Fréttablaðið - 19.05.2018, Blaðsíða 52

Fréttablaðið - 19.05.2018, Blaðsíða 52
ÓSKUM EFTIR BAKARA OG BAKARANEMA Í BAKARÍIÐ HJÁ JÓA FEL ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA STRAX BAKARA OG BAKARANEMA . VINSAMLEGA SENDIÐ UMSÓKN Á JOIFEL@JOIFEL.IS Holtagarðar - Smáralind - Garðabær - Hringbraut Óskum eftir að ráða bakara. Íslenskukunnátta er skilyrði Vinsamlega sendið umsókn á joifel@joifel.is ÓSKUM EFTIR BAKARA Í BAKARÍIÐ HJÁ JÓA FEL ÓSKUM EFTIR BAKARA OG BAKARANEMA Í BAKARÍIÐ HJÁ JÓA FEL ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA STRAX BAKARA OG BAKARANEMA . VINSAMLEGA SENDIÐ UMSÓKN Á JOIFEL@JOIFEL.IS Holtagarðar - Smáralind - Garðabær - HringbrautLöglærður fullt úi ósk st í hálft starf Traust og framsækin lögmannsstofa í Reykjavík óskar eftir að ráða löglærðan fulltrúa í 50% starf. Hæfnis- og menntunarkröfur: - Grunn- og meistaragráða í lögfræði. - Reynsla af lögfræðistörfum. - Málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi kostur en ekki skilyrði. - Sjálfstæð vinnubrögð, nákvæmni og frumkvæði. - Metnaður til að takast á við krefjandi verkefni. - Hæfni í mannlegum samskiptum, jákvæðni og þjónustulund við viðskiptamenn. - Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti. Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á netfangið umsokn2018@gmail.com. Umsóknarfrestur er til 26. maí nk. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Leikskólakennarar Á Leikskólann Laugalandi vantar Leikskólakenna karl eða konu. Leitað er eftir áhugasömum, metnaðarfullum einstaklingi sem hefur góða hæfni í mannlegum samskiptum. Leikskólinn Laugalandi er um 34 barna einnar deildar leikskóli staðsettur í Rangárvallasýslu, í um 100 km fjarlægð frá Rvk. Áhersla í starfi leikskólans er traust og góð umönnun, leikur og vellíðan barnanna. Mikil og góð samvinna er við grunnskólann sem er undir sama þaki og leikskólinn. Næsta vetur verður unnið að þróunarverkefni með áherslu á ART kennslu, tækni og þróun nýs námsmats. Hægt er að skoða námskrá á heimasíðu leikskólans. Möguleiki er á aðstoð við að finna húsnæði ef þarf. Umsóknarfrestur er til 1. júlí. Athugið að hægt er að sækja um starf á heimasíðu skólans. Upplýsingar veitir Sigrún Björk Benediktsdóttir, leikskólastjóri. Sími leikskóla: 487-6633 Sigrún Björk: 487-6530 / 868-4226 Veffang: http://www.leikskolinn.is/laugaland Netfang: leikskolinn@laugaland.is Í Leikskólann Laugalandi vantar okkur leikskólakennara í eftirfarandi stöður. Aðstoðarleikskólastjóra í 100% stöðu frá 7. ágúst. Aðstoðarleik- skólastjóri starfar við hlið leikskólastjóra og er staðgengill hans. Hann hefur yfirumsjón með skipulagi sérkennslumála skólans og tekur þátt í sérkennslu. Starfar samkvæmt starfslýsingu og í samráði við leikskól stjór . Menntunarkröfur: • Leikskólakennaramenntun. • Menntun og/eða reynsla á sviði stjórnunar og sérkennslu æskileg. Deildarstjóra í 100% stöðu á eldri deild frá 7. ágúst. Deildarstjóri starfar samkvæmt starfslýsingu og samráði við leikskólastjóra. Menntunarkröfur: • Leikskólakennaramenntun. • Menntun og/eða reynsla á sviði stjórnunar er æskileg. Leitað er eftir áhugasömum, glaðværum og metnaðarfullum starfsmönnum, körlum jafnt sem konum sem hafa góða hæfni í mannlegum samskiptum og eru tilbúnir til að vinna eftir sérstökum áherslum skólans. Helstu áherslur í starfi eru m.a. traust og góð umönnun og vellíðan barnanna á allan hátt. ART þjálfun (þjálfun í félagsfærni, reiðistjór un og siðferði), leikur, útikennsla, slökun og fjölbreyttar vinnustundir. Mikil og góð samvinna er við grunnskólann sem er undir sama þaki og leikskólinn. Í leikskólanum er leikskóla- kennurum boðið uppá aukinn undirbúningstíma. Deildarstjórar í fullu starfi fá samtals 10 tíma á viku. Leikskólinn Laugalandi er tveggja deilda leikskóli og er stað- settur að Laugalandi í Holtum. Umhverfi skólans einkennist af fjölbreyttri íslenskri náttúru sem býður uppá endalausa möguleika fyrir leik og nám. Möguleiki er á aðstoð við að finna húsnæði ef þarf. Umsóknir ásamt meðmælum skulu sendast á Leikskólann Laugalandi, 851 Hella fyrir 1. júní eða á leikskolinn@laugaland.is Upplýsingar veitir Sigrún Björk Benediktsdóttir, leikskólastjóri Veffang: https://leikskolinnlaugaland.ry.is Netfang: leikskolinn@laugaland.is Sími 488 7042 AÐSTOÐARLEIKSKÓLASTJÓRI DEILDARSTJÓRI www.mba.is Ef þú ert kraftmikill, skipulagður og þjónustumiðaður einstaklingur sem brennur fyrir því að þróa nýjar leiðir og hefur gaman af samskiptum við fólk úr ólíku umhverfi þá gæti starf verkefnisstjóra MBA námsins verið fyrir þig. MBA námið við Háskóla Ísl nds er miðað að því að auka færni nemenda í stjórnun og rekstri. Mikil áhersla er lögð á tengsl við atvinnulífið og að hvert námskeið sé bæði framúrskarandi og metnaðarfullt. Starfssvið verkefnisstjórans felst að miklu leyti í samskiptum og þjónustu við MBA nemendur og kennara námsins ásamt skipulagningu viðburða og ferða MBA nema. Auk þess er náin teymisvinna í markaðs- og kynningarmálum og fjármálum. Auglýst er eir verkefnisstjóra MBA námsins við Háskóla Íslands Viltu taka þá í að þróa MBA námið við Háskóla Íslands? Nánari upplýsingar um starfið veitir Svala Guðmundsdóttir, dósent við Viðskiptafræðideild á netfanginu svala@hi.is eða í síma 866-8516. Umsóknarfrestur er til og með 4. júní og sótt er um starfið á heimasíðu HÍ http://www.hi.is/laus_storf Háskóli Íslands er alþjóðlegur rannsóknaháskóli og stærsta kennslu-, rannsókna- og vísindastofnun landsins. Um 1.500 starfsmenn eru í föstum störfum við skólann og um 2.200 lausráðnir. Nemendur við skólann eru 12.500. Háskóli Íslands starfar á fimm fræðasviðum, býður fjölbreytt nám á öllum stigum og er eini háskóli landsins sem býður grunnnám og framhaldsnám í öllum helstu fræðigreinum. Helstu verkefni: • Utanumhald MBA náms við Háskóla Íslands • Utanumhald og framkvæmd í kringum ráðstefnur og málstofur • Kynningarmál MBA námsins • Reikningshald • Umsjón og utanumhald vefsíðu MBA námsins • Náin teymisvinna með stjórn námsins og kennurum og starfsmönnum Viðskipta- fræðideildar í fjármálum, kynningar- og markaðsmálum og stefnumótun Menntunar- og hæfniskröfur: • Háskólapróf í viðskiptafræði eða skyldum greinum • Afbragðshæfni í mannlegum samskiptum og teymisvinnu • Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð • Skipulagshæfni og vandvirkni • Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku • Góð enskukunnátta • Góður skilningur á fjármálum, reikningshaldi, markaðsmálum og vefmálum er kostur • Reynsla af umsýslu náms á háskólastigi er kostur 1 9 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :2 4 F B 1 1 2 s _ P 0 6 4 K .p 1 .p d f F B 1 1 2 s _ P 0 6 1 K .p 1 .p d f F B 1 1 2 s _ P 0 4 9 K .p 1 .p d f F B 1 1 2 s _ P 0 5 2 K .p 1 .p d f A u to m a ti o n P la te r e m a k e : 1 F D A -4 F 6 8 1 F D A -4 E 2 C 1 F D A -4 C F 0 1 F D A -4 B B 4 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 6 A F B 1 1 2 s _ 1 8 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.