Morgunblaðið - 21.02.1986, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 21.02.1986, Blaðsíða 16
16 MORGUNBLAÐID, FÖSTUDAGUR 21. FEBRÚAR1986 ? Electric Light Orc- hestra — Balance of Power Þá er nýja ELO platan komin og fyrsta upplagið kláraðist á auga- bragði. í dag tökum við upp nýian skammt af þessari ágaetu plötu sem inniheldur m.a. lagið Calling Amer- ica sem nú er á hraðri leið upp bandaríska listann. Topp10 ? 1. Rocky 4 — Survlvor.JamesBrowno.fi. O 2. Simple Mlnds — Once Upon A Tlme ? 3. ELO — Balance Of Power ? 4. Gunnar Þórðarson — Borgarbragur ? 5. A-ha — HuntlngHlgh And Uw ? 6. DlreStralts — Brothers In Arms O 7. Feargal Sharkey — Feargal Sharkey O 8. LSO — The Power Of Classtc Rock O 9. Clarence Clemmons — Hero O 10. Sade — Promise Nýjar og vinsælar plötur ? Ozzy Osbourne — UltlmateSin OCherelle — Hlgh Priorlty OPIL —Album O Mlke And The Mechanlcs — MlkeAnd The Mechanlcs O Blackfoot — Vertlcal Smile OGrover Washlngton — Ný plata O Jonl Mitchell — Dog Eat Dog D Vlctory — Victory O Barbara Strelsand — The Broadway Album O Jennifer Rush — JR O Madonna — blke A Vlrgin O Bruce Springsteen — Born In The USA O Slmply Red — Plcture Book D Doors — Best of (21p) O The Dream Academy — TDA D Eddle Murphy — How Could It Be DShella E. — Romance 1600 O Bllly Joel — Greatest Hits Vol 1 & 2 D Echo & The Bunnymen — Songs To Learn And Sing Ennfremur minnum við á hlð góða úrval af eldri gæðaplötum sem sífellt njóta vinsælda. Nýj ar 12 tommur D James Brown — Llvlng In Amerlca D EL.O — Calling Amertca D Feargal Sharkey — You Llttle Thlef O Regina — Baby Love D PIL — Rlse D Bllly Ocean — When The Golng Gets Tough OStephen A.J. Duffy — I Love You OShella E. — A Love Blzarre O Rochelle — My Maglc Man O Madonna — Borderllne D Matt Bianco — Just Can't Stand It Anymore . OA-ha — TheSun AlwaysShinesOn TV O Morrls Day — The Oak Tree DZapp — It Doesn't Really Matter D Mike And The Mechanlcs — Sllent Runnlng O Full Force — Allce. I Want You Just For Me O Billy Idol — Rebel Yell D Survlvor — Burning Heat O Cherelle — Saturday Love OShaktn'Stevens — Turning Awa'y D Fra Llppo Lippi — Shouldn't Have To Be Llke That CD diskar O Madonna — Llke A Vlrgin D A-ha — Hunting Hlgh And Low D Eagles — The Best Of O ZZ Top — Elimlnator DSImply Red — Plcture liook O Echo And The Bunnymenn AndSlng O Doors — Best Of O Cars — Greatest Hlts D Donald Fagen — The Nightfly O Prlnce — Around The World In A Day OPrlnce — Purple Raln Songs To Learn Við eigum allar gerðir af hinum vinsælu TDK gæðakassettum. Mars Hafnarfirði. Hljómplötudeild KARNABÆR Póstkröfusími(91) 11620. Reykjavík að vetri Náttúruskoðunar- og söguferð um Víkurland í fyrstu ferð sinni á afmælisári Reykjavíkur fer NVSV náttúru- skoðunar- og söguferð um gamla Víkurland laugardaginn 22. febrú- ar. Ferðin verður farin kl. 13.30 úr Grófinni frá bflastæðinu milli Vest- urgötu 2 og Vesturgötu 4. Áætlað er að ferðinni ljúki milli 17.00 og 18.00. Fargjald verður 200 kr. en frítt fyrir börn í fylgd með fullorðn- um. Allir eru velkomnir. Þetta er kjörin ferð fyrir íbúa þessa svæðis og aðra sem kynrast vilja náttúru þess, sögu- og mannvistarminjum. Leiðsögumenn verða: Jón Eiríks- son, jarðfræðingur, Guðmundur A. Guðmundsson, líffræðingur, Guð- laugur R. Guðmundsson, sagn- fræðingur, og Páll Líndal, lögfræð- ingur. Leiðin Eftir að hafa fræðst örlítið um Grófina og „Hovedgaden" verður ekinn Hliðarhúsastígur og áfram út í Orfirisey að Hásteinum. Þaðan ekið eftir Gröndunum að landa- merkjum Lambastaða og Víkur. Síðan liggur leiðin meðfram strönd- inni framhjá gömlu vörunum að Skildinganesbæjunum og nágrenni þeirra skoðað. Þar verður snúið við og farið um Skildinganeshóla norð- ur með Vatnsmýrinni síðan eftir Skothúsvegi upp í Þingholtin og þaðan yfir á Vatnsmýrarveg með- fram Hlíðarfæti og suður í Naut- hólsvík.Þar verða fjörulíf og setlög skoðuð. Einnig gefst tími til að skoða sig um í Öskjuhlíðinni, þar eru t.d. rústir af seli, hluti gömlu þjóðleiðarinnar o.fl. Ef veður leyfir munum við taka nestið okkar upp á þeim stað sem Beneventum hefur sennilega verið. Að þvf loknu verður haldið að landamerkjum hins gamla Laugarnesslands og þeim fylgt norður að Rauðarárlandi. Farið verður um Rauðarárholt og Skóla- vörðuholt og niður í Skuggahverfi framhjá Battaríinu, síðan um Kvos- ina og ferðinni líkur svo í Grófinni. Um ferðina Með þessari ferð viljum við vekja athygli á að innan gamla Víkur- landsins eru mörg merkileg nátt- úrufyrirbrigði og enn leynast þar mannvistarminjar. Saga svæðisins er elsta samfellda byggðarsaga landsins og afar áhugaverð. Unnið hefur verið merkilegt starf við söfn- un örnefna og staðsetningu þeirra. Mörg skemmtileg og fjölbreytt úti- vistarsvæði eru í Víkurlandi. Þar Reykjavík 1946 — Loftmynd 30. ágúst/Landmælingar íslands. má jafnvel finna sumarbústað í dag, hægt er að baða sig í volgum læk, þar má ganga góðan spöl í náttúrulegu umhverfi og fleira mætti telja. Vatn er á svæðinu með mjög miklu fuglalífi, votlendi, skóg- lendi og holtagróður svo eitthvað sé nefnt. Fjörur eru aftur á móti í slæmu ástandi vegna mengunar og mannvirkjagerðar. Nýlega hefur verið lagt fram deiliskipulag fyrir Kvosina. Það er afar áríðandi að fólk kynni sér nýjar skipulagstillög- ur og láti álit sitt á þeim í ljosi. Þátttakendum mun áreiðanlega flestum koma á óvart, hve merkileg ja.rðfræði, fjölbreytt lífríki og for- vitnilega sögu þetta svæði hefur að geyma. Margt af því má ennþá með litl- um tilkostnaði vemda, lagfæra eða gera aðgengilegt fyrir okkur og komandi kynslóðir. Auðvitað hefur margt verið skemmt, oftast fyrir vanþekkingu og hugsunarleysi, en nú höfum við enga afsökun lengur. Hægt er að leita til ýmissa stofnana, félaga og einstaklinga til að fá upplýsingar áður en byrjað er á framkvæmdum. Hugsunarleysi megum við ekki líða. Þegar við höfum komið upp veglegu Náttúrufræðisafni, þjóðar- safni, munu þekking almennings og virðing aukast fyrir þessum málum. Reykjavík á enn fleiri nátt- úruperlur en flestar höfuðborgir heims. Rétt er að benda á að erlend- is er liafið markvisst starf hjá stór- borgaryfirvöldum (samb. V-Berlín, London o.fl.) að því að skrá það sem er eftir af náttúrulegu lífríki borg- anna, þær lífverur sem þroskast hafa í röskuðu umhverfi og þær sem aðlagast hafa byggingum og öðrum mannvirkjum. Síðan ætla þeir að nýta þessa vitneskju við skipulag og hönnun byggðasvæða. Það væri verðugt verkefni fyrir forráðamenn Reykjavíkurborgar að fara eins að. Jafnframt ætti áhuga- fólk að stofna með sér samtök til að fylgjast með afmörkuðum svæð- um í borginni frá náttúruverndar- og umhverfísverndarsjónarmiði. Við gerð framkvæmdaáætlana yrðu þau einnig höfð með í ráðum. Þannig yrði Reykjavík öðrum borg- um til fyrirmyndar. Um lífriki svæðisins Þó að dýraríkið liggi að miklu leyti í dvala má sjá margt kvikt ef Vá fyrir dyrum ¦rrn- eftírÞórð Gíslason Vegna þess alvarlega ástands sem skapst hefur í sveitinni með tilkomu reglugerðar um stjórnun mjólkurframleiðslunnar og sem bændum var fyrst kynnt með bréfi dags. 24. jan. sl. vil ég alveg sér- staklega benda á eftirtalið m.a.: 1. Forkastanlegt verður að teljast að reglugerð sú, sem um ræðir, f svo þýðingarmiklu máli, skuli nú fyrst vera kynnt framleiðend- um, en skuli þó gilda frá 1. sept. 1985. Þetta verður að teljast vítavert og ekki sfður það að samtök bænda heima f héruðum virðast hafa verið sniðgengin um allan undirbúning málsins og framkvæmd til þessa dags.' 2. Hinn flókni og illskiljanlegi full- virðisréttur framleiðenda á mjólk er fundinn út samkv. reglugerðinni á þann hátt að þar vegur þunglega mjólkurfram- leiðsla bóndans sl. verðlagsár (1984-'85). Þetta kemur sér- staklega niður á yngri bændum, sem byrjað hafa búskap hin síð- ari ár, verið að búa sig undir mjólkurframleiðslu með upp- byggingu og bústofnskaupum með ærnum kostnaði, en hafa ennþá litla en þó hægt vaxandi mjólkurframleiðslu. Þessir menn fá samkvæmt hinni nýju skipan sáralftinn rétt, sem í flestum tilvikum þýðir rothögg á þeirra fjárhag og fyrirætlanir. 3. Offramleiðsla á mjólk er stað- reynd og við henni verður að sporna á sem skynsamlegastan og sársaukaminnstan hátt. En við teljum að það sé röng og mjög hættuleg stefna að höggva þannig á afkomumöguleika unga fólksins svo sem hér er gert, vaxtarbrodda stéttarinnar og mannlffs í sveitum. Stefnan sé röng, bæði siðferðilega og þjóðhagslega séð. „... við teljum að það sé röng og mjög hættu- leg stefna að höggva þannig á afkomumögn- leika unga fólksins svo sem hér er gert..." 4. í okkar sveit eru nokkrir ungir bændur sem lenda í þeirri að- stöðu sem hér er lýst og óefað skipta þeir hundruðum yfir allt landið að telja. Standa nú, á miðju verðlagsári, í þeim sporum að vera næstum búnir með sinn litla rétt til mjólkurframleiðslu. Þessir menn hafa jafnvel verið hvattir af opinberum ráðgjðfum til að framleiða mjólk, notið stuðnings lánastofnana land- búnaðarins, sitja góðar jarðir með nægjanlegt búmark — og hvað eiga þeir að gera? Á þetta verður tæplega horft án þess að við sé brugðið.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.