Fréttablaðið - 19.05.2018, Blaðsíða 48

Fréttablaðið - 19.05.2018, Blaðsíða 48
Súðavíkurskóli Laus störf næsta skólaár 2018 -2019 Súðavíkurskóli er samrekinn leik- grunn-, og tónlistarskóli með u.þ.b. 40 nemendur, þar sem unnið er eftir Uppygging- arstefnunni og starfið hverfist um einkunnarorðin: Vellíðan - Virðing – Framfarir – Heiðarleiki. Þá er lögð áhersla á fjölbreytta og sveigjanlega kennsluhætti, vellíðan nemenda og samvinnu starfsmanna. Núna eru lausar tvær stöður leikskólakennara við leikskóla- deildina og tvær stöður kennara við grunnskóladeildina. Helstu hæfniskröfur eru kennarmenntun, leikskólamenntun eða sambærileg menntun. Hæfni í mannlegum samskiptum. Frumkvæði og sjálfstæði í starfi. Reynsla af sambærilegum störfum. Umsóknarfrestur er til 11. júní 2018. Súðavíkurhreppur greiðir laun eftir kjarasamningi KÍ og Sambandi íslenskra sveitarfélag. Allar nánari upplýsingar veitir Anna Lind Ragnarsdóttir skólastjóri. Umsóknir, ásamt ferilskrá, meðmælum og umsagnaraðilum sendist á annalind@sudavikurskoli.is sími. 893 4985 Lausar stö ur við Súðavíkurskóla Súðavíkurskóli samanstendur af þremur skólagerðum þ.e. grunn- leik- og tónlista skóla. Núna er laus staða deildar- stjóra á leikskóladeild. Unnið er í anda Uppbyggingar til ábyrgðar og lögð er áhersla á fjölbreytta og sveigjanlega kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, vellíðan nemenda og samvinnu starfsmanna. Súðavíkurhreppur greiðir laun eftir kjarasamningi KÍ og Sam- bandi íslenskra sveitarfélaga. Umsóknarfrestur er til 31. maí 2010, meðmæli óskast með umsókn. Nánari upplýsingar veitir Anna Lind Ragnarsdóttir skólastjóri í hs: 456-4985, vs: 456- 4924, gsm: 893-4985, netfang: annalind@sudavik.is Athugið framlengdur umsóknarfrestur STARF ÞERAPISTA Í FJÖLKERFAMEÐFERÐ (MST) Sálfræðingur / Félagsráðgjafi Um er að ræða fullt starf sem felst í meðferðarvinnu með fjölskyldum unglinga sem glíma við alvarlegan hegðunar- og vímuefnavanda. Meðferðin fer fram á heimili og í nærsamfélagi fjölskyldunnar í samstarfi við skóla og aðra lykilaðila svo sem heilbrigðisstofnanir, barnavernd og aðra sérfræðinga. Þerapistar starfa undir stjórn sálfræðings sem er handleiðari og teymisstjóri og eftir meðferðarreglum og aðferðum MST. Nánari upplýsingar um starfið má finna á starfatorg.is Menntun og reynsla • Krafa um masterspróf og starfsréttindi sem sálfræðingur eða félagsráðgjafi. • Æskileg sérmenntun í meðferðarvinnu og/eða reynsla í meðferð alvarlegs hegðunarvanda barna og unglinga og fjölskyldna þeirra. • Krafa um staðgóða þekkingu á kenningarlegum bakgrunni MST. • Hæfni til að vinna sjálfstætt og kerfisbundið og að geta sett fram niðurstöður skriflega. • Góð enskukunnátta, bæði munnlega og skriflega. Persónulegir eiginleikar • Lögð er áhersla á góða samstarfshæfni, sveigjanleika og jákvætt viðhorf til skjólstæðinga og samstarfsaðila. • Mikilvægt er að búa yfir hæfni til að vinna skipulega, markmiðatengt og lausnarmiðað. Við úrvinnslu umsókna um störfin gildir mat Barnaverndarstofu á hæfni og eiginleikum umsækjenda. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Fyrir mistök birti Fréttablaðið rangan umsóknarfrest í atvinnu- blaðinu þann 28. apríl 2018. Þess vegna hefur verið ákveðið að framlengja umsóknarfrestinn til 1. júní n.k. Nánari upplýsingar eru veittar hjá Barnaverndarstofu í síma 530 2600 (www.bvs.is). Með umsóknum skulu fylgja upplýsingar um menntun og fyrri störf. Umsóknir skulu berast til Barnaverndarstofu, Borgartúni 21, 105 Reykjavík eða á netfangið bvs@bvs.is Barnaverndarstofa Ertu smiður eða hefurðu áhuga á byggingarvinnu? B.Ó. Smiðir ehf. eru að leita að smiðum og verkamönnum í framtíðarstarf vegna aukinna verkefna. Einnig stendur til boða að taka nema á samning. Verkefnastaða er víðsvegar um land, þó aðallega á höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi. Umsóknir og fyrirspurnir má senda á bosmidir@bosmidir.is Vilt þú leiða umbætur og breytingar hjá Barnavernd Reykjavíkur? Velferðarsvið Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. Velferðarsvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir öflugum, metnaðarfullum og framsýnum leiðtoga til að stjórna Barna vernd Reykjavíkur og leiða umbætur og breytingar til framtíðar. Barnavernd Reykjavíkur ber ábyrgð á málum sem unnin eru á grundvelli barnaverndarlaga og starfar í umboði barnaverndar­ nefndar Reykjavíkur. Rekstur Barnaverndar heyrir undir velferðarsvið. Velferðarsvið Reykjavíkurborgar ber ábyrgð á velferðarþjónustu borgarinnar, stefnumótun, framkvæmd og eftirfylgni í umboði velferðarráðs. Á velferðarsviði starfa um 2.500 starfsmenn á um 100 starfseiningum. Velferðarsvið þjónustar um 15.000 einstak­ linga á ári. Einkunnarorð velferðarsviðs eru Virkni, virðing og velferð. Um launamál fer samkvæmt ákvörðun kjaranefndar Reykjavíkurborgar. Umsóknarfrestur er til og með 26. maí Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningar­ bréf. Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Guðmundsdóttir, mannauðsstjóri velferðarsviðs í síma 411­1111 og tölvupósti anna.gudmundsdottir@reykjavik.is Helstu verkefni: • Stjórnunarleg og fjárhagsleg ábyrgð á starfsemi Barnaverndar Reykjavíkur • Ábyrgð á undirbúningi mála fyrir barnaverndarnefnd Reykjavíkur og eftirfylgni með framkvæmd • Stefnumótun og umbótastarf í kjölfar úttektar á skipulagi barnaverndarstarfs í Reykjavík • Samskipti og upplýsingagjöf til fjölmiðla, stofnana og almennings Menntunar- og hæfniskröfur: • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun í stjórnun er æskileg • Reynsla af stjórnun og umbótastarfi • Þekking á barnaverndarstarfi, s.s. skipulagi, stjórnsýslu og starfsemi • Hæfni og reynsla í miðlun upplýsinga • Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum • Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur Reykjavíkurborgar Helstu verkefni sem starfsmaður tekur þátt í: • Innleiðing á Office 365, þ.m.t. SharePoint sem miðlægt upplýsingakerfi • Innleiðing og prófun á nýjum lausnum • Gerð leiðbeininga og verkferla ásamt fræðslu fyrir starfsfólk • Þátttaka í vinnuhóp persónuverndar Helstu kröfur: • Háskólamenntun í viðskiptafræði, tölvunarfræði, verkfræði eða sambærilegu • Góð samskiptahæfni, sjálfstæð vinnubrögð og geta til að vinna í hóp • Reynsla af verkefnastjórnun er kostur • Reynsla af innleiðingu upplýsinga- tæknikerfa er kostur • Reynsla eða menntun innan iðngreina er kostur Sótt er um á alfred.is eða byko.is Hægt er að fá frekari upplýsingar með því að senda póst á julia@byko.is Umsóknarfrestur er til og með 28. maí. Við auglýsum eftir öflugum starfsmanni á upplýsingatæknisvið. Verkefnin eru fjölbreytt og krefjandi en sviðið hefur umsjón með rekstri, þróun og innleiðingu á upplýsingatæknikerfum. Starfið krefst mikilla samskipta við starfsfólk og verktaka. Um er að ræða spennandi framtíðarstarf fyrir réttan einstakling hjá fyrirtæki sem býður upp á gott starfsumhverfi. Starf á UPPLÝSINGA- TÆKNISVIÐI 8 ATVINNUAUGLÝSINGAR 1 9 . m A í 2 0 1 8 L AU G A R DAG U R 1 9 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :2 4 F B 1 1 2 s _ P 0 6 5 K .p 1 .p d f F B 1 1 2 s _ P 0 6 0 K .p 1 .p d f F B 1 1 2 s _ P 0 4 8 K .p 1 .p d f F B 1 1 2 s _ P 0 5 3 K .p 1 .p d f A u to m a ti o n P la te r e m a k e : 1 F D A -4 0 9 8 1 F D A -3 F 5 C 1 F D A -3 E 2 0 1 F D A -3 C E 4 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 4 B F B 1 1 2 s _ 1 8 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.