Fréttablaðið - 19.05.2018, Blaðsíða 59

Fréttablaðið - 19.05.2018, Blaðsíða 59
SKRIFSTOFUSTARF SKJALAVINNSLA Fasteignasalan RE/MAX Senter leitar að jákvæðum einstaklingi til starfa á skrifstofu. Um er að ræða fullt framtíðarstarf og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst. Helstu verkefni og ábyrgð: • Almenn skrifstofustörf • Bókanir • Samskipti við lánastofnanir og sýslumanns- embættin • Aðstoð við undirbúning samninga • Skjalavinnsla, senda gögn til þinglýsingar • Móttaka viðskiptavina Hæfniskröfur: • Sjálfstæði og víðsýni • Hæfni til að starfa í teymi • Dugnaður • Faglegur metnaður og ábyrgð í starfi • Jákvætt viðhorf og öryggi í samskiptum Sótt er um starfið með því að senda náms- og starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi fyrir 1. júní 2018 á jona@remax.is og/eða arg@remax.is. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál / Hjá RE/MAX starfar 22 manna hópur af löggiltum fasteignasölum, sölufulltrúum og starfsmönnum í skjalavinnslu. Við bjóðum upp á: • Skemmtilegt og gott starfsumhverfi • Frábært tækifæri til að bæta við sig þekkingu • Metnaðarfullt og fjölbreytt starf R kopavogur.is Kópavogsbær Laus störf hjá Kópavogsbæ Grunnskólar · Aðstoðarforstöðumaður dægradvalar í Álfhólsskóla · Aðstoðarmaður frístundar í Hörðuvallarskóla · Bókasafns- og upplýsingafræðingur í Álfhólsskóla · Deildarstjóri sérúrræða í Álfhólsskóla · Deildarstjóri verkefna í Álfhólsskóla · Dönskukennari í Kársnesskóla · Enskukennari í Hörðuvallaskóla · Enskukennari í Snælandsskóla · Forstöðumaður í dægradvöl Snælandsskóla · Frístundaleiðbeinandi í dægradvöl Kópavogsskóla · Íslensku kennari á unglingastigi í Álfhólsskóla · Íþróttakennari í Hörðuvallaskóla · Íþróttakennari í Kópavogsskóla · Kennari í íslensku sem annað mál í Álfhólsskóla · Kennari í Lindaskóla · Kennari í Vatnsendaskóla · Laus staða kennara á yngsta stig í Kársnesskóla · Matreiðslumaður í Kópavogsskóla · Náttúrufræðikennari á miðstig í Hörðuvallaskóla · Smíðakennari í Kársnesskóla · Stuðningsfulltrúi í Kársnesskóla · Stærðfræði- og náttúrufræðikennari í Álfhólsskóla · Tónlistarkennari í Salaskóla · Tónmenntakennari í Álfhólsskóla · Umsjónarkennari á miðstigi í Álfhólsskóla · Umsjónarkennari í Hörðuvallaskóla · Þroskaþjálfi eða sérkennari í Kársnesskóla Leikskólar · Aðstoðarleikskólastjóri í leikskólanum Kópasteini · Deildarstjóri í Austurkór · Deildarstjóri í Fífusölum · Deildarstjóri í Kópahvol · Deildarstjóri í leikskólann Baug · Deildarstjóri í Læk · Deildarstjóri í Sólhvörfum · Fólk í sérkennslu í Fífusölum · Leikskólakennari eða starfsmaður í Læk · Leikskólakennari í Austurkór · Leikskólakennari í Álfatúni · Leikskólakennari í Baug · Leikskólakennari í Dal · Leikskólakennari í Kópahvoli · Leikskólakennari í Núp · Leikskólakennari í Sólhvörfum · Leikskólasérkennari í Kópahvol · Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Baug · Sérgreinastjóri í Núp · Sérkennari, þroska- og iðjuþjálfi í Sólhvörfum · Sérkennslustjóri í Fífusölum · Sérkennslustjóri í Læk Velferðarsvið · Sérkennari/þroskaþjálfi í sérdeild einhverfra · Starfsmenn óskast á heimili fatlaðs fólks Annað · Forstöðumaður íþróttahúss Vatnsendaskóla · Persónuverndarfulltrúi · Sálfræðingur óskast við skólaþjónustu Kópavogs · Starfsmaður í Þjónustumiðstöð við almenna þjónustu · Starfsmaður við Salalaug - Karl Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is, þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari upplýsingar. VALITOR ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA LÖGFRÆÐINGA Gildin okkar – frumkvæði, traust og samvinna – knýja samhentan hóp um 350 starfsmanna á starfsstöðvum Valitor á Íslandi, Bretlandi og í Danmörku. Við erum í örum vexti og miklu umbreytingarferli og auglýsum því eftir hæleika- ríkum og öugum lögfræðingum og lögmönnum, til að ganga til liðs við lítið en vaxandi teymi innanhúss. Við ætlum að bjóða upp á spennandi verkefni, góðan aðbúnað og metnaðarfullt starf, fyrir rétta umsækjendur. Leitað er að umsækjendum í eiri en eitt starf, þar sem endanlegur starfstitill og staða mun ráðast af annars vegar hæleikum og metnaði umsækjanda og hins vegar í samræmi við þarr Valitor þegar að ráðningu kemur. Við leitum fyrst og fremst að öugum umsækjanda í samningateymið okkar, með marktæka reynslu af samninga- og skjalagerð á ensku. Jafnframt erum við opin fyrir umsóknum um starf sem felur í sér ýmsa þjónustu innan samstæðu Valitor, meðal annars ráðgjöf, skjalagerð, ritun fundargerða og verkefnastjórn. Menntun og reynsla: • Embættispróf eða meistaranám í lögfræði (eða sambærilegt). • Réttindi til málflutnings eru kostur. • Raunhæf reynsla sem gagnast, svo sem af samninga- og skjalagerð, flóknum viðskiptasamningum á ensku, star erlendis og sölu fjármálaþjónustu yr landamæri, hagsmunagæslu, úrlausn ágreiningsmála o.s.frv. • Umtalsverð þekking á þeim lögum og reglum sem gilda um starfsemi Valitor, bæði hérlendis og erlendis, en ekki síst vilji til að læra og tileinka sér nýja þekkingu og getu. Færni og aðrir eiginleikar sem sóst er eftir: • Sjálfstæð, öguð og traust vinnubrögð. • Færni og lipurð í mannlegum samskiptum, framúrskarandi í samstarfi. • Frumkvæði, sveigjanleiki og skipulagshæfni í starfi. • Geta til að vinna undir álagi og standa við skilafresti. • Mjög góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði, bæði í riti og ræðu. • Hæfni til að koma fram fyrir hönd Valitor. Æskilegt er að viðkomandi geti hað störf sem fyrst. Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni í starð. Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Valitor, valitor.is Umsóknarfrestur er til og með 24. maí 2018. Nánari upplýsingar veitir Dagbjört Oddsdóttir, yrmaður samningateymis, í síma 525 2000. Valitor er traust og framsækið þekkingarfyrirtæki á sviði greiðslumiðlunar og greiðslulausna sem er stöðugt að skapa nýjar lausnir fyrir viðskiptavini sína. Valitor starfar á alþjóðlegum vettvangi, í nánu samstar við fjártæknifyrirtæki (Fintech) í fremstu röð. 1 9 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :2 4 F B 1 1 2 s _ P 0 6 6 K .p 1 .p d f F B 1 1 2 s _ P 0 5 9 K .p 1 .p d f F B 1 1 2 s _ P 0 4 7 K .p 1 .p d f F B 1 1 2 s _ P 0 5 4 K .p 1 .p d f A u to m a ti o n P la te r e m a k e : 1 F D A -3 B A 8 1 F D A -3 A 6 C 1 F D A -3 9 3 0 1 F D A -3 7 F 4 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 4 A F B 1 1 2 s _ 1 8 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.