Morgunblaðið - 21.02.1986, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 21.02.1986, Blaðsíða 2
2£ MOBQUSNBLACÖÐ, FÖSTOÖAGUR21.' FIBBRÚAR1986:1 Matthías Á. Mathiesen á Varðbergsfundi: Frumkvæði í varn- armálum nær til „innra öryggis" MATTHÍAS Á. Mathiesen, utanríkisráðherra, sagði í ræðu hjá Varð- bergi í gærkvöldi, að aukið frumkvæði íslendinga í öryggis- og varnarmálum hljóti að taka til „innra öryggis" landsmanna. Með því vísaði hann í fyrsta lagi til almannavarna; i öðru lagi til varna gegn hryðjuverkum og í þriðja lagi viðbúnaðar gegn hvers kyns starfsemi, er miðar að þvi að grafa undan öryggi og sjálfstæði landsins. „Ilinu síðastnefnda hafa íslendingar sinnt hvað minnst," sagði ráðherrann. Æ^* í- \ < "*™f»«»8. 1 P' JBÉk II "\ ^?4|f%'wj£ lá_I___n_r.-t'' '"''^HÉ w 3ft u Sú venja hefur skapast, að skömmu eftir að nýr utanríkisráð- herra tekur við embætti flytur hann ræðu á vegum Varðbergs og Sam- taka um vestræna samvinnu um stefnuna í varnar- og öryggismál- um. í ræðu sinni í gærkvöldi minnti Matthías Á. Mathiesen á það, að Geir Hallgrímsson, forveri hans í embætti, hefði lagt grunn að ís- lensku frumkvæði í varnar- og öryggismálum og sagði hann, að þvi starfi yrði haldið áfram. Eftir að hafa sérstaklega staldrað við „innra öryggið", sagði utanríkisráð- herra: „Ljóst er að aukin þátttaka í vörnum landsins kallar á breytt viðhorf í því efni. Svo eitt dæmi sé tekið þá er ætlunin að íslendingar manni hinar nýju ratsjárstöðvar. Tryggja verður að til þeirra starfa veljist fólk sem nýtur trausts í hví- vetna. íslendingar hafa ekki her en þetta fólk kemur til með að vinna störf og hafa aðgang að upplýsing- um sem hvort tveggja hefur þýð- ingu fyrir varnir landsins og ör- Þá taldi ráðherrann, að huga þyrfti að föstum reglum og eftirliti með starfsemi og fjölda erlendra sendimanna í landinu; reglum um ferðir þeirra innan lands og um eftirlit með rannsóknaleiðöngrum erlendra manna. Jafnframt taldi hann nauðsynlegt að gera áætlanir um eftirlit og gæslu í orkuverum og mikilvægum stjórnarstofnunum og um önnur viðbrögð gegn skemmdarverkum á ófriðar- og ólgutímum. Loks þyrfti að koma þeirri skipan á í stjórnkerfinu, að ljóst væri hvernig yfirstjórn innri öryggismála væri háttað. Páll Helgason, vélstjóri á Sæljóninu, við hlerunarduflið. Morgunbiaðið/RAX Sovéskt hlerunarduf 1 finnst út af Hvalnesi Eskifirði, 20. febrúar. VÉLSKIPIÐ Sæljón SU 104 kom að landi hér í gærkvöldi með stórt rússneskt hlerunardufl um borð. Duflið fundu þeir á reki um 8 sjómílur út af Hvalnesi. Duflið er stórt, samsett úr tveim- ur samföstum kúlum og er hver þeirra á stærð við tundurduf 1. Út úr þeim ganga sundurslitnir kaplar. Hingað komu svo í dag tveir menn frá varnarliðinu og tveir frá Landhelgisgæslunni og hófu þeir að taka duflið í sundur. Þar sem svona dufl er undir miklum gas- þrýstingi skutu þeir göt á kúlurnar með fjarstýrðri byssu til að veita gasinu út. Þeir á Sæljóninu komu með fleira en duflið. Þeir höfðu veitt 50 tonn af þorski, sem þeir fengu í net og hafa aflað 220 tonna frá því vertíð hófst. Skipstjóri á Sæljóninu er Grétar Rögnvarsson. Ævar Blöndu frestað um tvö ar STJÓRN Landsvirkjunar sam- þykkti á fundi sínum í gærmorg- un að miða framkvæmdir við Blönduvirkjun í ár við að fyrsta vél virkjunarínnar verði ekki gangsett fyrr en 1991. Þessi nýja tímasetning felur í sér aUt að tveggja ára seinkun á verklokum virkjunarinnar. Einu fram- kvæmdirnar á árinu verða víð jarðgöng og neðanjarðarstöðvar- hús virkjunarinnar. Þeim mögu- leika er þó haldið opnum f ram á mitt næsta ár að flýta verklokum til 1990, ef aukning verður í orkufrekum iðnaði hér á landi, til dæmis vegna fyrirhugaðs reksturs Kisilmálmvinnslu. Halldór Jónatansson forstjóri Landsvirkjunar sagði í samtali við Morgunblaðið í gær, að samþykkt stjórnarinnar hefði í raun einungis verið formleg staðfesting á því sem menn hafa vitað lengi að þyrfti að gera. „Orkuspáin sem gerð var á síðasta ári gerir ráð fyrir að ekki þurfi að auka orkuframboð á landinu fyrr en 1991 komi ekki til nýrrar stóriðju," sagði Halldór. Halldór sagði að þessi seinkun á Blönduvirkjun hefði óhjákvæmilega í för með sér að fækka þyrfti starfs- liði í byggingardeild fyrirtækisins. Um áramótin störfuðu 20 manns í deildinni, en gert er ráð fyrir að þeir verið aðeins 8 um mitt þetta ár. TillögumGyllenhammar-nefndarinnar: Norræn þróunarstofnun og áhættusjóður sett á stofn vegna Listahátíðar 0 rfflhk. Forseti íslands f ormaður hátíðarnefndar vegna Listahátíðar Norðurlanda, sem hald- in verður í Gautaborg AÐ frumkvæði Gyllenhammar nefndarinnar, sem nýlega skilaði áliti um aukið samstarf Norðurlandaþjóðanna, er ákveðið að stofna norræna þróunarstofnun með aðsetur í Noregi, norrænan áhættusjóð til styrktar norrænum iðnfyrirtækjum og að efna til lista og menningarhátíðar sumarið 1989 í Gautaborg. Frú Vigdís Finnbogadóttir forseti fslands verður formaður hátíðarnefndar- innar. Norræn þróunarstofnun „Norræna þróunarstofnuninni tekur formlega til starfa 29. apríl," sagði Bo Ekman fram- kvæmdastjóri Volvo, sem kynnti niðurstöður Gyllenhammar nefnd- arinnar fyrir blaðamönnum ásamt Lars Buer ritara Gyllenhammar nefndarinnar og Björn Simonssen stjórnanda Óslóar Óperunnnar. Að sögn Bo Ekman verður fyrir- tækjum, stórum og smáum á 511- um sviðum auk verkalýðsfélaga á Norðurlöndum boðin þátttaka í þróunarstofnuninni. Markmið stofnunarinnar verður að ryðja braut fyrir aukið samstarfi milli atvinnulífs á Norðurlöndum, ríkis- valds og verkalýðsfélaga. Meðal verkefna er innri uppbygging fyrirtækja, rannsóknir og þróun- arverkefni, aukin menntun, iðn- þróun og skilgreining og þróun alþjóðlegra viðskipta. Sem dæmi um verkefni stofn- unarinnar sagði Lars Boer að brýnt væri að bæta og auka við tæknimenntun á Norðurlöndum. Það væri löngu orðið ljóst að Norðurlönd drægjust sífellt lengra aftur úr Bandaríkjunum og Japan á sviði tækniþróunar og uppiýs- ingastreymis. Hann taldi að end- urskoða þyrfti og bæta allt skóla- kerfið og hefur þegar verið ákveð- ið að ráðast í að mennta fólk sér- staklega til verkefnastjórnunar. „Norðurlönd eiga marga góða tæknimenn en þá skortir hæfni til að takast á við stór verkefni. Úr þessu verður að bæta," sagði Lars Boer. Annað verkefni sem þegar hefur verið tekin ákvörun um er að styrkja verslun og auka sam- vinnu fyrirtækja á Norðurlöndum en til þess að ná verulegum árangri á þessu sviði verða að koma til lagabreytingar. Norrænn áhættu- sjóður Norræni áhættusjóðurinn hefur það verkefni að styðja við fyrir- tæki í iðnaði, sem þurfa á fjár- magni að halda til rannsókna eða uppbyggingar og mun fyrirtækj- um á Norðurlöndum verða boðin aðild að sjóðnum. Sjóðurinn sem Morgunbladio7Bjarni Frá vinstri Björn Simonsen framkvæmdastjóri Iista- og menning- arhátíðarinnar „Norðurlönd i dag", Lars Buer ritari Gyllen- hammar-nefndarinnar, Bo Ekinan framkvæmdastjóri Volvo og Erlendur Einarsson forstjóri Sambands ísl. samvinnufélaga. kallast „Euroventures Nordica" er einn fjögurra annarra sjóða sem starfandi eru víðsvegar í Evrópu og hafa sjóðirnir myndað með sér samstarf. Fyrirtæki sem eru aðilar að sjóðnum munu geta nýtt sér hugmyndir og tækni sem önnur fyrirtæki innan sjóðsins hafa yfir að ráða. „Þarna geta lítil fýrirtæki, þaðan sem bestu hugmyndirnar eru oft runnar, notið aðstoðar stóru risanna við að koma þeim í framkvæmd," sagði Bo Ekman. „Norðurlönd í dag" Samnorræna lista- og menn- ingarhátíðin „Norðurlönd í dag", sem haldin verður f Gautabofg sumarið 1989 er ætlað að sýna stöðu norrænnar menningar í lok þessarar aldar um leið og henni er ætlað að verða norrænum lista- mönnum hvati til nýrra átaka. Björn Simonssen sem ráðinn hefur verið framkvæmdastjóri hátíðar- innar kvað það nauðsynlegt á tím- um gervihnattasendinga sem nú væri genginn í garð að Norðurlönd stæðu saman um verndun sinnar menningar gegn þeirri engilsax- nesku. Skipuð verður nefnd í hverju landi sem mun leggja fram tillög- ur nm hvaða listgrein og lista- menn koma fram á hatíðinni fyrir hönd síns lands. Ekki hefur verið ákveðið hvað hver þjóð kemur til með að sýna en stefnt er að hátíð sem sýnir á breiðum grundvelli stöðu norrænnar menningar. Þegar hafa opinberir aðilar, fyrir- tæki og stofnanir lagt fram fé til hátíðarinnar, samtals ísl. kr. 140 milljónir. Þar af leggja jámbraut- arfélögin á Norðurlöndum og Flugleiðir fram fsl. kr. 28 milljón- 8. umferð; , Friður á ef stu borðum ÁTTUNDA umf erð Reykjavíkur- skákmótsins var tefld í gær- kveldi. Efstu menn mótsins voru mjög varkárir, enda erfitt að vinna upp bilið, sem myndast við tap, þegar aðeins þrjár umferðir eru eftir. Einn var þó sá kepp- andi á efstu borðum, sem lét alla varúð lönd og leið, en það var Margeir Pétursson. Hann tefldi við bandariska stórmeistarann Sergei Kudrin, og fórnaði peði í byrjun. Bandaríkjamaðurinn átti sterkt svar, og þótt Margeir ynni peðið aftur, var staða hans vandasöm. I tímahrakinu missti Margeir peð, og þegar skákin fór í bið, átti hann erfiða vörn fyrir höndum. Efsti maður mótsins, Curt Hans- en', hafnaði jafnteflisboði andstæð- ingsins, Gheorghiu, fyrir skákina, og einnig eftir að þeir hófu taflið. Hansen fórnaði skiþtamun og fékk í staðinn tvö peð, og að því er virt- ist góða stöðu. Rúmenski stórmeist- arinn tefldi framhaldið mjög vel og stóð betur, þegar hann þáði jafn- teflisboð andstæðingsins, fjölmörg- um áhorfendum til mikillar furðu. Helgi fékk örlítið betra tafl í byrjun gegn Miles, en sá enski var ekki í vandræðum með að jafna taflið, Jóhann Hjartarson vann peð af Adianto. Skákin fór í bið í enda- tafli, þar sem Jóhann hefur hrók, biskup og fimm peð, en Adianto hrók, riddara og fjögur peð. Jóhanni ætti að takast að vinna biðskákina. Jón L. og Seirawan tefldu þunga skák, þar sem Bandaríkjamaðurinn stóð betur um tíma. Jón var mun fimari í tímahrakinu, og þegar skákin fór í bið, stóð hann betur. Karl og Lein tefldu baráttuskák, sem lauk með þráskák. Guðmundur tefldi mjög tvísýna skák við Bandaríkjamanninn Deh- melt. Skákin fór í bið í vandmetinní stöðu. Af öðrum íslendingum er það helst að segja, að Björgvin Jónsson frá Keflavík vann loks skák, eftir að hafa aðeins fengið lh vinnig úr fjórum síðustu skákunum. Ásgeir Þór Árnason txapaði fyrir Yrjola frá Finnhmdi, og hinn 13 ára gamli Þröstur Árnason vann Halldór Grét- ar Einarsson með fallega tefldri sókn. Staða efstu manna eftir 8 um- ferðir er þessi: 1. Hansen, 6V2 v. 2.-4. Gheorghiu Larsen og Nikolic, 6 v. 5.-7. Helgi, Miles, Tal og Geller, 5lh v., en fjöldi biðskáka gerir stöðuna óljósa að öðru leyti. Úrs_it-8.ui_-ferð: Hansen - Gheorghiu 1/2-V2 Larsen - Nikolic i/2.i/2 Helgi - Miles i/2.i/2 Geller-Tal i/2.i/2 Salov - Quinteros bið Margeir — Kudrin bið De Firmian — Reshevsky i/2.i/2 Adianto-Jóhann bið Byrne — Welin i_o Dehmelt — Guðmundur bið Seirawan — Jón L. yð Christiansen — Ligterink \ .q Lein —Karl i/2.i/2 Alburt — Kristiansen j _n Browne-Wilder O-l Fedorowicz — Schiissler i/2.i/2 Benjamin — Burger i_o Dlugy - Davíð i_0 Jung — Van der Sterren o-1 Ásgeir — Yrjola o-l "'Hannes H. — Donaldson Dj0 Schiller — Zaltsman i/2_i/2 Guðmundur —Kogan bj0 Hoi-Ólafur Dj0 Remlinger — Þröstur o-1 Lárus-Pyhala o-l Bragi — Róbert i_q Þorsteinn-Benedikt Dið Jóhannes-Karklins O-l Jðn - Haukur Vz-Va Björgvin — Herzog 1 _q Hansson-Guðmundur i/2_i/s Árni - Sœvar 0-1 Leifur-Hilmar 0-1 Kristján - Haraldur Dj0 ÁskellÖrn-Tómas 0-1 Þröstur-HalldórGrétar i_0

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.