Fréttablaðið - 19.05.2018, Blaðsíða 4

Fréttablaðið - 19.05.2018, Blaðsíða 4
Húsnæði óskast Óskum eftir að taka á leigu amk. 4ra herbergja íbúðarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu fyrir norskan starfsmann ásamt fjölskyldu. Leigutíminn er eitt ár frá 1. ágúst 2018. Öruggar greiðslur og góð umgengni. Nánari upplýsingar í síma 5 200 700 eða emb.reykjavik@mfa.no StjórnSýSla Reykjavíkurborg fjar- lægði upplýsingar sem virðast hafa verið birtar fyrir mistök í fundar- gerð borgarráðs á fimmtudag eftir fyrirspurn Fréttablaðsins. Á fundi borgarráðs var lagður fram úrskurður Héraðsdóms Reykja- víkur í máli sem 75 prósent öryrki höfðaði gegn borginni eftir að hafa verið synjað um sérstaka fjár- hagsaðstoð hjá borginni. Í fundar- gerðinni er konan nafngreind en henni fylgdi hlekkur á skannaða útgáfu af úrskurðinum þar sem upplýsingar um mál konunnar, í þessum viðkvæma málaflokki, voru birtar. Þess ber að geta að umræddur úrskurður birtist ekki á vef héraðsdóms. Viðkomandi kona hafði sótt um fjárhagsaðstoð hjá borginni árið 2015 en verið synjað á grund- velli þess að sameiginlegar tekjur hennar og maka hafi verið umfram þau viðmið sem sett eru fyrir slíkri aðstoð. Konan leitaði réttar síns og stefndi borginni til að ógilda umrædda synjun. Hafði hún ekki erindi sem erfiði og hafði borgin betur með úrskurði héraðsdóms þann 8. maí síðastliðinn. Fréttablaðið spurðist fyrir um málið hjá upplýsingafulltrúa borgarinnar og hvort birtingin gæti talist eðlileg eða hvort um mistök hafi verið að ræða af hálfu borginnar. Fyrirspurn blaðsins var ekki svarað en nokkru síðar hafði hlekkurinn á úrskurð héraðsdóms verið fjarlægður. Verður því ekki annað ráðið en að um mistök hafi verið að ræða. Lögmaður konunnar vildi ekki tjá sig um málið án þess að ráðfæra sig við skjólstæðing sinn, þegar eftir því var leitað en sagði að málið yrði skoðað. – smj Borgin birti viðkvæm skjöl um öryrkja tÖlUr VIKUnnar 13.05.2018 tIl 19.05.2018 Kári Stefánsson forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar sagði að sú niður- staða starfshóps heilbrigðisráð- herra að það væri lögbrot að hafa samband við arfbera stökk- breytts gens væri furðuleg túlkun. „Þegar manneskja er í bráðri lífshættu vörum við hana við ef við getum og reynum að forða henni frá hættunni án tillits til laga.“ Á vefsíðunni arf- gerd.is, sem Íslensk erfðagreining opnaði vegna óásættanlegra við- bragða stjórnvalda, er hægt að fá upplýsingar um hvort menn séu með illvíga stökkbreytingu í erfða- vísi sem heitir BRCA2. Guðrún Ágústsdóttir formaður öldungaráðs Reykjavíkur sagði að ríki og sveitarfélög þyrftu að taka á réttindamálum aldraðra inn- flytjenda þannig að sómi væri að. Meðferðin á þeim núna væri ekki sómasamleg. Daði Freyr Pétursson tónlistarmaður sagði hljómsveit sína Gagna- magnið hafa íhugað þátttöku í undankeppni Euro- vision á næsta ári. Nú geti hún ekki hugsað sér að taka þátt í Euro- vision-gleðinni. Ísraelar hafi sigrað og stjórnvöld þeirra beiti Palestínumenn hrottalegu ofbeldi. Daði hvatti RÚV til að hætta við þátttöku. Þrjú í fréttum Arfberar,  kjör og söngvakeppni 109.905 einstaklingar leituðu til Landspítalans í fyrra. Tæplega 2,5 milljónir rannsókna voru gerðar á rannsóknarsviði spítalans í fyrra. 3 milljarðar króna ríflega var hagnað- ur álvers Norður- áls á Grundartanga á síðasta ári. 5.142 heimili fengu fjárhagsaðstoð sveitarfélaga í fyrra. Hafði þá heimilum sem þáðu slíkar greiðslur fækkað um 716 frá ár- inu áður. Af þeim heimilum sem fengu mesta fjárhagsaðstoð árið 2017 voru heimili einstæðra barnlausra karla 43,5% og heimili einstæðra kvenna með börn 23,4% og heimili einstæðra barnlausra kvenna 22,1%. 60% nemur fjölgunin á biðlista eftir hjúkr- unarrými milli áranna 2014 og 2016. 14.929 fluttu til landsins á síðasta ári og hafa aldrei fleiri flust til landsins á einu ári. 6.689 manns fluttu frá landinu árið 2017. 612 þúsundum króna nam hækkun mánaðarlauna bæjar- stjóra Kópavogs í fyrra. Hækk- unin var 32,7 prósent milli áranna 2016 og 2017 en í fyrra fékk bæjar- stjórinn tæpar 2,5 milljónir á mánuði. HeIlbrIgðISmál Þjónustusamn- ingur hjúkrunarþjónustunnar Kar- itas við Sjúkratryggingar Íslands og Landspítala verður ekki fram- lengdur og starfsemin verður færð undir Landspítala. Þetta var niður- staða fundar sem eigendur Karit- as áttu í heilbrigðisráðuneytinu í vikunni. Upphaflega var þjónustu- samningurinn undirritaður árið 2009 en Karitas sinnir hjúkrunar- og ráðgjafar þjónustu fyrir fólk með langvinna sjúkdóma og aðstand- endur þeirra. Ástæða þess að þjónustusamn- ingurinn verður ekki framlengdur er sú að Karitas sagði upp samn- ingnum til að þrýsta á aukið fjár- magn. „Þá tekur heilbrigðisráðherra þá ákvörðun að færa starfsemina til Landspítalans. Hún segir að Land- spítalinn geti tekið við þjónustunni og segir að ekki verði rof á þessari þjónustu við þennan sjúklingahóp,“ segir Berglind Víðisdóttir, hjúkr- unarfræðingur og einn eigenda Karitas. Sjálf hefur Berglind miklar áhyggjur af því að rof verði á þjón- ustunni. „Við erum ekkert fráhverfar því að þessi viðkvæma starfsemi eigi heima undir Landspítalanum, en við vitum að það tekur langan tíma að undirbúa það og skipuleggja. Við erum með hátt í 100 sjúklinga á hverjum tíma og þessi tilfærsla mun ekki gerast á nokkrum vikum.“ Berglind segir að eigendur Kar- itas hafi í einhvern tíma leitað eftir því að fjármagn til félagsins verði aukið. „Samningurinn er að mörgu leyti barn síns tíma. Það er margt í honum sem þyrfti að skoða og laga. Það hafa verið settar inn í samning- inn auknar kröfur á okkur án þess að það hafi komið til mótframlag,“ segir hún um samninginn. „Við höfum komið með margar tillögur um hvernig hægt væri að vinna þetta á hagkvæmari og skil- virkari hátt. Þær tillögur hafa ekki náð fram að ganga,“ segir Berglind og nefnir sem dæmi tæknibreyting- ar sem orðið hafa á samningstím- anum. Hún segir að margir af yngri skjólstæðingum félagsins mundu frekar vilja nýta sér tæknina í stað heimavitjana í einhverjum tilfellum og það gæti sparað mikla fjármuni. Samningurinn er þess eðlis að Karitas fær greitt fyrir hverja vitjun sem hjúkrunarfræðingar félagsins fara í. „Samt erum við með bak- vakt allan sólarhringinn fyrir okkar sjúklinga en við höfum aldrei fengið greiddar bakvaktargreiðslur. Við áætlum að við höfum tekið á milli átta og níu þúsund símtöl yfir árið á þessum bakvöktum án þess að fá greitt fyrir það,“ segir Berglind sem tekur fram að kostnaður ríkisins vegna samningsins nemi um 80 til 90 milljónum króna á ári. Að sögn Berglindar er sambærileg þjónusta á Landspítalanum sem nefnist Heimahlynning og sinnir svipuðum, ef ekki minni, fjölda sjúklinga og Karitas. Þrátt fyrir að þjónustan sé til staðar hefur Berg- lind áhyggjur af tilfærslunni, eins og áður segir. „Ég held að Landspítal- inn hafi ekki burði til að sinna þessu eins og staðan er í dag. Við mundum vilja fá að heyra frá ráðuneytinu hvernig þau ætla að færa þjónust- una frá okkur til Landspítalans.“ Ekki náðist í Svandísi Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra þrátt fyrir ítrek- aðar tilraunir blaðamanns. gretarthor@frettabladid.is Lýsir yfir áhyggjum af því að rof verði á þjónustu við langveika Karitas hefur starfað eftir þjónustusamningi frá 2009. Félagið sinnir hjúkrunarþjónustu fyrir fólk með lang- vinna sjúkdóma og aðstandendur þeirra. Eigendur sögðu samningnum upp til að þrýsta á aukið fjármagn og starfsemin var færð undir Landspítala í kjölfarið. Einn eigenda efast um að spítalinn sé tilbúinn í það. Landspítalinn sinnir sambærilegri þjónustu og Karitas undir nafninu Heima- hlynning. FréttabLaðið/GVa Við erum með hátt í 100 sjúklinga á hverjum tíma og þessi tilfærsla mun ekki gerast á nokkrum vikum. Berglind Víðisdóttir, hjúkrunarfræð- ingur og einn eigenda Karitas Konan hafði sótt um fjárhagsaðstoð hjá borginni. FréttabLaðið/anton brinK 1 9 . m a í 2 0 1 8 l a U g a r D a g U r4 f r é t t I r ∙ f r é t t a b l a ð I ð 1 9 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :2 4 F B 1 1 2 s _ P 1 0 9 K .p 1 .p d f F B 1 1 2 s _ P 1 0 0 K .p 1 .p d f F B 1 1 2 s _ P 0 0 4 K .p 1 .p d f F B 1 1 2 s _ P 0 1 3 K .p 1 .p d f A u to m a ti o n P la te r e m a k e : 1 F D 9 -E 7 B 8 1 F D 9 -E 6 7 C 1 F D 9 -E 5 4 0 1 F D 9 -E 4 0 4 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 3 B F B 1 1 2 s _ 1 8 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.