Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 13.04.1978, Blaðsíða 31

Atuagagdliutit - 13.04.1978, Blaðsíða 31
Narssame takornarianut agdlagfik Narssame takornariartitsinermut PeKatigigfik takornarianut ag- "lagfingmik pisåsaoK 1. maj uv- "lut tamaisa angmassåsaoK nal. 8-mit 9,30-mut åma 11,30-mit 18- irnut. takornarianut agdlagfik) Hotel Perlen-ip Eskimopels-ivdlo akor- nånitugssaK, ingerdlåneKåsaoK ta- kornariartitsinermut peKatigig- ftup sujuligtaissuanit, Bjørn Bar- fodimit. takornariartitsinermut peKati- gigfiup aningausserissua, Tage Schjøtt, AG-mut OKalugtuarpoK, suliniutigineKarsimassoK angne- russumik Canadamit Islandimit- Wo takornariartoKartarnigsså. Icelandair-ip åtartortitdlugit a- hgalatitai Kalåtdlit-nunanukartut Tuno kisiat tikitarpåt, tåssalo Ku- Jatåne soKutigineKarpoK åma Narssarssuarmut mitoKartarnig- sså. — åma Nordair MontrealimltoK sågfigisimavarput, Tage Schjøtt o- KarpoK, — kisiåne tåssånga aki- ssutisivugut, soKutigigaluaråt, ki- sianile mitarnigssamut akuerssi- ssumik pisinaunatik. tamatumu- nga atagunarame, SAS-ip Toron- tomut mitarsinautitåunginera, Tage Schjøtt navsuiaivoK. —tau- va tåssa Nordair åma Kalåtdlit- nunånut mitarKungilåt. -den. Agdluitsup-påne ingnåtdlagissiorfik nutåK Agdluitsup-påne ingnåtdlagissior- figtåK atulerpoK. atulernera nag- dliutorsiutigineKarpoK, Nanorta- Hngmilo borgmestere Tage Fre- deriksen OKalugiarérmat ingnåt- dlagissiorfiup maskinai pingasul autdlartineKarput. sujugdleK byg- derådip sujuligtaissuata Frederik Nielsenip autdlartipå, tugdlia i- nugtaussut utorKaunerssåta, Isak Nielsenip autdlartipå pingajuat- dlo bygderådip arnartatuåta Mina Adolfsenip autdlartitdlugo. kingornagut mérKat ipilinik av- guarneKarput tamåtdlo naggaser- dlugo piumassut katerssortarfing- rne kavfisutdlutik. atorfik inugtagssarsiugaK Kalåtdlit-nunåta landsrådiata agdlagtoxarfia 1. juni kingu- singnerussukutdlunit sulilersugssamik assistentimik/over- assistentimik pigssarsiorpoK. agdlagtitut suliagssat nalinginait tåssaussut åssilissaKardlune diktafcnilo atordlugo agdlagagssat saniatigut suliagssat nang- minerssutauneruput, tåssunga ilauvdlutik journalisérineK ar- kivérinerdlo. misiligtagkat soKutigingningnerdlo nåpertor- dlugit nangminerssutigalugit suliagssat avdlat suliarineicar- tarsinåusåput. Kalåtdlit-nunåne najugaKavigsoK Kalåtdlit-nunånut mini- steriap Kalåtdlit-nunånilo sulissartut kåtuvfiata isumaKati- gissutåt maligdlugo akigssarsiaKartineKåsaoK najugaKavigsu- ngitsordlo niuvernerme agdlagfingmilo sulissut kåtuvfiånik isumaKatigissut maligdlugo akigssarsiaKartineKåsavdlune. na- jugaKavigsungitsoK akeKångitsumik aggersineKåsaoK ukiut- dlo mardluk atorfeKarérnerme akeKångitsumik angerdlar- sinåusavdlune. KanoK ilaKutaKåssuseK nåpertordlugo inigssaKarniarnigssa- mut landsråde ikiukumavoK. KinuteKaut sujusingnerussukut sume sulivfeKarsimanermik påsissutigssanik kisalo soraerumérsimanermut ugpernarsautit OKauseKautitdlo nutineranik ilaKartineKartoK kingusingner- påmik 14. april unga nagsiuterKuneKarpoK: Grønlands Lands- råd, Boks 615, 3900 Nuk. Assistent/overassistent Grønlands Landsråds sekretariat søger til tiltrædelse pr. 1. juni eller senere en assistent/overassistent. Arbejdet vil udover almindeligt forekommende sekretærop- gaver som skrivning efter koncept og diktafon bestå i vare- tagelse af mere selvstændige opgaver, herunder bl. a. journa- liserings og arkiveringsarbejde. I det omfang erfaring og in- teresse er til stede, vil der kunne blive tale om anden selv- stændig sagsbehandling. Stillingen vil for hjemmehørende i Grønland blive aflønnet efter overenskomst mellem Ministeriet for Grønland og Grøn- lands Arbejder Sammenslutning og for ikke hjemmehørende efter overenskomst med Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund. For ikke hjemmehørende ydes der fri oprejse, samt efter to års ansættelse fri hjemrejse. Landsrådet vil være behjælpelig med fremskaffelse af bolig under hensyntagen til familiens størrelse. Ansøgning med oplysning om tidligere beskæftigelse samt kopi af eksamensbeviser og anbefalinger bedes fremsendt se- nest den 14. april og stiles til Grønlands Landsråd, boks 615, 3900 Godthåb. Assistenter til Sukkertoppen kommunekontor 4 stillinger som assistenter ved vort kommunekontor er le- dige til besættelse snarest eller efter nærmere aftale. Boligkontoret Der søges 2 assistenter til denne afdeling. Den ene vil fortrinsvis komme til at beskæftige sig med administration af bolig- og erhvervsstøtteordningerne, far- tøjsforsikringen og skibsregistreringen, medens den anden assistent skal deltage i det øvrige forefaldende arbejde in- denfor boligadministrationen. Arbejdsmarkedskontoret Der søges 1 assistent til denne afdeling som medhjælp for arbej dsmarkedskonsulenten. Sekretariatet Der søges 1 assistent til denne afdeling. Stillingen genopslås grundet mangel på kvalificerede an- søgere. Da en del af arbejdet vil komme til at bestå i såvel mundt- lig som skriftlig tolkning kræves det, at ansøgere er perfekt dobbeltsprogede. Ansøgere med forudgående kendskab til arbejdet i oven- nævnte forvaltninger vil blive foretrukket. Ansættelse og aflønning vil ske efter gældende regler og overenskomster, og det gælder for alle 4 stillinger, at der vil være mulighed for at blive ansat som tjenestemand på prøve. Kommunalbestyrelsen vil, for udenbys ansøgere, være be- hjælpelig med fremskaffelse af en egnet bolig, ligesom der for denne kategori af ansøgere vil være mulighed for at få rejse- og flytteudgifter betalt — dog under forudsætning af 2 års tjeneste ved kommunen. Ansøgere er velkomne til at kontakte kommunaldirektø- ren eller sekretariatschefen for yderligere oplysninger, der- som dette måtte ønskes. Ansøgninger, bilagt oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse samt afskrifter af eksamensbeviser og even- tuelle anbefalinger bedes inden udgangen af april 1978 sendt til: Sukkertoppen kommune Kommunekontoret . Box 100 3912 Sukkertoppen . Telefon 1 32 77. Assistenter Nuuk kommune søger for snarlig tiltrædelse 4 assistenter til følgende arbejdsområder: 2 assistenter til lønningskontoret, hvor de pågældende skal deltage i lønkontorets daglige ekspeditioner ved anvisning af ugelønninger, EDB-månedslønninger og kursusgodtgørelse samt foretage afstemninger. 1 dobbeltsproget assistent til incassokontoret, 'hvor pågæl- dende skal udføre skrankeekspeditioner i forbindelse med indbetalinger fra debitorer samt i øvrigt deltage i alminde- lig forekommende incassoarbejde. 1 dobbeltsproget assistent til arbejdsmarkedskontoret, hvor arbejdet vil omfatte ekspeditioner af arbejdstilbud og hen- vendelser fra arbejdssøgende. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende over- enskomst mellem Ministeriet for Grønland og G.A.S. hen- holdsvis H.K. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til over- assistent Bendt Alsted, telefon 2 12 77, lokal 52. Ansøgning med oplysninger om tidligere uddannelse og beskæftigelse bilagt kopi af eksamensbeviser og eventuelle anbefalinger bedes fremsendt senest 24. april 1978 til: NUUK KOMMUNE Box 605 . 3900 Godthåb. Regnskabschef For større klient i Godthåb søges en velkvalificeret, helst dobbeltsproget, regnskabsmedarbejder til varetagelse af såvel den daglige ledelse af regnskabsfunktionen som udarbejdelse af kortperiodisk regnskabsrapportering og budgetkontrol samt overordnet revision af underafdelinger. Stillingen aflønnes efter Statens regler for kontorfuldmægtige eller efter kvalifikationer. Anciennitet i tidligere lignende stilling kan overføres. Man vil være behjælpelig med fremskaffelse af bolig, ligesom der ydes fri flytning inden for Grønland. Tiltrædelse 1. maj eller efter aftale. De forenede Revisionsfirmaer Box 12 . 3900 Godthåb . Telefon 2 15 11 31

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.