Morgunblaðið - 23.09.1967, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 23.09.1967, Blaðsíða 4
MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 23. SEPT. 1387 M/VGIMÚSAF? SKIPHOLTI21 í5*>AR 21190 eftirlokurtslmi 40381' " ?S,M11-44-44 mnuiBin Hverfisgötu 103. Simi eftir (okun 31160. LITLA BÍLALEIGAN tngólfsstræti 11. Hagstætt leigugjald. Bensín innifalið < leigugjaldi. Sími 14970 BÍLALEIGAN - VAKUR - Sundlaugaveg 12. Simi 35135. Eftir lokun 34936 og 36217. ,r----? *BtlAL£tGAtt RAUDARARSTÍG 31 S(MI 22022 Flest til raflagna: Rafmagnsvörur Heimilstæki Útvarps- og sjónvarpstæki Suðuriandsbraut 12. Simi 81670 (næg bíiastæði) GRÆNMETIS- MARKAÐUR 1.........i....ii.....¦........ ýc Fiskiðnaðarskóli er lífsnauðsyn fyrir íslendinga Frá Vaestmannaeyj'um. er skrifað: „Velvaka.ndi! Amægjutegt er að sjá for- ystugrein Morgunbaðsins 7. sept. sl., þar sem rætt er um menntun — sérstaklega í sam- bandi við fiskveiðar ag fisk- vinnsiu. Þarna er mjög merku máli hreyft — og hetf ég oft verið að hugsia um menntun sjómannia okkar og manna, sem vinma við fiskvinnsiu — og svo aftur iðraaðanmarana og bænda- efna. Ég vil tafca fram, að mig skortir nægiiega staöbundraa þekkiragu til þass að bera þetta saman — en mér hefur alltaf fundizt, að t.d. Stýrimanniaskói inn sé fyrst og fnemst miðeð- ur við keraraslu í siiglinigaifræði — svokaLLað fiskimannapróf er bara stytt raám frá f.airmannia- prófinu, en ég veit ekki tii, að neitt sé kennt, sem tillheyri veiðitækni eða annað, sem ger- ir menn færatri til þess að verð,a meiri afiameran em þeir, sem ekkert hafa Lært. Gaman væri t.d. að iá sarnanburð á því, hversu miklum kenrasLu- tíma er eytt á Hvararaeyri til þess að kenna undirstöðugrein ar búskapar, og sambærilegum tíma í Stýrirraannaiskóiaraum. Þá kem ég að því, sem ég tei að við höfuim aiLgjörlaga van rækt — þ.e. stofnun eimhvers konar fiskiðnaðanskóla. Það er verið að tala um það, að nið- ursuða hafi yfirieitt mistekizt hjá oklkur á íslandi, þnátt fyr- ir að neyzla niðursuðuvöru auk ist um 10—20% á ári. En ekkert er gert í því að menrata menn hér heima .til þessaira starfa. Eins er með aill- an fiskiðnað. Menn fara á mats námskeið og læra á 2—3 mán- uðum allt, sem íslendingar þurfa að kunna um fiskverk- un og fiskiðnað — og eru auð- vitað kominir á góð ráðherra- laun á •eftir. Þessir menn faatfa gert mairgar skyssur og verið þjóðirani dýrir — ég er þarna fyrst og fremst að ásaika skipu- lag otok'ar í fistkiðnaðinum, ekiki þá menn, .sem fa þessi réfctindi með LitLum lærdómi. Það hiýt- ur að verða krafa fljótlegai að þeir menn, sem bera ábyirgð á igæði maitvöru, sem flutt er út, hafi svipaða menntun og þeir, sem fjalla um matvæli innaíi-lands, t.d. fnamileiða mjóLk, og skyr — þar dugir ekki miraraa en 4 ára nám. — í>að hefur verið mikið talað um, að nauðsyn sé á því að stofnsetja nýja deild við há- skólann, jarðfræðideild, veigna þess að við búum í svo umd- ursamlegu landi frá jarðfræði- söguilegu sjónarmiði. Jú, — jú, land ökkar er dásamlegit frá öllum sjóniarmiðum. Og hvað um fiskiifræðileg sjónaTmið, er okkuir ekki lífsnauðsyn að mennte hér innanlandis unga menn, sem vilja heLga sig því starfi? Krafan hlýtur að vera, að rikisvaldiið stuðli að menmtun sem allra flestra, sem vilja vinna að fiskveiðum og fisk- iðnaði meira en gert hefur verið, — þá kemur af sjálÆu sér, að útflutningsverðmæti sjávarafla okkar vex. Halidór." ^r Góð þjónusta í Árbæjarhverfi „íbúi í Árbæjarihverfi" skrif ar: „Kæri Velvakandi! Þar sem mér hefu.r þótt þætt ir þíni;r að undaniförmu hafa einkennzt mjög af alls kyns kvört'unum um eitt og anmað, sem betur mætti fara í þjóð- lífinu, finn ég hjá mér hvöt til að senda þér örfáar línur — ekki skammar — heldur þakiklætis. Svo er mál með vexti, að við hjónin erum nyflutt í hið ný- byiggða Árbæiarhverfi fyrir innan Elliðaár, og það, sem við höf um óttazt einna mest við að flytja svo langt frá mið- borg Reykjavikur, var skortur á nauðsyinliegustu verzlunar- þjónustui, því að satt bezt að segja, mábtum við sem íbúar í Hvassaleiti um 7 ára skeið íbúð óskast Barnlaus hjón sem bæði vinna úti óska eftir að taka 2ja—3ja herb. íbúð á leigu til 1 árs . Fyrir- framgreiðsla. Tilboð merkt: „Strax — - 125" sendist afgr. blaðsins fyrir 26. þ.m búa við ótfremda'rástand í verzl- unarmá'l'um. Þess vegna kom það okkur skemmtilega á óvart núna í ágúst, er við fluttum í Árbæj- arhverfið, að komin var þar mjög fullkomin nýlenduvönu- verzlun og að auiki einhver glæsilegasta kjötverzliun sem ég hef séð hérlendis, j'afntframt mjólkurútsala frá samsölunini. Við eftirgiremnslan var mér tjáð, að borgarstij'órn hafi fyr- ir tæpuim tveimur árum úthlut- að þarna tveimur ungum mönn um verzluniarmiðsitöð og innan fárra vikna muni opna þarna að auki vetfnaiðarvöruverzlu'n, brauðgerð, bókabúð, blómabúð, hraðhreinisun og útibú fyrir banka; sem sé flest öll sú þjónuista, sem nútíma bæjarfé- lag þarf á að (halda. Hverfið hérna upp frá stækkar með hverjum degi, og er áætlað, að innan árs verði komin hérna um fjögur þúsund manna bær. Ég vil því endurtaka þakk- læti mitt til þeirra manin.a, sem fengið höfðu rétt til bygginga fyrrgreindra verzluraa.rhúsa, fyrir duignað og atorku við að koma fyrngreindum þjónustu- fyrirtækjuim á stofn svo fljótlt sem raun ber vitni, ffbúium Ár- bæjarhverfis til ómetanlegs gagns og þæginda. Vinisamlegast. íbúi í Árbæjanhverfi." -^r Benzín og niðurgreiðslur Halldlór Jónsson, verktfraað- inigur, skrifar: ,,Nú eru afbur þeir tímar, að ekki er hægt að slökkva á bíln- um sínum, raema þá að kúppla saman og standa á bremsurani. >ví að nú er atftur seLt gamla en eklki góða benzínið. Þegar við fengum sterkara benzínið, þá var notað tækifær ið og benzíraið hækkað um eina 40 aura Lítriran. Nú er þetta gamla benzín hins vegar selt á isama verði og sterka benzín- ið, sem fékkst um daiginn. Séu verðstöðivunarlögin tekin háitíð lega, en það er kannski ekki móðins að taka lög hátí'ðlega yfirleitt, þá .finrast mér þetta skrftin laitína. Ef olíuiféiögin sikella sikuidinmi á Nasser garm inh og Súiezskurðinn, þá laragar mig að spyrja, hvort værata megi enn 40 aura hækkunar þegar svo skárra benzinið kemur aftur. Sem sagt, benzíra- ið kosti þá upp undir 8 kr. lítriran. Okkur var á sínum tíma sagt og skipað að trúa því, að ótækt væri að benzinið væri ódýrana hér en í ná- gTannaiönáuraum, og þar með hækkað í kr. 7.06 látrinn. Þá kostaði Litrinn kr. 2.50 í U.S.A., kr. 6.60 í Svíþjóð, kr. 6.40 í Noregi og kr. 5.60 í V.-Þýzka- landi. (Uppl. viðikiomaradi sendi ráða). LaindsfeðUTnir sögðu, að það vantaði aura í vagafram- kvæmdir, og þá yrði að taka af berazínimu. Hins vegar gleymdiu þeir að taka fram, að það vantiaöi aura í ndður- grei'ðisiur og þá yrði að ta-ka af vegafénu. Og eftir sitjum við kjósend'ur með dýrt benzín og halótta vegi. Það er mikið rætt uim það núna, að alvarlegir tímar séu framundan í efnahagsmálum íslendinga. Ofan á óáran í land búinaðinum bætist við verðtfaLl á þaim afurðum, sem ekki einiu sinni veiðast. Landsfeðuirnir hafa tiLkynnt, a® þjóðin verði að taka á sig aulknar byrðar vegraa þessarra afiburða. Forsætisráðiher.ra tel- uir, að ekki þurtfi að toaika upp inintfluitninigsihöft, iranflutninigur muini mimka atf sjálfu sér, og er það áreiðanlega rétt hjá hon- um. Á sáðasta ári voru tolitekj- ur ríkissjóðs áætlaðar um 1900 miiLjónir, en niðungireiðslur á liandbúnaðar'afurðum um 900 miiLjóniir. Spurningin er, hvort niðuirgrieiðisLurniar verði þær sömu, er toiLatekj'urnar minrífca. Sé svo, þá verður að taka það, sem á vantar, beinit úr vasa skattborgaramna. Ég hef aidrei skilið þennan skoiLaleik með niður.greið6Lur eðia hveirnilg þær geta haft élhrif á verðiag að gagni, nema þau, að fresta verðhæikkunium um skamman tíma. Því áiít ég fyr- ir mig, að niðurgreiðsiur 1 hvaðia mynd sem er, geti aldrei venið nema gáligafrestur, eðlis- fræðin kennlr okkur jú, a«ð ekkert fæst ókeypis. Nú hefur raýLega verið iátin hurð upp í ALþingishúsið fyrir nær 700.000 krónur. Hvað er þá óeðliLegt við það, iað iandbúniaðaratfurð- ir toosti það, sem þær raunveru lega kosta., þ.e.a.s. mjóLkin um 25 kr. iítrinn og þa.r fnam eftir götunum? Yrði svo, þá mætti iækka toLla um þessair 900 miLLjónir og útkoman yrðá ná- kvæmiega sú sama fyrir hinn alemnna borgara. Jæja, eff tii vilL er þetta end- emis þvæLa hjá mér. Ég skil karaski eldkert í hagtfræði mið- aðri við „ísienzkar aðistæðuir". En ,hér stend ég og get ekki annað." Halidiór Jónsison venkfræði'ngur". ^- Er lýsingum á knattspyrnu- leikjum virkilega of sjaldan lítvarpað? Frá Akiureyri hefiur Veivak- anda borizt hairðort bréf, þar sem því er kröftuglega mót- mæi't, „hversú sjaLdan útvarp- að er Lýsingu á knia'ttispyrnu- .eiikjunum í I. deiid. Þær eru alLtoifS. fáar og upp á siðkastiið alls engar. Hver er ástæðan?" Bréfritari segir tugi þúsunda knattispyrrauHUinnenda bíðia í of væni um land allt eftir úrsiit- um, og ekki geti þeir allir „flogi'ð á milii Akra.n.ess, Kefla vítouir, Atoureyra.r og Reykja- víkur". Engum leik Atouneyr- inigia utan heimiavaLLar hatfi ver ið útvarpað í suimar, þóht knatt spyrnuíþróttin eigi sér varia trygigri unnendur annars tað- ar. Gerir bréfritari þá kröfu, að Laragtum fleiri knattspynniu- leikjuim verði útvarpað. ^f Leiðréttingar f bréfi um heyraauð Norðlend inga, sem birtist hér í gær, féll niðiur setning. Rétt hljóðar málisgneinin svo: „Þetta er að vísu ekki mik-1 ið í þanfir Norðilendinigia, En hvent hár gerir skuigigia. Á þessu má fóðr.a 400 ký.r eðia 5—10 þúsurad ær, með beit og fóð- urbæti". Enn brenglaðist setninig í dálkum Velvakanda í fyrnadag. Fynsta setninigin í seinustu k],au;sunni átti að hefjaist svo: ,,Enn brenglaðiist setnirag í dáltoum Veivaikanda í gær".

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.