Fréttablaðið - 31.08.2011, Blaðsíða 4

Fréttablaðið - 31.08.2011, Blaðsíða 4
31. ágúst 2011 MIÐVIKUDAGUR4 GENGIÐ 30.08.2011 GJALDMIÐLAR KAUP SALA HEIMILD: Seðlabanki Íslands 219,2295 GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR 113,80 114,34 185,74 186,64 163,81 164,73 21,984 22,112 21,093 21,217 17,83o 17,934 1,4813 1,4899 182,88 183,96 Bandaríkjadalur Sterlingspund Evra Dönsk króna Norsk króna Sænsk króna Japanskt jen SDR AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is ALLT SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@frettabladid.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is, Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is RAÐAUGLÝSINGAR/FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is, KYNNINGARSTJÓRI: Einar Skúlason einar.skulason@365.is vítun h Fal egt brosjá l , annT h r mót af tönnum oge kiðte ður gómur eftir því, 4míðs a af tannhvítunarefni fylgja.purtú allegtbros.isfwww . 30 viðskiptavini þarf til að virkja tilboðið HÓPKAUP.IS Í DAG í krafti fjöldans hópkaup.is 12.900 kr. GILDIR 24 TÍMA 22.900 kr. Verð 44% Afsláttur 10.000 kr. Afsláttur í kr. PI PA R\ TB W A R\ PI PA R TB W A • SÍ A SÍ A TAN HVÍTUN HJÁ FALLEGT BROS STJÓRNMÁL Katrín Jakobsdóttir, varaformaður Vinstrihreyfingar- innar – græns framboðs og formað- ur flokksráðsins, segir samþykkt ráðsins um helgina fyrst og fremst snúast um veru Íslendinga í Nató. Líkt og komið hefur fram sam- þykkti flokks- ráðið á lyk t- un þess efnis að rannsókn færi fram á aðdraganda þess að Ísland samþykkti stuðning við loftárásir Atl- antshafsbanda- lagsins á Líbíu. „Þetta snýst fyrst og fremst um að fara yfir veru okkar í Nató, en það l iggur fyr ir að við erum á móti henni, en einnig um ferl- ið í kringum þá aðild og það hvernig ákvarðanir eru teknar á þeim vettvangi,“ segir Katrín. Hún segir flest liggja fyrir varðandi aðdraganda stuðnings Íslendinga. Árni Þór Sigurðsson, annar full- trúa flokksins í utanríkismála- nefnd Alþingis, tekur undir það. Hann segir engan vafa á því að Össur Skarphéðinsson utanríkis- ráðherra hafi tekið ákvörðun á réttum forsendum. Andstaða Vinstri grænna hafi legið fyrir, en ráðherrann haft þinglegan meiri- hluta að baki sér. Árni Þór segir að mögulega skorti upplýsingar um hvernig málið bar að. „Við vorum bæði í ríkisstjórn og í þinginu sammála um að styðja stefnumótun Sameinuðu þjóðanna gagnvart stjórnvöldum í Líbíu.“ Árni Þór segir hins vegar að frá upphafi hafi flokkurinn verið á móti loftárásum Nató á landið. „Það er hins vegar ekkert óljóst í þessu. Utanríkisráðherra ber stjórnskipulega ábyrgð á því að fastafulltrúi Íslands hjá Nató geri ekki athugasemd við loftárásirn- ar. Þá var hann búinn að kanna hug þingsins samkvæmt lögum og utanríkismálanefnd búin að fjalla um málið. Ákvörðunin hafði meiri- hlutastuðning á Alþingi.“ Árni Þór segir að þótt ferlið hafi verið rétt hafi flokkurinn verið ósammála niðurstöðunni. Össuri hafi verið ljóst að Vinstri græn gerðu athugasemdir, en hafi haft þinglegan meirihluta á bak við sig. Spurður hvort andstaða Vinstri grænna gagnvart Nató þvælist fyrir þeim í ríkisstjórn minnir Árni Þór á að það sé ekki einsdæmi að flokkur á móti hernaðarbandalög- um sitji í ríkisstjórn. Hins vegar megi velta því fyrir sér hvernig Ísland tekur afstöðu innan hernað- arbandalagsins á meðan það er þar. kolbeinn@frettabladid.is Sátt við ferlið en ekki niðurstöðuna Forysta Vinstri grænna segir utanríkisráðherra hafa staðið rétt að stuðningi við aðgerðir Nató í Líbíu. Andstaða við aðgerðirnar var bókuð fyrirfram. Formaður flokksráðs segir samþykkt um rannsókn snúast um aðild að Nató. ÓSAMMÁLA Í SAMBÚÐ Vinstrihreyfingin – grænt framboð er á móti veru Íslands í Nató og lögðu þingmenn flokksins fram þingsályktunartillögu í maí um úrsögn úr bandalaginu. Samfylkingin vill Ísland áfram innan hernaðarbandalagsins. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI KATRÍN JAKOBSDÓTTIR ÁRNI ÞÓR SIGURÐSSON SÝRLAND, AP Þúsundir manna héldu út á götur Damaskus, höfuðborgar Sýrlands, að loknum morgunbæn- um í gær, sem var fyrsti dagurinn í lokahátíð föstumánaðar múslima. Mótmælendur krefjast þess að Bashar Assad forseti og stjórn hans segi af sér. Öryggissveitir hafa bæði í gær og undanfarna daga gengið fram af mikilli hörku gegn mótmælendum og meðal annars skotið beint á fólk með þeim afleiðingum að í gær létu að minnsta kosti sjö manns lífið. „Þeir geta skotið og drepið eins mikið og þeir vilja, við munum ekki hætta að krefjast stjórnar- skipta,“ sagði mótmælandi í Daraa, héraði sunnan til í landinu þar sem mikill kraftur hefur verið í mótmælendum. Uppreisnin gegn Assad hefur nú staðið yfir í fimm mánuði. Hún byrjaði hægt með hógværum kröf- um um endurbætur á stjórnkerfi og mannréttindamálum í landinu í beinu framhaldi af mótmælabylgj- unni sem farið hafði um lönd Norð- ur-Afríku og arabaheimsins. Sameinuðu þjóðirnar segja að aðgerðir stjórnarinnar hafi kost- að meira en 2.200 manns lífið. - gb Dagleg átök stjórnarhers og mótmælenda í Sýrlandi við lok föstumánaðar: Þúsundir mótmæla í Damaskus FORSETINN Á BÆN Assad Sýrlandsforseti tók þátt í morgunbænum í gær við upp- haf lokahátíðar föstumánaðar múslima. NORDICPHOTOS/AFP VEÐURSPÁ Alicante Basel Berlín Billund Frankfurt Friedrichshafen Gautaborg Kaupmannahöfn Las Palmas London Mallorca New York Orlando Ósló París San Francisco Stokkhólmur HEIMURINN Vindhraði er í m/s. Hitastig eru í °C. Gildistími korta er um hádegi. 31° 24° 20° 18° 22° 25° 17° 18° 26° 20° 30° 28° 32° 20° 23° 21° 19°Á MORGUN víða 8-13 m/s S-til en hægari N-lands. FÖSTUDAGUR víða 5-10 m/s 12 12 13 13 12 12 16 15 14 13 11 4 6 4 3 3 2 4 7 3 3 7 14 13 14 11 13 14 12 13 11 11 VÆTUSAMT Ágæt- lega hlýtt en vætu- samt næstu daga og vonandi að allt berjalyng fái nægju sína. Hvessir S-til á morgun og úrkoma með köfl um en úrkomulítið NA-til. Á föstudag má gera ráð fyrir úrkomu A- og SA-til. Hiti Yfi r- leitt á bilinu 10 til 18 stig. Snjólaug Ólafsdóttir veður- fréttamaður VIÐSKIPTI Hagnaður Eimskips nam 10,7 milljónum evra, jafn- virði 1,2 milljarða króna, á fyrstu sex mánuðum ársins. Þetta er betri afkoma en á fyrri hluta síð- asta árs en þá nam hagnaður 7,5 milljónum evra. Afkoman fyrir fjármagns- liði og skatta var jákvæð um 3,8 milljarða króna í ár sem er fjögur hundruð milljónum meira en í fyrra. Haft er eftir forstjóranum Gylfa Sigfússyni í tilkynningu að reksturinn hafi gengið vel þrátt fyrir kostnaðarhækkun. - jab Afkoma Eimskips batnar í ár: Hagnast um 1,2 milljarða króna ÞÝSKALAND Lausnin á vanda evr- unnar er norðurevra sem yrði nýr sameiginlegur gjaldmiðill Þýskalands, Finnlands, Austur- ríkis, Hollands og Belgíu. Þetta er mat eins af þungavigtarmönn- unum í viðskiptalífi Þýskalands, Hans-Olafs Henkel. Í umræðugrein í Financial Times skrifar Henkel að hann sé ekki jafn jákvæður gagnvart evrunni og áður. Stjórnmála- menn hafi samþykkt aðild landa að myntbandalaginu þótt þau hafi ekki uppfyllt efnahagslegar kröf- ur. Sameiginleg vaxtastefna henti ekki öllum auk þess sem bandalag- ið sundri frekar en sameini. - ibs Þýskur fjármálamaður: Vill norðurevru í stað evru FÓLK Sannkallaðir stórfiskar komu að landi á Íslandsmeistara- mótinu í sjóstöng sem fór fram utan við Grindavík um helgina. Á vef Grindavíkurbæjar kemur fram að met hafi fallið í stærð ufsa og löngu á sjóstöng og jafn- vel einnig í þorski. Ufsinn var 15,5 kíló og 1,13 metrar á lengd, langan var heil 30 kíló og 1,65 metrar og þorsk- urinn vó 21,5 kg og var 1,38 metr- ar á lengd. Heyrst hefur af stærri þorskum sem veiðst hafa á stöng, en það er óstaðfest. Þau Skarp- héðinn Ásbjörnsson og Sigríður Rögnvaldsdóttir stóðu uppi sem Íslandsmeistarar í bátakeppni. - þj Íslandsmót í sjóstangveiði: Veiddu risafiska á sjóstangmóti í Grindavík AFLAKLÆR Hér sjást keppendur með metfiskana á kajanum í Grindavík. MYND/GRINDAVIK.IS HOUSTON, AP Fangelsisyfirvöld í Texas hafa notað miklar lyfja- gjafir á Warren Jeffs, leiðtoga sér- trúarsafnaðar- ins Kirkju Jesú Krists og hinna síðari daga heil- ögu, eftir að hann neitaði að borða og drekka í marga daga. Hann situr í fangelsi ævi- langt fyrir að hafa misnotað ungar stúlkur. Maðurinn var dæmdur fyrr í mánuðinum eftir að DNA niður- stöður sönnuðu að hann hafði barnað 15 ára stúlku, eina af 24 „andlegum eiginkonum“ sínum. Michelle Lyons, talskona fang- elsisráðuneytisins í Texas, segir að Jeffs hafi nú verið fluttur á sjúkrahús, en honum er haldið sof- andi. Þó er búist við því að hann nái sér. - sv Átti 24 andlegar eiginkonur: Deyfður eftir hungurverkfall WARREN JEFFS Lét sig falla fram af þaki Unglingspiltur slapp betur en á horfð- ist þegar hann lét sig detta nærri sjö metra niður af þaki félagsmið- stöðvarinnar Rósenborgar á Akureyri í gær. Pilturinn hélt sig vera læstan inni í húsinu og taldi þetta einu leiðina út. Hann var fluttur með sjúkrabíl á slysadeild en var ekki talinn alvarlega meiddur. SLYS

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.