Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 13.04.1978, Blaðsíða 6

Atuagagdliutit - 13.04.1978, Blaðsíða 6
kalåtdlit iliniartut atuagait nuånitsut: nåkåutortut amerdliartufnartut — iliniartut ardlagdiit Danmarkimit Kalåtdlit-nunånut nuneKartariaxartut PAPIK-me sujuligtaissoK tunuar- toK, Ove Rosing Olsen, oKarpox — kalåtdlit Danmarkimltut uv- dluinarne atugkamingne inugtut- dlo nåkåutortut amerdlåssusiat, agdliartuåginarpoK. tamåna taima ingerdlåinarsinåungilaK. iliniar- titsinermik sulineK åmalo uvdlui- narne atugarissatigut ikiuivdlune sulineK OKatdlisigivdluartaria- Karput iluarsivdlugitdlo, taimai- livdlutik uvdlumikut pissariaKar- titsinermut nalerKutiingordlugit, taima oKarpoK PAPIK-me suju- ligtaissoK, Ove Rosing Olsen, ge- neralfcrsamlingeKarnerme, PA- PIK tåssa GOF-ip Danmarkime ingmikortorlå, generalforsam- HngeKarnerdlo porskikune kalåt- dlit kulturikut timerssornikutdlo Otteruphallenime katerssunerat nalårdlune pivoK. Ove Rosing Olsenip ilångupå: — sujugdlerpåmik kalåtdlit Dan- markime iliniartut ikilisitariaKar- put taorsiutdlugulo Kalåtdlit-nu- nåne amerdlanerussunik nalerKU- tunik iliniarfigssaKalersitdlugo. tamatumunga atatitdlugo uvav- nut påsinångilaK sianitdliornei-uv- dlunilo, ahingaussanik akuerssi- ssartut finansudvalgit itigartitsi- simangmata Nungme seminaria- me iliniartitsissut amerdlinigsså- nik. sujulerssuissut nutåt generalforsamlingeKarnerme su- julerssuissut ardlalingnik nutår- taKalerput. Ove Rosing Olsen, PAPIK 1975-imile autdlartingmat ingmikortortame sujuligtaissusi- massoK tunuarpoK. upernåK måna nakorsagsiatut atuarnine inår- tugssauvå nautscrssutigalugulo aussame Kalå'dlit-nunane nakor- satut sulilernigssane. PAPIK-me sujulerssuissut nu- tåt, årKigssuinerup nånerane su- le sujuligtaissugssamingnik tor- Kåingitsut ukuput: AngutéraK Broberg, Ålborg, Gerhardt Kreutzmann, Odense, Børge Chemnitz, Århus, Arne Ly- nge, Århus, Eva Illum Jørgensen, Odense, kingorårtigssat: Knud Broberg, Vejle, Regina Christen- sen, Sønderborg. iluagtitumik samit tikerårtut nalunaerusiamine Ove Rosing Ol- sen OKarpoK, ingmikortcrtaK år- Kigssugaunermigut månåkut aju- ngitsumik ingerdlalilersoK. ukiu- me Kångiiitume ingmikortortaK ardlaligpagssuarnik suliniuteKar- larsimavcK. ingmikortortap 1977-ime uper- takornariartitsiner- mut pexatigigfik matumuna atausingornerme 17. april 1978 nal. 19,30 atautsi- migiarKussissoKarpoK Hotel Grønlandimut takornariarnermut peKatigigfiliornigssaK sujunertaralugo. atautsiminigssamut uvdlormut OKaluserissagssångortitaugat- dlartut ukuput: 1. tikitdluarKussineK. 2. takornariartitsineK atautsimut issigalugo påsissutigssineK. 3. maligtarissagssat akuerineKarnigssåt. 4. ilaussortaunermut akiliutip angissusigssåta aulajangernig- sså. 5. peKatigigfiup sulissutiginiagagssainik OKatdlineK. maligtarissagssatut sujunersutit kommunip agdlagfeKarfianit piniarneKarsinåuput. soKutigingnigtut tamarmik tikitdluarKuneKarput. Nuuk kommunime takornariartitsinermut atautsimititat Turistforening Der indkaldes herved til møde mandag, den 17. april 1978 kl. 19,30 på Hotel Grønland med henblik på stiftelse af en turistforening. For mødet foreligger følgende foreløbige dagsorden: 1. Velkomst. 2. Generel orientering om turistarbejde. 3. Godkendelse af vedtægter. 4. Valg. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Drøftelse af aktiviteter for foreningen. Forslag til vedtægter kan rekvireres på kommunens sekre- tariat. Alle interesserede er velkomne. Nuuk Kommunes Turistudvalg nåkut årKigssusimavå samit 15-it Kalåtdlit-nunånut angalanerat. tåuna ardlaligtigut iluagtitdluar- poK. samit. tugtut åmerinermut kursusime peKatåuput. tåuna vi- deo-tv-mut åssilineKardlune kur- suseKarneK. autdlakåtitagssiaK årKigssordlugc ineriarpat Kalåt- dlit-nunåne TV-uteKaKatigingnut neKerorutigineKarumårpoK. kur- suse SipineK Kanimut suleKatiga- lugo ingerdlåneKarpoK. kisalo samit Kulit angalatine- Karput Ilulissanut, Ausiangnut, Sisimiunut Manitsumutdlo, tåu- kunane samit kulturianut tunga- sscrpagssuit takutineKardlutik, agsut alutorineKartut. Inuit suIeKatigingnerat ingmikortortap inuit-suleKatigit peKatauvfigisimavai, Ove Rosing Olsen ilaussortauvdlune aKutsi- ssugssångortitane Inuit Circum- polar Conference-me, PAPIK siv- nerdlugo. taimatut sivnissutut O- ve Rosing Olsenip sulissutigisi- mavå, ICC kulturimut tiingassui- narnik sulisångitsoK, åmale sor- dlo inutigssarsiordlune aningau- ssarsiornikut suleKatigingniar- nigssamik inuit Canadame, Alas- kame Kalåtdlit-nunånilo najuga- Kartut akornåne. tamatumånga kingunerussutut piviussungortug- ssaK tåssaugunarpoK, ICC-p tu- ngånit inungne politikikut OKar- tugssaussunut sågfigingnissute- KarnigssaK najugkane tåukunane pingasune. ICC-me aKutsissug- ssat alautsiminerat, ukioK måna martsime pissugssaugaluaK ki- nguartineKarsimavoK atautsimi- nerme ilåtigut peKatigigfiup ma- ligtarissagssai suliarineKartug- ssåuput. Mårmorilingme suliuma- jungnaerneK Ove Rosing Olsenip taivå, PA- PIK-p suleKataunera Kalå'dlit- nunåne Sulissartut Kåtuvfiata Mårmorilingme suliumajungnaer- nerane agsorssuaK Danmarkime Ove Rosing Olsen, PAPIK-me sujuligtaissQssoK 1975—ime autdlartingmat- dle, nakorsångorniarnine upernåmut inisavå nautsorssutigalugulo aussa- mut Kalåtdlit-nunånut nunigssane — ilimanarpoK NOngme nakorsatut. Ove Rosing Olsen, formand for PAPIK siden starten i 1975, afslutter sin lægeuddannelse i foråret og regner med at flytte til Grønland til sommer — formentlig som læge i Nuuk. inungnut åssigingitsunut atåssu- teKartitsisimassoK. — PAPIK su- liumajungnaernerup nalåne peKa- lauvoK Danmarkime tamarme på- sisitsiniaivdlune 150 migss. ataut- simisi'sinernut. PAPIK-me suju- lerssuissut aulajangersimåput tai- matut sulinigssamut, perKutiga- lugo suliumajungnaerneK tunga- viatigut Kalåtdlit-nunane politi- kit åssigingitsut tamarmik ta- persersormåssuk. Danmarkime Kåumarsai- nermik sulineK Ove Rosing Olsenip nalunaeru- Kombineret kassette- og clockradio kr. 720f- Philips 080 Kassetteradio med elektronisk ur. Tænd-, sluk- og optagefunktion, p^i Udgangseffekt: |£J| soo mw sinus ^ -detersundfomuft PHILIPS En gros for Grønland . RADIOGROS 9270 KLARUP mine taivå, PAPIK avdlatut a- jornartumik tunuarsimårtariaKar- simassoK Kalåtdlit-nunåt pivdlu- go Kavdlunåt peKatigigfine, atuar- fingne soKutigingnigtunilo Kåu- marsainermut. — Danmarkime Kalåtdlit-nunånik soKutigissaKar- neK agdliartuåginarpoK, PAPIK- dlo angumagsinåungivigdlune o- Kalugiartarnernut, filminik taku- titsinernut, OKatdlinerne peKa- taunermut, sarKumersitsinernut il. il. Kavdlunånut. taimåitumik autdlartisimavugut soKutigissag- dlit ilåtigut Kalåtdlit-nunånut ministere.Karfingmut sågfiging- nerKussardlugit. PAPIK-p pi- ngårnertut suliagssarå kalåtdlit Danmarkimi'ut akornåne sulinig- ssaK, tamånalo pingårnerutitaria- Karparput. avdlat åma nåmagsi- saguvtigit, tauva sulissugut ila- ssariaKarput, Ove Rosing Olsen OKarpoK. „Socialpædagogisk Råd" piarérsarneKarpoK PAPIK-ip Otterupime generalfor- samlingaKarnerme pilersitagssa- tut taperserneKarfisa ilagåt „So- cialpædagogisk Råd"-imik piler- sitsinigssaK, kalåtdlinit iliniartu- nit Danmarkimitunit katitigau- ssugssaK. sujugdlermik anguniar- neKåsavdlune tamåna sujunertaK pivdlugo atautsimérssuartitsinig- ssaK kalåtdlit peKatigigfinit ta- manit pissunik. atautsimérssuar- nerme rådip suliagssai sujuner- tålo ersserKingnerussumik oKat- dlisigineKåsåput aulajangersar- neKardlutigdlc sule angnertusi- artuinartumik inugtut atugarissat pivdlugit sujunersorneKarnigssaK isumagineKarnigssardlo pissaria- Karput pingårtumik kalåtdlinit i- nusug'unit, Danmarkimitunit. — sordlume aningaussarsiornikut månåkut ukiut ajornartorsicrfiu- ssut patsisacKatausut kigdlormut ajortumigdlo pissuseKalernermut, åmåtaoK kalåtdlinik Danmarki- mitunik erKuissumik, Ove Rosing Olsen OKarpoK. -h.

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.