Dagblaðið Vísir - DV - 04.12.2002, Blaðsíða 4

Dagblaðið Vísir - DV - 04.12.2002, Blaðsíða 4
MIÐVrKUDAGUR 4. DESEMBER 2002 Fréttir I3V Tillit tekið til skólagöngu í fíkniefnamáli Dómari í Héraðsdómi Reykjaness tekur tillit til þess að 22 ára maður, sem hann dæmdi í fikniefnamáli í fyrradag, er á námssamningi í iðn- grein. Þannig var ákveðið að skilorðs- binda alla refsinguna, þriggja mán- aða fangelsi, en maðurinn er ákærð- ur fyrir að hafa verið með 10 e-töfiur og 2,5 grömm af amfetamíni í bíl sín- um þegar lögreglan í Hafnarfirði handtók hann rétt fyrir síðustu jól. Tiilit var tekið til skýlausrar játn- ingar mannsins. „Á hinn bóginn verður ekki fram hjá því horft að brot ákærða er alvar- legt og þykir engu breyta í því sam- bandi sá framburður ákærða fyrir dómi að hann hafi aðeins ætlað að seh'a fíkniefni til að fjármagna eigin neyslu," segir í niðurstöðu Jónasar Jóhannssonar héraðsdómara. Dómarinn ákveður að skilorðs- binda refsinguna þar sem fram sé komið í málinu að brotamaðurinn er á námssamningi og hyggst halda skólagöngu sinni áfram. Þá hafi hann ekki neytt fikniefna í um það bil hálft ár og virðist vera að reyna að ná betri tökum á lífi sínu. -Ótt Krefja formann LÍÚ um skýringar Formannaráðstefna Farmanna- og flskimannasambands íslands (FFSÍ) lýsir vonbrigðum með óábyrga um- fjöllun Kristjáns Ragnarssonar, for- manns LÍÚ, um hlutaskiptakerflð. í ályktun á ráðstefnunni, sem haldin var í Hvalfirði 28. og 29. nóvember sl., er óskað eftir að formaður LÍÚ nefni dæmi til staðfestinga á að skípstjórahlutur hafl verið 50 milljónir króna á ársgrundvelli á íslensku flski- skipi. Bent er á að til þess að skipsrjóri næði slíkum launum þyrfti hann að skila meiri verðmæt- um að landi en nokkur dæmi eru um í sógunni. Af- komutólur í milli- uppgjörum út- gerðarfyrirtækj- anna, þar sem um rekstrarhagnað upp á þúsundir milljóna er að ræða, bendi ekki til að launahlutfall til sjó- manna standi útgerðum á íslandi fyrir þrifum. Síðan segir: „Það er íhugunarefni hvort hags- munir hluthafa útgerðarfyrirtækja séu æðri hagsmunum íslenskra sjó- manna. Árangurstengd launakerfl mættu að skaðlausu vera víðar við lýði í atvinnulifinu, s.s. í ýmsum stórfyrirtækjum sem rekin hafa ver- ið gegnum mörg ár með mígandi tapi án þess að hróflað sé við ofurlaunum æðstu stjómenda sem iðulega eru margföld laun annarra starfsmanna. Þegar hlutaskiptakerfið skapar sjó- mönnum góðar tekjur aukast tekjur útgerða að sama skapi." -HKr. Kristján Ragnarsson. Árni Bjarnason. Krefst skaöabóta af hálfu ríkisins vegna meints harðræðis við handtöku: Franklín Steiner ósáttur við framburð lögreglu Franklín Kristinn Steiner var afar ósáttur við framburð varðstjóra hjá lögreglunni i Hafnarfirði í gær þegar hann bar vitni í máli þar sem hann stefhir ríkissjóði til greiðslu skaðabóta fyrir ólögmæta og harkalega hand- töku, að ungum syni sínum ásjáandi, í lok janúar á síðasta ári. Ljóst er að Franklín hafði ekkert brotið af sér þeg- ar lögreglan handtók hann. Hins vegar hafði lögreglan fengið „almennar upp- lýsingar" um að Franklín feldi efni úti í Krýsuvíkurhrauni - þess vegna hefði honum verið veitt eftirfór á óein- kenndum bíl sem endaði við heimili hans. Varðstjórinn sagði að ákveðið hefði verið að Franklín yrði í stöðu grunaðs og því hefði þótt ástæða til að „b'úka málinu", m.a. með því að leita í bíl hans og slíkt gæti tekið tíma. Franklín krefur rikið um rúma milljón króna í skaða- og miskabætur. Atburðir virðast hafa farið úr bönd- unum, a.m.k. færðist hiti í leikinn, eins og lögreglumaður orðaði það, og handtakan endaði með handalögmál- um. Franklm segir að hann hefði ver- ið tekinn hálstaki aftan frá - kyrking- artaki, þegar sonurinn horfði á - slíkt væri mjög hættulegt enda heföi hann allt of háan blóðþrýsting. Varðstjórinn kvaðst ekki muna til að kyrkingartaki hefði verið beitt. Franklín sagðist hafa verið að fara í bíltúr með soninn í átt að Bláfjöllum en síðan hefði hann tekið eftir að hon- um var veitt eftirför. Honum ber ekki saman við frásögn varðstjórans um hvort honum hafi verið kynntur réttur sinn við handtökuna - hann hafi verið tekinn hættulegu hálstaki aftan frá þegar hann var að sækja gsm-sima sinn í bíl sinn til að gera viðvart vegna drengsins. Varðsrjórinn áréttaði hins vegar að honum hefði einungis verið hleypt úr bilnum til að ræða við dreng- inn. Það hefði Franklín ekki gert. Svo virðist, samkvæmt frásögnun- um, að ekki hefði þurft að koma til þess að þrír lögreglumenn héldu aftur af Franklín - hann var einungis að teygja sig eftir sima þegar átök hófust og eitt leiddi af öðru. Dómurinn mun nú ákveða hvort hér Kretst réttar síns Franklín Steiner gengur hér úrhúsakynnum lögreglunnar i gærdag. Hann telur aö lögregla hafi handtekiö sig fyrr á árinu án ástæöu, aö syni sínum viöstöddum. hafi lög verið brotin gagnvart hinum grunaða en í bíl hans voru engin fikni- efni. Félagsráðgjafi sem kom fyrir dóminn bar að hann hefði gætt drengs- ins á lögreglustöðinni að beiðni lög- reglu meðan verið var að yfirheyra Franklín og leita í bíl hans. Barnið hefði verið rólegt á meðan en lögreglu hefði verið umhugað um að því liði sem best. Drengurinn fékk að þessu loknu að fara aftur til föður síns. -Ótt Úrgangi frá Valhöll ekki lengur dreift á Þingvöllum: Seyra send með tank bílum til Reykjavíkur Seyru frá Hótel Valhöll á Þingvöll- um er ekki lengur dreift á tún ofan Þingvallavatns, eins og viðgengist hef- ur um 15 ára skeið, heldur er henni ekið til Reykjavíkur með tankbílum. Losun skólps frá Hótel Valhöll á Þingvöllum komst í hámæli í haust er ljósmyndari DV myndaði er seyrunni var dreift á tún með mykjudreifara í Svartagili ofan Þingvallavatns. Elías Einarsson veitingamaður hefur haft með höndum rekstur Hótel Valhallar á Þingvöllum siðan í byrjun sumars og var brugðist skjótt við fréttum um seyrudreifinguna enda kom hún hon- um á óvart. í dag er málum þannig háttað að tankbíll frá Hreinsibílum ehf. fer reglulega til að tæma safhþró hótelsins og ekur henni síðan i skólp- stöð Reykjavik. Hótelið er alfarið í eigu ríkissjóð sem tekur nú þátt í seyruflutningun- Seyru úr Valhöll dreift ofanÞii Frétt DV 18. október. um til Reykjavíkur. Þannig má segja að úrgangur frá ferðamönnum á svæð- inu, sem væntanlega koma fiestir af Reykjavíkursvagðinu, er nú sendur rakleiðis til föðurhúsanna á ný. Samkvæmt upplýsingum frá Hreinsibílum ehf., sem annast þessa seyruflutninga, er farin um ein ferð á viku. Er ekið með seyruna í safnstöð í Klettagörðum í Reykjavík. Þetta mun þó aðeins vera bráðabirgðaráðstöfun því að hugmyndin er að koma upp hreinsibúnaði við hótelið. Hótel Valhöil fellur undir forsætis- ráðuneytið. Þar á bæ fengust þær upp- lýsingar að í samráði við rekstraraðila hótelsins, Þingvallanefiid og Fram- kvæmdasýslu ríkisins væri nú unnið að framtíðarlausn. Snerist þetta m.a. um að staðurinn héldi rekstrarleyfi. Þar væru menn að skoða uppsetningu á hreinsibúnaði á staðnum. -HKr. Stytting hringvegar: Borgar sig upp á um þremur árum örlygur Hnefill Jónsson, vara- þingmaður Samfylkingarinnar á Norðurlandi eystra, spurði Sturlu Böðvarsson samgönguráðherra á Alþingi á þriðjudag hvað það kost- aði að stytta veginn milli Reykja- víkur og Akureyrar, annars vegar í Húnavatnssýslu en hins vegar í Skagaflrði. í Húnavatnssýslu færi vegurinn ekki til Blönduóss heldur um Svínadal fram hjá Húnavöllum og Svínavatni og yfir Blöndu á móts við Finnstungu. Sú stytting yrði 15,5 km en Vegagerðin metur kostnað við framkvæmdina á um 900 milljónir króna. f Skagafirði lægi vegurinn ekki um Varmahlíð heldur frá Víðimýri og yfir Héraðs- vötn á móts við Miklabæ. Þar styrt- ist vegurinn um 3,5 km en sú fram- kvæmd kostar um 500 milljónir króna að mati Vegagerðarinnar. Sturla Böðvarsson samgönguráð- herra telur sparnaðinn nema um 400 milijónum króna á ári og þannig mundi framkvæmdin borga sig á liðlega þremur og hálfu ári. Á móti kemur að mati ráðherra að hagsmunir byggðarlaga og atvinnu- rekstrar skerðast og fullvíst má telja að verslunareigendur í Varma- hlíð og á Blönduósi muni verða breytingunum andvigir, komi þær til umræðu. Krafa vegfarenda milli Akureyrar og Reykjavíkur er um styttri og fljótfarnandi veg, enda koma alls ekki allir við á viðkom- andi stöðum til að versla. Umferð- aröryggismál tengjast einnig þessu máli því sleppt er að aka gegnum tvo byggðarkjarna. -GG ! öruggum höndum Þaö er eins gott aö hafa litla hvutta í öruggu haldi enda geta vetrarhvellirnir sem fara yfír landiö feykt þeim á loft. Hann heitir Dreki þessi þótt hann viröist meinlítill. máMmwdidmmmmms&^MÍimÆ Starfsmmnahöpm sendið okkwr iölvuPQSt gjQlggledi@egilsÁs og þið eigið von gjolagleði fra Olgerðinni!

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.