Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 13.04.1978, Blaðsíða 22

Atuagagdliutit - 13.04.1978, Blaðsíða 22
Nyt fra landsrådet . landsrådimit nutårsiagssat . Nyt fra landsrådet . landsrådimit nutårsiagssat . Nyt fra landsrådet . landsrådi Endnu ingen olie - men måske vand- og vindkraft Som bekendt vil der ikke blive fo- retaget efterforskningsboringer efter olie ved den grønlandske vestkyst i år. De fem prøveborin- ger, der gennemførtes i 1976 og 1977 har ikke bekræftet, at der skulle være olie eller gas i un- dergrunden, siges det i beretnin- gen fra Styringsudvalget. Otto Steenholdt (Atåssut) sagde hertil, at man ikke skulle tage de negative resultater alt for al- vorligt. Fem prøveboringer ved Grønlands store kyststrækning kan ikke afgøre, om der er olie eller ej. — Vi vil gerne selv fin- anciere vores hjemmestyre, og jeg føler mig skuffet. På samme må- de som hvis man tror, man har 100 kr. på lommen, og det så vi- ser sig kun at være 10 kr. Men vi må prøve at udnytte de andre res- sourcer, vi har. Anders Andreassen (Siumut) ville gerne have oplyst, ved hvilke breddegrader, man vil prøvebore efter olie ved østkysten. Det var Angmagssalik kommunalbestyrel- se, der havde forespurgt. Kom- munen ønskede ikke prøveborin- ger på visse breddegrader. VESTKYSTBY SOM FORSYNINGSBASE Styringsudvalget har principielt givet et canadisk olieselskab til- ladelse til at anvende en vest- grønlandsk havn som forsynings- base for efterforskningsboringer i 1979 ud for den canadiske kyst. Lars Godtfredsen (neutral) vil- le gerne vide, hvilken by det drejede sig om. Hertil svarede landsrådsfor- manden, at det endnu ikke var bestemt, hvilken by det skulle være, men at det ville blive en af åbentvandsbyerne. Og den pågæl- dende kommunalbestyrelse må selv tage beslutning om man øn- sker denne aktivitet eller ej, sag- de han. I beretningen er også nævnt un- dersøgelser vedrørende vandkraft. Både GTO og GGUs undersøgel- ser sigter på at kortlægge mu- lighederne forskellige steder i vestgrønland for bassiner i for- bindelse med eventuel anlæggelse af vandkraftværker. GTO har til dette formål afsat 4,3 miil., kr. i 1978, og fra EF er der opnået til- sagn om støtte på 3/4 miil. kr. Der var ingen kommentarer hertil, men Bendt Frederiksen (Siumut) spurgte, hvordan det gik med anvendelse af vindkraft. Han havde forespurgt derom i efter- årssamlingen, men endnu ikke modtaget svar. Hertil svarede Lars Chemnitz (Atåssut), at GTO længe havde haft en vindmølle igang på forsøgsbasis på Inspek- tørbakken i Nuuk. Det er hensig- ten, at denne med tiden skal skaffe elektricitet nok til at drive UHF-kæden. INGEN UNDERSØGELSER PÅ KVANEFJELDET Spørgsmålet om en egentlig bryd- ning af uranforekomster i Kvane- fjeldet skal afgøres under den rå- stofordning, der skal gælde under det kommende hjemmestyre. Og der vil ikke i 1978 gennemføres undersøgelser på selve Kvanefjel- det. Men der vil, hvis det bliver godkendt af finansudvalget, blive stillet midler til rådighed til un- dersøgelser af hvilken udvin- dingsproces, der skal bruges til den specielle malmtype, der er tale om. mh. SanassoK. Grønland Ingeniør og Entreprenørfirma Boks 140 . 3920 Julianehåb Telefon 3 81 94 . Telegramadr.: BYGHANS Folkeafstemning om alkohol snart YANK1E BAR Toms Yankie Bar giver energi og godt humør nakussagsaut Kimagsautdlo Tcmfr Til salg Coronet 21 daycruiser med 165 HK Mercury, søsat første gang sommeren 1976. Masser af ekstra udstyr, som varme eberspacher X2, — bådforenings radio, ekkolod, gummibåd. Henvendelse til: FREDDY HANSEN Box 29 . Telefon 1 32 51 3912 Sukkertoppen. Der skal tages stilling til to spørgsmål: totalforbud eller rationering Folkeafstemningen om bl.a. total- forbud mod alkoholiske drikke- varer i Grønland bliver måske allerede gennemført i juni. Lands- rådet vedtog forleden, at folke- afstemningen skulle holdes hur- tigst muligt, og at den skulle holdes særskilt. — Det er for vig- tig en sag at blande sammen med andre afstemninger, hed det bl.a. FOTO og SMALFILM De køber stadig med største økonomiske fordel Deres foto- udstyr hos os! De sparer fra 20—50 pct, på splinternyt foto- udstyr. — Forlang i egen inter- esse vort store illustrerede foto- katalog og lavprisliste, — eller katalog og prisliste, — eller lad lad os give Dem et konkret til- bud. Fotoarbejde: kun 1. klasses arbejde i sorUhvid eller farve -r- vor sædvanlige store rabat. — Gratis forsendelsesmateriale! Chr. Richardt Vs FOTO-KINO-FILM 7800 SKIVE Telegramadresse: Fotoexpres . . . ekspe'rter i hurtig og sikker forsendelse! Samtidig vedtog landsrådet, at vælgerne skal tage stilling til to spørgsmål: 1) Går du ind for to- talforbud mod alkoholiske drikke- varer? og 2) Hvis ikke der bliver totalforbud, går du så ind for ra- tionering? Siumut-gruppen plus Nikolaj Karlsen ønskede, at vælgerne ta- ger stilling til både spørgsmålet om totalforbud og rationering, mens de øvrige 8 medlemmer mente, at det var bedst hvis kun spørgsmålet om totalforbud blev lagt ud til vælgerne. Resultatet blev altså, at begge spørgsmål skal besvares ved en folkeaf- stemning hurtigst muligt. Alle talere i landsrådsdebatten Kulundersøgelserne var også om- talt i beretningen fra Styringsud- valget, som var torsdagens dags- ordenspunkt i landsrådet. Danske El-værkers Forening er gået i gang med en vurdering af det foreliggende materiale vedrø- rende kulforekomsten på Nug- ssuax-halvøen, hedder det i be- retningen. Og under forudsætning af, at finansudvalget godkender hondelsministeriets energiforsk- ningsprogram, hvori der er afsat 17 mili., kr. til undersøgelser af kulforekomster, vil undersøgel- serne strække sig over en tre-års periode, nemlig fra 1978 til 1980. De vil blive ledet af Grønlands Geologiske Undersøgelser. Knud Kristiansen (Siumut) sag- de, at han tidligere var fremkom- met med forslag om at udnytte kul-forekomsterne. — For at udnytte kul skal der havne og meget andet til. Jeg ser, at der er afsat 17 mili. kr., men kan ikke se, om finansudvalget har taget stilling hertil. Vi havde GRØNLANDSPOSTEN mente, at en hurtig afklaring om spiritus-politikken i fremtiden er nødvendig. Man skal både for- berede sig økonomisk — altså skaffe sig indtægter på anden vis — og skabe mulighed for, at de erhverv, der beskæftiger sig med salg af spiritus, får tid til at for- berede sig eller måske ligefrem afvikle. Man skal imidlertid ikke regne med, at eventuelle restriktioner af den ene eller anden art — forbud eller rationering — vil træde i kraft før 1. januar 1980. Det bliver nemlig nok nødven- digt at ændre skatteloven for Grønland. Den giver kun mulig- hed for, at landsskatten sættes til 5 pct., mens behovet ved et evt. totalforbud kan blive 7—8 pct. -den. eksperter til at undersøge kulfo- forekomsterne heroppe for 50 år siden, at forekomsterne har nok ikke forandret sig. Så derfor me- ner jeg, vi bør bruge de 17 miil. kr. til havneaniæg og ikke til un- dersøgelser. Han sagde videre, at englæn- derne har vist stor interesse for at bryde kul her i landet. Her vil kunne brydes kul de næste 100 år, cg det kunne beskæftige 1.000 mennesker, hvis man ville. Knud Kristiansene mente, at man burde rette henvendelse til englænderne og bruge deres erfaringer til at sætte noget igang. — Man kan se, at her er kul. Man ved ikke, om der er olie, sluttede han sit indlæg. Hertil svarede Lars Chemnitz. (Atåssut): — Vi ved, der er kul. Men vi kan ikke bruge 50 års gamle un- dersøgelser, og vi ønsker ikke en gentagelse af K’utdligssat, hvor der alligevel viste sig ikke at væ- re kul nok. Vi ved endnu ikke, om finansudvalget har bevilget pengene. mh. 17 miil. kr. til undersøgelse af kulforekomster 22

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.