Morgunblaðið - 07.05.1971, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 07.05.1971, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ, FÖSTUÐAGUR 7. MAl 1971 11 „Réttlætismál skal útkljáð með reisn" Knud Thestrup svarar Sören Holm varðandi afhendingu handritanna Frá Guninari Rytgaard. RÉTTLÆTISMÁL skal útkljáð imeð reisn skrifar Knud Thestrup, dómsmálaráðherra Daninerkur í Berlingske Tidende og er það evaT við greiin sem birtisí í blað- inu, þar seim spuirt var, hvers vegrua meiri hluti daruskra stjórnmálaimiaiina vildi afhenda handritin og hvers vegna hópur fltjórmmálamarana lagði laod undir fót og afhenti þau við glaum og gleði og með því að veita heiðursimerkjum viðtöku. Spurningarnar lagði frarn dr. phil. Sören Holm prófestsor við Kaupmanmahafnarháskóla. Hann skrifar í Berlingske Tidende að aðrir hafi ekki skilið nauðsyn- ina á því, að handritin væru af- hent. Síðan setur harm spurn- ingar sínar fram á eftirfarandi hátt: „Við skiljum ekki 1) að ákveðið skyldi vera að staðfesta sarnningirun, þegar vitað var að slíkt mymdi baka sorg mörgum í Danmönku; við skiljum ekki 2) að mauðsynlegt vaari að halda fagnaðarhátíð fyrir hönd allrar dönisku þjóðarinnar, þegar svo margir syrgðu; við slkiljum held- ur ekki 3) að viðkomandi þátt- takendur í fagnaðinum gætu með góðri samvizku átt hlut að því að láta það af hendi, sem er annars eign, og ef það hefur engu að síður verið gerlegt skiljum við ekki 4) að sumir þeirra hafa ekki látið sig munia um að þiggja heiðuirsimerki fyrir að gefa það þriðja manini, sem annar átti með réttu." Knud Thestrup, dómsmála- ráðherra, svarar svo fyrstu spurningunmá: — „Ég get svarað því til, að ég sem dómiari hef hvað eftir annað orðið að taka ákvörðun, sem vakti sorg hjá sumum og gleði hjá öðrum. Þá ákvörðun sem ég hef átt hlut Óskilamunir eru margir hjá rannsóknarlögreglunni j Reykjavík. Þangað geta menn leitað og fundið muni, sem þeir hafa tapað. Þegar langt er um liðið og engir hafa spurzt fyrir um munina eru þeir svo seldir á uppboði. Eitt slíkt er á laug- ardag. Hér er nokkur hluti eigendalausra reiðhjóla og hjá þeim stendur Haraldur Jóhannesson, lögregluþjónn. Ljósm. Ól. K. M. Kjalarnesbændur á þingróli Aðalfundur Búnaðarsambands Kjalarnesþings var haldinn að Skiphóli í Hafnarfirði 20. apríi. Formaður sambandsins Jóhann Jónasson skýrði frá störfum stjórnar. Samþykktir aðalfundar ársins áður höfðu verið fram- •kvæmdar svo sem efni stóðu til. Mótmælt hafði verið tillðgu um náttúruvernd, en tillaga um í- tölu í afrétti Gullbringu- og Kjósarsýslu send til þeirra hreppa sem eiga samliggjandi lönd við þær. Tvð ný tæki voru keypt, 12 tonna jarðýta og skurðgrafa með föstum armi. Kosta tæki þessi samtals 5 milljónir króna. Fjár- hagur Búnaðarsambands Kjalar nesþings var gðður 1970. Hagn- aður á rekstrarreikningi og hðf uðstólsauknimg. Samdráttur varð í nautgripa- rækt á sambandssvæðinu, en á síðastliðnu ári var allt sambands svæðið sameinað i eina naut- griparæktardeild. Fundargerð þess félags var borin upp á aðal fundinum. >ar kom fram að Mána á Bakka á Kjalarmesi var nythæst með 5695 lítna miólkur. 93 jarðabótamenn voru styrkt ir á árinu en jarðabætur og byggingar voru með minna móti en undanfarin ár og má kenna það erfiðu árferði. Nýjar tillögur samþykktar á þessum aðalfundi. Fundurinn mót mælir framkominni tillögu frá Stéttarsambandi bænda að inn- flutningur kjarnfóðurs verði sameinaður undir eina yfir- stjórn, svo og blöndun og mðil- un fóðurbætis, þar sem þessi inn flutningur er að langmestu leyti í höndum bændasamtaka, sem jafnframt eru notendur fóður- bætisins. Tillögum var visað til stjðrn- ar að aðild í Nautgriparæktar- stöð Búnaðarfélags íslands með hagkvæmari framkvæmd frjódasl inga. Einnig kom fram tillaga frá Búnaðarfélagi Kjalarnes- hrepps borin þar fram af Gunn- laugi Þórðarsyni, að eigi verði heimilað að hafa vélknúna báta á vötnum sambandssvæðisins. Ný lög um Stofnlánadeild voru rædd, þar sem þau koma við að því að taka hef ég frá því fyrsta litið á sem réttlætisgerð gagnvart íslandi. Það er á ís- landi, að miininingiíi um hina fornu norræinu meniningu og sögu lifði af. ísiendiingar skópu þesisi verk. Og síðast en ekki sízt skipa þessi verðmæti slíkan sess í þjóðansál íslendinga, að við eigum erfitt með að skilja það. Ég sfeil, að afhenidingin hefur vakið sorg hjá einhverj- um hér í Danmörku — af viis- indalegum áhuga eða öðrum hvötum — en ég hef litið á það sem skyldu mina að eiga þátt í því að sjá um að afhendingin færi fram. Varðandi spumiíiguna um, hvere vegna skuli fagtnað, svara ég því til að ' réttlætismál skal útkljáð með reisn. Dómur skal uppkveðimn á hátíðlegan hátt. Afhending haíidritacma varð því að fara fram á þeninan hátt — og það var eíkki aðeins íslenzku þjóðimni og þeirri dönisku Ijóst, heldur og öðrum þjóðum — að Dawrnörk útkljáði réttlætismál, ékM með mauðung, heldur af fúsum og frjálsum vilja." Knud Thestrup: Myndin var tekin í Reykjavík er handritin voru afhent. Þriðju spurningumni svaraði Thestrup svohljóðlandi: „í því sambandi get ég vísað til sam- þykkta Þjóðþingsiíns og dóma Hæstaréttar og hlýtur því að liggja í augum uppi, að við höf- um ekfei aðhafzt neitt það sem var ekki rétt." Um að þiggja íslenzku orðurn- ar sferif ax Thestrup: „Viðvíkjandi þessu get ég aðeins vísað til ofangreindra svara og bætt því við að mér var það mikil æra að vera sæmdur heiðursmerki af ríkisstjórm í því landi sem ég hef alltaf dáðat að og þótt vænt Mikil bókaútgáfa Vís- indafélags íslendinga ABALFUNDUR Vísindafélags Is- lendinga var haldinn 30. apríl. 1 lok starfsársins eru reglulegir félagsmenn 73. Einn félagi, dr. Bjarni Benediktsson lézt á starfs- árinu. Bréfafélagar eru 40, 39 heimilisfastir erlendis, en einn innanlands. Fundir voru sex & starf sártnu, og héldu þessir félagsmenn er- indi á þeim: Jón Steffensen, Selma Jónsdóttir, Kristján Eld- járn, Þorleifiu- Einarsson, Ólaf- m- Bjarnason og Asgeir Blöndal Magnússon. Bókaiútigáfa var óvenj'umikM á starfsájriimu. 1 septiem,ber 1970 toom út The Nordic Laraguaiges and Modem Limguistics. Pro- ceedingB of the Internatiioinal Conference of Nordic and Gerueral Lingiuistics Univensity of Iceland, Reykjavík July 6.—11, 1969. Edified by Hreimn Beniediktsison. 1 febrúar 1971 kom út Scientia Islandica. — Science in Iceland. Vol. II. Editor: Sburla Friðriksson. Og í irnarz kom út CSrustal StruotJure of Ioeland from Expaoston Seisimology by G^ðniiuniclur Pálmason. Þessi mikla útgáfustarfseimi •tók mjög á fjárhaig féflaigsiins, en •tvenMt varð til bjamgair auk hiran- ar höfðing'leg'u gjaifar Seðlabank- ans 1968. Þetota tveranit var, að tM útigáf u The Nordic Langiuaigies voru veittir riflegiir styrfejr, en auk þess seldist sú bðk mjög vel á síðari hluta ársins 1970 og selst vel erm. Engin reynsla er komin á sölu hirana bókamnia, en vonir standa til, að þær seljist vel. Þegar Nordic Laniguagies kom úit, var gefinn út augHýsáai'ga- bæklingur um þá bók sérstak- lega og sendur m'álvisindamönn- um váða uim heiim. Þá var eininig á þessium vetri prentaðua• aranar bæfklingur um útgéfubæfcur fé- lagsinis almennt, en Science in Icefand, sem aldrei hefuir verið auglýst sérsitaíklega, helgað mik- ið rúm. Þá er í undiirbúiniingi aug- lýsiing um bók Guðmiundar Pábnasontar. Bókaverzlun Snæ- bjarniair Jónssonair hefur dreift þessuim bæfclinigujm, og gefa þessir síðairi vaanitainílieiga jafn- góða raiun og hinn fynsiti. Á árimiu voru í anniað skipti veitt verðlaun úr Ásusjóði. Styrk- urinm var að upphæð 100 þús. kr. og hLaiuit bainm dr. Sigurðiur Þór- arinsson. Á fumdiniuim var kosin ný stjórm. XiJr stjórm gemgu Halldór Haffl.dórsson, sem vair forseti fé- lagsins, og Maittlhias Jonasson, sem var ritarL Forseti var kjör- inm Þorbjöm Sigungieiinsson og ritari Bjainni Guðmason. Stein- grtoi'ur Baldunsson var endur- kjörinn féhirðir. IESIÐ Ósku eftir 3ja—5 herb. íbúð. Uppl. í síma 35403 næstu daga. Atgjör reglu- semi. Ég þakka þeim öllum nær og fjær, sem glöddu mig með hlýhug og gjöfum á áttræðis- afmæli minu 4. maí 1971. Sigurrós Filippusdóttir, Sörlaskjóli 94, Reykjavík. Innilegar þakkir til allra þeirra er sýndu mér vinsemd á áttræðisafmæli mínu þann 23. apríl sl. Matthias Lýðsson, Grenimel 26. NÝTT NÝIT REYNIÐ G. F. GRÖDRIS úrvals grautar og ábætis- HRÍSGRJÓN Fæst í flestum matvöiuverzlunum Dieselvélar Höfum fyrirliggjandi notaðar dieselvélar B. M. C. 3,4 B. M. C. 2,2 og Perkins 4203. Vélar þessar eru með gírkassa, dínamo, startara og fleiru. T. HANNESSON & CO HF., Armúla 7. Sími 85935. rekstur grasmjölsverksmiðja, en ein af þrem verksmiðjum lands- ins er á sambandssvæðinu. Or stjðrn áttu að ganga Jó- hann Jónasson og Sigsteinn Páls son en voru báðir endurkiðrnir. Ennfremur eru Einar Ólafsson, Einnr Halldðrsson og Ólafur Andn§sson í stjórninni. Framkvæmdastjóri er Ferdin- and Ferdinandsson. Til sölu 2ja herb. íbúð við Skólavörðustíg. Upplýsingar á skrifstofunni. HAFSTEINN BALDVINSSON, hæstaréttarlögmaður, Garðastræti 41. Sími 18711.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.