Stúdentablaðið

Árgangur

Stúdentablaðið - 01.02.2007, Blaðsíða 1

Stúdentablaðið - 01.02.2007, Blaðsíða 1
Meðal efnis: Fehrúar 2007 83. árgangur 1. tölublaó Stofnað 1924 Kosningar Happdrætti Háskólans SlGRAR ÁSDÍSAR JENNU Fjármál Háskóla Íslands OG MARGT FLEIRA... Stúdentaráð Kosningar nálgast Plakötin eru komin upp, nammið í skálarnar og frambjóðendur komnir á stofugang til að kynna sín baráttumál fyrir stúdentum. Kosningar ti! stúdentaráðs fara fram 7. og 8. febrúar og því ekki úr vegi að stikla á stóru um mikilvægi þeirra og vinnu þeirra sem koma að þeim. Mikilvægarkosníngar Stúdentaráði Háskóla íslands er ætlað það meginhlutverk að standa vörð um hagsmuni nemenda, tryggja þá og bæta. Ráðið á að endurspegla samtakamátt stúdenta og sýna að stúdentar séu hreyfiafl í samfélaginu. Því er afar mikilvægt að stúdentar láti til sín taka í kosningunum og noti kosningaréttinn. Ef marka má kjörsókn undanfarinna ára, er áhugi hins almenna stúdents á störfum stúdentaráðs ekki mikill. Kjörsóknin hefúr verið afar dræm síðustu árin og var aðeins 35% í fyrra. Á kjörskrá eru allir stúdentar sem skráðir eru í Háskólann, eða um 10.000 manns, sem þýðir að um 6.500 stúdentar létu kosningamar í fyrra fram hjá sér fara. Þetta eru sláandi tölur ef hafl er í huga það mikla hagsmunastarf sem stúdentaráð og fastanefndimar sjö sem starfa undir því, sinna í þágu allra stúdenta. Þar má nefna lánasjóðsmál, rannsóknadaga stúdentaráðs, vefsíðuna www. prof.is þar sem m.a. er birtur svartur listi yfir þá kennara sem ekki virða skilafrest einkunna, aðstoð við erlenda stúdenta sem hingað koma í skiptinám, ódýran íþróttaskóla fyrir böm háskólanema og uppeldisnámskeið fyrir foreldrana, nýju stúdentakortin sem veita aðgang að öllum byggingum hvenær sem er sólarhringsins og ýmsa afslætti í fýrirtækjum borgarinnar, og svona mætti lengi telja. Þetta starf Stúdentaráðs og fastanefhdanna virðist því miður fara framhjá mörgum. Stúdentaráð er mikilvægur þrýstihópur og formaður þess er talsmaður okkar út á við. Stúdentaráð þarf að vera sýnilegt og sterkt og endurspegla vilja stúdenta, sérstaklega þegar um er að ræða mikilvæg málefhi sem snerta okkur öll eins og upptöku skólagjalda. 35% kjörsókn lýsir hins vegar ákveðnu andvaraleysi meðal stúdenta sjálfra. Með því að nýta kosningaréttinn lýsa stúdentar því yfir hvort þeir séu ánægðir með hagsmunabaráttuna eða ekki. Það er því afar nauðsynlegt að stúdenar myndi sér afstöðu og láti hana í ljós í kjörklefanum. Stúdentaráð og Háskúlafundur í stúdentaráði sitja tuttugu manns og í raun er aðeins kosið um tæpan helming þeirra í einu. Úrslitin hvers árs ráða þó hvort fulltrúa tekst að sitja bæði árin. Þannig er í raun einnig kosið um lista fyrra árs. Hver einstaklingur situr því tvö ár í Stúdentaráði. Að loknum hverjum kosningum kemur i ljós hver hefur meirihluta í ráðinu og stjórnar því næsta árið. Síðastliðin tvö ár hefur verið oddastaða í Stúdentaráði, sem þýðir að Röskva og Vaka hafa níu fulltrúa hvor og Háskólalistinn tvo. Kosið er um 18 stúdentaráðsliða en auk þeirra sitja tveir fulltrúar Háskólaráðs fundi ráðsins. í ár er einnig kosið um fulltrúa á Háskólafund en það er gert annað hvert ár. Á háskólafundi eiga stúdentar 16 fulltrúa afþeim 80 sem þar sitja en þar sitja m.a. rektor, forsetar deilda Háskólans og menntamálaráðherra. Háskólafundur kemur saman tvisvar á ári og markar stethu Háskólans auk þess sem mál er varðar Háskólann eru rædd. Háskólafundur þarf að taka afstöðu til allra stórra mála sem snerta háskólasamfélagið, áður en háskólaráð tekur svo ákvörðun. Þetta ætti t.d. við um upptöku skólagjalda. Kosning um fulltrúa í háskólaráð fer einnig fram samhliða Stúdentaráðskosningum annað hvert ár. 1 háskólaráði eiga stúdentar tvo fúlltrúa og er ráðið æðsti ákvörðunaraðili innan Háskólans. Þetta akademíska lýðræði sem við búum við í Háskóla Islands er dýrmætt. 1 einkareknum háskólum hafa stúdentar enga fulltrúa innan stjómskipulagsins og því er full ástæða fyrir okkur sem búum svo vel, að láta þessi mál okkur varða og nýta kosningaréttinn. Ölíkar fylkíngarP Fylkingamar sem em í framboði í ár eiga það sameiginlegt að berjast fýrir hagsmunum stúdenta á einn eða annan hátt. Hagsmunimir felast m.a. í góðum lánakjörum, við viljum engin skólagjöld, góða aðstöðu og kennslu, rúman opnunartíma Þjóðarbókhlöðu, svo eitthvað sé nefnt. Þessi mál hafa öll framboðin sett á oddinn og er það vel. Gagnrýnisraddir hafa verið uppi um að listarnir þrír séu annað af tvennu, of uppteknir við að eigna sér heiðurinn af sömu áföngunum eða atburðunum, eða stefni markvisst að því að láta leggja sig niður. Hörðustu gagnrýnendur hafa haft orð á því að framboðin þrjú tengist hinum og þessum stjómmálaflokkum í landsmálapólitíkinni og að háskólapólitíkin sé ekkert annað en undirbúningur fýrir þingmennsku. Vissulega svipar háskólapólitíkinni að ýmsu leyti til landsmálapólitíkurinnar en það má líka teljast eðlilegt að þeir sem hafa áhuga á að berjast fýrir hagsmunum stúdenta, hafi einnig áhuga á að berjast fýrir sínum pólitísku hitamálum þegar háskólanámi lýkur. Það er hins vegar ekkert rúm fýrir hægri-vinstri skiptingu í háskólapólitík, því við tilheyrum öll einum og sama hópnum og höfum öll sömu hagsmuna að gæta. En hvað sem allri gagnrýni líður, er ljóst að í sameiningu hafa fýlkingamar þrjár unnið mikið og gott starf innan Stúdentaráðs. Það er því í höndum hvers og eins að kynna sér málefni þeirra og gera það upp við sig hvert atkvæðinu skal beint. Starf Kjörstjórnar Það er ekki lítið verk að setja saman eitt stykki kosningar fýrir samfélagið okkar hér í 107, enda um 10.000 manns á kjörskrá. Kjörstjóm sér um að skipuleggja kosningamar og vinna að þeim og er hún skipuð af Stúdentaráði ár hvert. 1 kjörstjóm sitja tólf manns og formaðurinn er sá þrettándi. Leitast er við að fúlltrúar komi úr öllum deildum og mega þeir að sjálfsögðu ekki vera í Stúdentaráði, háskólaráði, fúlltrúar á háskólafúndi, eða í framboði. Faglega er að öllum málum staðið. Reiknistofnun Háskólans sér kjörstjóm fýrir forriti sem notað er til að halda utan um kosningu, kjörkassamir em fengnir að láni frá Reykjavíkurborg og þeir síðan innsiglaðir af lögreglunni eftir fýrri kjördag. Eins og í sveitastjómar-, Alþingis- og forsetakosningum, er í boði að kjósa utankjörfundar í kosningum til Stúdentaráðs, sjái fólk fram á að komast ekki á kjördag. Kosning fer þá fram á skrifstofú Stúdentaráðs í þrjá virka daga fýrir kosningar. Sú hugmynd hefur verið rædd að gera skiptinemum erlendis og fjamemendum kleift að nýta sitt atkvæði þrátt fýrir fjarlægð en til þess þyrfti mikinn undirbúning, samstarf við sendiráð og formleg leyfi. Sökum knapps tíma sem kjörstjóm hefúr haft til undirbúnings í ár, var ekki hægt að vinna að þessu fýrir kosningamar. Kjörstjóm hefur þó ákveðið að fúnda um þetta mál eftir kosningar og reyna að koma þessu skipulagi á. Elín Ósk Helgadóttir, formaður kjörstjómar, segir þetta vera kost sem þarf að skoða vel, því að sjálfsögðu hafi íslenskir nemar erlendis og fjamemar, sama rétt til að kjósa og þeir sem stunda staðamám. Kjörstjóm vinnur í sjálfboðavinnu og þarf að leggja mikið á sig til að skipuleggja kosningamar. Halda þarf námskeið um tölvukerfið, hver nefndarmeðlimur ber ábyrgð á einni byggingu á meðan kosningamar fara fram og þarf að fá sjálfboðaliða til að standa vaktina með sérá kjördögum. Svo þarf auðvitað að telja atkvæðin og samræma kjörskrá við utankjörfundaratkvæðin. Þetta er því mikið og göfúgt starf en er því miður ósýnilegt fýrir alltof mörgum. Ferntíboði I ár em fjórir valmöguleikar í boði í kosningunum; Háskólalistinn, Röskva, Vaka og sá fjórði, að skila auðu. Autt atkvæði í kosningum sýnir ákveðna afstöðu og er valkostur sem þeir sem annars ekki myndu kjósa, ættu virkilega að skoða. í eins litlu samfélagi og Háskólinn okkar er, hefúr hvert og eitt atkvæði mikið vægi og því enn meiri ástæða fýrir hvert og eitt okkar að nýta sinn rétt, koma sinni skoðun á framfæri og kjósa. Að kvöldi seinni kjördags er svo hefð fýrir því að hver fýlking haldi sina kosningavöku, kosningaröskvu eða kosningaandvöku, allt eftir orðasmekk manna. Þar er tilvalið fýrir stúdenta að koma saman, teiga veigar með frambjóðendum og sýna stuðning í verki allt þar til úrslit em ljós. Kosningamar fara fram í tólf byggingum víðsvegar um háskólasvæðið dagana 7. og 8. febrúar og ættu ekki að fara framhjá neinum. Sérstaklega er fjallað um kosningamar í blaðinu á síðum 26-31.

x

Stúdentablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Stúdentablaðið
https://timarit.is/publication/350

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.