Fréttablaðið - 12.05.2005, Blaðsíða 42

Fréttablaðið - 12.05.2005, Blaðsíða 42
14 SMÁAUGLÝSINGAR Aukahlutir á vagna og kerrur, kerrufætur, hjóla- stopparar, kerrutengi, beisli, dráttar- krókar og kúlur, bremsutjakkar, lamir og lokur, ljós og glitaugu o.fl. Vélaborg Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414 8600, Njarð- arnesi 2, 603 Ak, 464 8600. Til sölu gömul kerra. L 185, B 88. Verð 30-35 þús. Uppl. í s. 696 9888. Gott Colman Taos fellihýsi til sölu. Upp- lýsingar í síma 896 3212. Til sölu Viking fellihýsi árg. ‘00 nýtt for- tjald, 60 vatta sólarrafhlaða, vatnsdæla, 2 gaskútar, stór rafgeymir, 13” dekk, mjög vel með farinn. Verð ca 600 þús. Uppl. í s. 694 3308. Esterel Caramatic fellihýsi, harðar hliðar árg. ‘91 til sölu. Uppl. í síma 898 5734. Óska eftir Palomino eða Coleman ca 9 feta fellihýsi á max 500 þús. S. 864 7859. Til sölu 10 feta fellihýsi 1998 m/farang- urskassa, ísskáp og fortjaldi og fl. Upp- hækkað á 15” felgum. Uppl. í s. 893 1300 & 567 9556. Coleman Cedona ‘01 til sölu, 10 fet, sérlega vel með farið. Með fortjaldi, ís- skáp ofl. S. 898 2027 & 588 8926 & 845 8926. Til sölu Comeman Taos árg. 2001, lítið notaður með sólskyggni, gaskútum og stórum rafgeymi. Uppl. í s. 895 0010. Til sölu Alpen Kreuzer ‘89. Eldavél, vaskur,2 svefnrými, nýl. yfirbreiðsla. Verð 160.000. Uppl. í s. 894 9846. 200.000 þ. InescaMonaco tjaldvagn m/áföstu fortjaldi + aukahl. Uppl. í s. 861 7158. Tek að mér alla almenna gröfuvinnu. Uppl. í s. 893 1030. Lyftarar, brettatjakkar, skæralyftur, lyftu- borð, trillur, vagnar, hjólabúnaður og ýmis léttitæki. Vandaðar vörur, góð verð, öflug viðgerða- og varahlutaþjón- usta. Léttitækni ehf, Stórhöfða 27, s. 567 6955. Allar upplýsingar á www.lettitaekni.is Allar gerðir af vinnulyftum til leigu. Góð tæki & betra verð. Armar ehf s. 565 4646 & 660 1700. Lyftaravarahlutir Varahlutir í flestar tegundir lyftara. Keðj- ur, masturslegur, dekk, gafflar o.fl. Véla- borg Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414 8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600. Gúmmíbátar og Gallar Viðgerðarþjónusta, 10 ára reynsla. Björgunarbátar, vesti & slöngubátar á góðu verði. Uppl. í s. 6607570 www.gummibatar.net Bátaland, allt til báta. Utanborðsmótorar, bátahlutir, dælur, öryggisbúnaður, bátar, þurrkubúnaður og margt fleira. Bátaland, Óseyrarbraut 2 Hafnarfirði S. 565 2680, www.bata- land.is Til sölu niðurleggjari og spil. Uppl. í s. 846 7536. Til sölu 8 manna Quicksilver ásamt 30 hp mótor og vagni. Upplýsingar í síma 863 4181 eða 869 0432. Sportflugmenn, tímasafnarar. Til sölu hlutur í frábæru flugfélagi, 3 góðar vél- ar, enginn kvóti! Verð aðeins 300 þús. Uppl. í s. 820 1005. Til sölu 35” BF Goodrich. Uppl. í s. 849 7878. 4 stk. 13” dekk á álf. á 10 þ. 3 stk. 195/50/15” á álf. á 10 þ. 4 stk. 14” á Primeru felgum á 10 þ. 4 stk. 215/55 16” á 10 þ. 4 stk. 235/60 16” á 10 þ. 4 stk. 12” á felgum á 8 þ. S. 896 8568. Tilboð á sumardekkjum t.d. 155/80 x 13 frá kr. 3980 175/65 x 14 frá kr.5300 195/65 x 15 frá kr. 6200 Hjólbarðavið- gerð Kópavogs, Hjólkó, Smiðjuvegi 26 S.557 7200. Bílakjallarinn Stapahrauni 11, s. 565 5310. Sérhæfum okkur í VW, Toyota, MMC, Suzuki og fl. Aðalpartasalan s. 565 9700, Kapla- hrauni 11 HF. Eigum varahluti í Hyundai, Hondu, Peugeot, Mazda, MMC, Opel og fl. Kaupum bíla til niður- rifs. Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323. Varahlutir í bíla þ.á m. Ford, Opel, Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum bíla til niðurrifs. Partasalan VTS, s. 421 8090. Toyota, Nissan, Opel, Audi 100-95, Suzuki, Lancer. Opið virka daga frá 8-18, laug- ard. 10-15. Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf, Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Air- bag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892 7852. Alternatorar-startarar Viðgerðir-sala. Tökum þann gamla uppí. Vm/Rótor ehf. Helluhr. 4, s. 555 4900. bilapartar.is Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3 Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum ein- göngu með Toyota. Kaupum Toyota- bíla. Opið virka daga frá 10-18. Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557 7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel, Nissan, Toyota, Renault, Honda og fleira. Body hlutir. Eigum á lager boddy hluti í Grand Cherokee, Stratus, Caravan. Ingóbílar sími 897 0163. Bílhlutir, Drangahrauni 6, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til nið- urrifs. Bílapartasalan Ás Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda, Mazda, MMC, Nissan, VW. Notaðir vara- hlutir í flestar gerðir bíla, Kaupum bíla til niðurrifs. Hedd 557 7551 Bílapartasala sem sérhæfir sig í MMC, Nissan, VW, Subaru, Skoda og fl. Opið mán-föst 9-18. Er að rífa Musso ‘98 2,9 TDI. Ek 112þ. kaupi bíla til niðurrifs. S 864-0984. Vantar Nissan Micra ‘87-’90 m. í vara- hluti. S. 553 6713. Á varahluti í Charade ‘88/’93, Civic ‘91, Lancer Colt ‘92/’93, Galant ‘90, Corolla ‘92, Touring ‘92, Sunny ‘92, Micra ‘91, Swift ‘90, Subaru ‘90, Justy, L300 ‘90, Primera ‘93, Escort ‘88. Hyundai Coupe Turbo ‘93. Sonata ‘92. Kaupi bíla. S. 896 8568. Peugeot-Citroen. Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa Peugeot og Citroen. Franskir bílapartar ehf. S. 587 8200 & 694 9117. Ef pústið pípir og bremsurnar braka, hættu að aka og láttu okkur laga. Kvikk- þjónustan, Sóltúni 3, s. 562 1075. “Elegance poolborð” Verðdæmi:Dynasty 8 ft (eik)277.500,Cavalier 9 ft(hnota) 265.900. Hámarksgæði, lágmarks verð S. 698 3917. www.147.is/jb Ótrúlegt verð t.d. stakir jakkar kr. 2.000. Buxur 1.000. Lagersala, Auðbrekku 1. Opið 12-18. S. 564 3477, Jóna. Virkilega fallegur bh/toppur með spöngum í ABC skálum fyrir nettu brjóstin kr. 1.995,- buxur í stíl kr. 995,- Misty Laugavegur 178. Sími 551 2070. Fagleg ráðgjöf og góð þjónusta. Ódýrir Ódýrir Rafmagnshitaðir nuddpottar, ný send- ing að lenda, seinasta seldist upp strax, alvöru nuddpottar með 3ja ára verk- smiðjuábyrgð, Verð frá 450 þ. Tökum við pöntunum núna í s. 869 6700 og 660 6091. Íslenskt handverk Tilbúið íslenskt handverk. Leiðisenglar tilbúnir á leiðið. Flottar tækifærisgjafir. Glerbakkar, skálar ofl. Keramikgallery Dalbrekku 14, Kópavogur S. 544 5504. Comet háþrýstidælur Comet háþrýstidælur, margar gerðir, verð frá kr. 9.950. (Dæla á mynd, 26.390 kr). Vélaborg Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414 8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600. Bílskúrshurðaþjónustan. Bílskúrshurðir og mótorar, varahlutir - viðgerðir. Hall- dór S. 892 7285. Prenthylki Áfyllingarþjónusta fyrir alla prentara. Við fyllum á blek og tóner hylki. Tilboðsverð : Blekhylki á 1790 kr og Tónerhylki á 3990 kr. Móttaka hjá Boða Stimplagerð Bolholti 6. www.prenta.is 2 stk. Monroe/Sensatrac 2 stk Mon- roe/Monroematic Plus. 4 stk Bridgstone dekk ný 185/70 R13 4 stk HanKook nelgd 185/70 R13. S. 894 4428. Minigolf til sölu. 9 holu völlur. Upplagt fyr- ir félagasamtök og einstaklinga. Hagstætt verð. Uppl. í s. 847 7995 & 699 2698. Bensín rafstöð 3KW vélin er mjög lítið notuð, innan við 30 tíma. Verð 70 þús. Sími 897 3656. Ný verslun - nýr staður Höfum opnað stærri og flottari verslun á nýjum stað. Opið frá kl. 10.00 - 18.00 Keramikgallery. Dalbrekku 14, 200 Kóp. S. 544 5504. Ljóst sófasett úr Exó til sölu (3+1+1). 80 þ. Myndir á www.tauga.net. S. 822 1824. Nýtt Ikea rúm, 90*200 selst á 15 þús. Upplýsingar í síma 561 1605. Eldhústæki til sölu Uppþvottavél WD16, eldavél-Kopal 4 hellur 30x30, eldavél-Kopal 6 hellur 30x30, kryddvagn, stálborð 5 stk. (1 stk. 190x60 4 stk. 290x60), diskahitarar 2 stk.-Kopal, kaffivél 10L, gufupottar 2 stk, 100 litr. og 150 litr., stálhillur 5 stk. (1 stk 270x80 1 stk 230x80 1 stk 220x60 1 stk 270x80 1 stk 300x60). Nánari upplýsingar um verð og ástand búnað- ar gefur Svavar K. Garðarsson bryti hjá sjúkrahúsinu og heilsugæslustöðinni á Akranesi í síma 430 6251, netfang svav- ar.gardarsson@sha.is Til sölu lítið notuð skrifstofuhúsgögn, skrifborð, tvær bókahillur, skjalaskápur og skrifborðsstóll. Uppl. í s. 552 5300 eftir kl. 13. Ísskápur 170 cm tvískiptur á 12 þ., 140 cm á 10 þ. 120 cm á 8 þ. á 8 þ. Þríhjól á 2 þ. BMX barnahjól á 2 þ. Einnig vara- hlutir í ýmsa bíla og mikið af dekkjum á felgum. S. 896 8568. Vínrekki Eigum þrjár stærðir af Caddie vínrekk- um, verð frá kr. 5.900. +VSK. Skoðaðu frábært úrval verslunarinnréttinga hjá okkur. Verslunartækni ehf. Draghálsi 4 S. 535 1300 http://www.verslun.is 1-2 útihurðir óskast til kaups. Uppl. í s. 451 2435 og 899 2794. Leigjum og seljum hljóðkerfi stór og smá. JBL, Crown, AKG HljóðX. Grensás- vegi 12 sími 553 3050. Get útvegað allar gerðir af harmonikk- um. Notaðar og nýjar á frábæru verði. S. 690 2020. www.harmonikan.is Sem nýtt. Youn Chang eikarlitað píanó. Verð 250 þús. Uppl. í s. 892 4793. Laney GC 120w gítarmagnari og Squier strat gítar til sölu. Uppl. í s. 868 9680. Hljóðfæri Óskast keypt Til sölu Viðgerðir Varahlutir Hjólbarðar Bílaþjónusta Flug Bátar Lyftarar Vinnuvélar Tjaldvagnar Fellihýsi Kerrur SAMLESNAR AUGLÝSINGAR Njótið lífsins. Hamborgarabúlla- Tómasar. Mark skrifstofustólar á tilboðsverði. Á.Guðmundsson, Bæjarlind Kópavogi. Rafmótorar - gírmótorar Fálkinn Kúplingar í bíla Fálkinn DeWalt meistaraverkfæri. Sindri. Egilstaðir, Egilstaðir. Hamborgarabúlla- Tómasar. Frá Hallgrímskirkju: Síðasta kyrrðarstund vorsins í hádegi á fimmtudegi verður í dag 12. maí. Hallgrímskirkja. Greinakurlarar, garðverkfæraúrval. ÞÓR, Ármúla. Greinaklippur, garðverkfæraúrval. ÞÓR, Ármúla. Slökkvitæki, slökkvitækjaþjónusta. Eldvarnamiðstöðin, Sundaborg. Mundu mig ég man þig. Hamborgarabúlla- Tómasar. Gagnaeyðing í Skútuvogi 13 Sími 568-9095 Gagnaeyðing.is Heildarlausnir í skrifstofuhúsgögnum. Á. Guðmundsson, Bæjarlind, Kópavogi Legur í bíla Fálkinn Ekki núna heldur strax. Hamborgarbúlla- Tómasar. GP Alkaline rafhlöður á góðu verði. Rafhlöðubúðin Rafborg. 20% afsláttur af Smjöri í næstu verslun. Osta-og-Smjörsalan. Heitur matur, heitur matur Þín verslun Seljabraut Flex -T vinnustöðvar á 30. prósenta kynningartilboði. Á .Guðmundsson, Bæjarlind, Kópavogi Verðurfar er hugarfar. IKEA. Skapaðu þér tækifæri með framúrskarandi MBA-námi. Kynningarfundur í Háskólanum í Reykjavík í dag klukkan korter yfir fimm. Háskólinn í Reykjavík. Netsími. Kassi.is Garðhjólbörur, garðverkfæraúrval. ÞÓR, Ármúla. Garðsláttuvélaúrval, garðverkfæraúrval. ÞÓR, Ármúla. Hleðslutæki. Rafhlöðubúðin Rafborg. Afmælistilboð, 25% afsláttur af stökum jökkum. Herrafatverslun Birgis, Fákafeni 11 Samtengjanlegir þráðlausir reykskynjarar. Eldavarnarmiðstöðin, Sundaborg. Nýtt kortatímabil. IKEA. Afmælistilboð, 25% afsláttur á stökum buxum. Herrafataverslun Birgis, Fákafeni 11 Símarafhlöður. Rafhlöðubúðin Rafborg. Ertu svangur? Hamborgarabúlla- Tómasar. Skapaðu þitt eigið draumasumar. IKEA.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.