Morgunblaðið - 30.03.1977, Blaðsíða 18

Morgunblaðið - 30.03.1977, Blaðsíða 18
18 MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 30. MARZ 1977 — Umræður um Útvegsbanka.. Framhald af bls. 17. mundur á aö Utvegsbankinn hefði verið aðalbanki Vestmanna- eyinga og bankinn hefði orðið fyr- ir verulegum áföllum vegna goss- ins þar. Taldi þingmaðurinn að ekki hefði verið rétt að staðið varðandi bætur til handa fyrir- tækjum og bæjarsjóði í Vest- mannaeyjum vegna tjóns af völd- um gossins og fyrirtækin f Eyjum hefðu þurft að byggja starfsemi sína upp á ný á allt öðru verðlagi heldur en bæturnar miðuðust við. Þetta hefði komið hart niður á Utvegsbankanum. Sagði Guðmundur að ljóst væri að afkoma Utvegsbankans réðist af skuldbindingum hans við sjáv- arútveginn og sennilega ætti léleg afkoma fiskvinnslufyrirtækja á Suðvesturlandi einnig sinn þátt í þessum erfiðleikum Utvegsbank- ans. Lagði Guðmundur áherzlu á að ljúka þyrfti uppgjöri vegna Vestmannaeyjagossins, því fyrr leystist ekki úr málum Utvegs- bankans. Þá þyrfti að breyta skammtíma lánum fyrirtækjanna f Eyjum i lán til lengri tíma. Áður en umræðunum lauk tók Halldór E. Sigurðsson, landbún- aðarráðherra, til máls og sagði að Búnaðarbankinn þyrfti eins og aðrir ríkisbankar að hlita ákvörð- unum Seðlabankans með stofnun útibúa og Búnaðarbankinn lánaði ekki einvörðungu til landbúnað- ar. Einnig kvaddi Guðlaugur Gíslason (S) sér hljóðs og gerði stutta athugasemd og vitnaði til fyrri orða sinna um útlánaskyldu Utvegsbankans til sjávarútvegs- — Matvæla- kynning . . . Framhald af bls. 2. gætu kynnt nýjungar sínar. Nefndi hann að aðrar samkynja greinar iðnaðarins hefðu staðið saman að slíkum kynningum sem þessari. Þá sagði Hjalti Geir, að matvælaiðnaðurinn hefði verið i mikilli framför á undanförnum árum og væri vel samkeppnis- hæfur hvað varðaði t.d. umbúðir og vörumerkingar. Einnig gat hann um, að gestum væri í flest- um sýningarbásunum gefinn kostur á að bragða á framleiðslu- vörum og hvaðst vona að enginn færi svangur út. . < .---------- — Flugslysið Framhald af bls. 1. kvöld, og sagði að KLM-þotan hefði byrjað flugtak án þess að hafa fengið til þess leyfi. Vitnaði hljóðupptaka á fjarskiptum flug- turnsins um það að KLM-þotan hefði fengið fyrirmæli um að vera í biðstöðu. Van Reysen sagði á fundi með fréttamónnum, að bandaríska þot- an hefði sveigt út að brautarbrún- ínní andartaki áður en árekstur- inn varð, bersýnilega umleið og flugstjórinn sá hollenzku þotuna koma æðandi, og væri það skýringin á því að við áreksturinn hafði stefna þotnanna myndað 45 gráð horn. Hann sagði, að flug- stjóri KLM-þotunnar hefði fengið allar nauðsynlegar upplýsingar frá flugturninum til að geta hafið flugtak, og hefði síðan endurtekið þær í talstöðina eins og venja væri. Næsta stig væri samkvæmt reglunum, að flugstjóri biði eftir endanlegum fyrirmælum um að flugtak mætti hefjast, en það hefði flugstjori KLM-þotunnar ekki gert að þessu sinni. Hann hefði hafið flugtak og gefið það til kynna með þessum orðum: „Við erum að fara, við erum að fara." Hefði flugstjóri Pan American- þotunnar heyrt þessa orðsend- ingu hollenzka flugstjórans og gripið fram í fyrir starfsmönnum flugturnsins til að tilkynna að hann væri enn á flugbrautinni, en það hefði verið um seinan. Skyggni hefði aðeins verið um 300 metrar, þannig að hvorugur flugstjórinn gat vitað um hinn hema með milligöngu flugturns- ins. Van Reysen var að því spurður, hvort hollenzka flugstjóranum yrði þvi kennt um að hafa átt sök á slysinu, en hann sagði að of snemmt væri að skera úr um það. Vmis atriði væru enn óskýrð i sambandi við slysið, og meðal annars orkaði orðalag starfs- manna flugturnsins I samtalinu við flugstjórann tvímælis, auk þess sem hugsanlegt væri, að sam- bandíð hefði verið truflað og flug-1 stjórinn hefði því ekki móttekið boðin. Þá sagði van Reysen að! ekki væri ófrávfkjanleg regla að í flugtak hæfist áður en leyfi til flugtaks hefði verið endurtekið, en slikt færi þó afar óvenjulegt. Af hálfu KLM var því lýst yfir I dag, að flugstjóri hollenzku þot- unnar hefði verið einn elzti og reyndasti flugmaður flugfélags- ins og hefði hann haft umsjón með þjálfun langflestra flug- manna Boeing 747 þotnanna á vegum KLM. Væri með öllu óhugsandi, að flugstjórinn hefði hafið flugtak ' án fullkomins samþykkis flug- stjórnarmanna. Fulltrúar Pan Amarican og KLM sökuðu I dag spænsk flug- málayfirvöld um að tefja rann- sókn slyssins og hefðu þau m.a. meinað rannsóknarnefndum flug- félaganna aðgang að hljóðupptök- um sem fundust f flökunum á flugvellinum. Síðar I dag var þó haldinn fundur með fulltrúum beggja flugfélaganna og spænsku flugmálastjórnarinnar, þar sem lögð voru fram gögn í málinu. Fyrr í dag lenti bandarisk her- flutningsvél af Hercules-gerð á flugvellinum til að sækja þá, sem komust lífs af i flugslysinu. Her- cules-vélin tók 45 særða farþega og flutti þá til Las Palmas á ná- grannaeynni Gran Canari, en þar voru þeir fluttir yfir í aðra flug- vél, sem hélt til Texas I gærdag. Fulltrúi Pan American sagði I dag, að eftir áreksturinn hefðu 72 f arþegar og 7 flugliðar verið á lífi, en I gærkvóldi hefðu aðeins 65 farþeganna enn verið á Hfi. Hann taldi, að flugstjóri KLM-þotunni hefði reynt að lyfta þotunni frá jörðu um leið og hann kom auga á Pan American-þotuna, og kynni það að hafa orðið til þess að bjarga lífi þeirra, sem af komust. Likum fórnarlambanna I þessu mesta flugslysi sögunnar hefur verið komið fyrir I flugskýli á vellinum, og þar starfar fjöldi manns að því að raða saman jarð- neskum leifum þeirra eftir þvl sem við verður komið. Bandaríkjamaður, sem kom í flugskýlið I dag þeirra erinda að reyna að bera kennsl á lík mág- konu sinnar, sagði að starfsmaður einn hefði ráðið sér frá þvl að f ara inn I skýlið, sem hann kallaði birgðageymslu dauðans. Kvaðst Bandarlkjamaðurinn hafa lofað bróður sinum að reyna að hafa upp á lfki konu hans og hefði sér þá verið hleypt inn. Svo hryllilegt hefði verið þar umhorfs að sér hefðu fallizt hendur. „Líkin voru í tveimur röðum, annars vegar lík þeirra sem talið var að hefði verið I Pan American-þotunni og hins vegar þau sem voru úr KLM- þotunni, flest algjörlega óþekkj- anleg." Kvaðst hann eftir þessa sjón ekki hafa treyst sér til að skoða llkin til að freista þess að haf a upp á liki mágkonu sinnaT. — Ríkisútgjöld Framhaid af bls. 32 hafði verið gert ráð fyrir 1,5 millj- arða króna tekjuafgangi. Er áætl- un um afkomu rfkissjóðs var endurskoðuð hinn 1. september 1976 var gert ráð fyrir 900 milljón króna tekjuafgangi. Niðurstöðu- tölur á rfkisreikningi tekjumegin eru nú 68,3 milljarðar króna, en gjaldamegin 64,4 miJljarðar Jöfn- uður lánahreyfinga utan Seðla- banka sýndi 1,2 milljarða krðna innstreymi fjár, og samkvæmt þvf varð greiðsluafkoma rfkissjóðs já- kvæð um 1,1 milljarð króna á árinu 1976. A árinu 1975 var rekstrarhalli hjá rfkissjóði að fjárhæð 7,5 millj- arðar króna. * Skýrslan, sem fjármálaráð- herra, Matthfas A. Mathiesen, lagði fyrir Alþingi í gær, er nokk- urt nýmæli, þar sem sú hefð hefur rfkt um árabil, að aðal- greinargerð fjármálaráðherra til Alþingis um fjárhagslega afkomu rfkissjóðs á liðnu ári hefur verið flutt I fjárlagaræðu í upphafi hvers þings á haustin. Hefð þessi mótaðist á sfnum tfma af þvf, að uppgjöri rfkisreikningsins var ekki lokið fyrr en langt var liðið á árið, þannig að f þingbyrjun gafst fyrst tækifæri til slfkrar greinar- gerðar. Skipulag rfkisbókhalds og starfsaðferðir voru einnig þannig, að erfitt var um vik að gera not- hæft bráðabirgðayfirlit um af- komu rfkissjððs þegar að reikn- ingsári loknu. Síðustu árin hafa miklar umbætur verið gerðar i rfkisbðk- haldi, ekki sfzt með aukinni tölvu- notkun, sem gerir rfkisbðkhaidi kleift að skila góðu bráðabirgða- yfirliti um rfkisfjármálin og á sfðastliðnu ári var slfkt yfirlit f fyrsta skipti gert fáum dögum eftir áramót. A grundvelli bráða- birgðayfirlits rfkisbðkhalds um afkomu rfkissjóðs 1976 var gefin út fréttatilkynning í janúar sfðastliðnum. Þá getur rfkisbók- haldið lokið uppgjöri ríkisreikn- ings, a.m.k. A-hluta hans, f marz/apríl, þannig að unnt er að leggja hann fyrir Alþingi áður en þinghaldi lýkur að vori. Með hlið- sjðn af þessum breyttu aðstæðum þótti rétt að breyta hefðbundinni skýrslugerð um þetta efni til þingsins. hvatsson, formaður uppstillingar- nefndar I slðustu kosningum og Benedikt Gröndal, formaður Al- þýðuflokksins. Flokksstjórn Alþýðuflokksins fagnar hverju skrefi I áttina til aukinnar samstöðu jafnaðar- manna á tslandi og væntir þess, að ofangreindar viðræður geti hafizt sem fyrst." — Alþýðuflokkur- inn og Karvel Framhald af bls. 2. ir öðrum bókstaf en listabókstaf Alþýðuflokksins I samvinnu við aðra eða á eigin vegum en f agnar „að sjálfsögðu öllum þeim stuðn- ingi, sem kann að fást við fram- boð Alþýðuflokks I kjördæminu." Þá vísar stjórn kjördæmisráðs- ins til ákvæða I flokkslögum um prófkjör til að velja frambjóðend- ur, sem hún kveðst munu virða, en bendir á, að ákvæði um þátt- töku og framboð I prófkjöri séu rúm og flestir sem á annað borð hafi áhuga á að styðja framboð flokksins eða gefa kost á sér til framboðs á hans vegum eigi þar hægt um hönd hafi þeir tilskilinn stuðning. Stjórn kjördæmisráðs- ins kveðst engu að slður reiðu- búin til að svara jákvætt öllum tilmælum annarra aðila i kjör- dæminu um viðræður um hugsan- legt samstarf um framboðsmál til að kanna hvers konar samstarf átt er við og við hverja, en það liggi ekki ljóst fyrir. Ályktun flokksstjórnar Alþýðu- flokksins um þetta mál er síðan svohljóðandi, en hún var send Karvel Pálmasyni í fyrrakvöld sem svar við bréfi hans: „Um leið og flokksstjórn Al- þýðuflokksins fagnar bréfi Kar- vels Pálmasonar, alþingismanns, fyrir hönd Samtaka frálslyndra og vinstri manna á Vestfjörðum, samþykkir hún eftirfarandi: Flokksstjórn Alþýðuflokksins ályktar, að flokkurinn sé reiðubú- inn til samstarfs við alla þá, er vilja berjast fyrir framgangi jafn- aðarstefnunnar undir merkjum flokksins innan ramma 19. grein- ar flokkslaganna. Samkvæmt 19. greininni er fyrirskipað opið prófkjör um val frambjóðenda flokksins. Kjör- gengi til prófkjörs til alþingis kosninga haf a þeir, er hljóta með- mæli minnst 50 flokksbundinna Alþýðuflokksmanna í Reykjavík og Reykjaneskjördæmi, en 25 í öðrum. öllum, sem eru 18 ára og eldri og ekki eru flokksbundnir I öðrum stjórnmálaflokkum, er heimil þátttaka í prófkjöri Al- þýðuflokksins í viðkomandi kjör- dæmi eða sveitarfélagi. Til að þær viðræður, sem kjör- dæmisráðstefna Samtaka frjáls- lyndra og vinstri manna á Vest- f jörðum hefur óskað eftir við full- trúa Alþýðuflokksins, hafa verið tilnefndir Ágúst H. Pétursson.for- maður kjördæmisráðs Alþýðu- flokksins á Vestfjörðum, Gunnar Pétursson, varaformaður kjör- sæmisráðsins, Elías H. Guð- mundsson, stjórnarformaður í kjördæmisráðinu, Björgvin Sig- — Þingforseti Framhald af bls. 32 atriði tillögu Karvels o.fl. að koma til meðferðar á Alþingi. Sagðist forseti af þessum ástæðum ekki bera upp breyt- ingartillögu Karvels og fl. Er forseti hafði tilkynnt úr- skurð sinn spurði Eggert Þor- steinsson úr sæti sínu, hvort 95. grein vegalaga, sem vitnað var í f greinargerð breytingar- tillögunnar, væri enn I gildi. Forseti svaraði, að svo væri ekki en Pétur Sigurðsson skaut inn þeirri athugasemd, að greinin væri bara minn- ingargrein um Karvel. Breytingartillaga Karvels o.fl. gerði eins og fram kom í blaðinu í gær ráð fyrir að tekin yrði upp innheimta sérstaks hraðbrautagjalds af bensíni og dlsilolíu á þeim stöðum, sem tengjast vegakerfi með varan- legu slitlagi. — Hjúkrunar- fræðingar Framhald af bls. 32 hins vegar fyrir þvl að kjör stétt- arinnar fái sérstaka meðferð." Síðar I bréfinu segir svo: „Eru það þvl eindregin tilmæli mín til yðar, að þér haldið áfram störfum þrátt fyrir uppsögn yðar, þannig að ekki skapist neyðarástand á Borgarspitalanum, ástand semi vitað er að hvorki hjúkrunar- fræðingar né borgaryfirvöld vilja stefna að." í gærkvöldi var ræddur sá möguleiki af hálfu hjúkrunar- fræðinganna að fresta aðgerðum, en niðurstöður þess fundar lágu ekki fyrir er blaðið fór I prentun. I dag er fundur þeirra og stjórnar Hjúkrunarfélagsins. Ef af því verður að hjúkrunarfræðingarnir láta af störfum þá verður það á föstudaginn á Borgarspítalanum og Landakoti, en þann 15. aprll á Vlfilsstöðum. — Sakharov Framhald af bls. 1. málum. Ég hef ekki um neitt að velja í þvl efni," segir Sakharov I bréfinu. „En ég vona, að þeir Vestur- landabúar, sem tekizt hafa á hendur þá ábyrgð að verja mannréttindi, skilji hina hörmulegu og alvarlegu aðstöðu, sem allir baráttu- menn fyrir mannréttindum í Sovétríkjunum og öðrum Austur-Evrópulöndum eru I, þar á meðal ég sjálfur," segir Sakharov að lokum. — Erum tilbúin Framhald af bls. 3 Friðrik kvað íslendingana ekkert haf a orðið vara við flug- slysið á flugvellinum í Tene- rife, enda tæki 30 mínutur að aka frá flugvellinum til Puerto de la Cruz. . „í höf uðborginni Santa Cruz eru sífelldar hótanir og hefur sjálfstæðishreyfing eyjanna hótað að spengja í loft upp ferðaskrifstofu I eigu Spán- verja og stór verzlunarhús. Segja forráðamenn hreyf- ingarinnar, að þeir séu með sprengjur tilbúnar, en þeir muni ekki hafast að næstu daga vegna flugslyssins mikla og sé það af mannúðarástæð- um," sagði Friðrik. Hann sagði, að fréttin um slysið hefði strax komið I sjón- varpinu og öllum íslenzku ferðamönnum hefði þegar ver- ið sagt frá því, og hefði fólk tekið fregninni af mikilli ró- semi. Það hefði verið ægileg sjón að sjá brak vélanna á flug- vellinum og þegar verið var að bera látið fólk frá vélunum. „Núna sfðari hluta dags lenti fyrsta flugvélin á vellinum eft- ir slysið. Var það Boeing 730 spítalavél, sem kom til að sækja slasaða Bandaríkja- menn. Nú er komið I ljós, að 13—14 þeirra, sem voru i bandarlsku vélinni, slösuðust sama og ekkert og eru þeir á hóteli I Santa Cruz. Hins vegar er 71 Bandarlkjamaður mikið slasaður, en tala þeirra, sem fórust, er nú sögð verða 560. Þá sagði Friðrik, að I bænum LaLaguna, sem væri aðeins I nokkurra kflómetra fjarlægð frá flugvellinum, hefðu verið miklar óeirðir siðustu daga. Eftir fund sóslalista þar á dögunum hefði verið kveikt i strætisvagni og lögreglumaður slazast I átökum. Þá hefðu stúdentar kveikt I 6 strætis- vögnum og skemmt fleiri bif- reiðar I þessum sama bæ fyrir skömmu. „Af þessum sökum höfum við frestað útsýnisferð- um m.a. til Santa Cruz í bili," sagði Friðrik að lokum. — Útvegs- bankinn Framhald af bls. 3 Að lokum sagði Jónas Rafnar bankastjóri: „Morgunblaðið hefur ósk- að eftir því að fá í stuttu máli viðbrögð mín, og vil ég að lokum leggja á það áherzlu, að Útvegsbanki íslands muni í framtíðinni sinna sínum verkefnum eins og hann hef- ur gert í samvinnu við vel- viljuð öfl í þjóðfélaginu. — Boðskapur Framhald af bls. 3 Flest I boðskap þessarar bókar heillaði mig. Boðskapur- inn um þroskaleiðina I lifinu, áfram og hærra að æ háleitari markmiðum. Því nær Guði, sem hugur okkar kemst, því víð- sýnni verður maðurinn og frjálsari. Hann fær meiri yfir- sýn yfir Hfið og öðlast þá jafnframt meira umburðar- lyndi, meiri skilning á högum annarra og þar með meira af hugarfari fyrirgefningarinnar, kærleikans. Þegar Laugarásbíó hóf sýningar á myndinni, sem gerð hefur verið eftir bókinni, var ég strax ákveðinn I að sjá myndina. Mér fannst hún mjóg góð og túlka vel efni bókar- innar. Þó njóta menn myndar- mnar áreiðanlega enn betur, ef þeir hafa lesið bókina. Ég sá myndina s.l. fimmtudagskvöld og hún rif jaði svo vel upp hinn þarf a boðskap að hann var mér eðlilega mjög nærtækur, þegar ég settist niður til að skrifa ræðuna fyrir sunnudaginn síð- asta. Þetta var boðskapur sem ég vildi beina áfram til íslend- inga til að hugleiða, af þvf að þarna er brýnt erindi á ferð og jafnframt fagnaðarboðskapur, sem opnar augu okkar fyrir óendanlega háleitum mark- miðum, sem manninum eru sett af höfundi lífsins." — Getraunir Framhald af bls. 30 erfitt að rjúfa járntjald „boro" (0-0). West Ham — Everton 2. Eftír að hafa fylgst með sjónar- spilinu Sunderland — West Ham á skjánum fyrir stuttu, séð þar með eigin augum „snilld" og skilning leikmanna WH 1 varnar- leik og hlegið meira en að Hótel Tindastóli kvöldið áður, hikum við ekki við að spá útisigri til handa Everton sem sótt hefur mjög i sig veðrið að undanförnu. Utisigur (1—3). Southhampton — Luton, ivö- f aldur x eða 2. Slfkur hefur krafturinn verið í leikmönnum Luton, að við trúum þvl tæplega að þeir tapi fyrir Southhampton, sem valdið hefur flestum vildarmönnum slnum miklum vonbrigðum I vetur. Jafn- tefli eða útisigur (1—1) eða (0-D. -gg.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.