Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 13.04.1978, Blaðsíða 7

Atuagagdliutit - 13.04.1978, Blaðsíða 7
Trist situation for grønlændere under uddannelse: Antallet af sociale tabere stiger støt — Flere uddannelser må flyttes fra Danmark til Grønland, siger den afgående formand for PAPIK, Ove Rosing Olsen — Antallet af grønlændere i Danmark, der rammes af sociale og personlige nederlag, vokser støt. Dette kan ikke fortsætte. Uddannelsesarbejdet og det soci- ale hjælpearbejde må gennem- drøftes og revideres, så det sva- rer til det nuværende behov, sag- de formanden for PAPIK, Ove Rosing Olsen, på generalforsam- lingen. PAPIK er lokalafdeling af GOF i Danmark, og general- forsamlingen blev holdt i påsken samtidig med det grønlandske kultur- og idrætsstævne i Otte- ruphallen. Ove Rosing Olsen tilføjede: — Først og fremmest må man ned- skære antallet af grønlændere under uddannelse i Danmark og istedet skabe flere og mere rele- Spejderchefen på kursus i Danmark Chefen for de grønlandske spej- dere, Otto Albrechtsen, Sisimiut, deltog i påsken i et Gilwell-kur- sus ved Kolding, arrangeret af KFUK-spejderne. I dagene 17.-19. marts deltog spejderchefen i et instruktørkursus ved Holbæk. Dette kursus var arrangeret af de tre store spejderkorps KFUM, KFUK og Det danske Spejder- korps. Hensigten med kurset var at få negle gode ideer og facts til oplæring af instruktører her i Grønland. Og i week-enden den 1. og 2. april holdt de grønlandske spej- dere, der for tiden opholder sig i Danmark under uddannelse, et stævne i GI. Ry ved Silkeborg. vante uddannelsestilbud i Grøn- land. I den forbindelse er det mig ganske uforståeligt og tåbeligt, at finansudvalget har sagt nej til at øge antallet af lærere ved semi- nariet i Nuuk. DEN NYE BESTYRELSE På generalforsamlingen skete en ret stor fornyelse i bestyrelsen. Ove Rosing Olsen, der siden PA- PIKs start i 1975 har været af- delingens formand, trak sig til- bage. Han afslutter sit medicin- ske studium i dette forår og reg- ner med at begynde som læge i Grønland til sommer. PAPIKs nye bestyrelse, der ved redaktionens slutning ikke havde valgt formand endnu, ser således ud: AngutéraK Broberg, Aalborg, Gerhardt Kreutzmann, Odense, Børge Chemnitz, Århus, Eva Il- lum Jørgensen, Odense. Supple- anter: Knud Broberg, Vejle, Re- gine Christensen, Sønderborg. I sin beretning sagde Ove Rosing Olsen, at lokalafdelingen nu er ved at være organisationsmæs- sigt godt fungerende. I det for- løbne år har afdelingen stået for mange forskellige aktiviteter. VELLYKKET SAME-BESØG Afdelingen tilrettelagde i foråret 1977 en rejse til Grønland for 15 samer. Det blev på mange måder en succes. Samerne medvirkede ved et skindbehandlingskursus for rensdyrskind. Der blev lavet video-tv-optagelse af dette kur- sus. Programmet vil, når det er færdigredigeret, blive tilbudt tv- foreningerne i Grønland. Kurset gennemførtes i nært samarbejde med SipineK. Endvidere var en samisk grup- Overseas Employment For AERiAL TRAMWAY MAINTENANCE FOREMAN Position requires an individual with extensive experience in maintenance of aerial tramways, with two to three years in supervision. Appli- cants should be agile, have the ability to work at extreme heights, and be capable of plan- ning and organizing routines for efficient ope- ration, maintenance, and servicing of ore and service tramway equipment. Fluency in English is essential. Attractive salary plus generous overseas allowance and benefit package Remote location of Irian Jaya, Indonesia. Fully furnished family status living quarters, primary grade school, fully staffed hospital, and shop- ping facilities are provided. Send complete resume of experience, personal history, references and telephone number to the Employment Coordinator: FREEPORT INDONESIA, INCORPORATED A Subsidiary of Freeport Minerals Company P.O. Box 51777 NEW ORLEANS, LA 70151 an equal opportunity emptoyer pe på ti deltagere på tourne til Ilulissat, Ausiait, Sisimiut og Ma- nitsoK, hvor de præsenterede et omfattende samisk kulturpro- gram, som vakte stor interesse. INUIT-SAMARBEJDET Afdelingen har deltaget i inuit- samarbejdet, hvor Ove Rosing Ol- sen er medlem af styringsgruppen for Inuit Circumpolar Conferen- ce, som repræsentant for PA- PIK. I denne egenskab har Ove Rosing Olsen arbejdet for, at ICC ikke blot virker på det kulturelle felt, men går ind i f.eks. erhvervs- økonomiske samarbejdsprojekter mellem inuit i Canada, Alaska, Grønland. Det konkrete resultat heraf vil formentlig blive, at der kommer et udspil fra ICC til de politiske organer for inuit i de tre områder. Et møde i ICC-sty- ringsgruppen, der var berammet til marts i år, er midlertidigt ud- sat. Mødet skal bl.a. udforme for- slag til vedtægter for organisa- tionen. MARMORILIK-STREJKEN Ove Rosing Olsen nævnte, at PA- PIKs medvirken i støttearbejdet for Grønlands Arbejder-Sammen- slutnings strejke i Marmorilik havde givet en meget stor berø- ringsflade til forskellige befolk- ningskredse i Danmark. — PA- PIK medvirkede under strejke- perioden til at gennemføre ca. 150 oplysende møder overalt i Danmark. PAPIKs bestyrelse be- sluttede at gå ind i dette arbejde, fordi strejken i princippet blev støttet af samtlige politiske grup- per i Grønland OPLYSNINGSARBEJDET I DANMARK Ove Rosing Olsen nævnte i sin beretning, at PAPIK har set sig nødsaget til at holde lidt igen med oplysningsarbejdet om Grøn- land for danske foreninger, sko- ler og andre interesserede. — In- teressen for Grønland stiger støt i Danmark, og PAPIK kan over- hovedet ikke overkomme opgaven med at holde foredrag, vise film, deltage i diskussioner, gennem- føre udstillinger, o.s.v. for dan- ske grupper. Vi er derfor begyndt at henvise interesserede bl.a. til Ministeriet for Grønland. PAPIKs primære opgave er oplysnings- arbejdet blandt grønlændere i Danmark, og det må vi koncen- trere os om. Skal vi klare andet, så må vi have mere personale, siger Ove Rosing Olsen. „SOCIALPÆDAGOGISK RAD" PLANLÆGGES Et af de projekter, PAPIK på generalforsamlingen i Otterup fik opbakning til at gennemføre, er oprettelse af et såkaldt „Social- pædagogisk Råd", sammensat af grønlændere fra alle elleve grøn- lænderforeninger i Danmark. I første omgang stiler man mod at gennemføre en konference om dette projekt med deltagere fra alle grønlænderforeningerne. På konferencen skal rådets opgaver og formål nærmere drøftes og fastlægges. Der er et stadigt sti- gende behov for social rådgivning og assistance til især unge grøn- lændere, der opholder sig i Dan- mark. — Det er som om de van- skelige økonomiske tider, er med til at skabe en destruktiv og ne- gativ holdning, som også rammer grønlænderne i Danmark, siger Ove Rosing Olsen. -h. Cerut- H« MATCH. En helt ny type cerut, du aldrig har smagt før. Den er fremstillet af specialbehandlet ceruttobak blan- det med cigaret- tobakker, som du er vant til. Match har en over- raskende mild, dejlig smag - og rygetiden for en pakke Match med 17 stk. er længere end for 20 cigaretter. Prøv at skifte til Match. Køb en pakke i dag. Du er bedre tjent med Match.

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.