Fréttablaðið - 19.05.2018, Blaðsíða 88

Fréttablaðið - 19.05.2018, Blaðsíða 88
Ástkær eiginkona mín, dóttir, móðir, tengdamóðir, amma og langamma, Hjördís Karlsdóttir Smyrlaheiði 38, Hveragerði, lést í faðmi fjölskyldunnar á HSU Selfossi mánudaginn 14. maí. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju föstudaginn 25. maí kl. 13.00. Helgi G. Björnsson Karl Sigurðsson Ásgerður Kristín Gylfadóttir Friðrik Jónas Friðriksson Gísli Þór Helgason Anna Dagbjört Gunnarsd. Hulda Guðbjörg Helgadóttir Þorsteinn Hreggviðsson barnabörn og barnabarnabarn. Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, amma, langamma og systir, Oddný Magnúsdóttir Efstaleiti 67, Keflavík, lést í faðmi fjölskyldu sinnar á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, fimmtudaginn 17. maí. Útförin verður auglýst síðar. F.h. aðstandenda, Þórhallur Steinar Steinarsson Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, afi, langafi og bróðir, Jónas Jónasson húsgagnasmiður, Flúðaseli 88, lést á Landspítalanum við Hringbraut, fimmtudaginn 3. maí. Útförin hefur farið fram. Bára Sigfúsdóttir Katrín Jónasdóttir Guðmundur Ó. Guðmundsson Jónas Jónasson Kristrún Sigurdísardóttir Arnfríður Jónasdóttir Gummi, Arna, Arnór, Bára, Karen, Guðni, Júlía, Sindri, Aron og barnabarnabörn. Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug við andlát og útför eiginkonu minnar, móður okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu, Ástu Guðrúnar Guðbrandsdóttur Naustabryggju 55, Reykjavík. Sérstakar þakkir til starfsfólks hjúkrunarheimilisins Sólvangs í Hafnarfirði og dagdeildar Eirar fyrir góða umönnun, vinsemd og hlýhug í garð Ástu og fjölskyldu hennar. Garðar Ágústsson Guðbrandur G. Garðarsson Selma Rut Þorkelsdóttir Ragna Lilja Garðarsdóttir Einar Þór Sigurjónsson barnabörn og barnabarnabarn. Móðir okkar, tengdamóðir og amma, Bryndís Stefánsdóttir lést á Landspítalanum í Fossvogi 12. maí síðastliðinn. Útför hennar fer fram frá Dómkirkjunni miðvikudaginn 23. maí kl. 13.00. Jóna Björg Jónsdóttir Yngvi Þór Loftsson Stefán Ingi Jónsson Guðrún Snæbjörnsdóttir Bryndís Þóra Jónsdóttir Sören Sigurðsson Guðrún Katrín Bryndísardóttir Arnar Guðmundsson og barnabörn. Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur samúð, vináttu og hlýhug við andlát okkar ástkæra eiginmanns, föður, afa og langafa, Þorsteins Þorvaldssonar Hjarðarholti 11, Akranesi, sem lést 2. apríl. Útför hans fór fram 11. apríl, í kyrrþey að hans ósk. Elín Hanna Hannesdóttir Hannes Þorsteinsson Þorsteinn Hannesson Bjarni Þór Hannesson og barnabarnabörn. Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir og afi, Sigurður Björgúlfsson arkitekt, Suðurgötu 33, Reykjavík, varð bráðkvaddur á heimili sínu 6. maí síðastliðinn. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju miðvikudaginn 23. maí kl. 15.00. Telma Ingibjörg Sigurðardóttir Björgúlfur Kristófer Sigurðsson Ívar Örn Lárusson Helen Ívarsdóttir Arna Karen Ívarsdóttir Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og hlýhug vegna andláts og útfarar ástkærs eiginmanns míns, föður okkar, tengdaföður og afa, Helga Hrafnkelssonar Sérstakar þakkir sendum við öllu því heilbrigðisfólki sem á einn eða annan hátt sinnti honum í veikindum hans, fyrir góða þjónustu og hlýhug. Anna Kristín Gunnlaugsdóttir Jóhannes Unnar Drífa Hrönn Hrafnkell Elísa Ösp Helga Lovísa Þröstur Már og barnabörn. Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og hlýhug við andlát og útför eiginmanns míns, föður okkar, tengdaföður, afa og langafa, Björns Guðmundssonar Árskógum 6. Bergþóra S. Ottesen Guðmundur Björnsson Helga Egilsdóttir Hildur Björnsdóttir Árni Valur Garðarsson Snæbjörn Björnsson Pétur Björnsson Ingibjörg Óskarsdóttir Helgi Björnsson Berglind Levísdóttir Magnea Lena Björnsdóttir Hallur Símonarson Björn Þór Björnsson Benedikta Björnsdóttir Viggó H. Valgarðsson barnabörn og langafabörn. Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Karl Jóhannsson Kringlumýri 1, Akureyri, lést á hjúkrunarheimilinu Hlíð á Akureyri 10. maí. Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju þriðjudaginn 22. maí kl. 13.30. Starfsfólki á skurðdeild SAK og hjúkrunarheimilinu Hlíð eru færðar bestu þakkir fyrir kærleiksríka umönnun. Reynir Karlsson Anna Sigríður Halldórsdóttir Heimir Karlsson Elfa Hauksdóttir Ragnheiður Antonsdóttir barnabörn og barnabarnabörn. Innilegar þakkir til þeirra fjölmörgu sem sýndu okkur samúð, vináttu og hlýhug við andlát og útför ástkærrar eiginkonu, móður, tengdamóður og ömmu, Sigríðar Einarsdóttur píanókennara. Gunnar Sigurðsson Kristín Ragna Gunnarsdóttir Gunnlaugur Torfi Stefánss. Sigurður Bjarki Gunnarsson Þórunn Ósk Marinósdóttir Ragnheiður Gunnarsdóttir Martin Nagstrup og barnabörn. Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða hringja í síma 512 5407. Tæplega helmingur þeirra sem greiddu atkvæði í seinni umferð atkvæðagreiðslu um nafn á sameinað sveitarfélag Sand­ gerðisbæjar og Garðs völdu þann kost að skila auðu. Tilkynnt var um úrslitin í gær. Í seinni umferðinni var valið á milli þeirra tveggja tillagna sem flest atkvæði hlutu í fyrri umferð kosningarinnar en það voru nöfnin Heiðarbyggð og Suðurbyggð. Þar að auki var gefinn sá valmöguleiki að skila auðu. Af 500 greiddum atkvæðum voru 224 seðlar auðir eða tæp 45 pró­ sent, Heiðarbyggð hlaut 176 atkvæði eða rúm 35 prósent og Suðurbyggð hlaut 100 atkvæði eða 20 prósent. Þátttaka í seinni umferð atkvæðagreiðslunnar var tæp 19 prósent sem er örlítið minni þátttaka en í fyrri umferðinni. „Þátttakan er vonbrigði og engin skýr niðurstaða í málinu. Það bíður því nýrrar sveitarstjórnar hins sameinaða sveitarfélags að ákveða framhaldið“ segir Ólafur Þór Ólafsson, forseti bæjar­ stjórnar Sandgerðisbæjar. Hann segist aðspurður telja að þessi niðurstaða endurspegli þær umræður sem verið hafa í báðum sveitarfélögunum en borið hefur á nokkurri óánægju með þá valmöguleika sem í boði voru. „Þessi niðurstaða kemur mér ekki á óvart og er í samræmi við umræðuna í báðum byggðarkjörnum“ segir Hólm­ fríður Skarphéðinsdóttir, formaður bæjarráðs Sandgerðisbæjar. Hún segir dræma þátttöku í atkvæðagreiðslunni vonbrigði og hafði vonast til að með því að gefa fólki kost á því að skila auðu tækist að auka þátttökuna. Varðandi framhald málsins segir Hólmfríður það auðvitað verkefni nýrrar sveitarstjórnar að ákveða en það sé sín skoðun að í ljósi dræmrar þátttöku sé eðlilegast að taka málið til endurskoðunar. „Fólk er aug­ ljóslega að kalla eftir öðrum nöfnum en þeim sem í boði voru og því einsýnt að ný sveitarstjórn hugsi málið upp á nýtt“. Sameining sveitarfélaganna Garðs og Sandgerðisbæjar var samþykkt í íbúa­ kosningu í nóvember síðastliðnum og verður kosið í nýja sveitarstjórn í kosn­ ingunum 26. maí. Í hinni nýju sveitar­ stjórn verða níu fulltrúar en voru áður sjö í hvoru sveitarfélagi. Íbúafjöldi í hinu sameinaða sveitarfélagi var 3.348 um síðustu áramót samkvæmt tölum Hag­ stofunnar. sighvatur@frettabladid.is Þátttaka í nafnakosningu vonbrigði en fyrirsjáanleg Engin skýr niðurstaða fékk í kosningu um nýtt nafn sameinaðs sveitarfélags Garðs og Sandgerðisbæjar. „Þessi niðurstaða kemur mér ekki á óvart,“ segir formaður bæjarráðs Sand- gerðisbæjar. Af 500 greiddum atkvæðum voru 224 seðlar auðir, tæp 45 prósent. FréttAblAðið/SteFán 1 9 . m a í 2 0 1 8 L a U G a R D a G U R40 t í m a m ó t ∙ F R É t t a B L a ð i ð 1 9 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :2 4 F B 1 1 2 s _ P 0 8 9 K .p 1 .p d f F B 1 1 2 s _ P 0 8 8 K .p 1 .p d f F B 1 1 2 s _ P 0 2 4 K .p 1 .p d f F B 1 1 2 s _ P 0 2 5 K .p 1 .p d f A u to m a tio n P la te re m a k e : 1 F D A -1 9 1 8 1 F D A -1 7 D C 1 F D A -1 6 A 0 1 F D A -1 5 6 4 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 8 B F B 1 1 2 s _ 1 8 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.