Morgunblaðið - 04.11.1969, Blaðsíða 32

Morgunblaðið - 04.11.1969, Blaðsíða 32
#t&imH®hlb m\ Bezta auglýsingablaðið ÞRIÐJUDAGUR 4. NÓVEMBER 1969 Ármannsfell bauð lægst 45,7 millj. kr. — í Hjúkrunarheimili Reykjavíkur LÆGSTA tilboð í byggimigu Hiúkruoarheimiilis Rey!kj:a/vííkiuir- toargar við Grensásveg, setm á að fara að byggna, feom firtá Bygg- intgairtfélaginu Ártmtatnjnistfiell, sem baoð að taika aið sér verkið fyrir 45 tmiHjóndr 736 þusutntd 353 kr. Og hiefiur bartgarr'áð heiimdfliað InmkaupastKxfniuin Reykcjavílkur- foorgar að semja við fyrirtækið. Torben Fredriksen sagði Mbl. að þetta væiri mjög hiagstætt tilboð, tæpar 3500 kr. fyrir htvern rúm- nmetra. Ellefu aðilaa- bulðu í verk- ið og var hæsta tilboð 58, 7 mdlljóndr en lægsta 45,7 sem fyrr er sagt. Hjúkriuinairihíeimdlið á að rísa vi(ð Grenisáisrveg 62 eða efat á hæðinmi. Þetta er þriggja hæða bygginig tmteð kjallara, 13.123 rtútmtmetrar að stætrð. Það er Smygl í f iskibát NOKKUÐ magn atf vímfföntguim og vindliniguim famnist í fislkibátntum Prigg ftrá Vestm'anmaeyjuim þeg ar haon kom úr siglimtgu fyrir nokkrum dögutm. Futndutst um 92 fflöskcw af áfetnigi í skipiniu og 20 þúsumd vindlingar . hijúktrutnarihedlmdli fyrir atlidtraða, gatmalt fódk sem býr sér, en þarfmaislt hiiúktrumar. Ætlutnáin er að bynja stnax og satmindHgar hatfa verið igerðdir ag á bygginigin að verða fMllgierð 1. júli 1S72. Mesta haustaðsókn að leikhúsunum í mörg ár MJÖG góS aðsókn hefnr verið að leikhúsunum í Reykjavík í haust og samkvæmt upplýsing- um hjá Þjóðleikhúsinu og Leik- félagi Reykjavikur hefur slík að- sókn ekki verið í mörg ár. í októ berlok voru 35 sýningar búnar hjá Leikfélaginu og hefur oftast verið uppselt að sögn Guðmund- ar Pálssonar leikara. Hjá Þjóðleikhúsinu hafa leik- ritin gengið mjög vel að sögn Halldórs Ormssonar yfirmanns miðasölunnar og í októberlok höfðu um 10 þúsund gestir séð verk Þjóðleikhussins á um 30 sýningum frá þvi fyrsta leikrit vetrarins, Fjaðrafok, var frum- sýnt 20. september. f mörg ár hefur aðsókn ekki verið eins mi'kil á haustsýningar Þjóðleikhússins. Harður árekstur HÖRKlAREKSTUR varð á gatnamótum Langholtevegar og Skeiðarvogs um kl. 20.35 í fyrra- dag. Skullu þar saman Dodge- Weapon-bifreið og lítill Volks- wagen. Okumaður Volkswagen- bifreiðarinnar kastaðist út úr henni við áreksturinn, hlaut höf- uðhögg og liggur í slysadeild Borgarspitalans. Tildtrög slyasáinis voru þatu, að Volkswaigemibdtfreiðiin ók Skeiða- vogdtrun í nwtrðatuistiur, etn Dodge- Ibifreiðdin ók niorður Latniglholltis- vegiran. Við árekstuirtntn féll ökiu- maðnír lHla bílsdms úit úr hiomium cg M á miiðtjtum gaitaamótutniuim. Bátfreið hams hélit hims vegar écfiram ytfir I^tnighoilítisvegiiinm. og stöavaðdst á Ijósastaiur á inorð- austurhiormá gatmatmtótamma. — Dodge-'bifrieilðim ramm áfiraim og swerist, þanmátg að er hútn stöðv- aiðdst stóð hútn þvetnsutm á Lamig- Festist i salerninu ÍBÚAR í húsi einu í borginni vöknuðu við mikinn skarkala í baðherbergi hússins aðfara- nótt sunnudagsins. Reis hús- bóndinn úr rekkju til þess að huga að því, hvað ylli hávað- anum. Er hann kom til bað- herbergisins blasti við honum furðuleg sjón. Maður hafði reynt að brjót- ast inn í íbúðina, og hafði skriðið inn utm baðherbergis- gluggann. Við bröltið hafði önnur buxnaskálm mannsins festst í gluj?ganum og hann fallið fram yfir sig. Lentí maðurinn með höfuðið niðri í salernisskál, sem var beint fyrir neðan gluggann og úr þessum stellingum, gat hann sig hvergi hreyft. Það varð því enginn fegnari en þrjót- urinn, er húsráðandi kom. Mun maðurinn hafa ætlað að heimsækja vinkonu sína, en farið húsavillt. holtsivegdinum mdöjium mioriðiam giataatm/ötamma. Ftramiendli hernnK ar sneri þá aðeing tdl sufðairsL VoOkswaigieirilbifirieiðdm skemmd- ist mikiið og hHaiuit ökumaðlur hienmair mikið höfiuðlhiöigig, en imium þó ekki hafa ibrotmað. Þau verk, sem nú eru sýnd í Þjóðleikhúsinu eru: Fjaðraiok, sem hefur verið sýnt 11 sinnum. Fiðlarinm á þalkinu, sem verður sýndur á 75. sinn í kvöld og er uppselt á þá sýningu. Betur má ef duga skal, sem hetfur verið sýnt 8 sinnum og nýlega var hætt sýningum á Púntilla og Matta, en þær urðu alls 5 í haust. Á síðustu sýninguim á Fjaðra- k foki og Betur má ef duga skal voru á fknmta hundrað manms á hvorri sýningu að sögn Halldórs Ormsisonar. Guðmundur Pálsson hjá Leik- félagi Reykjavíkur sagði að haustsýningar hjá Leiikfélaginu hef ðu etkki gengið eins vel í mörg ár og taldi hamri að með sama áframhaldi yrðu alls um 70 sýn- ingar í Iðnó fyrir áramót, en nú eru 35 sýningar að baki og otftast uppselt. Guðmundur sagði mesta aðsakn að Iðnórevíunmi, en auk revíunnar er verið að sýna Sá setm stelur fæti er heppinn í ást- um og Tobacco road. „iÞað virðist algjörlega vera gemgið ytfir", sagði Guoinumdur, „að fólk sitji rígbuhdið yfir sjónvarpinu kvöld eftir kvöld". Fisksölur í Þýzkalandi TVEIR togarar seldu í Þýzka- landi í gær. Víkingur seldi 250 lestir fyrir liðlega 5 milljón ís- lenzlkar krónur og Mars seldi 115 lestir fyrir um 2.8 tmilljón ísl. kr. Meðalverð hjá Vikingi var 20.60 ktr. á kíló og meðalVerð hjá Mars var 24.60 á hvert kíló. EINS og saigt hefur verið frá í Morgumlblaiðlimiu er brezkia herskip ið Eastiboutrmie um þessar mutndir í Reykjajvíkuirhöfn, etn það gegmdr nú fistkeftirilitislþjóniuBtu. I gaar bauð áhötfin skipsinis van gefniuffl bömum úr Reykjatvík um borð í skipið og hélt þatr boð fyr ir börmdin, en skipið heldur frá Reykjavík í dag. Á meðtfylgjatndi mynd sjást miokíkiriir skipverjar á Eaistbouirme bretgðia sér á skíði inil við Suodahöfin í gær. Ljosm. Mbl.: H. H. 11 þús ur frá SALA á raforku frá ©rkuverinu við Búxfell til álbræðslunnar í Straumsvík kom enn til umræðu á Alþingi í gær, er tekin var fyrir til umræðu tillaga til þingsályktunar, er þeir Magnús Kjartansson og Þórarimn Þórar- insson flytja um skipun rann- sóknarnefndar er kanni bygg- ingarkostnað Búrfellsvirkjunar, svo og rekstrarkostnað og samn- inga virkjunarinnar. Flutti Magnús framsöguræðu með til- lógunni og hélt fast við fyrri fullyrðingar sinar um að raf- orkusalan tíl Strauansvíkur mundi verða mjftg óhagstæð og að íslendingar yrðu að gefa verulega fjárhæð með þeirri sölu árlega í framtíðimnL Ingólfur Jóosson raforkumála- ráðherra flutti yfirgripsmikla raeðu um Búrfellsvirkjunina og komu fram i henni allar tölu- legar upplýsingar um kwstnað við bygginguna. Hrakti hann alf?jörlega fullyrðingar Magnús- ar, sem samt sem áður flutti aðra ræðu og endurtók þær. í ræðu Inigálifs JánsBomar kom m.a. fram: • Að byggimigiarikiostoaöuir virkj unarimmar, reikmaður í dolilurum, mtum reymaist svto að stegja alveg himm sami og uipphiatfJega var áaetlað. # Tetkjur atf otrkiuBÖilumtnd hækka í íslemzkum krÓDtum í stamtnætmi við hiækkium stofinkostmaðar í ís- , millj. kr. tekj- Álbræðslunni Á næstu 25 árum lenzkrtJim krómium, atf því að oíkusalan er netilkiniuð í dalluirum til állbipæðlsluinmtar. # Lílklur bonida til vdiríkijiuiniin miuind skila allit að 115% mieiri atfkösltium en reikmað var mieð í tfynri fjáirihiagséiætluiniuim, ir Lanidsrvdirkiium tekjur í erlend- um gjaldieyri, sem greiða hdm er- lemdlu ián sem tekim haifia vterið Idl vitrkljumiarininiar á 115 átruim. • Sé mtiðtað við miúvenamdi vetrðlaig é ádfi má redlkna með því, að skattrttekjiur atf állbræolslllumnd niæstu 25 árím imiuiná niemia 4400 millj. kr., en tekj'uir af rafiarkiu- aöltuininii 6512 méllj. kr. í firtamsöguiriæðu sdmmd með til- lötgu'nmd siaigði Magmiúis Kiaritiams- son, að hanin hetfði sttuðzt við skýrtsHur frá verktfræðdfiiiimainlu Hassa við útredkmtiniga sína, em þaið fyrirtæki semiur átrstfjórð- umigsleigta skýrslur um kostmiað við framkvæmidJirmiar við Búr- feill. Sagiðd Magmtús að sam- kvæmit skýrsiuim Hassa htetfðd uiptplhiatflJetg kosittniaiðiaráæitluin Búr- tfellstvirkljutniar miumiið 25.850 þús. dollatria, em í skýrslu íyrirtækis- inia, er igtilfti töH 30. jtúmá 19t&9 væri reikmað með að kostmiaður yrði 32.572 þús. dolHarar, eða htetfðá hækkiað um 26%. í þeirri töiu hietfði ekkd vterilð rtedkmað með greiðslu valtinsréttimtda, vaxta á bytgiginigartímabiliniu, skötttiuim, tollum og igienigAsitapi á immiemd- um kíostniaiði. Maigmiúis sagði að umm't væri að redkmia út firá þesiau að kotsttnað- ur við tfyrri hlutta virkjiutnarinav ar mtumidd því tntemia ytfiir 42 mdlij- órnum dlollaira otg út tfirá því væri hiæigt að tneikmia, að toosltiniaðar- verð á hivietrja kw-sttiumd mutnidi venða 26 aiurar, em siem Iktumtnutgtt værj yrði söJutverð á kw-stumd til á'llbræðislluininiar 22 aiurar. — Mutntdlu það 'því vetrðta um 45 mlilllnómiir ktrómia sem faotngia þytnfiti mteð ralfiorkusiöluinmi til SKffautmB'- vífcur í framtíðdininii. í siamlbandi við yfirlýsimiglu þá Framhald 4 hls. 12 Ingólfur Jónsson og mum það þýða að framleiðlsíllu- kostntaðlur BúirtfetWsrvdrfejiumarinm- ar verður um 16 aurar á kw 3kund. • Mikill óbeimm haigiur er atf onkusölwsamrniiwgtnuirn og er hamm raiumrvertulteglur grumdvölliur þess að heagt var að rtáðaist í svo stóra ag hagkvæma virkjum. • OrkuÆustamméngtuirdmm trygg Féll af hesti og beið bana MERKISBONDI í Ramigárþimgi, Einar Jónsson á Moldnúpi, beið bana fyrir noklkrum dögum, þeg- ar hestur hans féll með hann í reiðtúr um Holtsmýrar skatmmt frá bæmum Indriðakoti. Mun Ein ar hafa fallið atf hestinum og komið niður á höfuðið, og beðið bana saimstumdis. Eimar heitinn var um sjötugt Hann bjó á Moldnúpi, en fyrrum var hann formaður margar ver- tíðir í Vestmannaeyjum og sdðar fotranaður við Sandinm.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.