Morgunblaðið - 23.10.1977, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 23.10.1977, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐIÐ. SUNNUDAGUR23. OKTÖBER 1977 9 NORÐURMÝRI EINBVLISHtJS — CTB. 12—14 MILLJ. Húsið er 2 hædir og kjallari. Á hædínni eru 2 .stoí'ur. i'ldhús ®g baðherbergi. A efri hæð 4 svefnher- bergi &g baðherbergi. Svalir. 1 kjallara er íbúðarherberííi. snyrting. Keymslur o.fl. HJARÐARHAGI 117 FERM. — VERÐ 10,5 MILLJ. 4ra herbergja falleg kjallaraíbúð að ýmsu leyti endurnýjuð. Sér hiti. EINBÝLISHÚS KJALARNES Einlyft einbýltshús úr timbri á steypt- um grunni. ea. 110 ferm. Hektari lands fylgir. Lausl strax. Útb. ea. 5 millj. BÚJÖRÐ ÓSKAST Höfum góðan kaupanda að jörð á suður- eða vesturlandi. 6 HERBERGJA HÖfum til sölu mjÖK jíóða endaibúð ca. 137 ferm. við Kleppsveg með miklu útsýni og 2 svölum. Góðar innréttin^- ar. EINBÝLISHÚS Nýtt hús ca. 123 ferm. ásamt bílskúr og stórri lóó á einum fegursta útsýnis- stað í Mosfellsdal. Laust strax. Utb. 12 millj. KLEPPSVEGUR 3JA HERB. — ÚTB. 6.9 MILLJ. Ibúðin er ca. 96 ferm. á 8. hæð i lyftuhú.si. Stór stofa 2 svefnhei'ber£i m.m. AUSTURBERG 3JA HERB. — 87 FERM. íbúðin er á 1. hæð í fjösurra hæða fjölbýlishúsi. 2 svefnherberfíi. stofa. baðherb. flisalaíít Og eldhús stórt með borðkrók. Utb. ca. 6.5 m. GARÐABÆR 120 FERM + BtLSKÚR Við|agasj(')ðshús með 40 ferm. bílskúr. Kr nú 2 svefnherbcrííi Qg 2 slofur, vn gert er ráð fyrir 3 svefnh. og 1 stofu. TJARNARGATA SÉRHÆÐ CA 150 FERM. A 1. hæð í tvíbýlishúsi steinsteyptu 2 stofur, 3 svefnherbergi. öll með skáp- um. 3 íbúðarherberKÍ í kjailara. ííóðar Keymslur. Góð eÍKn. 11511)1 K ÓSKAST TIL OKKAR LEITAR DAG- LEGA FJÖLDI KAUP- ENDA AÐ iBtJÐUM 2JA, 3JA, 4RA OG 5. HER- BERGJA I SMtÐUM. GÓÐ- AR ÚTBORGANIR 1 BODI I SUMUM TILVIKUM FULL UTBORGUN. OPIÐ 1—5. Aí H Vagnsson lögfr. Suðurlandsbraut 18 84433 82110 13837 Opið í dag kl. 14—17 Jörfabakki 3ja herb. ibúð og eitt herbergi i kjallara. Vönduð ibúð. Eskihlíð 2ja herb. ibúð á 1. hæð. Útborg- un 4 millj. Rauðarárstigur 3ja herb. 85 fm ibúð á 2. hæð sem skiptist i 2 svefnherbergi, stofu, og eldhús með nýlegri innréttingu. Hagstætt verð ef samið er strax. Höfum kaupendur að góðum 2ja herb. ibúðum. Meistaravellir 6 herb. 1 50 fm endaibúð, sem skiptist i 3—4 svefnherbergi og stofur, úrvals ibúð. Útborgun 1 1 milljónir Kvisthagi 3ja herb. jarðhæð. Um 100 fm. Sér inngangur. Sér hiti. Útborg- un 6 millj. í smíðum 2ja, 3ja. 4ra og 5 herb. ibúðir i Kópavogi Fast verð, teikningar á %krifstofunni. EIGNA Slmar 16688 ok 138^7 Lauggyefj 87 umboðið Heimir Lárusson. sími 76509. LögmenS: Ásíít'ir Thoroddsen. hdl. In^óifnr Hjartarson. hdl. Einbýlishús á fallegum stað skammt frá Elliðavatni. Húsið er um 170 ferm. auk bilskúr. 2400 ferm. lóð m. blóm _og trjám. Húsið, sem er steinhús, er m.a. 5 herb., stofur o.fl. Góð eign. Raðhús viðByggðaholt 1 35 ferm. 5—6 herb. vandað raðhús m. bilskúr. Húsið er m.a. 4 herb. stofur o.fl. Útb. 10 millj. Einbýlishús á Flötunum Höfum til sölu 140 ferm. vandað einbýlishús á góðum stað á Flöt- unum. Tvöf. bilskúr fylgir. Húsið skiptist i 2 saml. stofur, sjón- varpsstofu, húsbóndaherb. 4 svefnherb., vandað baðherb. og eldhús. þvottaherb.. búr og gestasnyrting o.fl. Viðarklæðn- ingar. Teppi. Allar nánari upp- lýsingar á skrifstofunni. Einbýli — tvibýli við Meltröð Niðri eru 2 saml. stofur skiptan- legar, herb., hol, eldhús, bað- herb.. þvottaherb., o.fl. Uppi er 2ja herb. ibúð. Bilskúrsréttur. Stór og falleg lóð. Útb. 10 millj. Glæsileg sérhæð Við Hagamel Höfum fengið til sölu nýja og glæsilega 150 fm sérhæð við Hagamel. íbúðin. sem er á 1. hæð skiptist i stórar stofur, 3—4 svefnherb. vandað eldhús og baðherb, gestasnyrtingu o.fl. Bilskúr fylgir. Eign í sér- flokki. Tilboð óskast. Húseign við Tjamargötu Höfum til sölu hálfa húseign (steinhús) við Tjarnargötu. Sam- tals um 210 fm. Á 1. hæð: 5 herb. Sérhæð. 80 ferm. fylgja i kjallara Laus fljótlega. Allar nán- ari upplýsingar á skrifstofunni. Við Asparfell 5 herb. 125 fm. íbúð á 4. hæð (4 svefnherb). Tvennar svalir. Þvottaherb. á hæðinni Utb. 8 millj. U. trév. og máln í Hólahverfi Höfum til sölu tvær 4ra herb ibúðir á 2. og 3. hæð i 3ja hæða blokk við Spóahóla. Bilskúrar geta fylgt með. íbúðirnar afhend- ast u. trév. og máln. i april n.k. Beðið eftir Húsnæðismála- stjórnarláni. Góðir greiðslu- skilmálar. Teikn. a skrifstof- unni. Við Þverbrekku 5 herb. 114 fm. vönduð ibúð á 3. hæð. Þvottaherb. innaf eld- húsi. Tvennar svalir. Teppi. Viðarklæðningar. Utb. 8 millj. Við Overgabakka 4ra herb. vönduð íbúð á 2. hæð. Þvottaherb. og búr innaf eldhúsi. Útb. 7—7.5 millj. Við Álfheima 4—5 herb. 112 fm. vönduð ibúða á 3. hæð (endaibúð). Laus fljótlega. Útb. 8—8.5 millj Við Ljósheima 4ra herb. ibúð á 2. hæð. Utb. 6.5 millj. Við Fífusel —skipti — 4ra herb. 107 fm íbúð á 2. hæð nánast u. trév. og máln. (ibúðarhæf) fæst i skiptum fyrir 2ja—3ja herb. ibúð i Reykjavik. Við Sólheima 3ja herb. 95 fm. ibúða á 4. hæð i lyftuhúsi. Laus nú þegar. Utb. 6.8—7.0 millj. Við Sléttahraun 3ja herb. vönduð ibúð á 1. hæð. Bilskúrsréttur. Þvottaherb. á hæðinni. Útb. 6.5 millj. VONARSTRÆTI 12 sími 27711 SðlustjAri: Sverrir KrisUnsson SlgurAur Ölason hrl. SIMIIER 24300 Til sölu og sýnis 23 Hraunbær 90 fm 3ja herb. ibúð á 1. hæð. ásamt herbergi í kjallara. Vestursvalir Frakkastigur Timburhús á 306 fm eignarlóð, sem má byggja á. Einbýlishús um 95 fm að grunnfleti, sem er kjallari og 2 hæðir ásamt bilskúr og fallegum garði, á góðum stað i borginni. Nýbýlavegur forskalað timburhús, hæð og ris- hæð á steyptum kfallara. Stór bílskúr (ca. 40 fm). Útborgun 5 milljónír. Höfum kaupanda að húsnæði, þar sem möguleiki er á 5 svefnherbergjum, helzt í nánd við skóla. Má þarfnast lagfæring- ar. Útborgun 6 milljón. Verð 1 1 milljónir. Höfum kaupanda að 3ja herb. ibúð á 3. hæð i Foss- vogshverfi. Útborgun 7—8 millj. Höfum kaupanda að 4ra herb. ibúð i Hólahverfi. Út- borgun 8—8,5 millj. Verð 12 —12,5 millj. Höfum kaupendur að ýmsum stærðum og gerðum ibúða og húseigna. hafið sam- band ef þér viljið selja. Nýja fasteignasalaii Laugayeg 1 2 Þórhallur Bjöinsson viflsk.fr. Mannús Þórarinsson. Kvöldsími kt. 7—« 383:10. Simi 24300 Opið í dag SUNDLAUGAVEGUR Höfum fengið i einkasölu hæð og kjallara. Hæðin er 2 stórar stofur, 2 svefnherbergi, eldhús og bað forstofuherbergi. Kjallara: 2 stofur, svefnherbergi. eldhús og baðherbergi. Sérinngangur. Stór bilskúr, með heitu og köldu vatni. SPORÐAGRUNNUR 4ra herb. ibúð i þribýlishúsi. Ca. 110 fm. Sérinngangur. Sérhiti. Nánan upplýsingar á skrifstof- unni. VÍÐIMELUR 3ja herb. ibúð á 1. hæð. Ca. 90 fm. Bilskúr. 2JAHERB. i kjallara við Viðimel. ASPARFELL 4ra herb. ibúð á 5. hæð i lyftu- húsi. Verð ca. 1 0 millj MIKLABRAUT 4ra herb. ibúð i kjallara. 87 fm. Sérinngangur. Sérhiti. Útborgun 5,5 millj. ÆSUFELL 3ja—4ra herb. ibúð á 4. hæð i lyftuhúsi. Verð 8,5 millj. FÍFUSEL Glæsilegt raðhús fullfrágengið á þrem hæðum, 22 7 fm. Nánari upplýsingar á skrifstofunni. HÖFUM KAUPENDUR að stórum sérhæðum í vesturbæ og austurbæ. að fokheldu einbýlishúsi á Sel- tjarnarnesi. að Raðhúsi i Fossvogi. að sérhæð i Kópavogi ÓSKUM EFTIR ÖLLUM STÆRÐUM ÍBÚÐA Á SÖLUSKRÁ. Pétur Gunnlaugsson, lögfr. Laugavegi 24, símar 28370 og 28040. AltiI.YSIMiASÍMINN KR: 22480 26600 ÁSBRAUT 3ja herb. 96 fm endaibúð á jarðhæð í 4ra hæða blokk. Snyrtileg ibúð. Verð: 8.5 millj. Útb.: 5.5 millj. BIRKIMELUR 4ra herb. ca. 100 fm endaibúð á 3ju hæð i blokk. Ibúðin er tvö svefnherb. og samiiggjandi stof- ur. Verð: 12.5 millj. Útb.: 8.0—8.5 millj. BREKKUTANGI Raðhús sem er kjallari og tvær hæðir 75 fm að grunnfleti. 5 — 6 herb. ibúð. Innbyggður bílskúr. Húsið selst fokhelt til afhendingar i vor. Verð: 9.0 — 9.5 millj. DALALAND 3—4ra herb. 93 fm íbúð á jarð- hæð i blokk. Sér hiti. Glæsileg ibúð. Verð: 11.5 millj. Útb.: 7.5—8.0 millj. GRETTISGATA 4ra herb. ca 95 fm ibúð á 1. hæð í blokk. Verð: 8.5 millj Útb.: 6.0 millj. UÓSHEIMAR 4ra herb. ca 100 fm ibúð á 1. hæð í háhýsi. Verð: 12.0 millj. Útb.: 8.0 millj. SKIPASUND 3ja herb. ca 90 fm kjallaraibúð i þribýlishúsi. Sér hiti. 30—35 fm bilskúr fylgir. Verð: 8.5 millj Útb.: 6.0 millj. KJARTANSGATA 4ra herb. ca 1 23 fm neðri hæð i þribýlishúsi. Herb. i risi fylgir Bilskúr. Sér hiti. Verð: 15.5 millj. Útb.: 10.5 millj. SÓLHEIMAR 5—6 herb. 167 fm íbúð á 2. hæð i fjórbýlishúsi. Þvottaherb. i ibúðinni. Suður svalir. Sér hiti. Bilskúr ásamt 40 fm geymslu- rými fylgir. Verð: 18.5—19.0 millj. SÓLVALLAGATA Parhús sem er kjallari og tvær hæðir. 3 X 76 fm. l' kjallara er litil 2ja herb. íbúð. en hæðirnar eru 5 herb. ibúð. Bilskúr fylgir. Verð: 20.0 millj. Útb.: ca 12.0 millj. Laus 1. des. n.k. ÞVERBREKKA 5 nerb. endaibúð (norðurendi) ofarlega i háhýsi. Nýleg, mjög góð ibúð. Tvennar svalir. Verð: 11.5 millj. ÓfiÍl Fasteignaþjónustan Austurstræti 17 (Silli&Valdi) sfmi 26600 Ragnar Tómasson hdl. Sjó einnig fasteignir á bls. 10, 11, 12 og 13 EIGNASALAN REYKJAVIK Ingólfsstræti 8 SAMTÚN 2ja herb mjög þokkaleg kjallaraibúð. Útb. 3,5—4.0 millj. LANGHOLTSVEGUR 3,a herb. ibúð á 2. hæð ásamt rúm- góðu herbergi i risi. ibúðm er öll i mjög góðu ástandi með nýrn eldhúsinnréttingu Útb. aðeins 4,5 millj. HAMRABORG 3ja herb. íbúð á 4. hæð. i nýju háhýsi. Vönduð og skemmtileg ibúð með stórum svölum Fullfrá- gengin sameign. Vélaþvottahús Bilskýli fylgir HRAUNBÆR 3ja herb ibúð á hæð. íbúðin er öll i mjög góðu ástandi. Útb. 6,5 mill). HRAUNBÆR. Mjog góð 4ra herb. 1 15 ferm. íbúð á 3 hæð íbúðm skiptist i stofu. 3 svefn- herbergi, eldhús og baðherb Ibúðin er með nýlegum teppum og öll i mjög góðu ástandi Lagt fyrir þvottavél i ibúðinni. Stórar suðursvalir. Öll sameign fullfrá- gengin. ESPIGERÐI 5 herb ibúð á 2. hæðum (8 — 9). Á neðri hæð eru saml stolur m. arni, eldhús og búr innaf þvi og snyrting. Uppi eru 3 svefnherbergi, bað herb. og þvottahús. Geymsla i kjallara. Bilskýli Svalir á báðum hæðum Laust næsta vor KÓPAVOGUR EINB Vorum að fá í sölu húseign við Nýbýla- veg. Á 1. hæð eru 2 stofur, eldhús, svefnherb og bað i risi eru 3 herb. og eldhús (Geta venð 4 herb ) Geymslukjallan. Stór bilskúr. Stór ræktuð lóð. Útb. aðeins um 6 mil| HVERFISGATA hf par HÚS Á 1 hæð er eldhús, bað- herb. með nýjum tækjum og herb. Á 2 hæð eru 2 herbergi, og i risi er sérlega skemmtileg baðstofa. Geymslukjallan undn öllu húsinu. Húsið er allt ný- standsett og i mjög góðu ástandi Ný teppi á öllu Tilbínð til afhendingar nú þegar. VIÐ MIÐBORGINA lítið EINB. Vorum að fá i sölu litið embýlishús i Miðbænum Húsið er um 60 ferm að grunnfleti Á hæðinni er eldhús, búr, stofa m/ góðum teppum, baðherb. og herbergi. I risi eru 2 herb Geymslukjallan undir húsinu. Mjög snyrtileg eign Útb 4.5 millj. IÐNFYRIRTÆKI. Vorum að fá i sölu litið fyrirtæki i eigin húsnæði i fullum rekstri. Gott tækifæn fyrir einstakling eða hjön til að skapa sér sjállstæða atvinnu Hagstæð kjör Allar uppl. á sknfstofunm, ekki i sima. ATH. OPIÐ í DAG KL. 1—3. EIGIMASALAIM REYKJAVÍK ingólfsstræti 8 Haukur Bjarnason hdl. Sími 19540 og 19191 Magnús Einarsson Eggert Eliasson Kvöldsimi 44 789 >5»5»5*5»5*5»5*5»5»5í5»5»5»5*{*5*5*5*5»5»5»5»5»5*5*5»5»5»5»5*5»5»5»5í5>í»5í54! 26933 Kelduland Fossvogi Vorum að fá í sölu glæsilega 3ja herbergja ibúð á 1. hæð. Allar innréttingar sérsmiðaðar og hannaðar af arkitekt. Ljós sem eru i ibúðinni svo og hluti af húsögnum geta fylgt. Þetta er ibúð i algjörum sér- flokki, hvað frágang snertir. Austurbær — raðhús 190 ferm. raðhús á 4 pöllum. Húsið skiptist i stofu, borðstofu, eldhús, 3 svefnherb., bað og gestasnyrt- ingu. Auk þess stórt sjónvarpsherb., þvottahús og geymslur. Innbyggður bílskúr um 27 ferm. Góðar svalir. Parket á gólfum í stofu og borðstofu. Sérlega vandað og skemmtilegt hús. & ingu. Auk þess stórt sjónvarpsherb.. þvottahus og ^ $ geymslur. Innbyggður bílskúr um 27 ferm. Góðar A & svalir. Parket á gólfum í stofu og borðstofu. Sérlega ^, $ vandað og skemmtilegt hús. í | KSmarkaðurinn I g Austurstræti 6 sími 26933 Jón Magnússon l.u. rinn

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.