Morgunblaðið - 02.02.2007, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 02.02.2007, Blaðsíða 14
14 FÖSTUDAGUR 2. FEBRÚAR 2007 MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTIR H eimsóknin var sem kunnugt er farin í tengslum við setu for- seta Íslands á leiðtogaráðstefnu Microsoft í Edinborg og fund hans með Bill Gates, stofnanda og stjórn- arformanni Microsoft. Ólafur Ragnar lauk heimsókninni á fundum með ýmsum forystumönn- um Skotlands en þar kom fram mik- ill áhugi á auknum tengslum land- anna. Hann sagði í samtali við Morgunblaðið að Skotar gætu lært margt af árangri Íslendinga, nýfeng- in sjálfstjórn Skota gæfi þeim tæki- færi til þróunar á mörgum sviðum en sömuleiðis gætu Íslendingar lært margt af Skotum, t.d. um notkun upplýsingatækninnar til að auka borgaralegt lýðræði og hvernig skoska þingið notar tölvutækni í samskiptum við íbúana. Landið eflt á sjálfstæðan hátt Forseti Íslands átti sérstaka fundi með Jack McConnell, formanni skosku heimastjórnarinnar, George Reid, forseta skoska þingsins, Leslie Hinds, borgarstjóra Edinborgar, og hópi skoskra þingmanna. „Mér fannst mjög athyglisvert að skynja kraftinn sem er í Skotlandi og hve einarður vilji ráðamanna þar er að efla landið á sjálfstæðan hátt, þótt ágreiningur sé um hvert hið formlega skipulag innan breska kon- ungsdæmisins eigi að vera. Ljóst er að mikil sigling er á Skotlandi. Stofnun þings og heimastjórnar fyr- ir nokkrum árum hefur sett mikinn kraft í Skota. Þeir hafa verið að ná miklum árangri í viðskiptum, vís- indum og hátækni og eru orðnir sannfærðir um að Skotland geti orð- ið eitt af fremstu löndum Evrópu. Hvað sem líður hinu formlega stjórnkerfi þá líta þeir á sig sem land og gera það með skýrari hætti en ég átti von á,“ sagði Ólafur Ragnar. Skotar vilja aukið samstarf þjóða við N-Atlantshaf Hann sagðist á fundum sínum skynja mikinn áhuga á samvinnu við Íslendinga. Forystumenn Skota hefðu vísað til þess árangurs sem Ís- lendingar hefðu náð, vissu vel af fornum menningarlegum tengslum landanna og sæju mörg tækifæri fyrir þjóðirnar við norðanvert Atl- antshaf, bæði austan- og vest- anmegin. Þetta hefði komið skýrt fram í viðræðum við formann heima- stjórnarinnar, forseta skoska þings- ins og þingmenn. „Ég greindi í þeim samtölum allt aðrar áherslur en ég verð var við í samræðum við ýmsa áhrifamenn í London. Áhugi á víðtæku samstarfi er á mörgum sviðum, eins og varð- andi björgunarmál og siglingar um Norður-Atlantshafið ef sú leið opn- ast norður fyrir. Þegar allt þetta er lagt saman tel ég mikilvægt fyrir okkur Íslendinga að gera okkur grein fyrir þeim þáttaskilum sem orðið hafa í Skotlandi. Hér er mætt til leiks öflug þjóð sem ætlar sér sjálfstætt hlutverk, hvað sem líður tengslum við England, og telur sig í stakk búna í náið samstarf við ná- grannaþjóðir. Við og fleiri þjóðir ættum að skoða þetta mál mjög rækilega, iðulega höfum við snúið okkur til London og talið að þar með værum við búin að afgreiða Bret- landseyjar,“ sagði Ólafur. Hann sagði að forystumönnum Skotlands væri vel kunnugt um öfl- ugt samstarf íslenskra og skoskra banka og fjármálastofnana í ýmsum viðskiptaverkefnum. Einnig hefði borið á góma að Íslendingar væru orðnir eigendur að mörgum helstu verslunum í stórborgum Skotlands. Þátttöku Íslendinga í viðskiptalífi Skotlands væri vel tekið. Lýðræði kjósendanna Í viðræðum sínum við skoska þingmenn sagði Ólafur Ragnar merkilegt að sjá hvernig nýtt þjóð- þing, sem hvíldi ekki á gömlum hefð- um, hefði frá upphafi skipulagt sig á grundvelli upplýsingatækninnar. Al- menningi og kjósendum í landinu væri veittur mun meiri aðgangur að löggjafarsamkundunni heldur en nokkurn tímann hefði verið rætt um á Íslandi eða flestum öðrum löndum Evrópu. „Almenningur í Skotlandi hefur rétt á að senda tillögur til þingsins með formlegum hætti og þinginu ber skylda til að taka þær til skoðunar. Síðan getur almenningur fylgst með hvernig tillögurnar þokast áfram frá einu stigi til annars. Einnig finnst Skotum eðlilegt að senda tillögur á þinginu til almennings, ekki bara til hagsmunasamtaka. Hér er talað um nýtt lýðræði, lýðræði kjósendanna, og litið er á þingið sem fyrst og fremst samverkamann almennings og þjóðarinnar við að setja lögin. Þetta er ný hugsun í borgaralýð- ræði, sem var mjög spennandi að kynnast. Upplýsingatæknin hefur gert þetta kleift,“ sagði Ólafur Ragnar, sem taldi það enga tilviljun að Microsoft hefði valið Skotland og Edinborg sem fundarstað fyrir leið- togaráðstefnuna, umfram England. Fyrirtækinu þætti greinilega upp- bygging lýðræðisins hjá Skotum vegvísir um hvernig upplýs- ingatækni og lýðræðið gætu spilað saman á nýrri öld. Skotland er á mikilli siglingu Ólafur Ragnar Gríms- son lauk heimsókn sinni til Skotlands á fundum með helstu ráðamönnum landsins. Björn Jóhann Björns- son ræddi við Ólaf Ragnar í lok ferðar. Skoska þingið Ólafur Ragnar Grímsson hitti m.a. George Reid, forseta skoska þingsins, en þar fyrir utan hefur gjöf Alþingis til þingsins verið komið fyrir. Á egglaga steininum stendur „Með lögum skal land byggja“. Í HNOTSKURN »Í tengslum við leiðtoga-ráðstefnu Microsoft í Edinborg hitti forseti Íslands nokkra helstu ráðamenn Skot- lands. »Forsetinn skynjaði mikinnáhuga Skota á að efla tengsl Skotlands og Íslands. »Almenningi er með aðstoðupplýsingatækninnar veittur meiri aðgangur að skoska þinginu en í flestum þjóðþingum Evrópu. Morgunblaðið/Björn Jóhann Heimastjórnin Forsetahjónin á fundi með Jack McConnell, forsætisráð- herra heimastjórnar Skotlands, í bústað þess síðarnefnda í Edinborg. bjb@mbl.is hvað síst þau lönd þar sem fiskur og fiskafurðir eru í senn lykilþættir í eigin matvælaframleiðslu og út- flutningstekjum. Framþróun í sjávarútvegi snertir sjómenn, framleiðendur, útflytj- endur, innflytjendur og smásala og eiga þessir aðilar mörg sameigin- RÁÐSTEFNA um áskoranir og tækifæri í alþjóðaviðskiptum með sjávarafurðir hófst í gær í Háskól- anum á Akureyri og lýkur í kvöld. Margir erlendir gestir eru á ráð- stefnunni. Það er auðlindasvið viðskipta- og raunvísindadeildar við Háskólann á Akureyri sem heldur ráðstefnuna, í samvinnu við Matvæla- og landbún- aðarstofnun Sameinuðu þjóðanna í Róm (FAO), Sjávarútvegsskóla Há- skóla Sameinuðu þjóðanna, Fiski- félag Íslands, utanríkisráðuneytið, sjávarútvegsráðuneytið, Verðlags- stofu og Þróunarsamvinnustofnun Íslands. Innlendir og erlendir fyrirles- arar taka þátt í ráðstefnunni og koma þeir bæði frá opinberum stofnunum og fyrirtækjum. Val- gerður Sverrisdóttir utanríkis- ráðherra flutti ávarp við setningu ráðstefnunnar í gær. Á heimsvísu eru sjávarafurðir næststærsta verslunarvara mat- væla og að líkindum sú tegund mat- væla sem býður upp á hvað mesta fjölbreytni. Að greininni steðja þó ýmis vandamál á borð við mengun og ofveiði vegna almennrar efna- hagsþróunar, og einnig vandamál í tengslum við heilnæmi og öryggi matvæla. Þessir þættir snerta ekki leg hagsmunamál, hvað varðar al- þjóðaviðskipti með sjávarafurðir. Tilgangur ráðstefnunnar í Há- skólanum á Akureyri er að leiða saman á einn stað fulltrúa allra þessara aðila í sjávarútvegi og skapa samræðuvettvang til að greina tækifæri í framtíðinni. Morgunblaðið/Skapti Hallgrímsson Fjölmenni Bekkurinn var þétt setinn á ráðstefnunni á Akureyri í gærdag. Fulltrúar aðila í sjávarútvegi víða úr heiminum ræða tækifæri framtíðarinnar VIÐAMIKIL hvalatalning sem ákveðin hefur verið í sumar gæti orð- ið sú umfangsmesta frá upphafi. Hún er að auki er hluti af tveimur fjölþjóðlegum rannsóknaverkefnum, IPY og TNASS. Hafrannsóknastofnunin auglýsir eftir einu eða tveim skipum til hvala- talningar næsta sumar en á sama tíma verða hvalir taldir á rs. Árna Friðrikssyni samhliða karfarann- sóknum. Þá verður einnig talið úr flugvél á landgrunssvæðinu. Taln- ingin er hluti af TNASS-2007 (Trans North Atlantic Sighting Survey) sem Færeyjar, Noregur, Grænland og Kanada taka einnig þátt í. Unnið er að því innan NAMMCO, Norður- Atlantshafssjávarspendýraráðsins, að talningamenn verði líka á karfa- rannsóknaskipum Þjóðverja og Rússa. Á sama tíma verður talið við Bandaríkin og vesturströnd megin- lands Evrópu. Þetta er í fimmta sinn sem slík talning fer fram (1987, 1989, 1995 og 2001). Gott mat hefur fengist á fjölda langreyða og hrefnu við Ísland úr þessum verkefnum. Niðurstöður benda ennfremur til verulegrar fjölgunar hnúfubaka hér við land auk nokkurrar fjölgunar í öðrum tegundum svo sem langreyða og steypireyða. Þessi viðamikla talning 2007 gæti orðið sú umfangsmesta frá upphafi sem að auki er hluti af fjöl- þjóðlega rannsóknaverkefninu IPY (International Polar Year). Samkvæmt talningum frá árinu 2001 voru um 43.600 hrefnur á taln- ingarsvæðinu. Talningar árin 1987 og 1989 gáfu til kynna að stofn lang- reyðar í Norður-Atlantshafi væri um 50.000 dýr, en samkvæmt talningun- um 2001 voru 24.900 dýr á talninga- svæði íslenzkra og færeyskra skipa. Talningar 1995 sýndu að 9.200 sand- reyðar væru á talningarsvæðinu í Norður-Atlantshafi, þar af um 8.000 á íslenzka svæðinu. Viðamikil talning á hvölum í sumar Í HNOTSKURN »Talningin er hluti aftveimur fjölþjóðlegum rannsóknaverkefnum. »Fyrri niðurstöður bendaennfremur til verulegrar fjölgunar hnúfubaka hér við land. »Samkvæmt talningum fráárinu 2001 voru um 43.600 hrefnur á talningarsvæðinu. ÚR VERINU
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.