Fréttablaðið - 12.05.2005, Blaðsíða 22

Fréttablaðið - 12.05.2005, Blaðsíða 22
Samgönguáætlun Sturlu Böðvarssonar til næstu fjögurra ára var sam- þykkt á Alþingi í gær. Síð- astliðin þrettán ár hefur ríkið varið 17 milljörðum til vegamála á höfuðborg- arsvæðinu, samanborið við 58 milljarða á lands- byggðinni. Kjördæmi nú- verandi og fyrrverandi samgönguráðherra hafa fengið mest. Samtals hafa 17,3 milljarðar króna runnið til allra vegamála á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt samgönguáætlunum undanfarin þrettán ár, samanborið við rúma 58 milljarða króna sem lands- byggðin hefur fengið á sama tíma- bili. Það þýðir að höfuðborgar- búar og nærsveitamenn fá um 1,3 milljarða króna árlega. Samgöngumál hafa sjaldan verið meira í umræðunni en síð- ustu vikur og mánuði og sérstak- lega varð umræðan hávær eftir að Sturla Böðvarsson samgönguráð- herra tilkynnti að loks yrði ráðist í gerð Héðinsfjarðarganga. Sú framkvæmd þykir mörgum vera æði kostnaðarsöm, svo sem fram kom í nýlegri skoðnakönnun Fréttablaðsins þar sem 70 prósent landsmanna voru andvígir ganga- gerðinni. Deilt hefur verið á for- gangsröð ráðherra í vegamálum og bent á mikilvægi Sundabrautar á sama tíma og miklum hluta vegafjárins er beint norður á Tröllaskaga. Höfuðborgarsvæðið svelt í sam- göngumálum? Einn þeirra sem telja höfuðborg- arsvæðið svelt í þeirri fjögurra ára samgönguáætlun sem sam- gönguráðherra lagði fram fyrir skömmu er flokksbróðir Sturlu í Sjálfstæðisflokknum, Gunnar Birgisson, sem auk þess að gegna þingmennsku hefur mikla reynslu af vegagerð sem verktaki. Hefur hann lagt fram breytingartillögur sem lítinn hljómgrunn hafa fengið og jafnvel valdið reiði margra landsbyggðarþingmanna. At- kvæðagreiðsla fór ekki fram um tillögur hans á Alþingi í gær og var því ekki fjallað um þær frekar. Minnst þrír þingmenn stjórnar- andstöðunnar; Katrín Júlíusdóttir, Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir og Mörður Árnason, ætluðu að greiða tillögum Gunnars atkvæði, en fengu ekki tækifæri til. Samkvæmt tölum sem Vega- gerðin hefur tekið saman um fjár- veitingar til vegamála síðustu þrettán ár hefur á því tímabili verið framkvæmt á höfuðborgar- svæðinu fyrir 17,3 milljarða króna. Er þá miðað við stofnvegi og tengi- vegi og fé til gangagerðar og ferðamannavega talið með. Það er ekki há upphæð sé miðað yfir sama tímabil við Norðvesturkjör- dæmi, sem hefur fengið 24,6 millj- arða króna til vegagerðar. Né held- ur ef miðað er við Norðausturkjör- dæmi, þar sem framkvæmdir að upphæð 20,2 milljarða hafa verið gerðar. Þessi tvö kjördæmi eru heimavellir núverandi og fyrrver- andi samgönguráðherra, þeirra Sturlu Böðvarssonar og Halldórs Blöndal. Suðurkjördæmi situr hins vegar aftast á merinni þegar kem- ur að fjárveitingum til vegamála síðustu þrettán árin en þar hefur verið framkvæmt fyrir 13,6 millj- arða króna á þeim tíma. Tekið skal fram að allar þær upphæðir sem hér eru nefndar eru á verðlagi frá febrúar á þessu ári. Þetta þýðir að höfuðborgar- svæðið, þar sem óumdeilanlega eru flestir á ferð og allar sam- gönguæðar í hvað mestri notkun, hefur fengið 29,6 prósent alls fjár- magns til vegamála síðustu þrett- án árin. Aðeins einu sinni á þessum þrettán árum fengu höfuðborgar- búar hlutfallslega mest en það var árið 1995 þegar hlutfallið fór í 33 prósent. Lægst fór það hlutfalls- lega niður í tæp fimmtán prósent. Þrefalt minna fjármagn Það sem Gunnar Birgisson, borg- arráð Reykjavíkur og margir aðrir ráðamenn á suðvestur- horninu eru ósáttir við er að í nýj- ustu uppfærslu samgönguáætlun- ar til ársins 2008 stendur hlutfall höfuðborgarsvæðisins að mestu í stað. Sé aftur rýnt í gögn Vega- gerðarinnar sést að næstu fjögur ár fara rúmlega 27 milljarðar króna til stofnvega og tengivega á landsvísu en hlutur þéttbýlisins í Reykjavík og nágrenni er aðeins rúmir 6,4 milljarðar. Meðan ekki liggur fyrir nákvæmur kostnaður vegna fyrirhugaðra Héðinsfjarð- arganga telja fræðingar kostnað- inn vera á bilinu sex til átta millj- arðar eða svipaða upphæð og allt höfuðborgarsvæðið fær næstu fjögur árin. Tillögur Gunnars Birgissonar byggja að mestu á því að slá Héð- insfjarðargöng af og nota fjár- magnið að hluta til til að tvöfalda Reykjanesbraut alla leið og koma lagningu Sundabrautar á rekspöl. Tillögur hans taka reyndar til mun fleiri þátta en eingöngu vegamála en Gunnar hefur látið hafa eftir sér að fásinna sé að taka hagsmuni fárra fram yfir hags- muni þess meginhluta þjóðarinn- ar sem býr á suðvesturhorninu. Almenningur á móti Samkvæmt skoðanakönnun sem Fréttablaðið stóð fyrir um síðustu helgi voru tæp 70 prósent allra þeirra sem afstöðu tóku andvíg Héðinsfjarðargöngum meðan rúm 30 prósent voru þeim hlynnt. And- staða höfuðborgarbúa var mun meiri í könnuninni en engu að síð- ur lögðust 57 prósent landsbyggð- arfólks gegn framkvæmdinni. Þrátt fyrir þessa óánægju margra þingmanna og ráðamanna í sveitarfélögum á höfuðborgar- svæðinu með forgangsröðun í vegamálum fengu tillögur Gunn- ars falleinkunn þegar þær voru bornar undir þingið og var engin þeirra samþykkt. Var áætlun sam- gönguráðherra samþykkt að mestu óbreytt. Nokkrir sjálfstæðismenn sendu frá sér yfirlýsingu í gær þar sem fagnað er vilja stjórnvalda til að fjármagna Sundabraut með sér- stökum hætti, en komið hefur fram að til greina kemur að nota til verkefnisins hluta þess fjármagns sem fæst við sölu Símans. Kostn- aður við Sundabrautina er áætlað- ur átta til tólf milljarðar króna. Þeir áskilja sér einnig rétt til að berjast fyrir því að vegabótum innan höfuðborgarsvæðisins verði flýtt enda hafi mörg brýn verkefni tafist í meðförum R-listans. Jónína Bjartmarz, Framsóknar- flokki, sagði eftir atkvæðagreiðslu um samgönguáætlunina að flokk- urinn styddi hana á þeim forsend- um að fé frá sölu Símans færi að einhverjum hluta til lagningar Sundabrautar enda bætti það rýran hlut borgarinnar í áætlun- inni. ■ 22 12. maí 2005 FIMMTUDAGUR Hva› vill Gunnar? Tvöföldun Reykjanesbrautar Þegar hefur hluti brautarinnar verið tvöfaldaður og frekari breikkun stendur fyrir dyrum, en Gunnar vill breikkun alla leið frá Keflavík inn í Reykjavík á næstu fjórum árum. Breikkun Reykjanesbrautar gegnum Kópavog, Garðabæ og Hafnarfjörð er ekki á dagskrá samgönguráðherra að svo stöddu. Göng gegnum Vaðlaheiði Gunnar býður tvenn göng á verði einna. Hann vill slá Héð- insfjarðargöngin af en í staðinn bjóða Vaðlaheiðargöng en sú hugmynd nýtur mikils fylgis fyrir norðan enda auðvelda slík göng allar samgöngur fyrir mun fleiri aðila en Héðins- fjarðargöng myndu gera. Að auki vill Gunnar gera göng milli Siglufjarðar og Fljóta og auðvelda Siglfirðingum að sækja þjónustu í Skagafjörðinn. Sundabraut og Vesturlandsvegur Gunnar vill hraða byggingu Sunda- brautar sem mest má vera en þar að auki vill hann einnig breikka Vesturlandsveg en umferðartafir eru algengar þar á álagstímum. Tilkoma Sundabrautar ætti þó að öllu jöfnu að minnka álag á Vesturlandsveg til muna. Landbúna›arháskóli Íslands A›alstö›var: Hvanneyri • IS 311 Borgarnes • Ísland Sími: (+354) 433 5000 • Fax: 433 5001 Netfang: lbhi@lbhi.is • www.lbhi.is Háskóli lífs og lands Hefur flú áhuga á: • náttúrufræ›i? • umhverfismálum? • náttúruvernd? • n‡tingu náttúruau›linda? N‡r valkostur í háskólanámi: Náttúru- og umhverfisfræ›i Nám í náttúru- og umhverfisfræ›i vi› LBHÍ er flverfaglegt og gefur brei›an bakgrunn fyrir fjölflætt störf e›a framhaldsnám. fiar er fengist vi› allar helstu greinar náttúrfræ›i, náttúruvernd, landn‡tingu og uppl‡singatækni auk skógræktar og landgræ›slu. www.lbhi.is Landbúna›arháskóli Íslands n‡tur sérstö›u vegna sta›setningar, nálæg›ar vi› náttúruna og fjölbreytts námsvals. Lj ó sm yn d : Ó la fu r A rn al d s – H ö nn un : N æ st Hva› vill Sturla? Gerð Héðinsfjarðarganga Útboð fer fram vegna Héðinsfjarðarganga í haust og munu framkvæmdir hefjast á næsta ári. Talsverðar tafir hafa orðið á framkvæmdum vegna ganganna, sem fyrst var áætlað að hefja strax 2003. Breikkun Reykjanesbrautar Sturla hlaut mikið lof Suðurnesjamanna í vetur fyrir að ráð- ast fyrr en ætlað var í frekari breikkun Reykjanesbrautar. Þar er þó aðeins um kafla að ræða og enn er eftir töluverður spotti áður en þessi mikla umferðaræð verður öll tvöföld. Tveir plús einn á Suðurlandsvegi Í samgönguáætlun er gert ráð fyrir að kafli Suðurlandsvegar verði breikkaður um akrein, svokallaður tveir plús einn vegur, en það er í samræmi við óskir Sunnlendinga enda ökuhraði mikill og alvarleg slys algeng á veginum. Breikkun hluta hans dugar þó skammt að mati heimamanna, sem einnig vilja vegrið milli vegarkafla alla leið auk lýsingar sem ekki er til staðar í dag. Smærri verkefni Fjölmörg önnur verkefni eru á stefnuskránni. Stytting þjóðvegarins með nýrri brú yfir Hornafjarðarfljót og endurbygging hring- vegarins í Skagafirði standa þar hæst. ALBERT ÖRN EYÞÓRSSON BLAÐAMAÐUR FRÉTTASKÝRING SAMGÖNGUMÁL Rá›herrakjördæmin fá mest HRINGBRAUT Stærsta framkvæmdin í Reykjavík næstu misseri er færsla Hringbrautar en verkið er vel á veg komið. Mörg önnur brýn verkefni, eins og að setja Mýrargötu í stokk, eru ekki á nýsam- þykktri samgönguáætlun til ársins 2008. SELFOSS Suðurkjördæmi hefur borið skarðan hlut frá borði undanfarin ár. Fjárveitingar þangað nema einungis 13,6 milljörðum króna undanfarin þrettán ár, sem er tíu milljörðum króna minna en Norðvesturkjördæmi hefur fengið á sama tíma.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.