Morgunblaðið - 10.02.1990, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 10.02.1990, Blaðsíða 9
MOKGI-'.VBLAÐIÐ I^UG.AKDAOUR 10. FEBRÚAR 1990 9 Féiag háskólamanna í ferOaUðnustu Stofnfundur félags háskólamenntaðs fólks í stjórnun og rekstri fyrirtækja í ferðaþjónustu verður haldinn á Hótel Sögu laugardaginn 10. febrúar nk. kl. 14.00. Megintilgangur félagsins er að stuðla að fagmennsku í ferðaþjónustu. Inntökuskilyrði eru háskólamenntun á sviði stjórnunar og rekstri fyrirtækja í ferðaþjónustu. Þeir, sem hafa áhuga á að gerast stofnfélagar, eru hvatt- ir til að mæta. Undirbúningsnefnd. Nóatúni 17, sími: 624217. Sendum ípóstkröfu. Ný sending Dömu- og herrasloppar Stórglæsilegt úrval Ennfremur mikið úrval af nærfötum, slæðum og margskonar gjafavörum. Snyrtivöruverslunin Gullbrá, TOYOTA NOTAÐIR BILAR LADA STW '87 TOYOTA COROLLA 4X4 ’89 Beige. 5 gíra. Ekinn 36 þús/km. Verð kr. 1.117 þús. SUSUKI FOX Fl 410 ’88 Rauður. 4 gíra. Ekinn 28 þús/km. Verð kr. 670 þús. TOYOTA COROLLA HB ’88 Nóft hinna löngu hnífa Nokkrar rftÍMtjóroir á und.nfóroum ánim hafa reynt .ð »- _ skcr» niður utgjold þcgar monnum hctur olboðiö hallinn » 'nn " vkir rng.n.) Nokkrar ríkiwtjórolr á uodanfóroum ánim hafa ravnt aó ?vr,S“'1Þ*»" m6m“m •«»» ° é,tfður- *vo uppraran þingmannl CIrtTlýö»hÍ!ÍXMaT,*k* 08 h*«*murwhóP* mótþrói <*** hafur orMkanna þannig verið laitað utan atjóroar an ráðharrar t|áHir hafa talið sig tilbúna til hnifabragöiinne Nil brrnður tvo við að allir krrlu.ru rr orðið brýnatla vtrk- rlni itlrntkra tliórnmála byrnigrrði tivaundi út»alda mun hrlja tig tvo háll el rkkerl verður að grrl að megintloðir menningartainlélagtint fúna. Núvcrandi ríkiuljórnarllokkar •rlja tig hala tkirlrini upp á ein- hvert konar lélagthyggju. trm lari mýkri höndum um menn og mál- hrtingi* en ðbllg|ðrn markaöt- óðlúiir tit niðurtkurðar ittljórnin tjálf. VSl hvrlur lil hant. verkalýðthreyfingin bemlínit krrltl hant og þingmrnn verða að láta tér lynda tkurðarlalið vrgna þeu að almenningtálilið er lilbúið að laka þvl tem koma kann En rikiutjórnin virðitl aella að brrgðatl ~ l*kil«ri lil aö hreinsa ... . rikitbútkapnum Kjarasamn- ingarnir tlanda og falla með hjöðnuri verðbólgunnar. Mrð það að leiðarljótl vacri hugrakkn Hjórn jafnvel klrift að ganga lengra en tamnlngaúlgjðldin tjálf krefjad Þannig vaeri hargl að lag laera hlnn gifurlega halla trm var á fjárlógunum. Ekki veillr af. þvl reyntlan týnlr að bjarltýnar Ijár- lagatoraendur tlandasl aldrei og afkoma rlkistjóðs vrrður alllaf verrl en áramótarcðurnar loluðu. Nauóayn kralan Þella skirteini er rlntklt verl. rf handhafar þett ganga á tvo tkil- ugum tkóm um rlkitfjármálin að englr peningar eru til góðu verk- Þá er enginn munur á fálagt- hyggjutljórn og hinscgin tljórn Þá er það bara venjuleg, gamal- dagt sukksljórn tem vlð þekkjum alll ol glógg d*ml um hann b|ðrg Helmurlnn er fullur al daemum um rikistljórnir, tem hafa tlór tkaöað þjóðirnar með óraunuei I Ijármálum Það yrði lormannl Alþýðu- bandalagtint aldrei lil Iramdrállar að hafa rústað rfkitkatsanum Gelur verið að það té ásbeðan • niðunkurðarlregðu flokkt- ™ r.~r- ogu oa rnenntun lynr tallna. bl ta, el Mlagahysgju fyrir aMa þá tam erliöa 09 mundur tmtrtton m a I FAitudaatapjaM Nlðurakurðiir og snyrting rlkit- Þ*r Irálllr hala heyrat að heltlu baráltumennirnir gegn niður- tkurðlnum téu Alþýðubandalags- herramlr Stelngrlmur J Sigfútaon og Svavar Getltton Uppháll tegj atl þelr náltúrlega vera barállu- menn fyrir *) mennlngu og mennlun lyrir til- c) lélagshyggju lyrir alla þá. tem crfiða og þunga eru hlaðnir f-n barálla þeirra er með ofug- um formerkjum. Vorkunnsemi þeirra mun þverl á móli bilna með þunga á ðllum lelagslegum »ð- geröum I framliðinni. tf rikitkats- Guömundur Einarsson skrifar Rústar Alþýðubandalagið ríkiskassann? Guðmundur Einarsson, talsmaður Alþýðuflokksins, samstarfs- flokks Alþýðubandalagsins í ríkisstjórninni, segir í grein í Al- þýðublaðinu í gær: „Það yrði formanni Alþýðubandalagsins aldr- ei til framdráttar að hafa rústað ríkiskassann"! Staksteinar glugga í þessi skrif, sem og skrif forseta ASÍ í Þjóðviljann í gær. Skítugir skór og ríkisfjármálin Guðmundur Einarsson segir í föstudagsspjalli Alþýðublaðsins: „Engin rikisstjóm hef- ur fengið annað eins tækiferi til að lireinsa til í rikisbúskapnum. Kjara- samningamir standa og falla með hjöðnun verð- bólgunnar. Með það að leiðarljósi væri hug- rakkri sfjórn jafiivel kleift að ganga lengra en samningaútgjöldin sjálf krefjast. Þannig væri hægt að lagfæra hinn gifúrlega halla sem var á fjárlögunum. Ekki veitir af, því reynslan sýnir að bjartsýnai- fjárlagafor- sendur standast aldrei og afkoma ríkissjóðs verður alltaf verri en áramóta- ræðumar lofuðu. Niðurskurður og snyrting ríkiskerfisins er orðin brýnasta verkefiii íslenzkra stjómmála. Þymigerði sivaxandi rikisútgjafda mun hefja sig svo hátt ef ekkert verður að gert að megin- stoðir menningarsam- félagsins munu fúna.“ „Sukksijóm“ Guðmundur heldur áfram: „Núverandi ríkis- stjórnarflokkar telja sig iiafa skirteini upp á ein- hvers konar félags- hyggju, sem fari mýkri höndum um menn og málleysingja en óbilgjöra markaðskrafan. Þetta skirteini er einskis vert, ef handhafar þess ganga á svo skítug- um skóm um ríkisfjár- málin að engir peningar em til góðu verkanna. Þá er enginn munur á félagshyggjustjóm og hinsegin stjóm. Þá er það bera venjuleg, gam- aldags sukkstjórn_“ Það er engin smáræðis gagnrýni á formann Al- þýðubandalagsins sem hér má lesa á milli lína. Óraunsæi nátttrölla Tidsmaður Alþýðu- flokksins hefúr ekki sagt sitt síðasta orð enn um fjármákistjóra Afþýðu- bandalagsins: „Þær fréttir hafa heyrzt að helztu baráttu- mennimir gegn niður- skurðinum séu Alþýðu- bandalagsmennimir Steingrímur J. Sigfússon og Svavar Gestsson ... En barátta þeirra er með öfúgum formerkj- um. Vorkunnsemi þeirra mmi þvert á móti bitna með þunga á öllum fé- lagslegum aðgerðum í framtiðinni. Ef ríkiskass- inn er ruslakista, sækir enginn björg í hann. Heimurinn er fullur af dæmum um ríkisstjómir, sem hafa stórskaðað þjóðimar með óraunsæi í fjárinálum. Það yrði formanni Al- þýðubandalagsins aldrei til framdráttar að liafa rústað ríkiskassann. Getur verið að það sé ástæðan til niðurskurðar- tregðu flokksbræðra hans?“ „Líbanon“ í landstjóminni Hér ýjar talsmaður Alþýðufiokksins að „þrjátíu ára striðinu": eififðarófriðnum í Al- þýðubandalaginu, sem birtist þjóðinni í ótrúleg- ustu myndum. Skrifin vitna ekkert síður um þá heljarslóðíu-- orastu, sem háð er á hefðartindum landstjóm- arinnar, um það „Líban- on“, sem að baki býr potemkimtjöldum ríkis- stjórnarirmar. Eftir stendur sú stað- hæfing Alþýðublaðsins, að félagshyggjuskírteini ríkisstjómariimar „er einskis vert, ef handhaJhr þess ganga á svo skítug- um skóm um ríkisfjár- tnálin að engir peningar eru tif góðu verkamia“. Samningarnir ogfjárlaga- hallinn Ásmundur Stefánsson forseti ASÍ segir í Þjóð- viljanum í gær: „Ég hefi hvergi heyrt rök sem benda til þess að kostnaður ríkissjóðs af þessurn samningum nemi iiærri fjárhæð en 500 m.kr. [hálfúm millj- arði]. Ef við skoðum þá tölu og berum saman við nærri 100 milljarða nið- urstöðu fjárlaga og lítum síðan á það hagræði, sem ríkissjóði er búið með þessum samningi, finnst mér augljóst, að rikis- sjóður stendur i alla staði betur að vígi til að kom- ast áfidlalítið út úr yfir- standandi ári með þess- um samningi en ella hefði verið.“ Asmundur lætur að því Uggja að „kjarasamning- arnir séu ekki vandamál í þessu samhengi", það er varðandi hinn mÚda fjárlagahalla og blýþung- an skuldabagga ríkisins. Það er trúlega rétt. Efúa- hagsvandinn felst í úr- eltri efhahagsstjórn, á á ýmsan hátt frumstæðu efnaliagskerfi, höftnm og hömlum í atvinnurekstri og viðskiptum og slakri yfirstjóm í ríkisbúskapn- um. Það hefúr of mikið af sósíalisma siast inn í islenzkan þjóðarbúskap, illu heillu. Brúnn. 5 gíra. Ekinn 40 þús/km. Hvítur. 4 gíra. Ekinn 35 þús/km. Verð kr. 260 þús. Verð kr. 680 þús. PEUGOT 205 XL ’88 OYOTA CARINA DX ’88 Blár. 4 gíra. Ekinn 32 þús/km. Drapp. 5 gíra. Ekinn 24 þús/km. Verð kr. 480 þús. Verð kr. 820 þús. 44 1 44 44 7 33 TOYOTA NYBYLAVEGI 6-8, KOPAVOGI lökknn eins og atvinnumenii vilja hafa hana. Pússum og lökkum panel fyrir uppsetningu. Aðeins það besta í efni og vinnu. TRÉSMIÐJA BJÖRNS ÓLAFSSONAR hf. m .lorgnwlíl ■ FAGLEG VINNA, FÆRIR ATVINNUMENN jjj Metsölublað á hverjum degi! co

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.