Fréttablaðið - 02.03.2010, Blaðsíða 30

Fréttablaðið - 02.03.2010, Blaðsíða 30
 2. mars 2010 ÞRIÐJUDAGUR6 Kerrur Til sölu ný kerra. Stærð 140x3. Uppl. í s. 865 3041 & 692 6044. Lyftarar Körfubílaleigan. Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 metrar. Sala og leiga. S. 893 3573. Bátar Handfærarúllur BJ5000 Handfærarúllur. Sjóvélar ehf. 553 3311 www.sjo.is Bátar og búnaður Vegna mikillar eftirspurnar vantar grá- sleppunet, netaspil, niðurleggjara, til sölumeferðar. Vantar allar gerðir báta á söluskrá. Mikil eftirsurn. S. 551 7282 og 893 3985. hibyliogskip@hibyliogskip.is hibyliogskip.is Mótorhjólaþjónusta www.nitro.is - 440 1220 - nitro@nitro.is AIROH 2010 NÝ SENDING KOMIN Í HÚS, LÉTTUSTU HJÁLMAR Í HEIMI Hjólbarðar Þarftu að láta hjólastilla bílinn? Við notum fullkomna hjólastillitölvu. PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði Varahlutir Bílapartasala Höfum opnað varahlutasölu með notaða varahluti í nýlega bíla www. netpartar.is VW, Skoda, Audi. S. 534 1045 Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj. partabílar.is 770-6400 Er að rífa Swift 05-09, Grand Vitara ‚05 Yaris ‚05 BMW 525 disel ‚02 Honda Civic ‚97 Renult Kango ‚99, Dodge Carvan ‚97 og Nissan Primera ‚99, almera ‚99, Peugot 306 ‚98. Kia Spotage ‚00, Jeep Grand Cheroke 4,7 ‚99 Kaupum bíla í niðurrif. Er að rífa Focus ‚99, Yaris ‚00, Hatcback ‚96, ‚97 1600, Xli 1300 ‚94, Escord ‚98. Accent ‚95 & ‚97. Impreza ‚99. Legacy ‚96. Almera ‚98. Carina ‚97, Vento ‚97, Lanos ‚99, Elantra Wagon ‚97, Civic ‚99. Golf ‚95. Kaupi bíla til niðurrifs. S. 896 8568. Bílhlutir, Kaplahrauni 14, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Japanskar Vélar Varahlutasala Erum að rífa MMC Pajero/Montero ‚00- ‘05. L200/Izuzu pick up ‚00-‘07. Susuki Vitara/Liana/Swift ‚00-‘08. Hyundai Santa Fe/Tucson/Starex. ‚00-‘06. Nissan pickup/Almera/X-Trail ‚02-‘08. VW/skoda ‚00-‘05. Mazda/Ford ‚00-‘05. Kia, flestar gerðir. Chevrolet ‚05-‘06. Citroen C2/C3 ‚02-‘06. og fl. Kaupum bíla. Opið 08-18. S. 565 3400 & 893 2284. www.carparts.is Disel vél til sölu. V. 150 þús. Til sýnis - Réttir bílar - Vesturvör 24 - Kópavogi. S. 698 2917. Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892 7852. Bílapartar ehf S. 587 7659. Eigum mikið úrval af varahlutum í flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ www.bilapartar.is ÞJÓNUSTA Hreingerningar Húsfélagaræsting. Gólfbónun. Bónleysing. Teppahreinsun. Hreingerningar. Flutningsþrif og fl. Ræstingar Tek að mér þrif í heimahúsum, er vön. 1.750 kr. klst. Val um tímafjölda. Uppl. í s. 868 7283. Garðyrkja Trjáklippingar Trjáfellingar og öll almenn garðavinna. Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s. 848 1723. Bókhald Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Account Bókhald og rekstrarráðgjöf slf. Framtöl, M&A o.fl. S. 571 0040 Vesturgötu 42. Bókhald,framtöl,stofnun fél,ársreikn.VSK uppgj, erfðarfjárskýrslur o.fl.HAGSTÆTT VERÐ. s. 517-3977,framtal@visir.is Fjármál Gjaldþrotaráðgjöf, líf eftir gjaldþrot - hvað gerist ef þú hættir að borga? Greiðsluaðlögun, skattamál, stofnun fyrirtækja atoz@atoz.is s. 588 4545. Málarar A1 málun getur bætt við sig inni og úti verkefnum. S. 660 1787. Málarameistari Jón Ingvar Garðarsson málarameistari tilboð - tímavinna s. 896 6148. Getum bætt við okkur inni- og útiverk- efnum. Vönduð vinnubrögð og góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. S. 896 5758. Málarar geta bætt við sig verkefnum, stórum sem smáum, hagstæð kjör! Uppl. í s. 773 0317. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Húsaviðhald Steingæði viðhaldsþjónusta Getum bætt við okkur í flísalögn, múrverki, málingu, pípulögn, glerísetningum og fleira. Fljót og góð vinnubrögð. Komum og gerum tilboð að kostnaðarlausu. Steingæði Uppl. í síma 899 2924 VISA - EURO - MASTER Smíði, múrun, málun og flísalögn.... Iðnaðarmannateymi óskar eftir verk- efnum inni og úti. Bað, eldhús, verönd. Allt kemur til greina. Sjá; verkadvinna. is. S. 770 5599. 892 1565 - Húseignaþjónustan - 552 3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrv- iðg. - húsakl. -öll málningarvinna - háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygj- anl.) N & V Verktakar ehf Flísar - parket - gifs- steinslípun - gifsmúr - mála og margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi að utan sem innan. Frábært verð! Uppl. í s. 661 3149. Óli smiður Smíðaverk stór sem smá, mikil reynsla og sanngjarnt verð. Óli smiður, s. 698 9608. Pípulagnir Faglærðir píparar geta bætt við sig verk- efnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 699 6069. Spádómar Steinunn 908 6060 Tarot, miðlun, trúnaður. Aðgát skal höfð í nærveru sálar. Opið 12-23 S. 894 9228 Steinunn visa/euro Spásími Daddýar 846 6364 Opið frá kl. 15-20 alla daga. Visa/Euro 661 3839 - Símaspá Tímapantanir frá kl. 16.00. Alla daga. Nudd NUDD Whole body massage. S. 841 8529. Whole body massage. S. 849 5247 Whole body massage. S. 692 3219. Unaðsnudd! Láttu það eftir þér! Komdu og leyfðu okkur að stjana við þig. S. 692 1123. Whole body massage. Frábært nudd, fullkomin þjónusta. Uppl. í s. 857 5015. Tölvur Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin. Vandaðar tölvuviðgerðir Microsoft vottun. 15 ára reynsla. Þjónustum einstaklinga og fyrirtæki. www.midnet.is Miðnet ehf S. 564 0690 Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna- björgun. 18 ára reynsla, fínt verð, afsl. f. félaga ÖBÍ & FEB. Stefán S. 821 6839. Rafvirkjun Varahlutir Bílaþjónusta

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.