Morgunblaðið - 09.11.1984, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 09.11.1984, Blaðsíða 4
MORGUNBLAÐIÐ, FÖSTUDAGUR 9. NÓVEMBER 1984 Frá undirritun samnings verslunarmanna í húsakynnum VSÍ í gærdag. Morgunblaoio/RAX. Versliuiarmenn semja: Fá alla hækkun ofan á 3 % frá 1. september NÝR kjarasamningur milli Versl- unarmannafélags Reykjavíkur, Landssambands íslenskra verslun- armanna og Vinnuveitendasam- bands íslands var undirritaður í húsakynnum VSÍ um klukkan 16.00 í gær. Samningurinn gerir ráð fyrir sömu hækkunum og samningur ASÍ og VSÍ, sem undir- ritaour var á þriðjudaginn sl. þ.e. um 24% hækkun launa til loka na-sta árs, en auk þess eru sérstök ákvæði um matar- og kaffitíma, sem reiknast umfram þær kjara- bætur sem aðrir hafa samið um. Þessar kjarabætur koma ofan á 3% kauphækkun, sem verslunar- fólk hefur notið frá 1. september sl., þar sem VR og Landssamband íslenskra verslunarmanna sagði ekki upp samningum þá, eins og mörg önnur verkalýðsfélög. Magnús L. Sveinsson, formað- ur Verslunarmannafélags Reykjavtkur, kvaðst vera eftir atvikum ánægður með þessa samninga, er blaðamaður Mbl. hafði samband við hann skömmu eftir að samningarnir höfðu ver- ið undirritaðir. „Þennan samn- ing má reikna upp á sömu pró- sentur og aðrir hafa fengið, en auk þess fá verslunarmenn ákvæði um matar- og kaffitím- ann, sem að vísu kemur einkum til góða fyrir afgreiðslufólk," sagði Magnús. „Ég vil einnig minna á, að félagsmenn í Verslunarmannafélagi Reykja- víkur hafa fengið 3% meira en aðrir, frá 1. september, sem að- rir fá nú frá 6. nóvember, vegna þess að félagið sagði ekki upp samningum. Og það er mitt mat, að staða okkar hafi verið síst verri núna við lok þessarar samningagerðar, heldur en ann- arra sem sögðu upp samningun- um," sagði Magnús ennfremur. Verslunarmannafélag Reykja- víkur var ekki aðili að samning- um ASÍ og VSÍ frá 6. nóvember sl., heldur óskaði félagið eftir sérstökum viðræðum við VSÍ fyrir hönd Apótekarafélags ís- lands um sérsamninga fyrir lyfjatækna, og vildi samninga- nefnd félagsins því ekki vera bundin af ASÍ-samningunum, þar eð apótekarar hefðu gefið í skyn, að þeir væru reiðubúnir að semja um eitthvað umfram ASÍ-samningana. Fulltrúi apótekara sat samningafundinn í gær, en þar kom fram að ekki kæmi til greina að semja um neinar beinar launahækkanir umfram það sem samið var um í ASÍ-samningunum. „Aðilar ræddu málin á breið- um grundvelli og því var lýst yf- ir af hálfu vinnuveitenda, að sérmál lyfjatækna yrðu rædd á samningstímanum eins og mörg önnur sérmál," sagði Magnús L. Sveinsson er hann var spurður nánar um þetta atriði. Magnús vísaði þar til 3. og 4. greinar samningsins, þar sem segir m.a., að „samningsaðilar skulu á samningstímabilinu vinna að endurskoðun gildandi launakerf- is og leita i sameiningu leiða, er tryggt geti eðlilegt samræmi í launum einstakra stétta og starfshópa," eins og þar segir. „Lengra varð ekki komist að þessu sinni með þessi sérmál," sagði Magnús, og vildi geta sér- staklega ákvæða í samningnum um matar- og kaffitima í eftir- vinnu, en samkvæmt þeim ákvæðum verða fyrstu 15 mín- únturnar í eftirvinnu kaffitími, og skal hann jafnan unnin og greiðist þá V* úr klukkustund til viðbótar vinnutíma. Sagði Magnús að þetta ákvæði þýddi rúmlega 4% miðað við dagvinn- una. Þá væri einnig kveðið á um að kvöldmatartími skuli vera f rá klukkan 19.00 til 20.00 í stað þess að áður var ekki gert ráð fyrir að hann hæfist fyrr en klukkan 20.00. Ef unnið er lengur en til klukkan 19.00 skal heill klukku- tími í eftirvinnu greiðast um- fram unnin tíma. Sagði Magnús, að hér væri um að ræða mjög þýðingarmikið ákvæði vegna af- greiðslufólks sem oft þyrfti að vinna frameftir á kvöldin. Samningurinn var undirritað- ur með fyrirvara um samþykki félagsmanna, og verða atkvæði greidd á félagsfundi, sem fyrir- hugað er að halda í næstu viku. Tengsl Ijósalampanotkunar og húðkrabbameins: „Alltaf til fólk sem kann sér ekki hóf' Rannsókn haf in á vegum landlæknisembættisins Eins og skýrt var frá í frétt Morgunblaðsins í ger, hafa skurðlæknar á lýtalækningadeild Landspftalans iýst yfir áhyggjum sínum vegna ört vaxandi fjölda tilfella húðkrabbameins, sem þeir fá til meðferðar. Er hér um að ræða vissa tegund húðæxla, sem kallast Ulkynja litaræxli, eða „melanoma" og flokkast undir krabbamein og athygli vekur að flestir sjúklinganna eru ungar konur, sem notað hafa sóllampa. Fjölgun þessara tilfella á Landspitalanum mun vera allt að fimmföld, miðað við næstu ár á undan, og hafa læknar þar sent landlæknisembættinu bréf, þar sem þeir lýsa áhyggjum sinum vegna þessarar þróunar. Lengi hefur verið talið að eitthvert orsakasamband væri að finna milli sólarljóss og þá jafn- framt ljósalampageisla og vissra tegunda húðkrabbameins, en þær tilgátur hafa vart áður fengið jafn uggvænlegan byr undir báða vængi og nú. „Við hljótum að spyrja hvað sé hér um að vera," sagði Árni Björnsson, skurðlæknir á lýta- lækningadeild Landspitalans, „þó að jafn erfitt sé að sanna að ein- stök tilfelli húðkrabbameins stafi af notkun sólarlampa og það að ákveðinn einstaklingur hafi fengið krabbamein í lungu af völdum reykinga. Það er líka vitað mál að tíðni húðkrabbameins hefur farið stigvaxandi á öllum Norðurlönd- unum á undanförnum árum og það hefur meðal annars verið sett í samband við auknar sólarlanda- ferðir Norðurlandabúa," sagði Árni Björnsson. En hann bætti því við, að hin geysimikla notkun Islendinga á sóiarlömpum síðustu misseri ætti sér vart hliðstæðu i nokkru öðru landi. Guðjón Magnússon, aðstoðar- landlæknir, sagði að landlæknis- embættinu hefði borist umrætt bréf fyrir u.þ.b. tveimur dögum og væri nú þegar hafin rannsókn á því hvort þessum málum væri líkt háttað annars staðar á landinu og á Landspitalanum. Guðjón sagði að fyrir u.þ.b. hálfu öðru ári hefði leiðbeiningum um notkun ljósa- lampa, þar sem jafnframt væri varað við ofnotkun og hugsanlegri hættu henni samfara, þ.á m. hættu á ofnæmiseinkennum og húðæxlum, verið dreift á sól- Þing Sjómannasambandsins: Kjaramálin mikilvægust — segir Óskar Vigfússon „KJARAMAL sjómanna hafa lengi verið helztu umræðuefni á Sjómanna- sambandsþingunum og ég er viss um að þetta þing verður vettvangur mik- illa umræðna um þau. Þá munu örygg- is- og tryggingamál eflaust verða mik- kk rædd hér á þinginu því engar at- vinnustéttir landsins búa við jafn- mikla áhættu við störf sín og sjó- menn," sagði Öskar Vigfússon, for- maður Sjómannasambands tslands f samtali við Morgunblaðið. Óskar sagði, að það væri mikil- vægt, að þingið gæti sameinazt um tillögu, sem leiddi til þess, að fyrir- byggja mætti hina gífurlegu slysa- tíðni meðal sjómanna. Að hægt væri að sporna við því að höfuð- skepnurnar tækju áfram stóran toll mannslifa á sjónum, en síðan síð- asta þing hefði verið haldið, hefðu 33 sjómenn látizt við skyldustörf sín. Mikið hefði þegar verið gert til bóta í öryggismálum, en aldrei væri nóg að gert. Hvað varða afkomumálin, væri það mikilvægt að draga úr áhnfum og afskiptum stjórnvalda af af- komumálum og hlutaskiptum. Þess yrði að krefjast að þær kjaraskerð- ingar, sem sjómenn hefðu orðið fyrir, yrðu bættar á nýjan leik. Sjó- menn ættu þvi ekki annars kosts en að grípa til ráða, sem gætu orðið þeim til verulegra hagsbóta án þess að stjórnvöld gætu rasakað kjörum þeirra með lagaboði eins og hingað til. Því væru til þær leiðir, að tekju- trygging hækkaði um helming eða í 35.000 krónur á mánuði og fasta- kaup sjómanna á stóru togurunum hækkaði að minnsta kosti i 20.500 krónur á mánuði. Með vaxandi ör- yggisleysi í afkomumálum sjó- manna með stöðugt minnkandi afla yrði að reyna að tryggja afkomu þeirra svo þeir hrökkluðust ekki frá vinnu sinni. baðsstofur og hefði sú fram- kvæmd verið í höndum heilbrigð- isfulltrúa. Þá sagði aðstoðarland- læknir að allur innflutningur ljósalampa og sólbekkja væri háð- ur eftirliti geislavarna ríkisins. „í þessum sólbekkjum eru tvenns konar geislar, A- og B-geislar," sagði Birgir örn Birg- is, verslunarstjóri í versluninni Heimilistækjum, sem flytur inn mikið af sólbekkjum. „Því minna af B-geislum sem eru í perunum, því lengri tíma tekur það neytand- ann að ná árangri, þ.e. ná brúna húðlitnum. En þegar það verður, þá verður fólk yfirleitt brúnt en roðnar ekki. Þessu er öfugt farið með B-geislana, sem eru skyldari útfjólubláum geislum sólarinnar. En það eru þeir sem brenna húð- ina og eru mun skaðlegri en hinir. Við reynum að versla með tæki, sem hafa eins lítið af B-geislum og hægt er að komast af með," sagði Birgir. „En viðskiptavinirnir eru oft óþolinmóðir og vilja sjá árang- ur strax. Þess vegna gerist það e.t.v. stundum, að þegar perur í sólbekkjum frá okkur klárast, kaupa sólbaðsstofurnar perur, sem í er meira af B-geislum, frá öðrum aðilum. Ef fólk veikist af því að liggja í sólbekkjum þá er það af ofnotk- un," sagði Erik Hougaard, sölu- stjóri hjá Benco, sem hefur selt á annað hundrað sólbekkja það sem af er árinu. „Áður fyrr voru svona ljósaper- ur miklu veikari en þær eru núna," sagði Hougaard, „en það er eins og fólk geri sér ekki grein fyrir því og sumar sólbaðsstofur loka bara augunum þó að þær sjái fólk mis- nota sólarlampana. Það á ekki að vera hættulegra að fara í ljós en að fara út í sólina, en auðvitað býður það hættunni heim þegar fólk fer allt að tvisvar á dag í ljós og það höfum við bent sólbaðsstof- unum á. Sumir taka þetta eflaust til greina en svo eru aðrir, sem hugsa bara um að geta fengið sem flesta viðskiptavini á sem stystum tíma," sagði Hougaard og bætti því við, að allar þeirra vörur í þessum flokki væru samþykktar af heilbrigðiseftirlitinu. „Það hefur enginn af mínum viðskiptavinum veikst með þess- um hætti og ég býst við að ég vissi ef svo hefði orðið," sagði Halldóra Helgadóttir, en hún rekur tvær sólbaðsstofur í Reykjavík, Sðl Saloon og Sólbaðsstofuna. „Hins vegar get ég trúað því að fólk geti veikst þegar það kann sér ekki hóf og tekur t.d. 40 tíma í einum rykk, eins og ég veit dæmi til að hafi verið gert. Ef ég verð vör við þvíumlíkt þá vara ég fólk við og bendi því á að þetta geti verið hættulegt," sagði Halldóra. „En því miður er alltaf til fólk sem kann sér ekki hóf." Sjávarútvegsráðherra, Halldór Ásgrímsson, Ásmundur Stefánsson, forseti ASÍ og Þorsteinn Geirsson, riðuneytis- stjóri í sjávarútvegsráðuneytinu, ræða málin i þingi Sjómannasambandsins í gær, en Halldór og Ásmundur fluttu þar ávörp. Morgunblaðio/ Árni Sœberg.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.