Morgunblaðið - 02.02.2007, Blaðsíða 32

Morgunblaðið - 02.02.2007, Blaðsíða 32
32 FÖSTUDAGUR 2. FEBRÚAR 2007 MORGUNBLAÐIÐ UMRÆÐAN aðar aðstæður. Til eru tvenns konar gerðir af Evrópustöðlum. Annars vegar er um að ræða samræmdan staðal (hEN) og hins vegar almenn- an staðal (EN) sem ekki er sam- ræmdur. Samræmdir staðlar eru unnir eftir forsögn Evrópusam- bandsins og þá með tilvísun í til- tekna tilskipun ESB en það sama gildir um tæknisamþykki og hefur hvort tveggja lagagildi innan EES. Aðrir staðlar (EN) eru unnir að frumkvæði Evrópustaðlaráðsins, notkun þeirra er valfrjáls og því að- eins leiðbeinandi fyrir framleiðand- ann. Þegar vara heyrir undir sam- ræmdan staðal (hEN) eða tækni- samþykki ber framleiðanda vör- unnar lagaleg skylda til að uppfylla að lágmarki þau viðmið sem koma fram í staðlinum. Á grundvelli þess getur hann aflað sér heimildar til að CE-merkja vöruna og öðlast með því rétt til að setja hana á markað á Evrópska efnahagssvæðinu. SAMKVÆMT 120 gr. bygginga- reglugerðar eiga allar bygg- ingavörur að vera CE-merktar, vottaðar eða hafa fengið umsögn um eiginleika af til þess bærum að- ilum. Það felur í sér að slíkir aðilar staðfesta að varan sé í samræmi við kröfur tiltekins staðals og sé gædd þeim eiginleikum sem þar eru til- greindir og umsögnin staðfestir. Þannig geta hönnuðir metið hvort eiginleikar vörunnar séu í samræmi við þær kröfur sem hönnun þeirra gerir ráð fyrir. Með sama hætti getur húsbyggj- andi áttað sig á því hvort vara, sem hann velur, hentar til fyrirhugaðra nota. Til þess eru CE-merkingar, vottanir og umsagnir. Seljandi vörunnar á að geta lagt fram gögn sem sanna notagildi hennar. Hönnuðir, sem velja vörur í mann- virki, eiga einnig að geta leitað upplýsinga í slíkum gögnum um hvort tiltekin byggingavara hentar við tilteknar aðstæður. Hönnuðir gegna lykilhlutverki þegar efni er valið til mannvirkjagerðar. Eftirlitshlutverk byggingafulltrúa Kröfur um staðla og vottanir á byggingavörum hafa aukist mjög frá árinu 1994. Byggingafulltrúar fara yfir hönnun mannvirkja við veitingu byggingarleyfis. Þeim ber að ganga úr skugga um að vara, sem tilgreind er á teikningum, standist ákvæði um CE-merkingu eða vottun og sé notuð við tilætl- Í hinu tilvikinu get- ur framleiðandinn valið hvort hann upp- fyllir kröfur staðals- ins en heimild skap- ast ekki til að CE-merkja vöruna á grundvelli hans. Vara, sem á að full- nægja kröfum sam- ræmds staðals eða tæknisamþykkis, skal bera CE-merki sem tákn um yfirlýsingu framleiðenda um að viðkomandi vara standist kröfur tiltekins staðals eða tækni- samþykkis. Byggingavörur sem eiga að vera CE-merktar Hér á landi er talsvert af bygg- ingavörum á markaði sem eiga nú þegar að vera CE-merktar því að fyrir hendi eru staðlar og tækni- samþykki fyrir þær, t.d. ein- angrun, krossvið, gifsplötur, fest- ingar, timbur í burðarvirki og sement. Ljóst er að á næstu árum fjölgar samræmdum stöðlum og þar með byggingavörum sem þurfa að fullnægja kröfum um CE- merkingu. Markaðseftirlit með byggingavörum Neytendastofu ber að hafa eft- irlit með byggingavörum á mark- aði. Ekki er til ein skilgreind að- ferð um hvernig það skuli gert en til þess eru nokkrar leiðir. Ein er sú að Neytendastofa fari í bygg- ingavöruverslanir og skoði vörur. Þá er einnig hægt að bera fram kvörtun við Neytendastofu ef talið er að á markaði sé vara sem ekki stenst kröfur um CE-merkingu. Telji Neytendastofa að slík kvört- un sé á rökum reist, má búast við að þess verði krafist að varan verði tekin af markaði. Það gæti haft alvarlegar afleið- ingar fyrir framleiðanda eða inn- flytjanda vörunnar ef honum yrði bannað að selja hana vegna þess að hún fullnægði ekki kröfum byggingareglugerðar. Því er mjög brýnt að íslenskir framleiðendur fylgist vel með í þessum efnum og séu undir það búnir að fullnægja kröfum um CE- merkingu þegar kallið kemur. Nýr vefur um CE-merkingu byggingavara – aðstoð hjá SI Við CE-merkingu og vottun byggingarvöru er nauðsynlegt að framleiðslufyrirtæki hafi yfir að ráða framleiðslustýrikerfi sem þar til bærir aðilar hafa tekið út og staðfest að taki á þeim þáttum sem máli skipta við framleiðslu vörunnar. Að koma á tilskilinni framleiðslustýringu og gæðaeft- irliti með viðeigandi úttektum til- nefnds aðila, eins og krafist er í stöðlum, getur tekið nokkra mán- uði. Samtök iðnaðarins hafa að- stoðað allnokkur fyrirtæki við að koma á framleiðslustjórnun og til- skilinni skjalfestingu á árangri. Hjá SI er mikil þekking á flóknu umhverfi staðla og reglugerða sem hafa áhrif á framleiðslu og notkun á byggingavörum. Félagsmenn geta óskað eftir aðstoð af ýmsu tagi hjá SI til að auðvelda sér að- lögun að breyttum kröfum. Samtök iðnaðarins hafa nýlega opnað upplýsingavef www.si.is/ce en þar er að finna mjög góðar leið- beiningar um allt sem snertir CE– merkingu byggingavara. Þar er gerð grein fyrir forsendum og ferl- um CE-merkinga, hvaða vara á að vera CE-merkt til að mega vera á markaði og hvernig fyrirtæki eiga að standa að verki þegar þau hyggjast afla sér heimildar til að CE-merkja á framleiðslu sína. CE-merking á byggingavörum Eyjólfur Bjarnason og Ferdinand Hansen fjalla um CE-merkingu byggingavara, Evrópustaðla og tækni- samþykki. »Hjá SI er mikil þekk-ing á flóknu um- hverfi staðla og reglu- gerða sem hafa áhrif á framleiðslu og notkun á byggingavörum. Eyjólfur Bjarnason Höfundar eru starfsmenn Samtaka iðnaðarins. Ferdinand Hansen TENGLAR .............................................. www.si.is/ce ÞAÐ er sannarlega ástæða til að fagna því að fyrsti mánuður ársins er án banaslysa í um- ferðinni. Um leið er það ábending um að enn sé langt í land hvað varðar fækkun alvarlegra slysa. Víst er að ef við værum að horfa upp alvarleg slys auk fjögurra banaslysa á fyrsta mánuði ársins eins og raunin varð á árið 2002 eða tveggja banaslysa í jan- úarmánuði í fyrra, væri nú þegar hávær umræða um úrbætur í umferð- armálum eins og jafnan þegar slysaöldur í umferðinni ganga yfir. Í þeirri stöðu eru oft gerðar óraun- hæfar kröfur um skyndilausnir í stað þess að skapa raunhæfa fram- tíðarsýn og vinna síðan sameig- inlega að settu marki. Í Samstöðu viljum við snúa um- ræðu um umferðarslys við og fagna árangri þegar hann er sýnilegur í stað þess að láta einungis í okkur heyra þegar slysaöldur ganga yfir. Þótt einn mánuður eða 30 dagar sé skammur tími létust að jafnaði 2,5 einstaklingar á sama tímabili í fyrra eða með aðeins 12 daga milli- bili. Með samstöðu hefur markmið um slysalausa sýn á fyrsta mánuði ársins náðst – nú er það okkar allra að tryggja að svo verði einnig í þeim febrúarmánuði sem nú er að hefjast. Slysalaus sýn árið 2007 á þannig ekki aðeins að vera mark- mið heldur það takmark sem við öll leggjum okkur fram við að ná. Við þurfum að skapa baráttuanda til að fækka umferðarslysum og fagna vel þegar svo ber undir. Ég vil sérstaklega þakka árangur þessa mánaðar lög- regluembættum lands- ins sem hafa með áþreifanlegum hætti aukið sýnileika lög- gæslunnar um allt land. Einnig er ástæða til að þakka þeim dag- blöðum, tímaritum og öðrum sem hafa tekið undir með Samstöðu um slysalausa sýn með auglýsingabirtingum og jákvæðri umfjöllun, sbr. Sturlu Böðvarsson samgönguráðherra í grein sinni í Morgunblaðinu 25. jan- úar sl. Markmið Samstöðu er að skapa trú almennings á að núverandi fjöldi bana- og alvarlegra slysa sé ekki lögmál og með samstöðu megi ná góðum árangri í þessum mála- flokki. Um leið sé það hvatning til sem flestra að taka þátt í þessu mikilvæga starfi, okkur öllum til heilla. Þeir sem vilja taka þátt í fækkun slysa geta skráð sig á www.null- syn.is Janúarmánuður án banaslysa í umferðinni Steinþór Jónsson skrifar um umferðaröryggi » Við þurfum að skapabaráttuanda til að fækka umferðarslysum og fagna vel þegar svo ber undir. Steinþór Jónsson Höfundur er formaður Samstöðu. Bréf til blaðsins Morgunblaðið Hádegismóum 2, 110 Reykjavík  Bréf til blaðsins | mbl.is FRJÁLSLYNDIR hafa fengið „nýtt afl“ og ætla sér stóra sigra í framtíðinni. Þeir Gísli (Guðjón Arnar) Eirík- ur (Magnús Þór) og Helgi (Jón Magnússon) byrjuðu á því að losa sig við óþarfa byrði, en áttuðu sig ekki á því að þar fór þeirra besti kostur. Margrét Sverrisdóttir var eina ástæðan fyrir því að ég, ásamt fjölda annarra, kaus þennan flokk. Ég segi mig hér með skriflega úr Frjálslynda flokknum. Sennilega verður þetta upphafið að því að tunna þeirra Bakka- bræðra lekur öllu út, enda gleymdu þeir að það þarf botn í svoleiðis ílát, þannig að það haldi. BALDUR ÞORSTEINSSON. Langholtsvegi 135, Reykjavík. Frjálslyndir Bakkabræður Frá Baldri Þorsteinssyni: V i n n i n g a s k r á 40. útdráttur 1. febrúar 2007 A ð a l v i n n i n g u r Kr. 2.000.000 kr. 4.000.000 (tvöfaldur) 6 1 6 6 0 V i n n i n g u r Kr. 100.000 Kr. 200.000 (tvöfaldur) 4 2 4 9 3 4 3 9 8 8 4 6 0 3 2 6 6 0 2 9 V i n n i n g u r Kr. 50.000 Kr. 100.000 (tvöfaldur) 1835 2978 23399 39298 46237 51477 2739 18696 36445 45135 50421 52274 V i n n i n g u r Kr. 12.000 Kr. 24.000 (tvöfaldur) 1 8 6 6 9 4 4 8 1 8 7 1 8 3 5 4 5 3 4 2 9 1 7 5 1 3 8 9 5 9 8 0 7 7 1 9 5 7 2 6 7 5 9 7 1 9 2 3 2 6 1 3 5 5 5 6 4 4 6 9 8 5 1 9 4 0 5 9 8 7 0 7 3 7 8 6 2 7 5 8 1 0 6 7 1 2 4 0 1 3 3 5 7 4 4 4 5 4 6 9 5 2 0 8 6 6 3 2 9 6 7 4 7 8 1 2 7 8 3 1 1 3 9 6 2 5 3 7 6 3 6 5 6 9 4 5 9 6 1 5 3 2 0 7 6 3 7 4 4 7 5 6 1 9 3 8 3 7 1 1 4 8 4 2 5 8 0 7 3 7 3 0 1 4 6 1 7 2 5 5 2 6 7 6 3 9 6 3 7 5 9 5 5 4 5 9 7 1 2 4 2 9 2 7 3 6 7 3 7 3 5 4 4 6 3 6 2 5 5 2 7 4 6 4 1 7 1 7 6 3 0 2 5 9 8 6 1 2 9 3 5 2 9 6 6 8 3 8 0 5 2 4 6 4 0 1 5 7 0 1 6 6 5 3 4 4 7 6 3 2 8 6 3 1 5 1 3 3 5 6 3 1 7 8 8 3 9 7 6 1 4 6 6 1 5 5 7 2 3 0 6 5 5 3 7 7 6 8 4 7 6 6 8 5 1 3 7 8 1 3 2 6 6 9 4 1 3 3 6 4 6 7 1 6 5 8 4 8 3 7 0 1 2 2 7 7 7 5 2 7 6 9 6 1 4 1 7 8 3 4 1 6 4 4 1 8 6 7 4 6 8 0 3 5 8 9 7 0 7 0 2 3 9 7 9 3 8 1 6 5 2 8 3 4 7 1 4 4 2 0 2 8 4 7 5 7 7 5 9 6 6 1 7 0 7 0 4 8 3 2 5 1 7 2 1 4 3 5 1 5 5 4 2 5 2 6 4 9 6 3 5 5 9 6 6 2 7 1 4 1 8 9 0 3 3 1 8 3 6 6 3 5 3 1 1 4 2 5 9 3 4 9 9 5 1 5 9 7 3 7 7 1 5 2 5 V i n n i n g u r Kr. 7.000 Kr. 14.000 (tvöfaldur) 5 6 8 9 0 0 5 1 8 2 5 3 2 7 5 4 2 4 0 7 9 5 5 0 4 9 4 6 2 6 9 0 7 0 6 0 5 5 8 7 9 4 2 8 1 8 3 6 0 2 7 8 3 3 4 0 8 7 6 5 0 8 0 2 6 2 9 7 6 7 1 1 3 1 8 6 7 9 5 2 8 1 8 6 5 1 2 8 0 7 5 4 1 8 0 1 5 1 1 7 7 6 3 5 9 2 7 1 1 3 7 1 3 1 2 9 6 5 0 1 9 1 8 3 2 8 3 3 4 4 2 4 8 1 5 2 0 4 3 6 3 6 6 3 7 1 4 3 0 1 4 3 1 1 0 4 0 7 1 9 5 8 7 2 8 8 6 4 4 2 9 6 1 5 2 2 5 3 6 3 7 5 6 7 2 4 0 8 1 5 9 6 1 1 1 5 6 2 0 2 0 9 2 9 6 4 4 4 3 2 8 8 5 2 5 2 7 6 3 7 7 1 7 2 4 7 8 1 7 8 1 1 1 1 8 9 2 0 5 7 8 2 9 8 7 8 4 3 6 7 3 5 2 6 8 5 6 3 7 9 5 7 2 5 4 7 2 0 6 2 1 1 2 6 0 2 0 7 8 1 3 0 1 2 7 4 3 7 1 6 5 2 9 3 0 6 4 0 5 2 7 2 5 9 2 2 1 6 4 1 1 2 7 3 2 0 7 9 1 3 0 2 9 7 4 5 6 1 8 5 3 1 3 6 6 4 1 6 6 7 2 7 4 7 2 1 7 3 1 1 2 8 3 2 1 0 3 4 3 0 3 0 2 4 6 0 3 1 5 3 1 5 1 6 5 0 4 3 7 3 9 0 3 2 7 2 8 1 1 4 5 2 2 1 0 8 1 3 0 5 7 7 4 6 2 5 0 5 4 1 5 5 6 5 6 2 0 7 3 9 3 8 3 0 2 2 1 1 6 2 5 2 1 1 4 1 3 0 7 6 3 4 6 2 9 6 5 5 1 2 4 6 5 8 6 4 7 3 9 6 0 3 1 6 9 1 2 5 1 1 2 1 2 3 5 3 1 1 1 7 4 6 4 4 7 5 5 2 4 7 6 5 8 9 2 7 3 9 9 7 3 3 6 5 1 2 9 7 2 2 1 3 0 7 3 1 1 3 1 4 6 8 1 5 5 5 9 2 1 6 6 2 0 0 7 4 2 0 2 3 9 9 8 1 3 1 3 0 2 1 7 1 4 3 1 1 9 0 4 6 8 8 6 5 6 2 1 6 6 6 2 6 4 7 5 2 2 8 4 1 7 9 1 3 6 0 1 2 1 8 2 7 3 1 3 7 8 4 7 0 0 8 5 7 7 0 1 6 6 7 0 4 7 5 4 1 1 4 1 8 7 1 3 9 9 1 2 1 8 6 2 3 1 8 3 8 4 7 8 0 6 5 8 7 4 9 6 6 7 7 6 7 5 9 4 5 5 1 2 4 1 4 2 2 8 2 2 5 4 1 3 2 8 2 8 4 8 0 7 6 5 8 8 4 6 6 6 8 8 7 7 6 3 7 5 5 2 7 4 1 4 3 1 2 2 2 5 7 6 3 2 9 5 6 4 8 2 5 9 5 9 3 2 2 6 7 0 1 4 7 6 4 0 4 5 8 1 1 1 5 1 8 2 2 2 6 2 9 3 4 6 3 2 4 8 6 9 8 5 9 4 0 9 6 7 3 1 6 7 6 5 7 6 6 2 5 6 1 5 3 1 2 2 2 9 7 0 3 5 4 9 6 4 8 8 1 2 5 9 5 1 8 6 7 3 6 5 7 7 2 4 5 6 6 7 2 1 5 5 3 4 2 3 4 5 4 3 5 6 9 8 4 8 8 3 0 5 9 5 9 3 6 7 9 6 4 7 7 4 2 1 7 4 5 3 1 5 5 3 7 2 3 4 8 4 3 6 4 2 0 4 8 9 9 9 5 9 7 7 3 6 8 2 1 0 7 8 8 5 0 7 5 1 4 1 5 9 8 0 2 4 0 4 0 3 6 5 6 4 4 9 4 5 9 6 0 2 0 3 6 8 3 7 1 7 9 8 1 0 7 8 2 7 1 6 2 3 5 2 4 2 2 1 3 7 1 5 3 4 9 5 5 8 6 0 6 2 8 6 8 3 7 7 7 9 8 9 0 8 0 4 6 1 6 6 1 7 2 4 2 3 7 3 7 5 1 7 4 9 5 9 4 6 1 3 8 1 6 8 4 1 6 7 9 9 0 8 8 0 6 2 1 6 7 4 4 2 5 6 9 0 3 7 5 7 4 4 9 5 9 8 6 1 4 2 5 6 9 2 9 0 8 5 0 2 1 7 0 5 1 2 6 3 0 0 3 8 0 0 0 4 9 7 6 2 6 1 4 4 9 6 9 3 6 1 8 5 6 6 1 7 0 9 5 2 6 4 8 9 3 9 3 5 6 4 9 8 6 8 6 1 5 7 7 6 9 7 5 2 8 6 2 5 1 7 1 5 0 2 6 5 4 1 3 9 7 8 2 5 0 0 9 4 6 1 8 5 0 6 9 8 2 7 8 7 7 8 1 7 8 4 0 2 7 0 2 6 3 9 8 5 5 5 0 1 1 3 6 2 1 5 9 6 9 8 3 3 8 7 8 0 1 8 0 6 6 2 7 3 8 8 4 0 4 0 6 5 0 1 7 3 6 2 6 8 9 7 0 1 6 4 Næstu útdrættir fara fram 8. febrúar, 15. febrúar, 22. febrúar & 1. mars 2007 Heimasíða á Interneti: www.das.is
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.