Fréttablaðið - 19.05.2018, Blaðsíða 62

Fréttablaðið - 19.05.2018, Blaðsíða 62
Sérfræðingur í skjalastjórn Borgarskjalasafn Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. Borgarskjalasafn Reykjavíkur leitar að sérfræðingi í ráðgjöf og eftirlit með skjalastjórn og skjalavörslu og að leiða undirbúning að langtímavarðveislu rafrænna gagna hjá Reykjavíkurborg. Borgarskjalasafn safnar og varðveitir skjöl Reykjavíkurborgar og önnur skjöl um þróun byggðar og mannlífs í borginni. Safnið hefur eftirlit með skjalavörslu afhendingarskyldra aðila og veitir aðgang að skjölum safnsins. Átta starfsmenn eru við Borgarskjalasafn, sem er til húsa í Tryggvagötu 15 og Vatnagörðum 28 í Reykjavík. Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðeigandi stéttarfélags. Starfshlutfall 100%. Umsóknarfrestur er til og með 4. júní nk. Umsóknir ásamt fylgiskjölum skulu berast í gegnum vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Nánari upplýsingar um starfið veitir Svanhildur Bogadóttir, borgarskjalavörður í síma 6647775 og í gegnum tölvupóstfangið svanhildur.bogadottir@reykjavik.is Helstu verkefni og ábyrgð: • Fræðsla og upplýsingagjöf við svið, skrifstofur, stofnanir og fyrirtæki Reykjavíkurborgar um skjalastjórn og rafræna langtímavörslu. • Eftirlit með skjalastjórn afhendingarskyldra aðila. • Yfirferð skjalavistunaráætlana og fylgiskjala þeirra. • Greining og undirbúningur að rafrænni langtímavörslu skjala hjá Reykjavíkurborg. • Skjalaskráning og önnur tilfallandi verkefni. Menntunar- og hæfniskröfur: • Háskólagráða í bókasafns- og upplýsingafræði eða önnur menntun sem nýtist í starfi. • Reynsla af vinnu við skjalastjórn er æskileg. • Góð tölvukunnátta. • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum. • Þekking og reynsla af verkefnastjórnun er æskileg. • Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og samstarfs- hæfileikar. • Góð kunnátta í íslensku og ensku. • Færni til að vinna undir álagi. Við skorum á þig, komdu út á land að vinna! Á Hvammstanga vantar okkur kennara í leikskóla og grunnskóla. Við leikskólann Ásgarð eru lausar stöður leikskólakennara / leiðbeinanda í 100% störf. Ein staða til frambúðar og ein staða tímabundið. Við Grunnskóla Húnaþings vestra eru lausar tvær 80-100% stöður kennara. Annars vegar umsjónarkennara á miðstigi sem einnig kennir á unglingastigi og hins vegar textíl- og myndmenntakennari. Kaup og kjör samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags. Í samræmi við jafnréttisstefnu Húnaþings vestra eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störfin. Upplýsingar umskólastarfið má finna á www.asgardur.leik- skolinn.is og www.grunnskoli.hunathing.is. Hugmyndafræði leikskólans byggir á kenningum Mihaly Csikszentmihalyi, flæði. Umsóknafrestur er til 15. júní 2018 næstkomandi og þurfa viðkomandi að hefja störf við leikskóla sem fyrst en við grunnskóla frá 15. ágúst. Umsókn ásamt ferilskrá og meðmælendum skulu berast skrifstofu Húnaþings vestra, Ráðhúsinu, Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstanga eða rafrænt á leikskoli@hunathing.is / grunnskoli@hunath- ing.is Frekari upplýsingar veitir Þórunn Helga Þorvaldsdóttir skólastjóri leikskóla í síma 451-2343 / 866-1565 og Sigurður Þór Ágústsson skólastjóri grunnskóla í síma 455-2900 / 862-5466.   Hvammstangi í Húnaþingi vestra er stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins með um 600 íbúa en íbúar í Húnaþingi vestra eru 1.180.  Hvammstangi er í alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1 og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð frá Reykjavík og Akureyri. Í Húnaþingi vestra er til staðar öll almenn opinber þjónusta auk annarrar fjölbreyttrar þjónustu. Möguleikar til útivistar, íþrótta, afþreyingar og félagsstarfa eru fjölmargir og því er Húnaþing vestra góður búsetukostur fyrir fjölskyldufólk. Tilskilda menntun Áhuga á að starfa með börnum Lipurð í mannlegum samskiptum Skipulagshæfileika Hæfni til að sýna frumkvæði í starfi Við leitum að einstaklingum með: Sálfræðingur óskast í nýja stöðu hjá Fjölskyldusviði Fljótsdalshéraðs Sálfræðing vantar til starfa innan Austurlandslíkansins sem er ný nálgun við lausn á vanda barna og fjölskyldna. Austurlandslíkanið er að fyrirmynd Nyborgarmódelsins og byggir að mörgu leyti á álíka nálgun og innleidd hefur verið í Herning í Danmörku. Helstu áherslur í verklaginu eru snemmtæk inngrip, forvarnir og samvinna í teymi úti í skólum með áherslu á samstarf ólíkra fagstétta og stofnana. Mikil áhersla er lögð á valdeflingu og þátttöku einstaklinga við ákvarðanatöku í eigin málum. Innan teymisins starfa félagsráðgjafar, þroskaþjálfi og skóla­ hjúkrunarfræðingur. Starfið er fjölbreytt og skapandi og gefandi að taka þátt í að móta nýtt vinnulag og nýsköpun í stjórnsýslu. Sveitarfélögin Fljótsdalshérað, Fljótsdalshreppur, Vopna­ fjörður, Borgarfjörður eystri, Seyðisfjörður og Djúpivogur standa saman að innleiðingu Austurlandslíkansins. Teymið situr tvo daga í viku úti í skólum sveitarféla­ ganna – teymið er á faraldsfæti þar sem það sinnir sjö grunnskólum sveitarfélaganna sem og leikskólum. Helstu verkefni og ábyrgð Sálfræðingur tekur þátt í þróun nýs verklags innan barnaverndar og félagsþjónustu í samstarfi við skóla og heilsugæslu með áherslu á snemmtæka íhlutun og forvarnir. Hann deilir ábyrgð á því að efla samstarf og virkni teymisins samhliða því að ryðja niður múrum milli stofnana og fagsviða. Óskað er eftir reyndum sálfræðingi sem getur starfað sjálfstætt auk þess að hafa góða samskiptahæfileika og reynslu af teymisvinnu. Reynsla af hópmeðferð af ýmsu tagi er kostur auk hugmyndaauðgi og sköpunarkrafts – að hugsa út fyrir boxið. Óskað er eftir • Einstaklingi með réttindi til að starfa sem sálfræðingur á íslandi • Reynslu af almennum sálfræðistörfum og hópmeðferðarv­ innu • Hæfni í mannlegum samskiptum • Sveigjanleiki og vilji til að taka þátt í uppbyggingu og skapandi starfi • Sjálfstæði og frumkvæði í starfi • Áhugi á að vinna í þverfaglegu starfsumhverfi Nánari upplýsingar veitir Júlía Sæmundsdóttir, félag­ smálastjóri, í síma 470 0700 og á netfangi julias@ egilsstadir.is Umsóknir ásamt ferilskrá skulu berast á bæjarskrifstofur Fljótsdalshéraðs, Lynghálsi 12, 700 Egilsstöðum fyrir 31. maí 2018. Öllum umsóknum verður svarað. Launakjör eftir samkomulagi. Fræðslufulltrúi – 50% Helstu verkefni: • Samstarf við leik-, grunn- og framhaldsskóla Hæfniskröfur: • Háskólamenntun og/eða reynsla sem nýtist í starfinu • Framúrskarandi íslensku- og enskukunnátta • Öguð vinnubrögð, skipulagshæfni, frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt Starfshlutfall er 50% og þarf viðkomandi að geta hafið störf í ágúst. ATH! Ítarlegri upplýsingar á www.sos.is og hjá framkvæmdastjóra Ragnari Schram í síma 564 2910. Umsóknir sendist á netfangið umsokn@sos.is fyrir lok maí. SOS Barnaþorpin eru alþjóðleg hjálparsamtök sem hafa séð munaðarlausum og yfirgefnum börnum um allan heim fyrir fjöl skyldu og heimili síðan 1949. Auk þess hjálpa samtökin fátækum barnafjölskyldum til sjálfshjálpar, sinna neyðaraðstoð o.fl. 1 9 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :2 4 F B 1 1 2 s _ P 0 6 3 K .p 1 .p d f F B 1 1 2 s _ P 0 6 2 K .p 1 .p d f F B 1 1 2 s _ P 0 5 0 K .p 1 .p d f F B 1 1 2 s _ P 0 5 1 K .p 1 .p d f A u to m a tio n P la te re m a k e : 1 F D A -5 4 5 8 1 F D A -5 3 1 C 1 F D A -5 1 E 0 1 F D A -5 0 A 4 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 6 B F B 1 1 2 s _ 1 8 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.