Fréttablaðið - 19.05.2018, Blaðsíða 67

Fréttablaðið - 19.05.2018, Blaðsíða 67
Fífusel 35 109 Reykjavík Lindasmári 29 201 Kópavogur Furubyggð 2 270 Mosfellsbær Reykjahvoll 17 270 Mosfellsbær Sólvallagata 39 101 Reykjavík Hraunbær 72 110 Reykjavík OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 22. MAÍ KL. 17:00 - 17:30 Einstaklega vel skipulögð, rúmgóð og björt 4ra herbergja íbúð á 3. hæð með aukaherbergi í kjallara. Stæði í bílag- eymslu og þvottahús innan íbúðar. Eignin er skráð alls 142 fm. Suðursvalir með fallegu útsýni yfir Bláfjöll. Verð: 39,9 millj. Falleg og vel skipulögð fjölskylduíbúð á tveimur hæðum í snyrtilegu fjölbýli á eftirsóttum stað í Kópavogi. Eignin er skráð 153,4 fm. en efri hæðin er að hluta undir súð og gólfflötur því stærri en fermetrar gefa til kynna. Suðves- tursvalir. Stutt er í Kópavogsdalinn sem er ein helsta náttúruperla Kópavogs. Verð: 62,9 millj. OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 22. MAÍ KL. 18:00 - 18:30 Bjart og rúmgott 4ra herbergja endaraðhús á þessum gróna og skjólsæla stað. Eignin er 112,4 fm. á einni hæð með aukinni lofthæð. Geymsluloft er yfir hluta hússins. Fyrir framan húsið er stórt hellulagt bílaplan. Verð: 52,5 millj. Vel staðsett eignarlóð í Reykjarhverfi alls 1.986,2 fm. Hver- fið er í útjaðri byggðar í Mosfellsbæ, byggt upp af örfáum sérbýlishúsum. Einstök byggingarlóð í friðsælu umhverfi með mikilli náttúrufegurð á svæðinu. Verð: 17,9 millj. OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 24. MAÍ KL. 18:00 - 18:30 Falleg 4 herbergja íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli á þessum vinsæla stað í vesturbænum. Eignin er skráð 100,1 fm. þar af er geymsla 1,8 fm. Skjólgóður pallur út frá stofu. Ákaflega vel staðsett íbúð í grónu hverfi. Verð: 49,9 millj. EIGNIN SELDIST INNAN VIKU Falleg og mikið endurnýjuð 5 herbergja íbúð á 2. hæð á fjölskylduvænum stað í Árbænum. Eignin er skráð 129,9 fm., þar af er 18 fm. íbúðarherbergi sem er í útleigu og gefur af sér góðar leigutekjur. Verð: 44,9 millj. OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS Styrmir Þór Sævarsson Aðstoðarmaður fasteignasala, í námi til löggildingar fasteigna-, fyrirtækja- og skipasölu. S: 846-6568 Garðar B. Sigurjónsson Aðstoðarmaður fasteignasala, í námi til löggildingar fasteigna-, fyrirtækja- og skipasölu. S: 898-0255 Gunnar Þórisson Aðstoðarmaður fasteignasala, í námi til löggildingar fasteigna-, fyrirtækja- og skipasölu. S: 692-6226 Garðar Kjartansson Aðstoðarmaður fasteignasala S: 853-9779 Gylfi Jens Gylfason hdl., löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali. S: 822-5124 Sólveig Regína Biard Aðstoðarmaður fasteignasala, í námi til löggildingar fasteigna-, fyrirtækja- og skipasölu. S: 869-4879 Bryndís Bára Eyjólfsdóttir Sölufulltrúi. Er í námi til löggildingar fasteigna-, fyrirtækja- og skipasölu. S: 616-8985 Bára Daníelsdóttir Skrifstofustjóri S: 693-1837 Kristján Baldursson hdl., löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali, löggiltur leigumiðlari. S: 867-3040 Bergþóra Heiða Guðmundsdóttir Lögfræðingur - löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali. S: 779-1929 Einar P. Pálsson löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali S: 857-8392 Guðbjörg Matthíasdóttir. hdl. Sölufulltrúi. Er í námi til löggildingar fasteigna-, fyrirtækja- og skipasölu. S: 899-3984 Guðbjörg G. Sveinbjörnsdóttir Sölustjóri. Viðskiptafr., lögg. fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali, leigumiðlari. S: 899-5949 Trausti fasteignasala | trausti@trausti.is | s.546-5050 | Vegmúla 4 | 108 Reykjavík VIÐ ERUM TRAUSTI Trausti fasteignasala • trausti@trausti.is • s.546-5050 • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík SEL D Ægisíða 44, 107 Reykjavík OPIÐ HÚS laugardaginn 19. maí kl. 14-15, verið velkomin! Sérlega vandað og vel skipulagt einbýlishús teiknað af Gunnlaugi Halldórssyni arkitekt, skráð 200 fm.,7 herbergja á þremur pöllum og stendur á fallegri 880 fm. skjólgóðri hornlóð á mótum Ægisíðu og Starhaga. Óhindrað útsýni er frá öllum hæðum hússins. Húsið er steinsteypt, byggt 1955. Þak og þakkantur eru steypt og er hiti í gólfum. V-120 millj. Frekari upplýsingar veitir Sigrún Jóna Andradóttir löggiltur fasteignasali í síma 857-2267 eða sigrun@101.is Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • www.101.isTjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is Lei fur Hr afn hil du r Gu ðrú n K ris tín 82 0 8 101 K r i s t í n S i gu r e y S i gu rða rdó t t i r - l ögg i l t u r f a s t e i gna s a l i Stu rla 89 9 9 08 3 D að i 82 0 8 103Eym un du r 69 0 1 42 2 Kristín S. Sigurðardóttir Lögg. fast.sali. Sigrún Jóna Andradóttir Lögg. fast.sali. Traust og góð þjónusta í 15 ár OPI Ð H ÚS Þarftu að ráða starfsmann? RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini. 1 9 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :2 4 F B 1 1 2 s _ P 0 6 7 K .p 1 .p d f F B 1 1 2 s _ P 0 5 8 K .p 1 .p d f F B 1 1 2 s _ P 0 4 6 K .p 1 .p d f F B 1 1 2 s _ P 0 5 5 K .p 1 .p d f A u to m a ti o n P la te r e m a k e : 1 F D A -2 C D 8 1 F D A -2 B 9 C 1 F D A -2 A 6 0 1 F D A -2 9 2 4 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 2 B F B 1 1 2 s _ 1 8 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.