Morgunblaðið - 17.11.1983, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 17.11.1983, Blaðsíða 13
MORGUNBLADIÐ, FIMMTUDAGUR 17. NÓVEMBER 1983 13 forsendum og kælirými einung- is u.þ.b. 50% (þar er fullt í lok okt. en væntanlega tómt í lok ágúst). Endurskoðaður vinnslukostnaður Miðað við þær forsendur, sem raktar hafa verið hér að framan, er ljóst, að slátur- og heildsölu- kostnaður eins og hann er ákveðinn af sexmannanefndinni er ríflegur. Meðaltalskostnaður fjögurra verð- ákvarðana sept. 1980 til júní 1981 er u.þ.b. 690 kr./kg (nær 3% lægri en ákvörðunin í sept. 1980) miðað við fast verð og lægst er ákvörðun sexmannanefndar í júní 1981 eða 544 kr./kg (eða nær 16,4% Iægri en verðákvörðun í sept. 1980). Hér er talin ástæða til að miða við 440 kr./kg. (32,4% lægra en sex- mannanefnd ákvað í sept. 1980), enda má fínna dæmi um þann vinnslukostnao. Með hliðsjón af upplýsingum um afurðalán, niðurgreiðslur, sjóðagjöld, uppgjör við bændur o.fl., sem rakið er í fyrri köflum, má draga saman yfirlit yfir hreyf- ingar fjármuna á föstu verðlagi. Þetta er gert í töflu XIV miðað við þá reglu, að gert sé upp við bænd- ur í þremur greiðslum, þ.e. 80% í nóvember, 20% í apríl og verðbæt- ur í nóvember ári seinna. Þetta er regla I. í töflu XV er hins vegar gert ráð fyrir uppgjöri við bændur samkvæmt þeirri reglu, að færð sé inneign á viðskiptareikning, sem þeir síðan taka út jafnt og þétt á tólf mánuðum (ásamt verðbótum næsta nóvember að ári), regla 2. Hugsanleg ávöxt- un lausafjár Sú spurning vaknar eðlilega; hvað gefur lausafjárstaðan í aðra hönd, eða gefur hún ekki neitt? Vel má hugsa sér, að vinnslustöð geymi þessa fjármuni inni á inn- lánsreikningi í banka. Lausaféð heldur þá ekki verðgildi sínu frá mánuði til mánaðar. En í yfirlit- unum í töflum XIV og XV er það forsenda, að lausafé sé verðtryggt. YFirlit yflr hreyfingar fjármuna á föstu verði. 1.000 kg 01 os árið sept. 1980 ttl a«. 1981.) Creiðslur til batnda satnkvaerot reftlu 2. <M16ao við 1 Sala 2 3 Niðurgr. Lán +vaxta-og inn geymslug.). kr. kr. 1980 1981 sept. okt. 232. nóv. 202. des. 143. jan. 171. febr. 145. marz 168. april 164, mal 145 júní jull H- sept. okt. növ. des. lan. 236 166 548 184 397 98. 409 154. 271 121. 529 120. 134 102. 526 101. 834 90 283 77 189 97 574 66 341 54 792 59 330 359 1 .093 .513 .573 .420 .729 .362 .501 .726 .813 .268 82.249 138.603 .606.798 1 121.246 51.120 Z49.279 25.595 34.220 33.163 4 Samt. inn kr, '82.249 469.330 963.566 264.364 292.042 247.707 391.192 306.683 471.924 359.285 267.520 236.317 244.060 5 Lán 6 7 8 9 10 Til Til Slátur- Samt. Hreyf. sjöða bænda og heilds. út i mán. kostn. kr. kr. 181.255 175.750 15.161 168.068 161.027 153.189 149.220 144.864 141.304 25.148 137.940 133.680 130.160 271.584 498.038 37.929 371.403 :,______ 11.129___ 216,421 131.789 150.852 74.161 179.820 162.033 220.801 188.283 171.186 217.622 kr. 80.000 160.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 kr. 80.000 160.000 417.676 1. 195.750 335.018 331.879 247.350 349.040 326.897 382.105 371.371 324.866 347.782 271.584 907.370 kr. 2.249 309.330 545.890 1 68.614 1 -42.976 1 -84.172 1 143.842 1 -42.357 1 145.027 2 -22.820 2 103.851 1 -88.549 1 103.722 1 271.584 1 907.370 11.129 -11.129 11 Kassi upþsafn. kr. 2.249 311.579 .857.469 .926.083 .883.107 .798.935 .942.777 .900.420 .045.447 .022.627 .918.776 .830.227 .726.505 .454.921 547.551 547.551 536.422 2.109.279 1.144.687 2342.273 5. 596.239 2.211.006 89.367 2.319.444 440.000 5.059.817 536.422 24J52.646 TAFXA XIV - Yfir Lit yfir hreyfingar fjármuna é föstu verði. Greiðsluí til batnda saaikvamt refclu 1. (Miðað við 1.000 kg Dl og arið sept. 1980 ttl ág. 1981.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sala Niðurgr. Lín Samt. Lán Til Til Slátur- Samt. Hreyf, Kassi ?vaxta- inn inn út sjoða baenda og heilds út 1 mán. uppsafn. og geymslugj. kostn. (hreinar) kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. 1980 sept. 82.249 82.249 80.000 80.000 2.249 2.249 okt. 232.397 98.330 138.603 469.330 160.000 160.000 309.330 311.579 nóv. 202.409 154.359 1.606.798 1.963.566 216.421 1 740.049 20.000 1 .976.470 -12.904 298.675 des. 143.271 121.093 264.364 20.000 20.000 244.364 543.039 1981 jan. 171.529 170.513 292.042 131.789 15.161 20.000 166.950 125.092 668.131 febr. 145.134 102.573 247.707 150.852 20.000 170.852 76.855 744.986 ntarz 168.526 101.420 121.246 391.192 74.161 20.000 94.161 297.031 1.042.01? apríl 164.834 90.729 51.120 306.683 179.820 410.357 20.000 610.177 -303.495 738.523 mai 145.283 77.362 249.279 471.924 162.033 20.000 182.033 289.891 1.028.414 júni 236.189 97.501 25.595 359.285 220.801 20.000 240.801 118.484 1.146.898 julf 166.574 66.726 34.220 267.520 188.283 25.148 20.000 233.431 34.089 1.180.987 ág- 148.341 54.»13 33.163 236.317 171.186 20.000 191.186 45.131 1.226.118 sept. 184.792 59.268 244.060 217.622 21?.622 26.438 1.252.556 okt. 1.252.556 nóv. 498.038 37.929 371.403 907.370 -907.370 345.186 des. 345.186 1982 jan. 11.129 11.129 -11.129 334.057 2 .109.279 1.144.687 2J42.Z73 5.596.2 3<> .'-* 89. Jf-7 Z 521.609 440.000 5 .262.182 334.057 14.228.094 Til að geta metið hugsanleg áhrif slíkrar ráðsmennsku er sett upp yfirlit í töflu XVI yfir hreyfingar (sbr. dálk 10 í töflu XIV) í einstök- um mánuðum á verðlagi hvers mánaðar (1. dáikur). í 2. dálk er færður útreikningur á vöxtum (34% nafnvextir á innlánsreikn- ingi) í 3. dálk vaxtagreiðsla, sem gert er ráð fyrir að reiknuð sé í jan 1982. í 4. dálk er færð lausa- fjárstaða í jan. 1982. í 5. dálk er færð endanleg lausafjárstaða á föstu verðlagi, sem þá jafnframt er hagnaður. Hann reynist vera 87.864 kr. lægri en þegar lausafé reiknaðist verðtryggt (miðað við 1.000 kg. Dl). Þessi mismunur hef- ur fallið í skaut bankans miðað við gefnar forsendur. Tafla XVII gef- ur hliðstæða mynd fyrir reglu 2 um uppgjör við bændur. Hagnaður rýrnar miðað við verðtryggingu lausafjár um 208.001 og bankinn malar gull að sama skapi (því reikna má með, að hann geti verð- tryggt sína fjármuni). Fleiri möguleikar eru á ávöxtun lausafjárins. Vinnslustöðvar eru í flestum tilvikum reknar í tengsl- um við verslun. í vel rekinni versl- un má reikna með að jaðar-veltufé (síðustu krónunnar, sem fást í veltu) skili 1% raunvöxtum á mánuði. Miðað við lausafjárstöðu í dæminu, sem lýst er með töflu XIV þ.e. miðað við uppgjör eftir reglu 1 við bændur, gæti vinnslu- stöð fengið 142.281 kr. út úr slíkri ávöxtun miðað við 1.000 kg Dl. Hliðstæð upphæð miðað við reglu 2 (sbr. töflu XV) er 242.526 kr. Hér kemur enn á ný í ljós, hve gífurleg áhrif verðbólgan getur haft á afkomu fyrirtækja. Sé regla 2 höfð i huga getur munað 450.527 kr. (miðað við 1.000 kg. 1)1) á af- komu vinnslustöðvar allt eftir því, hvort hún ávaxtar lausafé í vel rek- inni verslun eða á innlánsreikningi í banka með lágum nafnvöxtum. Nú byggir lausafjárstaðan m.a. á því að ódýr lán fást frá Seðlabanka og viðskiptabanka, sé lausafé ávaxt- að i sama viðskiptabanka og lán voru hafin hjá, má segja að ein- ungis hafi verið um tilflutning fjármuna milli vasa í bankanum að ræða. En sé lausafé ávaxtað í öðrum banka en lánið var hafíð hjá, þá er einfaldlega verið að nota við- sjárverða löggjöf til að flytja fjár- magn milli banka, fyrri bankinn skaðast, en hinn síðari hagnast. Skemmtibingó í Siqtúni í kvöld, fimmtudaginn 17. nóv. kl. 20.00 Húsið opnað kl. 19.00 Aöalvinningur er Sanyo mynd- Svavar segulband, Electrolux- örbylgju- Gests ofn og auk þess fjöldi verö- stíórnar mætra og eigulegra vinninga. Stórgóðskemmtiatriði: ^S^SSSS^kemUr»ram. Öllum ágóða er varið til heimilis þroskaheftra aðSólheimum WM Lionsklúbburinn Ægir

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.