Náttúrufræðingurinn

Árgangur

Náttúrufræðingurinn - 2011, Blaðsíða 27

Náttúrufræðingurinn - 2011, Blaðsíða 27
79 Tímarit Hins íslenska náttúrufræðifélags Þakk ir Höfundar vilja sérstaklega þakka starfsfólki Skógræktar ríkisins og lands- hlutaverkefnanna á Fljótsdalshéraði og Vesturlandi fyrir margháttaða aðstoð við rannsóknirnar. Anette Meier fær bestu þakkir fyrir teikningar og aðstoð við framsetningu mynda. Einnig þökkum við aðstoð fjölmargra samstarfs- manna og nemenda sem komu að rannsóknunum. Rannsóknirnar voru aðallega kostaðar af Tæknisjóði Rannís, Framleiðni- sjóði landbúnaðarins og stofnununum sjálfum. Auk þess nutu þær stuðnings frá Landgræðslusjóði, Ingvari Helgasyni hf., Seðlabanka Íslands, Norsku þjóðargjöfinni frá 1961 og landshlutabundnu verkefnunum í skógrækt. SKÓGVIST er jafnframt hluti af norrænu öndvegissetri um rannsóknir á vist- þjónustu skóga og skógræktar (CAR-ES; http://www.nordicforestry-cares. org/) og norrænu öndvegissetri um loftslagsrannsóknir (NORDFLUX; http://www.nateko.lu.se/nordflux). Einnig var verkefnið hluti af norræna verkefninu AFFORNORD (Effects of afforestation on ecosystems, landscape and rural development) sem var þemaverkefni Norðurlandaráðs árið 2004. Heim ild ir Umhverfisráðuneytið 2001. Biological diversity in Iceland. National 1. report to the convention on biological diversity. Umhverfisráðuneytið og Náttúrufræðistofnun Íslands, Reykjavík. 58 bls. Usher, M.B. 2002. Afforestation of low land in Iceland. Convention on the 2. conservation of European wildlife and natural habitats. T-PVS (2002) 3. 10 bls. https://wcd.coe.int/wcd/com.instranet.InstraServlet?command= com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1326334&SecMode= 1&DocId=1450498&Usage=2 (skoðað 15.10.2010). Kimmins, J.P. 2004. Forest ecology: a foundation for sustainable forest 3. management and environmental ethics in forestry. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. 611 bls. Wallace, H.L. & Good, J.E.G. 1995. Effects of afforestation on upland 4. plant communities and implications for vegetation management. Forest Ecology and Management 79. 29–46. Butterfield, J. 1997. Carabid community succession during the forestry 5. cycle in conifer plantations. Ecography 20. 614–625. Marquiss, M. 2007. The impact of afforestation on bird diversity in Scotland. 6. Í: (Ritstj. Guðmundur Halldórsson, Edda S. Oddsdóttir & Ólafur Eggertsson) Proceedings of the Affornord conference: Effects of afforesta- tion on ecosystems, landscape and rural development. Reykholt, Iceland June 18–22, 2005, TemaNord 508. 25–33. Kessler, M., Abrahamczyk, S., Bos, M., Buchori, D., Putra, D.D., Gradstein, 7. S.R., Höhn, P., Kluge, J., Orend, F., Pitopang, R., Saleh, S., Schulze, C.H., Sporn, S.G., Steffan-Dewenter, I., Tjitrosoedirdjo, S.S. & Tscharntke, T. 2009. Alpha and beta diversity of plants and animals along a tropical land-use gradient. Ecological Applications 19 (8). 2142–2156. Sigurður Blöndal & Skúli Björn Gunnarsson 1999. Íslandsskógar: hundr-8. að ára saga. Mál og mynd, Reykjavík. 267 bls. Sigurður Blöndal 1977. Innflutningur trjátegunda til Íslands. Bls. 173–223 9. í: Skógarmál: þættir um gróður og skóga tileinkaðir Hákoni Bjarnasyni sjötugum. Sex vinir Hákonar Bjarnasonar, Reykjavík. Lög um landshlutabundin skógræktarverkefni nr. 56/1999.10. Jón Geir Pétursson 2007. Afforestation in Iceland; The case of the land 11. reclamation forestry project. Í: (Ritstj. Guðmundur Halldórsson, Edda S. Oddsdóttir & Ólafur Eggertsson) Proceedings of the Affornord confer- ence 2005: Effects of afforestation on ecosystems, landscape and rural development. Kaupmannahöfn, Norræna ráðherranefndin. TemaNord 508. 257–263. Björn Traustason & Arnór Snorrason 2008. Spatial distribution of forests 12. and woodlands in Iceland in accordance with the CORINE land cover classification. Icelandic Agricultural Science 21. 39–47. Einar Gunnarsson 2009. Skógræktarárið 2008. Skógræktarritið 2009 (2). 13. 90–95. Bjarki Þór Kjartansson & Björn Traustason 2006. Landnotkun skógræktar 14. á Íslandi – einfaldur samanburður landupplýsinga. Skógræktarritið 2006 (1). 81–87. Sigurður H. Magnússon, Borgþór Magnússon, Erling Ólafsson, Guð-15. mundur Guðjónsson, Guðmundur A. Guðmundsson, Hörður Kristinsson, Kristbjörn Egilsson, Kristinn H. Skarphéðinsson, Starri Heiðmarsson & Jón Gunnar Ottósson 2009. Vistgerðir á miðhálendi Íslands. Flokkun, lýs- ing og verndargildi. NI-09008. Náttúrufræðistofnun Íslands. 175 bls. Borgþór Magnússon, Sigurður H. Magnússon & Bjarni Diðrik Sigurðsson 16. 2001. Gróðurframvinda í lúpínubreiðum. Fjölrit Rala 207. 100 bls. Ólafur Arnalds, Jóhann Þórsson & Elín Fjóla Þórarinsdóttir 2003. Land-17. nýting og vistvæn framleiðsla sauðfjárafurða. Fjölrit Rala 211. 38 bls. Borgþór Magnússon, Sigurður H. Magnússon & Bjarni Diðrik Sigurðsson 18. 2001. Gróðurframvinda í lúpínubreiðum. Fjölrit Rala 207. 100 bls. Sigurður H. Magnússon, Borgþór Magnússon, Erling Ólafsson, Guð-19. mundur Guðjónsson, Guðmundur A. Guðmundsson, Hörður Kristinsson, Kristbjörn Egilsson, Kristinn H. Skarphéðinsson, Starri Heiðmarsson & Jón Gunnar Ottósson 2009. Vistgerðir á miðhálendi Íslands. Flokkun, lýsing og verndargildi. NI-09008. Náttúrufræðistofnun Íslands. 175 bls. Úlfur Óskarsson 1984. Framvinda gróðurs, jarðvegs og jarðvegsdýra í 20. ungum lerkiskógum í nágrenni Hallormsstaðar. Ársrit Skógræktarfélags Íslands 1984. 32–44. Sigrún Sigurjónsdóttir 1996. Vegetasjons- og Jordsmonnutvikling i 21. Lerkeskoger på Øst-Island. Meistararitgerð við norska landbúnaðar- háskólann, Ási, Noregi. 55 bls. Bjarni D. Sigurðsson, Ása L. Aradóttir & Strachan, I.B. 1998. Cover and 22. canopy development of a newly established poplar plantation in south Iceland. Icelandic Agricultural Sciences 12. 35–46. Brynjólfur Sigurjónsson 1998. Áhrif skógræktar á tegundafjölbreytni 23. áttfætlna og bjallna. Líffræðiskor, Háskóli Íslands, Reykjavík. 25 bls. Edda S. Oddsdóttir, Kristín Svavarsdóttir & Guðmundur Halldórsson 24. 2008. The influence of land reclamation and afforestation on soil arthro- pods in Iceland. Icelandic Agricultural Sciences 21. 3–13. Jón Ágúst Jónsson, Guðmundur Halldórsson & Bjarni D. Sigurðsson 2006. 25. Changes in bird life, surface fauna and ground vegetation following afforestation by black cottonwood (Populus trichocarpa). Icelandic Agricul- tural Sciences 19. 33–41. Tómas G. Gunnarsson, Gill, J.A., Appleton, G.F., Hersir Gíslason, Arnþór 26. Garðarsson, Watkinson, A.R. & Sutherland, W.J. 2006. Large-scale habitat associations of birds in lowland Iceland: Implications for conservation. Biological Conservation 128. 265–275. Eyþór Einarsson 1959. Gróðurathuganir í Hallormsstaðaskógi, Vagla-27. skógi og Haukadal. Ársrit Skógræktarfélags Íslands 1959. 22–30. Haukur Ragnarsson & Steindór Steindórsson 1963. Gróðurrannsóknir í 28. Hallormsstaðaskógi. Ársrit Skógræktarfélags Íslands 1963. 32–59. Steindór Steindórsson 1964. Gróður á Íslandi. Almenna bókafélagið, 29. Reykjavík. 186 bls. Ágúst H. Bjarnason 1977. Gróðurathuganir á Hallormsstað. Skógrækt 30. ríkisins og Skógræktarfélag Íslands, Reykjavík. 26 bls. Ása L. Aradóttir, Ingvi Þorsteinsson & Snorri Sigurðsson 2001. Distribu-31. tion and characteristics of birch woodlands in North-Iceland. Í: (Ritstj. Wielgolaski, F.E.) Nordic Mountain Birch Ecosystems. UNESCO, Paris and Parthenon Publishing, Carnforth. 51–61. Ása L. Aradóttir & Guðmundur Halldórsson 2011. Framvinda botngróðurs 32. við endurheimt birkiskóga. Fræðaþing landbúnaðarins 8, 2011. 350–353. Björn Þorsteinsson & Anna Guðrún Þórhallsdóttir 2011. Gróðurfram-33. vinda í Húsafellsskógi 1981–2010. Fræðaþing landbúnaðarins 8, 2011. 201–206. Bjarni D. Sigurðsson, Borgþór Magnússon, Ásrún Elmarsdóttir & Bryn-34. hildur Bjarnadóttir 2005. Biomass and composition of understory vegeta- tion and the forest floor carbon stock across Siberian larch and mountain birch chronosequences in Iceland. Annals of Forest Science 62. 881–888. Bjarni Diðrik Sigurðsson & Borgþór Magnússon 2005. Skógarsnípa: 35. nýr íslenskur varpfugl finnst í furuskógi í Skorradal. Skógræktarritið 2005 (1). 58–61. Borgþór Magnússon & Bjarni Diðrik Sigurðsson 2005. Flókakræða fundin 36. í Vatnshornsskógi í Skorradal. Skógræktarritið 2005. 85–88. Guðmundur Halldórsson, Edda S. Oddsdóttir & Ólafur Eggertsson 37. (ritstj.) 2007. Proceedings of the Affornord conference 2005: Effects of afforestation on ecosystems, landscape and rural development. Afforesta- tion in Iceland. Kaupmannahöfn, Norræna ráðherranefndin. TemaNord 508. 257–263. Guðmundur Halldórsson, Edda S. Oddsdóttir & Bjarni Diðrik Sigurðsson 38. (ritstj.) 2008. AFFORNORD: Effects of afforestation on ecosystems, land- scape and rural development. TemaNord 562. Norræna ráðherranefndin, Kaupmannahöfn. 120 bls. Brynhildur Bjarnadóttir 2009. Carbon stocks and fluxes in a young 39. Siberian larch (Larix sibirica) plantation in Iceland. Doktorsritgerð frá Lundarháskóla, Svíþjóð. 62 bls. Brynja Hrafnkelsdóttir 2009. Þéttleiki og fjölbreytileiki sveppróta í 40. misgömlum birki- og lerkiskógum. Meistararitgerð við Skógfræði- og when heathlands changed into forests. The forest successional stage (age of for- est) was, however, a critical and signifi- cant factor for species richness. Species richness increased significantly during the establishment phase, decreased significantly during the exclusion phase and was unchanged during the reinitia- tion phase, irrespective of forest type. It was also noted that despite similar total species richness in older forests and heathlands, numbers of species within different functional groups changed substantially. It was concluded that studying only one group or a single suc- cessional stage, when evaluating effects of forestry and other land-use change on biodiversity, is not sufficient. 81_2#profork070711.indd 79 7/8/11 7:41:43 AM

x

Náttúrufræðingurinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Náttúrufræðingurinn
https://timarit.is/publication/337

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.