Atuagagdliutit

Volume
Issue

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Page 35

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Page 35
FCSTBESØRGFT AVIS STATSBIBLIOTEKET LMVERSITETSFARKEN 80C0 ÅRHUS C NYT FRA GRØNLANDSBANKEN KORT OM STUDIELÅN Det er en politisk beslutning, at den eksisterende studiestøtteørdning bl. a. er baseret på statsgaranterede lån. I banken er vi glade for at være med til at løse denne samfundsopgave. På grund af statsgarantien er det muligt at yde studielånene på følgende vilkår: — Lavere rente end andre forbrugslån. For Grønlandsbanken i øjeblikket 12;/a % i studietiden og derefter 11 Va °/o + Va % i provision pr. kvartal. — I studietiden beregnes ingen provision. — Renterne betales først efter studietiden. — Ingen afdrag i studietiden. — Afdragstid herefter op til 10 år, dog afpasset efter gældens størrelse ved studietidens afslutning samt lønindtægt i afviklingsperioden. Vi synes det er rimelige vilkår. Ikke mindst i betragtning af, at der er store omkostninger forbundet med studielånsordningen, idet der er tale om relativt små lånebeløb pr. ar, men med de samme administrationsomkostninger som ved andre større lån. Samtidig skal vi betale vor indskydere samme rente for de penge, der går til studielån, som for dem, der går til andre udlån. VALUTAMARKEDET Den lidt fastere tone for dollaren for et par måneder siden blev af kortere va- righed end ventet og synes afløst af en ny periode med en svagere dollarten- dens, ja på flere valutamarkeder noteres rekordlave kurser. Såfremt den seneste doilarsvækkelse bliver af mere permanent karakter, er der betydelig risiko for, at de valutastærke lande griber til nye restriktioner for at gardere sig mod indstrømning af spekulativ udenlandsk kapital. I så fald kan det betyde, at dollaren bliver eneste transaktionsvaluta og kan derigennem genindvinde noget af den tabte styrke. BANKEN SELV I Banken kan vi fortsat på alle områder. glæde os over en betydelig aktivitet. Der er fremgang Blandt andet kan nævnes, at indlånene i forhold til juli måned sidste år er vokset med 51 mill. kr. eller godt 26 procent. Udlånene er vokset med 33 mill. kroner eller 50 %. Udlånsudviklingen vil for- stærkes i den kommende tid, idet der først nu trækkes på en række lån og kreditter, som er bevilget i 1. halvår. I Banken har vi afsluttet regnskabsudarbejdelsen for 1. halvår. Forløber 2. halv- år på samme gode måde som den første del af 1978, vil årsregnskabet vise et tilfredsstillende resultat. GRØNLANDSBANKEN A/S — Deres bank erfalassug- ssamik sujunersut Kalåtdlit-nunåta nangminerissa- minik erfalassortårnigsså nang- minerssornerulernigssaK Kanig- dliartortitdlugo kigsautigineKara- lugtuinånguatsiarpoK. sujunersu- tigineKartartut KanoK kussanarti- ginere Kanordlo tugdluartiginere agssortussutigineKarsinåuput, a- ma sujunersut kingugdleK nag- siussarsiarput taima pineKarsi- nauvoK. sujunersumik nagsiussissuvoic David Aronsen, Agdluitsup-på. ima navsuiauteKarpoK: — uvdloriaussaK KaKortoK nu- navta aputånik isumaKarpoK. så- ningassoK Korsuk Grønlandimut, „nuna Korsuk"-mut, tungatine- KarpoK, åmame nunat avangnar- dlit erfalassue såningassortaKar- tarput — uvagutdlume nunanut avangnardlernut ilauvugut. aug- palugtortånut tungatitdlugo OKar- sinauvunga Danmarkip nunavta- lo manåkut erfalassorissåt sapi- ngisamik Kimagpatdlårnavérsår- niaravko, låssame Danmarkip nu- narput ilagilernikungmago. kisalo ersserKigsåsavara erfalassoK Ki- langmut apiimutdlo tugdluartini- arsimagavko. Endnu et forslag om flag Det ser ud til, at der efterhånden som hjemmestyrets indførelse nærmer sig, er imere og mere stemning for, ait Grønland skal have sit eget flag. Man kan di- skutere, hvor flotte og passende de fonslag, man hidtil er kammet frem 'med, er. Det kan man også med det nyeste forslag, vi har modtaget. Forslagssitlleren er David Aron- sen fra Agdluitsup-på (Sydprø- ven). Han skriver: —Den hvide stjerne i midten symboliserer vort lands sne. Det grønne kors henviser til „Grøn- land, ligesom det også henviser til, iat vi er med i de mordiske lande, hvis flag jo altid har kors på. Om den røde farve vil jeg Sige, at jeg hermed ikke har vil- let komme helt vask fra det dan- nebrogsflag, som Danmark og vi har sammen — også fordi, at vi er med i det danske rige. Jeg skal bemærke, at jeg har prøvet ait lave flaget således, at det passer godt til himlen og sneen. pingasungornerme uvalikut Nungme Arnat Igdluåne sanålungnermik takutitsissoKarpoK. — I Kvindernes Hus i Nuuk (Godthåb) var der onsdag eftermiddag levende udstilling med fremstilling af husflid. M00N B00TS J Lækre bløde støvler— med kraftig foering. Skridsikre såler. I farverne rød, blå, hvid. Pris ¦.........................Kr. 128,- Ring eller skriv tf -detertoppenl

x

Atuagagdliutit

Direct Links

If you want to link to this newspaper/magazine, please use these links:

Link to this newspaper/magazine: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Link to this issue:

Link to this page:

Link to this article:

Please do not link directly to images or PDFs on Timarit.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.