Fréttablaðið - 12.05.2005, Blaðsíða 44

Fréttablaðið - 12.05.2005, Blaðsíða 44
16 SMÁAUGLÝSINGAR FASTEIGNIR Reiðskólinn Hrauni www.mmedia.is/hrauni Uppl. 897 1992 Látið fagmann járna. Hef járnað mörg af bestu hrossum landsins t.d. Þórodd, Aron, Núma, For- seta, Illing o.m.f. Pantanir í síma 899 9590 Svenni Hjörl. 130 fm einbýlishús til leigu í næsta ná- grenni Akraness (Melahverfi). Getur verið laust um mánaðam. maí-júní. S. 849 3136. 3ja herbergja íbúð á svæði 108 í Jöldu- gróf er laus frá 15/5. S. 863 8892. Herbergi á sv. 105. Húsgögn, ísskápur, örbylgjuofn. Eldunaraðstaða, þvottavél, Stöð 2, Sýn. Uppl. í s. 898 2866. Íbúðir á Spáni Íbúðir til leigu á Spáni. Torrevieja svæð- ið. Frábært verð, frábær staðsetning. Uppl. í síma 00346 17559726 og á dune@internet.is Unnur/Halldór Óska eftir að leigja skúr (vinnuaðstöðu) í 101 Rvk. Uppl. í s. 661 0631 og 517 9770. Óska eftir 2ja herb. íbúð miðsvæðis til leigu. Greiðslugeta og meðmæli góð. Áhugasamir hafið samband í síma 562 7397. Smiður óskar eftir 3ja herbergja íbúð á Reykjavíkursv. Uppl. í s. 847 1481. Einstæður faðir og heilsuráðgjafi óskar eftir 2ja herb., huggulegri íbúð nálægt Laugardalnum. Reyklaus og vínlaus. Skilvísum greiðslum heitið. S. 897 2400. Óska eftir íbúð eða herbergi í einn til tvo mánuði sem fyrst. Staðsetning skiptir ekki máli. S. 694 9117. Hámarks- greiðslugeta 50 þús. Tvítug stúlka óskar eftir herbergi í Rvk. sem fyrst. Reglusemi og skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í s. 866 0140. Er að leita eftir 3ja til 4ra herb. íbúð á höfuðborgarsv. í langtímaleigu. Uppl. í s. 692 3668 Hildur. Nú er rétti tíminn ! Vönduð bjalkahus 23 fm og 37 fm ásamt 10-15 fm lofti til sölu. Altækni s/f 461 1111 og 869 9007 Nánari uppl. www.bjalkahus.com Rafgirðingaefni. Allt til rafgirðinga, staurar, vír, spennu- gjafar, 220V, 12V og 9V einnig sólarraf- hlöður, leiðarar, einangrar, randbeitar- girðingar o.fl. ATH. Góðar leiðbeiningar í Vörulista Vélaborgar..Vélaborg Krók- hálsi 5F 110 Rvk, 414 8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600. Atvinnueign.is Þarftu að leigja eða taka á leigu at- vinnuhúsnæði? Skráðu þig þá á leigu- lista Atvinnueignar þér að kostnaðar lausu. www.atvinnueign.is S. 568 6600. Ártúnshöfði Til leigu er mjög gott, vel staðsett ca. 830 m≤ atvinnuhúsnæði á hornlóð með góðri lofthæð. Mjög góð bílastæði. Húsnæðið getur leigst í einu lagi eða smærri einingum. Í dag er hús- næðið nýtt fyrir bílasölur en möguleiki er á annars konar starfsemi. Áhugasam- ir sendi fyrirspurnir og upplýsingar um eðli starfsemi sinnar og æskilega stærð húsnæðis á dagur@simnet.is Íbúð í Asparási Gbæ. Glæsileg 3ja herb, 100 fm íbúð til leigu 1/6-31/7. frostij@gmail.com Menorca Húsnæði til leigu í Mahón fyrir 6 manns, einnig í Barcelona í september. Upplýsingar í síma 899 5863. Óskum eftir vönum barþjónum, (keyrslu), þjónum í sal og glasatínum. Einnig vantar vana dyraverði. Einungis reglusamt og snyrtilegt fólk kemur til greina, eldri en 18 ára. Umsóknir send- ist á rex@rex.is með öllum helstu upp- lýsingum. Viltu aukatekjur 25 þús+? og vinna með góðu fólki? Hafðu þá samband. Fanney s. 698-7204. Vilt þú vinna heima og byggja upp vax- andi aukatekjur? Þjálfun í boði 7-10 klst. í viku. Halldóra Bjarna hjúkrunar- fræðingur, sími 861 4019 www.Hall- doraBjarna.is Óska eftir vönu fólki í málningarvinnu. Aðeins menn vanir málningarvinnu koma til greina. Uppl. í s. 869 3934. Vantar starfskraft í dag-og helgarvinnu. Ekki yngri en 18 ára. Pizza King. S. 551 7474 og 864 7318. Vörubílstjóri Verktakafyrirtæki á höfuðborgarsvæð- inu óskar eftir að ráða vanan vörubíl- stjóra. S. 892 0989. Lækjarbrekka Veitingahúsið Lækjarbrekka getur bætt við sig þjónanemum og starfsfólki í sal. Uppl. á staðnum milli kl. 14-17 alla daga eða í síma 551 4430. Skalli Hraunbæ Vantar starfsfólk í kvöld og helgarvinnu, ekki yngri en 18 ára. Upplýsingar í s. 567 2880. Sumarstarf. Búr ehf Bæjarflöt 2 óskar eftir starfs- manni á lager til sumarstarfa. Gæti einnig hentað með skóla. Æskilegt að vera reyklaus. Nánari uppl. í s. 896 2836 á skrifstofutíma. Framtíðarstarf Búr ehf Bæjarflöt 2 óskar eftir starfs- manni á lager til framtíðarstarfa. Æski- legt að viðkomandi sé orðinn 25 ára, reyklaus með lyftararéttindi. Nánari uppl. í s. 896 2836 á skrifstofutíma. Aðstoð í eldhús Aðstoðarmaður í eldhús óskast í leik- skólann Nóaborg, Stangarholti 11 Rvk. Vinnutími kl. 09:00-13:00. Uppl. gefur leikskólastjóri í síma 562 9595. Flakari óskast, þarf að geta byrjað strax, mikil vinna framundan. Upplýsingar gefur Gunnar í síma 660 2760. Óskum eftir fólki til ræstingarstarfa á líkamsræktarstöð. Vinnutími 14 - 17 virka daga. Upplýsingar í gsm 867 9026. Bakari óskast í sumarafleysingar í lítið bakarí úti á landi í ca 4 vikur, þarf að geta unnið sjálfstætt. Upplýsingar í síma 845 3404. Pizzan í Garðabæ óskar eftir starfsfólki í fullt starf til framtíðar. Viðkomandi verð- ur að vera reyklaus og hafa bílpróf. Uppl. í síma 660-3810 Guðmundur Óska eftir vönum trésmið. Upplýsingar í síma 896 3068. Árbæjarblóm í Hraunbæ vantar starfs- kraft. Þarf að geta hafið störf strax. Uppl. í s. 567 3111 & 897 1883. Reglusamur og stundvís einstaklingur óskast í jarðvinnu. Uppl. í síma 663 2333. Veitnigahúsið Nings Veitingahúsið Nings vantar fólk til starfa í sumar. Í boði eru afgreiðslustörf um kvöld og helgar. Við leitum af þjón- ustuliprum, duglegum og áræðanleg- um starfsmönnum. Aldurstakmark 19 ára. Þarf að geta hafið störf strax! Góð- ur starfsandi. s. 822 8840 eða www.nings.is Pítan Skipholti 50c. Óskar eftir starfsfólki í kvöld og helgar- vinnu. Bæði í eldhús og sal. Góð laun í boði. Framtíðarstarf. Umsóknareyðu- blöð á staðnum eða á pitan.is. Veitingahúsið við Tjörnina óskar eftir lærðum þjóni og íslenskumælandi starfsfólki í sal. Uppl. í s. 551 8666. Aukavinna Starfsfólk óskast á næturvaktir um helg- ar í ísbúðina á Ingólfstorgi. Uppl. í s. 896 0360. Dyraverðir óskast til starfa á Pravda. Umsækjendur verða að vera eldri en 20 ára. Viðtöl mill kl. 17 og 19 í dag á staðnum. Gjafa- og ferðamannaverslunin Islandia í Kringlunni óskar eftir afgreiðslustúlku eldri en 20 ára í framtíðarstarf frá og með 1. júní 2005. Um er að ræða fullt starf í dag- og helgarvinnu. Umsækj- endur sendi umsóknir á islandia@inter- net.is eða fylli út umsóknir í verslun Is- landia í Kringlunni. Skemmtilegt sumarstarf Vantar hressan og duglegan starfskraft til þjónustustarfa í veiðihúsi á Norður- landi í sumar. Ekki yngri en 18 ára. Góð laun í boði. Uppl. í síma 896 9703. Skalli Vesturlandsvegi óskar eftir starfs- fólki. Uppl. á staðnum í dag milli 16-20. Kona óskar eftir vinnu, er vön ýmsum störfum, matreiðslu t.d. Má vera úti á landi. S. 866 0328. Atvinna óskast Atvinna í boði Gisting Geymsluhúsnæði Atvinnuhúsnæði Sumarbústaðir Húsnæði óskast Húsnæði í boði Ýmislegt Hestamennska Strandgötu 41 – 220 Hafnarfjörður – www.fmh.is GLÆSILEGT 153 FM RAÐHÚS VIÐ FITJASMÁRA 5 Í KÓPAVOGI Sérlega fallegt og vel skipulagt raðhús í þessu skemmtilega hverfi. Aðkoman að húsinu er hellulögð og undir er snjóbræðslulögn. Íbúðin er 130 fm og inn- byggður bílskúr 24 fm. Anddyri með fallegum ítölskum flísum á gólfi. Eldhús- ið er með samskonar flísum á gólfi og fallegri HTH innréttingu, Blomberg tækj- um, uppþvottavél er í innréttingu. Fallegar ljósar flísar eru á milli efri og neðri skápa. Góður borðkrókur. Dagsstofa/sjónvarpshol er í miðju hússins, lofthæð er ca 4 metrar í mæni en þar eru tveir þakgluggar sem gefur góða birtu inn í rýmið. Stofan er einnig með mikilli lofthæð. Tvö stór barnaherbergi. Rúmgott hjónaherbergi með stórum fallegum fataskáp og útgang út í bakgarðinn. Fal- legt baðherbergi sem er flísalagt í hólf og gólf, HTH innrétting, hvít hreinlætis- tæki, baðkar, Grohe blöndunaartæki og góður gluggi. Á gólfum ganga, dagstofu, stofu og herbergja er gegnheilt heillímt Iberaro parket. Hvítar loftaþykjur frá Byko eru í loftum forstofu, sofu, herbergja, eldhúss og í holi og rakaþolnar samskonar loftaþiljur í þvottahúsi og á baðinu. Lýsingin í húsinu er hönnuð af Helga í Lumex og innbyggð Halogen lýsing er í stofu, holi, forstofu, hjóna- herbergi, baði og eldhúsi. Einnig eru ljósdeyfarar fyrir ljós í flestum vistaverum. Glæsilegur sólpallur hannaður af Birni Jóhannssyni er fyrir framan húsið. Hann er lítilega niðurgrafin og sá hluti er hlaðin með hleðslugrjóti frá BM Vallá og lokaður af með fallegri skjólgirð- ingu með hliði. Bílskúrinn er innbyggður, 24 fm. Innangengt er í bíl- skúrinn frá íbúðinni, heitt og kalt vatn. Breiðband er tengt. Vel útbúin glæsieign á frábærum stað í Kópavogi. Lögg. fasteignasali Viggó Jörgensson OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI KL 17 OG 19 FITJASMÁRI 5, KÓPAVOGI Sýslumaðurinn á Húsavík UPPBOÐ Uppboð munu byrja á skrifstofu embættisins að Útgarði 1, Húsavík, sem hér segir á eftirfarandi eignum: Aðalbraut 2, Raufarhöfn, þingl. eig. Raufarhafnarhreppur, gerðarbeiðandi Byggðastofnun, miðvikudaginn 18. maí 2005 kl. 10:00. Eignarhluti gþ. í Aðalbraut 57, Raufarhöfn, þingl. eig. Angela Ragnarsdóttir, gerðarbeiðandi Sparisjóður Hafnarfjarðar, miðvikudaginn 18. maí 2005 kl. 10:00. Aðalbraut 61, Raufarhöfn, þingl. eig. Magnús Einarsson og Heiða Ingunn Þorgeirsdóttir, gerðarbeiðandi Íbúðalánasjóð- ur, miðvikudaginn 18. maí 2005 kl. 10:00. Bakkavegur 9, Þórshöfn, þingl. eig. Grétar Jósteinn Her- mundsson, gerðarbeiðandi Sýslumaðurinn á Húsavík, mið- vikudaginn 18. maí 2005 kl. 10:00. Duggugerði 9, Kópaskeri, þingl. eig. Kristjana Erna Helga- dóttir og Eyþór Margeirsson, gerðarbeiðandi Sýslumaður- inn á Húsavík, miðvikudaginn 18. maí 2005 kl. 10:00. Eignarhluti gþ. í Sellandi, Þingeyjarsveit, þingl. eig. Kristín Finnbogadóttir, gerðarbeiðandi Tollstjóraembættið, mið- vikudaginn 18. maí 2005 kl. 10:00. Eignarhluti gþ. í Aðalbraut 57, Raufarhöfn, þingl. eig. Einar Ragnarsson, gerðarbeiðandi Sýslumaðurinn á Húsavík, miðvikudaginn 18. maí 2005 kl. 10:00. Eignarhluti gþ. í Syðri-Bakka, Kelduneshreppi, þingl. eig. Stefán Þóroddsson, gerðarbeiðendur Edda – útgáfa hf og Vífilfell hf, miðvikudaginn 18. maí 2005 kl. 10:00. Fjarðarvegur 11, Þórshöfn, þingl. eig. Þórarinn Jakob Þóris- son, gerðarbeiðandi nb.is-sparisjóður hf, miðvikudaginn 18. maí 2005 kl. 10:00. Héðinsbraut 7, Húsavík, þingl. eig. Ingibjörg Gísladóttir og Sigtryggur Björnsson, gerðarbeiðandi Aðalsteinn Skarphéð- insson, miðvikudaginn 18. maí 2005 kl. 10:00. Höfðabrekka 20, Húsavík, þingl. eig. Albert Guðmundsson heildverslun og Viðskiptanetið hf, gerðarbeiðandi Íbúða- lánasjóður, miðvikudaginn 18. maí 2005 kl. 10:00. Höfði 5a, Húsavík, þingl. eig. Geiri Péturs ehf. / Sigmundur Guðmundss.hdl., gerðarbeiðendur Ísfell ehf og Landssími Íslands hf,innheimta, miðvikudaginn 18. maí 2005 kl. 10:00. Röndin 13, 0103, Kópaskeri, þingl. eig. Rústir ehf, gerðar- beiðandi Vátryggingafélag Íslands hf., miðvikudaginn 18. maí 2005 kl. 10:00. Skógar I, Öxarfjarðarhreppi, refahús, þingl. eig. Meindýra- varnir Íslands ehf og Silfurstjarnan hf, gerðarbeiðandi Vá- tryggingafélag Íslands hf, miðvikudaginn 18. maí 2005 kl. 10:00. Sýslumaðurinn á Húsavík, 11. maí 2005. UPPBOÐ
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.