Fréttablaðið - 19.05.2018, Blaðsíða 66

Fréttablaðið - 19.05.2018, Blaðsíða 66
NÝTT HÁSALIR 10 í Kóp (fallegur garður) Sunnudaginn 22. apríl milli kl 16:00 og 16:30 RAÐH EINNI HÆÐ 164,8 ferm | raðhús | verð 79,9 | Þórey 663 2300 LANDMARK FASTEIGNASALA | HLÍÐASMÁRA 2 (6. HÆÐ) | 201 KÓPAVOGUR | SÍMI: 512 4900 | WWW.LANDMARK.IS SMÁRAFLÖT 49 í Garðabæ 4-5 SVEFNHERBERGI Bókið skoðun í síma 663 2300 eða thorey@landmark.is 245,8 ferm| einbýli | TILBOÐ | uppl veitir Þórey 663 2300 NÝTT LÆKJASMÁRI 74 í Kóp (neðri hæð) Sunnudaginn 22. apríl milli kl 14:00 og 14:30 SÉRINNG & PALLUR 66,9 ferm | 2ja herb. | verð 34,9 | Þórey 663 2300 HAGAMELUR 31 í Rvk ( útsýni / efsta hæð) Sunnudaginn 22 apríl milli kl 14:30 og 15:00 LAUS VIÐ KAUPS 136,2 ferm | 6ja herb. | verð 74,8 | Sveinn 690 0820 NÝTT BLÖNDUHLÍÐ 11 í Rvk (jarðhæð) Sunnudaginn 22. apríl milli kl 15:00 og 15:30 SUÐURSVALIR 83,7 ferm | 3ja herb. | verð 39,9 | Þórey 663 2300 NÝTT HÁALEITISBRAUT 46 í Rvk (íb 401) Sunnudaginn 22. apríl milli kl 15:30 og 16:00 GOTT SKIPULAG 69,1 ferm | 3ja herb. | verð 36,9 | Sveinn 690 0820 BLIKANES 10 í Garðabæ ENDURBÆTT AÐ UTAN Laugardaginn 21. apríl milli kl 17:00 og 17:30 MIKLIR MÖGULEIKAR 257,5 ferm | einbýli | verð 94,9 | Þórey 663 2300 HÚSIÐ ER LAUST TIL AFHENDINGAR NÝTT LYNGMÓAR 11 í Garðabæ (íb 102) Sunnudaginn 22. apríl milli kl 13:00 og 13:30 SUÐURSVALIR 56,2 ferm | 2ja herb. | verð 34,9 | Þórey 663 2300 NÝTT ÁLFKONUHVARF 65 (íb 305) Sunnudaginn 22. apríl milli kl 17:00 og 17:30 STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU 78,7 ferm | 3ja herb. | verð 38,9 | Þórey 663 2300 NÝTT Á SKRÁ & OPIN HÚS LANDMARK LEIÐIR ÞIG HEIM LANDMARK FASTEIGNASALA | HLÍÐASMÁRA 2 (6. HÆÐ) | 201 KÓPAVOGUR | SÍMI: 512 4900 | LANDMARK.IS GOÐHEIMAR 23 í Reykjavík SUÐUR SVALIR Mánudaginn 23. apríl milli kl 16:30 og 17:00 FIMM HERBERGJA 135,8 ferm | sérhæð | verð 62,9 | Þórarinn 770 0309 BRÁVALLAGATA 16 í Rvk AUKAHERB Í RISI Bókið skoðun í síma 896 2312 eða ss@landmark.is 103 ferm| 4ra herb. | verð 53,5 | uppl veitir Sigurður 896 2312 ÁLFABORGIR 7 í Grafarvogi Rvk SUÐUR SVALIR Mánudaginn 23. apríl milli kl 17:30 og 18:00 SÉRINNG AF SVÖLUM 85,7 ferm | 3ja herb. | verð 38,9 | Þórarinn 770 0309 OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS Sigurður Samúelsson Lögg. fast. og eigandi sigurdur@landmark.is sími 896 2312 Þórarinn Thorarensen Sölustjóri og eigandi th@landmark.is sími 770 0309 Þórey Ólafsdóttir Lögg. fast. og eigandi thorey@landmark.is sími 663 2300 Andri Sigurðsson Lögg. fast. og eigandi andri@landmark.is sími 690 3111 Sveinn Eyland Lögg. fast og eigandi sveinn@landmark.is sími 690 0820 Kristján Ólafsson Löggiltur fast. kol@landmark.is sími 512 4900 Nadia Katrín Banine Löggiltur fast. nadia@landmark.is sími 692 5002 Ingibjörg A. Jónsdóttir Löggiltur fast. inga@landmark.is sími 897 6717 Eggert Maríuson Löggiltur fast. eggert@landmark.is sími 690 1472 Jóhanna Gustavsdóttir Löggiltur fast. johanna@landmark.is sími 698 9470 Helga Snorradóttir Skrifstofa/skjalavinnsla landmark@landmark.is sími 512 4900 Guðrún D. Lúðvíksdóttir Skrifstofa/ í námi til lögg. gudrun@landmark.is sími 512 4900 Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir Löggiltur fast. asdis@landmark.is sími 895 7784 SKÓLABRAUT 5 - 170 SELTJ. OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 22 MAÍ KL 12:30 – 13:00. • Snyrtileg og falleg 54,6 fm íbúð á 3 hæð (efstu) • Vel viðhaldið og fallegt lyftuhús • 65 ára eða eru öryrkjar og eiga lögheimili á Seltj., hafa forkaupsrétt af íbúðum í húsinu. • Húsvörður er í húsinu. ÍBÚÐ ER LAUS TIL AFHENDINGAR V. 33,9 millj. Andri s. 690-3111 STRÁKSMÝRI 11 – SKORRADALUR • Fallegt heilsárshús í landi Indriðastaða Skorradal • Húsið er 63.8 fm auk 20 fm svefnlofts, stendur á eignarlandi sem er kjarri vaxið. • Fallegt útsýni yfir vatnið, verönd er í kringum hús • Heitur pottur á verönd. Gott bílaplan framan við hús • Hitaveita á svæðinu og er öryggishlið inná svæðið. • Innbú fylgir með í kaupum LAUST TIL AFHENDINGAR V. 25.9 millj. Sveinn s. 6900-820 DAGVERÐARNES 131 – SKORRADAL • Fallegt heilsárshús í Skorradal • Húsið er 60 fm auk 19 fm gestahúss og lagnakjallara • Fallegt útsýni yfir vatnið, verönd er í kringum hús • Gott bílaplan framan við hús og stendur hús innst í götu • Rafmagnskynding og er öryggishlið inná svæðið. • Innbú fylgir með í kaupum LAUST TIL AFHENDINGAR V. 36,7 millj. Sveinn s. 6900-820 OP IÐ HÚ S Flott raðhús á fallegum útsýnisstað í Mosfellsbæ Sjón er sögu ríkari – Laxatunga 36 til 54 - Til afhendingar 15. júní og 15. ágúst Húsin verða afhent rúmlega fokheld og fullbúin að utan. Verð 55,9 til 57,9 mkr. 6 herbergja hús. 4 til 5 svefnherbergi. 1 til 2 stofur. 2 baðherbergi. Möguleiki að gera auka íbúðarrými á neðri hæð. Stærðir 203,4 til 204,6 m2. Húsin eru vönduð, byggð úr steyptum einingum með dökkum steinsalla og hallandi hefðbundnu þaki klætt með bárujárni fyrir íslenskar aðstæður. Húsin eru til afhendingar á tímabilinu 15. júní til 15. ágúst 2018 Nánari upplýsingar má fá hjá eftirtöldum fasteignasölum: Vegmúla 2 – 108 Reykjavík Sími: 588-3300 | midbaer@midbaer.is Grensásvegur 13 - 108 Reykjavík Sími 570 4800 - gimli.is - gimli@gimli.is Sími 512 4900 - landmark.is Landmark leiðir þig heim! Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur. Sigfús S: 898 9979 Einar Páll S: 899 5159 Lilja S: 820 6511 Þórarinn S: 7 700 309 Kjarna - Þverholti 2 • 270 Mosfellsbæ • síMi: 586 8080 • fax: 586 8081 • www.fastMos.is 10 RAÐHÚS 4 SELD 26 fasteignir 1 9 . m a í 2 0 1 8 L AU G A R DAG U R 1 9 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :2 4 F B 1 1 2 s _ P 0 6 6 K .p 1 .p d f F B 1 1 2 s _ P 0 5 9 K .p 1 .p d f F B 1 1 2 s _ P 0 4 7 K .p 1 .p d f F B 1 1 2 s _ P 0 5 4 K .p 1 .p d f A u to m a tio n P la te re m a k e : 1 F D A -3 B A 8 1 F D A -3 A 6 C 1 F D A -3 9 3 0 1 F D A -3 7 F 4 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 4 A F B 1 1 2 s _ 1 8 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.