir viðfangs- efni hennar. Sérstaklega er nefndinni ætlað að kanna hverjir möguleikar séu á að taka upp kennslu á háskólastigi á Akur- eyri. Útboð — húsgögn Framkvæmdanefnd byggingaráætlunar óskar ef tir tilboðum i húsgögn i Menning- armiðstöð við Gerðuberg. útboðsgagna má vitja á skrifstofu VB, Suðurlandsbraut 30. Tilboð verða opnuð 25. júni n.k. Framkvæmdanefndbyggingaráætlunar grundvelli, en sú tillaga var felld með 5 atkvæða mun. Fram kom á fundinum að Al- þýðubandalagið I Kópavogi hefði einn flokka i bænum lýst yfir traustiá bæjarstjóra, Bjarna Þór Jónsson, og starfsmenn bæjarins og þvi væri flokkurinn siðferði- lega skuldbundinn til að leita allra leiða til að koma i veg fyrir að Bjarni Þór yrði látinn víkja úr starfi. Þá var einnig bent á að fjölmargir starfsmenn bæjar- skrifstofanna og Strætisvagna Kópavogs hefðu með undirskrift- um mótmælt fyrirhuguðum bæj- arstjóraskiptum og að flokkur sem berðist fyrir auknu lýðræöi innan fyrirtækja hlyti að taka all- mikið tillit til óska starfsmanna i þessum efnum. Þeir sem vildu ganga til sam- starfs á þeim grundvelli sem fyrir fundinum lá, kváðust nú harma það að bæjarstjóri væri látinn vikja nú og að sú ráðstöfun væri Alþýöubandalaginu á móti skapi enda hefði flokkurinn lýst yfir stuðningi við núverandi bæjar- stjóra fyrir kosningar. Hins vegar hefðu samstarfsflokkarnir i þeim meirihluta sem verið er að koma á laggirnar sótt mjög fast að ráða Kristján Guðmundsson fyrir bæj- arstjóra og Alþýðubandalagið hefði ekki afl til að standa þar á móti. Björn Ólafsson, sem hafði forystu fyrir viðræðum Alþýðu- bandalagsins um meirihluta- myndunina kvað þá menn sem nú væri mest rætt um mjög hæfa báða tvo en þrýstingur hinna flokkanna tveggja, sérstaklega Framsóknarflokksins, hefði ráðið úrslitum um bæjarstjóraskiptin. 1 lok fundarins i Alþýðubanda- laginu i Kópavogi voru sam- þykktar tvær ályktanir. Onnur um að flokkurinn legði á það rfka áherslu að ráða formanni skóla- : nefndar kaupstaðarins og hin um | aö lýst væri fullu trausti á fráfar- i andi bæjarstjóra, Bjarna Þór Jónsson. Þar segir: „Alþýöu- bandalagið harmar að ekki náðist fram i samstarfsyfirlýsingu væntanlegra meirihlutaflokka að Bjarni Þór Jónsson yrði áfram bæjarstjóri. Sjónarmið Alþýðu- bandalagsins i þessu máli féllu ekki að sjónarmiðum Alþýðu- flokks og Framsóknarflokks sem staðfest voru á fundum þessara flokka 9. júnf s.l. Alþýðubandalagið f Kópavogi lýsti yfir stuðningi við bæjar- ! átjóra og aðra bæjarstarfsmenn á félagsfundi nokkru fyrir kosning- I ar. Alþýðubandalagiö itrekar fyrri yfirlýsingar um traust á Bjarna Þór Jónssyni og dregur þar hvergi úr." —v. I Lektorsstaða Svavar með flest atkvæði Svavar Sigmundsson hlaut flest atkvæði á deildarfundi heim- spekideildar Háskóla fslands I gær 1 stöOu lektors I fslensku fyrir erlenda stúdenta viO skólann. Svavar hlaut 21 atkvæði, Jón Hilmar Jónsson 8, Margrét Jóns- dóttir 3 og Eyvindur Eiríksson ekkert. Svavar hefur m.a. verið lektor við Kaupmannahafnarháskóla og unnið að undanförnu við Oröa- bókina. Hann er lesendum Þjóð- viljans að góðu kunnur fyrir mál- þættina i Sunnudagsblaðinu. -ög. Uggvænlega há tala dauðaslysa í vatnaferðum_________________ 80 banaslys fráárinul970 t nýútkominni skýrslu sem Slysavarnarfélag tslands hefur látið vinna eru tekin saman öll dauOaslys sem tengjast vatna- ferOum allt frá árinu 1970. Hér er um aO ræfla bátsferðir f ám og vötnum og ferflir smábáta viO land. Einnig dauOaslys sem tengjast ferflum bifreiOa yfir straumharOar ár og fljót og enn- fremur ferflir hestamanna. t ljós kemur aO dauflaslys undir þessum kringumstæDum eru uggvænlega tfO og hafa alls 80 manns farist þegar óhapp hefur orOiO undir þessum kringum- stæflum frá 1970. Inn I dæmiO koma einnig slys þegar börn hafa verifl viO leik viO læk, tjarnir efla vilpur. Flest banaslys þessarar teg- undar urðu 1976 en þá létu 12 manns lifið, en ekkert slys varð hinsvegar 1972. t fyrra voru slysin 2. Slysavarnarfélagið boðaði til blaðamannafundar I gær þar sem þessum upplýsingum var komið áleiðis. Forráðamenn fundarins vildu minna fólk á að fara gætilega þegar lagt er af stað f bátsferðir af ýmsu tagi, þegar bílum er ekið yfir straumharðar ár og einnig eru hestamenn áminntir um að fara varlega er þeir sundriða yfir ár og fljót. Slysavarnarfélagið vill vekja athygli á margskonar búnaði sem nauðsynlegt er að taka með sér i ferðalög, bæði á sjó og landi. Upplýsingar um björgunarvesti i miklu úrvali er að fá á skrifstofum SVFl —hól. Sj álfstæðisflokkurinn vantreystir fulltrúalýðræðinu Skref til baka segir Adda Bára Sigfúsdóttir MeO þessu yrOi stigiO skref afturábak I lýflræOismálum Reykvikinga, sagOi Adda Bára Sigfúsdóttir borgarráOsmaflur AlþýOubandalagsins um tillögur SjálfstæOisflokksins I borgar- ráfli I gær um aO fækka borgar- stjórnarfulltruum niOur 115 fyr- ir næstu kosningar. Tillögu þeirra var visaO til borgar- stjórnar sem tekur málifl fyrir 1. júll n.k. — Fjölgun fulltrúa var gerð til þess að auka lfkurnar á þvf að endurspegla fjölbreytileg við- horf borgarbúa i borgarstjórn- inni, sagði Adda Bára enn frem- ur. — Við teljum töluna 21 full- trúa vera eölilega og þannig gæfist fleirum kostur á yfirsýn yfir borgarstjórnarkerfið. En Sjálfstæðisflokkurinn vill hverfa aftur til fámennisstjórn- ar. Þeir vilja hafa sem mest vald á fárra höndum. Þetta er ó- tviræð afturför, sagði Adda Bára að lokum. —óg Ríkissáttasemj an: Sáttatillagan ekki lögð fram strax Sáttafundur i kjaradeilunum hefur verið boðaður hjá rikis- sáttasemjara kl. 9 árdegis f dag. Þar munu viðræðunefndir beggja aðila halda áfram samn- ingsumleitunum slnum. Guðlaugur Þorvaldsson ríkis- sáttasemjari kvað ekki likur á að hann legði fram sáttatillögu á þessum fundi. Til þess bæri of mikiö I milli aðila. Hann sagðist binda vonir við að menn kæmu nu til leiks með nýjar hugmynd- ir til lausnar svo ekki þyrfti aö koma til allsherjar vinnustööv- unar f lok næstu viku. Sambandsstjórn Vinnuveit- endasambandsins hefur ákveðið aö fresta framkvæmd verk- bannsákvæða um skamman tlma, en vinnuveitendur höfðu boðað verkbann frá 18. júní, en þá hefst jafnframt allsherjar- verkfall allra stærstu verka- lýösfélaganna innan Alþýðu- sambands íslands. —v. Strandskipulagið komið á dagskrá Það er skammt stórra högga á milli hjá SjálfstæOisflokknum um þessar mundir. A borgar- ráðsfundi I gær lögflu fulltrúar Flokksins fram tillögu um að framkvæmdaröfl skipulagsins I Reykjavlk yrfli breytt, þannig afl RauflavatnssvæfliB kæmi ekki til bygginga næst. Hins vegar verði byr jað á svo- kölluðu strandskipulagi, þ.e norðan Grafarvogs og á suður- hluta Seláss (sem þegar eru hafnar framkvæmdir við). Þar með verði tekið undir ibúðar- byggingar svæði sem ætlað var fyrir iðnaðarsvæði og hluti af landi Keldna. Málinu var visað til borgarstjórnar sem tekur það til meðferðar 1. júli n.k. -6g

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.