Fréttablaðið - 12.05.2005, Blaðsíða 43

Fréttablaðið - 12.05.2005, Blaðsíða 43
15 SMÁAUGLÝSINGAR Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli 35, s. 552 7095. Óska eftir nýlegu 32” sjónvarpi. Upplýs- ingar í síma 862 5125. Þarftu aðstoð við tölvuna? Viðurkennd- ur af Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616 9153 (Friðrik). Frá kl 8-23. Tölvuviðgerðir frá 1500 kr. Heimaþjónusta í hæsta gæðaflokki. Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn. Miðnet, s. 694 6161. Ódýrar 16 mm járnaklippur. Taska fylg- ir. Verð kr. 75.000. MÓT ehf. S. 544 4490 www.mot.is Steinull Til sölu úrvals steinull, margar gerðir. Gott verð. Uppl. S. 898 5500. Útsala. Gæðavara á útsölu. UNIFIX plötustólar frá SEIFERT á 40% afslætti. Mót ehf. S. 544 4490. 100% Verðvernd!!!! Venus erotic store. Vorum að fá nýjar 10 og 12 tíma 2ja diska DVD, verð 3.990. Allar spólur 1990. 3 á 5.000. Venus Freyjugötu 1 sími 552 2525. www.ven- us6.is. Sendum í póskröfu um land allt. Kr. 5.990 Opið 10.00-18.00 þriðjud.- föstud. Praxis S 568 2878 - 691 0808 Síðumúla 13, 108 R. www.praxis.is praxis@praxis.is Kr. 5.900 Opið 10.00-18.00 þriðjud.- föstud. Praxis S. 568 2878 & 691 0808 Síðumúla 13, 108 R. www.praxis.is praxis@praxis.is Nostra - Hreingerningarþjónusta. Tök- um að okkur heimilisþrif, flutningaþrif, teppahreinsanir, stigagangar og fyrir- tæki. Ellý s. 898 9930, einnig er hægt að senda fyrirspurnir á nostra@nostra.is Garðsláttur, trjáklippingar, garðaúðun, beðahreinsun o.fl. Hér færðu alla við- haldsþjónustu á einum stað fyrir garð- inn. Garðlist 554-1989 www.gardlist.is . Túnþökur til sölu. Heimkeyrsla í RVK innifalin. S. 847 5007 grassalan@sim- net.is Túnþökusala Túnþökur til sölu. Gerum tilboð í minni og stærri verk. Steini.s. 663 6666/663 7666 Klippi runna, limgerði og felli tré. Önn- ur garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S. 897 7279. Túnþökur Túnþökur og túnþökurúllur til sölu. Tök- um einnig að okkur þökulaganir. Tún- þökuvinnslan. Guðmundur s. 894 3000 & Sævar s. 894 3005. Tek að mér að teikna upp og hanna garða. Menntun, reynsla og fag- mennska. Lóðalist ehf. Uppl. í s. 699 2464. Garðsláttur Nú er rétti tíminn til að leita tilboða í garðinn. Tökum að okkur trjáklippingar og garðslátt. Gerum föst verðtilboð. Góð þjónusta. Uppl. í s. 698 6564 & 896 6936. Bókhald-skattframtöl-stofnun hlutafé- laga KJARNI ehf sími 561 1212 GSM 891 7349. Málarameistari getur bætt við sig verk- efnum. Tilboð eða tímavinna. Uppl. í s. 869 3934. Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898 2801. Húsaviðgerðir Tökum að okkur málningar og viðgerð- ir inni sem úti. Múr, tré og blikk. Vanir menn og vönduð vinna. Uppl. í s. 867 4167. Móðuhreinsun glerja & há- þrýstiþvottur! Er komin móða eða raki á milli glerja? Háþrýstiþvottur húseigna. Móðuhreins- un, Ólafur í s. 860 1180. Ert þú að fara að flísaleggja? Get bætt við mig verkefnum. Upplýsingar í síma 843 0117. Þarftu að láta skipta um glugga/gler, leggja/slípa parket, setja upp innrétt- ingar/hurðar, smíða sólpall. Sími 896 9819. Parket og Smíðar www.park- etogsmidar.is Búslóðaflutningar og búslóðageymsla. Stór bíll. Gerum tilboð í flutning út á land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta Brynjars. Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á stað- inn og geri við. Viðurkenndur af Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616 9153 ( Friðrik). Milli kl 8-23 alla daga. Er vírus í tölvunni eða er hún biluð? Mæti á staðinn. Þekking og reynsla í 20 ár. S. 696 3436. www.togg.biz Tölvuvandamál? Kem á staðinn. Viðurk. af Microsoft. Mikil reynsla. Ríkharður s. 898 0690, til kl. 23 alla daga. Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur í heimahúsum. Fljót og góð þjónusta. Viðgerðir og uppsetning. Sími 693 9221. www.tolvuvaktin.is Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta. 695 2095. Svæðanudd, gott við vöðvabólgu og streitu. Djúp slökun. EFT orkusviðs- meðferð. Er í Seláshverfi. Tímapant- anir í síma 567 5600. Flottar neglur. Gott verð. Opið 10-18. Tímapantanir í S. 869-8964. Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila- spá, draumar, og huglækningar. S. 908 6040. Frá kl. 13 til 01. Alspá 908-6440 Draumar, skyggni. Fyrirb. Fyrri líf. Finn týnda muni. 10-22. Y.Carlsson. Spásíminn s. 908 5666. Ársspá 2005. Stjörnuspá, draumráðningar (ást og peningar), andleg hjálp. Trúnaður. Örlagalínan 908 1800 & 595 2001 Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draum- ráðningar. Fáðu svör við spurningum þínum. Spásíminn 902-5052. Spái í spil og Tarot spil. Opið frá kl. 20 - 23 Björk. Kristjana spámiðill tekur fólk í einka- tíma. Þeir sem til mín vilja leita pantið tíma í s. 554 5266 & 695 4303. 908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjár- mál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393. Spádómar og huglæg hjálp alla daga hjá Daddý í s. 846 6364. Alltaf þegar þér hentar. Húseigendur, Húsfélög Ath. Múrara- meistari sérhæfður í sprungu og tröppuviðgerðum er að bóka sumarið. Vönduð vinna. Uppl. í s. 896 5778 & 567 6245. Rafengi Hf. Raflagnaþjónusta. Endurnýj- un og nýlagnir. Vönduð vinnubrögð. S. 663 7789. Smávélaviðgerðir: Garðsláttuvélar, sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing, jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklipp- ur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554-0661. www.velaverkjs.is Loftnetsuppsetningar og -viðgerðir. Einnig innanhúsviðgerðir. Vönduð vinna. Loftnetsþjónustan Signal. S. 898 6709. Tökum gula þráabletti úr dúkum, þvo- um skyrtur, tökum rúmft. í þvott og strauingu, 15 stk 1800 kr. og 30 stk. 3600 kr. Fataviðgerðir. Efnalaug Garða- bæjar sími 565 6680. Útsala á samkvæmis og Brúðarkjólum notuðum og nýjum frá 6.000 kr. Fata- leiga Garðabæjar, sími 565 6680. Glæný! Skoðaðu arangur.is Þökkum frá- bærar viðtökur. Lífsstílsráðgjöf s. 586 8786. Vantar þig pening? 50-100þús kr. www.diet.is/aukatekjur. Hringdu strax! Margrét 699-1060 Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is 899 4183. Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S. 861 5356, olsiar@hotmail.com Thalasso therapy. “Eykur jafnvægi líkama og sálar”. Orku- gefandi, vökvalosandi og grennandi. Greifynjan snyrtistofa sími 587-9310. Hraunbæ 102. opið frá kl 9-20. Queen Size rúm til sölu, 2ja ára gamalt og vel með farið. Hlífðardýna og nýtt pífulak fylgja. Tilboð. S. 863 1757 & 869 7021. Mjög vel með farið borðstofuborð + 4 stólar með örmum, antik grænt, stækk- anlegt með renndum fótum, 3 hvítar bókahillur, unglingaskrifborð og lítið skatthol. Sími 661 9481. 120 cm stálrúmgrind, sérsmíðuð til sölu á 15.000 kr. Upplýsingar í síma 865 8869. Erum að taka upp mikið úrval af Diesel fatnaði á börn og unglinga! Athugið nýtt kortatímabil. Róbert Bangsi ...og unglingarnir Hlíðasmára 12, Hverafold 1-3 & Firði Hafnarfirði. Sími 555 6688. Amerískur ísskápur til sölu. Upplýsingar í síma 565 4512. Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breyt- ingar. Styttum buxur meðan beðið er. Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552 0855. NUTRO - 30 % afsláttur! Þurrfóður fyrir hunda og ketti í hæsta gæðaflokki. Full búð af nýjum vörum. 30% afsl. af öllu. Opið mán. til föst. 10 til 18, laugard. 10 til 16, sunnd. 12 til 16. Tokyo Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565 8444. Til sölu leonberger hvolpar, væntanleg- ir í mai erum byrjuð að taka niður nöfn. Síðast komust færri að en vildu. uppl s 693-9120. Tveir fallegir svartir kettlingar og læða fást gefins, saman eða í sitthvoru lagi. S. 690 2500. Rafhitaðir kanadískir heitir pottar frá Beachcomber. Eigum potta hlaðna auka hlutum til afgreiðslu samdægurs. Er nú á frábæru vortilboði. Fimm ára ábyrgð. Frí heimsending hvert á land sem er. Sendum bæklinga samdægurs. opið alla daga frá 9 til 21:00. Allar nán- ari uppl. í 897 2902 mvehf@hive.is Til sölu CAL king USA Rúm,-32” (Wide screen)sjónvarp,Stál grár örb-ofn,-Há- talarar-og margt fleira Fyrstir koma fyrstir fá. Uppl. í síma 892-7875 eftir kl 12. Gisting og bílar. Hótelíbúðir frá kr. 5500, bílaleigubílar 2500. Hótel Atlantis Grensásvegi 14. S. 588 0000. Íslendinga afsláttur! Hótel Vík í Síðumúla hefur um að ráða stór og falleg hótelherbergi og íbúðir f. allt að 5 manns. Sími, sjónvarp og frítt internet á bar. Hótel Síðumúli s.: 588- 5588 / www.hotelvik.is www.sportvorugerdin.is Ertu búinn að fá þér Koparkeilur fyrir vorlaxinn. Allt um það á www.frances.is Seltjörn 1/2 dagur veiðileyfi 1.950 kr. Uppl. í 822 5300 og www.seltjorn.net www.sportvorugerdin.is Fyrir veiðimenn Gisting Ýmislegt Dýrahald Fatnaður Heimilistæki Barnavörur Húsgögn Snyrting Fæðubótarefni Heilsuvörur Önnur þjónusta Viðgerðir Rafvirkjun Múrarar Skemmtanir Spádómar Snyrting Nudd Tölvur Stífluþjónusta Búslóðaflutningar Steiningarefni Ýmsar tegundir Ma. Kvartz, marmari, gabbró, granít ennfremur steiningarlím. Mikið lita- úrval. Þvoum og blöndum efnin eft- ir óskum viðskiptavina. Flytjum efn- in á byggingarstað. Sjón er sögu ríkari Fínpússning sf Íshellu 2, Hafnar- firði sími: 553 2500 - 898 3995. Húsaviðhald Öll meindýraeyðing fyrir heimili, húsfélög. S. 822 3710. Meindýraeyðing Málarar Alhliða fjármála- og rekstrarráðgjöf- Skattskil og bókhaldsþjónusta. Sími 517 1030 OG 822 9670. Endurskipulagning fjármála, fjár- málaráðgjöf, samningar við lög- menn, banka og aðra kröfuhafa. Stofnun einkahlutafélaga, bókhalds- þjónusta og skattskil. Geymið aug- lýsinguna. Kaflaskipti ehf. - Skipholti 5 - Sími 517 1030 og 822 9670 kaflaskipti@rsg.is Ráðgjöf FAGBÓK ehf. Bókhaldsstofa. - Bókhald/Ársreikningar - Skatt- framtöl fyrir lögaðila/einstaklinga - Stofnun félaga - Vsk.uppgjör - Launaútreikning ofl. Persónuleg þjónusta á góðu verði. Þverholti 3, 270 Mosfells- bæ, sími 566 5050. GSM 894 5050, 894 5055. Bókhald Garðyrkja Hreingerningar Verslun Til bygginga Vélar og verkfæri Tölvur Sjónvarp
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.