Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 13.04.1978, Blaðsíða 30

Atuagagdliutit - 13.04.1978, Blaðsíða 30
MEKANIKER Alsidigt værksted søger en ligeledes alsidig mekaniker til omgående tiltrædelse. Kendskab til Auto/Skibs-diesel en fordel. AUTZEN AUTO VÆRKSTED Telefon 4 21 90 . 3950 Egedesminde.. Barnemedhjælpere Ilulissat søger barnemedhjælpere til daginstitutioner. Småbørnsstuen MikissoK, der er normeret til 15 børn søger 1 barnemedhjælper. Børnehaven ArnarsiaK, der er normeret til 54 børn søger 2 barnemedhjælpere. Børnehaven Angajo, der er normeret til 40 børn søger til den 1. juni 1978 2 barnemedhjælpere. Vuggestuen Inuno, der er normeret til 35 børn søger 1 bar- nemedhjælper. Fritidshjemmet, der er normeret til 30 børn søger til den 15. maj 1978 'h dags pædagog. Bestyrelsen vil være behjælpelig med fremskaffelse af bolig. Ansøgning bilagt afskrift af eksamenspapirer samt even- tuelle anbefalinger bedes fremsendt senest den 15. maj 1978 til: Bestyrelsen for Daginstitutioner i Ilulissat Box 120 . 3952 Jakobshavn. ELEV i Grønlands Postvæsen Grønlands Postvæsen antager et mindre antal elever med henblik på uddannelse inden for postvæsenets assistentlinie. Alder: Fyldt 18 år og ikke over 22 år. Eksamenskrav: Realeksamen eller statskontrolleret prøve i hovedfagene i 10. klasse eller teknisk forberedelseseksamen eller handelseksamen. Ansættelse og uddannelsesforløb: Ved ansættelsen placeres du ved en grønlandsk poststation. Ved poststationen påbegyndes en praktisk uddannelse, idet du skal bibringes kendskab til de forskellige postforsendel- sesarter samt den postale behandling af disse. Pr. 1. oktober 1978 forflyttes du til et dansk postkontor, hvor den praktiske uddannelse fortsætter og den teoretiske uddannelse påbegyndes. Uddannelsen i Danmark varer i 2 V« år, hvorefter du skal afslutte uddannelsen praktisk og teoretisk ved en grønlandsk poststation. Denne sidste fase varer Va år. Uddannelsen afsluttes med eksamen i visse fag. Aflønning: 1. / Grønland inden danmarksuddannelse: ...... kr. 1.691,18 2. I Danmark .................................. kr. 2.778,64 3. I Grønland efter danmarksuddannelse: ...... kr. 2.254,90 Under danmarksopholdet får du en gratis ferierejse til Grønland. Efter bestået posteksamen kan du normalt forvente ansæt- telse som postassistent på prøve (tjenestemandslovens løn- ramme 7), og efter 2 års tilfredsstillende prøvetid sker an- sættelse som postassistent (lønramme 9). Efter bestået posteksamen er lønnen: postassistent på prøve .............. kr. 4.283,72 pr. måned postassistent (begyndelsesløn) ........ kr. 4.478,82 pr. måned Efter bestået posteksamen kan du ikke påregne at komme til at gøre tjeneste i din hjemby i Grønland. Få år efter ansættelsen som postassistent kan du regne med at få overdraget ledelsen af en grønlandske poststation med de deraf følgende avancementsculigheder. Håndskreven ansøgning med kopi af eksamensbeviser m.v. bedes sendt til handelschefen i din hjemby. Den kongelige grønlandske Handel Malersvend Malersvend med svendebrev søges. CARL JEPPSON Boks 3 . 3951 Christianshåb Telefon 4 51 03 Vikariat ved Dronning Ingrids Hospital, Godthåb Et vikariat for første maskinmester ønskes besat i tiden 1. april til 30. september 1978. Stillingen ønskes besat med en ansøger, der har bestået den ud- videde maskinmestereksamen, samt om muligt med kendskab til drift af maskiner m.v. ved et sygehus. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst melfem Ministeriet for Grønland og Maskinmestrenes Forening vedrørende maskinmestres ansættelsesforhold i statens tjeneste i Grønland. Der kan påregnes tillagt den ansatte et tillæg, således at der opnås mindst samme løn som den fastansatte første maskinmester op- pebærer. Ansøgning bilagt fotokopi af eksamensbeviser og eventuelle anbefalinger stiles til Ministeriet for Grønland og indsendes til Landslægen, Box 76, 3900 Godthåb. Ansøgningsfristen udløber den 17. april 1978. atorfik Kulåne pineKartOK pivdlugo ersserkingnerussumik påsiniaissoKarsinauvoK kommunekontorimut sågfigingningnikut. Landshøvdingen over Grønland Erhvervsuddannelsen i Grønland SOCIALPÆDAGOGISK SKOLE i Godthåb søger seminarielærer En stilling som seminarielærer ved Social-pædagogisk Skole i Grønland er ledig til besættelse pr. 1. august 1978. Social-pædagogisk Skole er et 3-sproget seminarium, som efter et blok-opbygget uddannelsessystem uddanner social- pædagogisk personale til de grønlandske dag- og døgninsti- tutioner samt socialkontorer. Den 3-årige uddannelse til socialpædagog startede i 1976 og er stadig under opbygning. Seminarielæreren skal undervise i fagene i den pædago- gisk-psykologiske faggruppe. Stillingen aflønnes tjenestemandslignende i henhold til den grønlandske tjenestemandslov lønramme 18/26. Udover løn- nen er der tillagt stillingen et særligt tillæg med et årligt grundbeløb på 720 kr. Seminarielæreren skal undervise 880 timer årligt, sva- rende til 22 timer ugentlig i 40 uger. Udover lønnen optjenes en grønlandsbonus efter de for tjenestemænd i Grønland gældende regler, hvorefter udbe- taling kan finde sted efter 5 års tjeneste eller ved afsked forinden 5 års tjeneste, såfremt den pågældende er udrejst fra Grønland. Denne bonus ydes efter en gradueret skala med 8.000 kr. det første år stigende til 15.000 kr. det fjerde og femte år. Der vil være mulighed for pensionsordning. For personer, der anses som ikke-hjemmehørende i Grøn- land, stilles bolig til rådighed, for hvilken der svares bolig- bidrag efter de for statens tjenestemæænd i Grønland gæl- dende regler. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til rektor Jørgen Banke, Social-pædagogisk Skole, postbox 287, 3900 Godthåb, telefon 2 20 99, eller til Ministeriet for Grønland, uddannelsesinspektør P. Bo Christensen, telefon (01) 13 68 25, lokal 315. Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere be- skæftigelse samt bilagt kopi af eksamensbeviser, udtalelser m. v. stiles til Ministeriet for Grønland, men fremsendes til Erhvervsuddannelsen i Grønland, postbox 622, 3900 Godt- håb, senest den 20. april 1978. Måske indhand- lingsstop for tørfisk senere Der bliver ikke noget indhand- lingsstop for fjordtorsk lige med det samme, siger fungerende handelsinspektør Peter Bjerrum til Radioavisen. — Men det kan ikke udelukkes, at et sådant stop kan komme. Nigeria har af ukendte årsager pludselig standset importen af tørfisk, og det betyder, at Grøn- land, Norge og Danmark ligger inde med betydelige lagre af tør- fisk, som ikke kan sælges i øje- blikket. Alene KGH har i øjeblik- ket 2000 tons tørfisk på lager. — KGH er imidlertid fortsat indstillet på at opretholde ind- handlingen, siger Peter Bjerrum. — Vi håber på at finde nye mar- keder. Ønsker skærpede restriktioner På et offentligt møde i Grønlands største bygd Agdluitsup-på gik et flertal af deltagerne ind for skær- pede spiritusrestriktioner, even- tuelt i form af en rationerings- ordning. Man ønskede øget kon- trol med salget af spiritus, blandt andet for at sikre, at unge under 18 år ikke har mulighed for at købe spiritus. .Og der blev pro- testeret imod udskydelsen af den planlagte folkeafstemning om en spiritusordning, som er udskudt til 1979. Fra et mindretal på mødet blev der foreslået et totalt spiritusfor- bud i to til tre år. Det blev dog afvist af et flertal, der ved et totalforbud frygter konsekvenser i form af et øget misbrug af an- dre rusgifte, meddeler radioavi- sen.. Bestyrelsen for lærerforeningen går af i utide Bestyrelsen for Grønlands Lærer- forening går af i utide og har udskrevet ekstraordinært besty- relsesvalg i april, meddeler ra- dioavisen. Det normale bestyrel- sesvalg finder sted i september, og dette efterårsvalg skal stadig finde sted uanset valget i næste måned. Grønlands Lærerforenings be- styrelse har siden 1971 haft sæde i K'aKortoK med Gunnar Hansen som formand. . Der er to grunde til afholdelse af valg nu. For det første ved man endnu ikke, hvor mange af den nuværende bestyrelse på fire medlemmer, der rejser fra byen med skoleårets udgang, og for det andet har bestyrelsen haft meget store vanskeligheder med at finde en redaktør af GLF-bladet. Bla- det, som er medlemmernes de- batforum, er ikke udkommet si- den sidste efterår. Dødsfald En kæntringsulykke har kostet den 57-årige kateket Karl Jo- chumsen, Nanortalik, livet. Han var i en åben glasfiberjolle med påhængsmotor sejlet fra Nanor- talik ind i Tasermiut-fjorden på vej til bygden TasiussaK, hvor hans familie opholdt sig. Senere blev Karl Jochumsen fundet druknet under jollen, som var kæntret. Den omkomne efterlader sig hustru og flere børn. GRØNLANDSPOSTEN 30

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.