Morgunblaðið - 12.09.1991, Blaðsíða 33

Morgunblaðið - 12.09.1991, Blaðsíða 33
MORGUNBIAÐIÐ FIMMTUDAGUR 12. SEPTEMBER 19ðl 33 „Sjóræningjar" í ferðaþjónustu eftirFriðrik Haraldsson Oddný Sv. Björgvins er enn þá við sama heygarðshornið, þegar hún fjallar um ferðamál og útlend- inga, sem starfa að þeim hérlendis. Hér er átt við svokallaða viðtals- pistla, þar sem hún „gefur fulltrú- um erlendra ferðaskrifstofa tæki- færi" til að koma skoðunum sínum á framfæri vegna „neikvæðra við- bragða íslendinga í ferðaþjónustu", einkum leiðsögumanna. Það er leitt til þess að vita, að O.Sv.B. skuli ekki hafa beitt þeim gáfum og dómgreind, sem margir vita, að hún býr yfir til að kynnast öllum hliðum þeirrar atvinnugrein- ar, sem hún hefur tekið að sér að skrifa um í víðlesnasta dagblað landsmanna. Hún fellur sí og æ í sömu gryfjuna, þegar hún ræðst með atvinnurógi á samlanda sína í þessari mikilvægu þjónustu og upp- hefur erlehda lögbrjóta, sem hafa árum saman verið staðnir að verki. Umfjöllun hennar er byggð á ótrúlegu þekkingarleysi og virðing- arleysi fyrir landslögum, ihgirni í garð ferðaþjónustunnar, útlend- ingadekri og undirlægjuhætti. Eina ályktunin, sem hægt er að draga af málflutningi hennar, er sú, að einhver eða einhverjir í þessari at- vinnugrein hafi sært hana svo djúpu sári hér á árum áður, að eigi grói aftur um heilt. Fari ferðaþjónustan svo mjög í taugarnir á henni ætti hún að huga að öðrum starfsvett- vangi hið allra fyrsta. O.Sv.B. er því miður ekki ein á báti hvað niðurrifsstarfsemi snertir. Hún á sem betur fer ekki nema fáa skoðanabræður og systur, sem sum telja sig eiga um sárt að binda eft- ir viðskipti sín við ferðaþjónustuna, en eru samt að fúska í atvinnugrein- inni öllum til óþurftar og skaða vegna þess, hve hátt þau láta í fjöl- miðlum og hve rækilega hefur tekizt að rugla embættismenn í þeim ráðuneytum, sem fjalla um ferðamál og atvinnuleyfi. Þessir rugludallar hafa beint og óbeint hvatt útlendinga til lögbrota og þar með grafið undan sjálfum „Þessir rugludallar hafa beint og óbeint hvatt útlendinga til lög- brota og þar með grafið undan sjálfum sér ásamt öllum öðrum, sem málið snertir og hafa afkomu af ferða- þjónustu hérlendis." sér ásamt öllum öðrum, sem málið snertir og hafa afkomu af ferða- þjónustu hérlendis. Þetta fólk hefur verið og er svo blint á kjarna máls- ins, að það er litið hornauga úr öll- um áttum og álitið furðufuglar og utangarðsfólk. Kjarna málsins, sem er íslenzk lög og reglugerðir, forðast O.Sv.B. sem heitan eldinn í furðuskrifum sínum. Hún hamrar á frelsi okkar til ferða með íslenzka hópa um önnur lönd, þar sem gilda aðrar reglur, stundum strangari en hér og stundum vægari, án þess að gera greinarmun þar á. Þarna af- hjúpar hún algert þekkingarleysi sitt og lætur tiifinningar sínar og viðmælenda sinna ríða röftum. Vilji hún og aðrir viðhlægjendur hennar draga úr takmörkunum, sem lög og reglur setja starfsemi erlendra ferðaútgerða hérlendis, verða þau að berjast fyrir breytingum í stað þess að stuðla beint og óbeint að lögbrotum. Hér skal vísað í nokkur lög og reglugerðir, sem brotin hafa verið árum saman af skjólstæðing- um O.Sv.B. 1, Reglugerð um hópferðir er- lendra aðila í atvinnuskyni, þar sem m.a. er kveðið á um skilyrði til reksturs erlendra ferðaskrifstofa og starfa erlendra leiðsögumanna hér- lendis. 2. Lög um atvinnuréttindi útlend- inga, sem skýra nákvæmlega hvernig skuli staðið að umsóknum um atvinnuleyfi, m.a. um nauðsyn þess, að slík leyfi þurfi að hafa við komuna til landsins, ella verði við- komandi að snúa aftur til síns heima. Um flokksstjórnar- fund Alþýðuflokksins Athugasemd frá Guðmundi Einarssyni í Morgunblaðinu þriðjudaginn 10. september er frétt af flokks- stjórnarfundi Alþýðuflokksins sl. föstudag. Fréttin _er byggð á fréttatilkynn- ingu frá Ólínu Þorvarðardóttur og þar er ekki rétt sagt frá málsatvik- um við tillöguflutning á fundinum. Skýrt er þar frá tillögu sem Ólína Þorvarðardóttir, Guðmundur Arni Stefánsson og fleiri fluttu um að flokksstjóri áréttaði að aldrei mætti víkja frá grundvallarstefnumiðum flokksins. Síðan segir að flutnings- menn hafi lagt til að bætt yrði fram- an við setningu, þar sem lýst er stuðningi við forystumenn flokks- ins, ráðherra og þinglið í framgöngu þeirra við gerð ríkisfjárlaga. Síðan segir að „áður ha.fi tillaga um traustsyfiríýsingu á ráðherrana, borin fram af Guðmundi Einars- syni, verið dregin til baka." Það síðastalda er rangt. Hið rétta er að undirritaður, Guðmundur Ein- arsson, gerði margumrædda tillögu Ólínu Þorvarðardóttur, Guðmundar Árna Stefánssonar o.fl. um grund- vallarstefnumið flokksins, að um- talsefni á fundinum og benti á að ekki væri ljóst af henni hvert tilefni væri til flutnings hennar. Undirritaður bar fram breyting- artillögu þar sem lögð var til sú viðbót að fundurinn vísaði algerlega á bug þeim áburði að forysta flokks- ins hefði gengið á svig við grund- vallaratriði stefnunnar og að fund- 3. Lög um stéttarfélög og vinnu- deilur, sem kveða m.a. á um, að íágmarkslaun útlendinga í vinnu hérlendis megi ekki vera lægrí en lágmarkstaxti viðkomandi stéttar- félags segir til um. Hægt er áð tína fleira til, t.d. reglur, sem útlendingaeftirlitið á að framfylgja, s.s. að ganga úr skugga um að fólk hafi atvinnu- leyfi við komuna til landsins, sem hefur ekki verið sinnt, þegar um leiðsögumenn hefur verið að ræða. Málflutningur leiðsögumanna hefur frá upphafi byggzt á því, að yfirvöld framfylgi gildandi lögum og reglugerðum til þess að þeir njóti sömu verndar og önnur stéttarfé- lög. Hingað til hafa þeir verið eins og vergangsmenn við garðshlið hinna háu herra og hafa ekki feng- ið annað en orðhengilshátt og útúr- snúninga. Vonandi má innan tíðar vænta umsagnar Umboðsmanns Alþingis eftir 17 ára hráskinnsleik ónýtra embættismanna. íslenzkir leiðsögumenn hafa aldr- ei haft horn í síðu þeirra útlend- inga, sem hafa aflað sér réttra leyfa ¦ eftir réttum leiðum og á réttum tíma. Undanþágur til útlendinga hafa ætíð átt sér stað eftir að stétt- arfélag var stofnað hinn 6. júní 1972, lengst af samkvæmt anda laga um atvinnuréttindi útlendinga, þar til einn embættismaður félags- málaráðuneytisins var ruglaður svo í ríminu, að hann hefur ekki borið barr sitt síðan og valdið ómældu tjóni. Þar með kallaði hann yfir sig Friðrik Haraldsson og fylgifiska sína stríð, sem tekur ekki enda fyrr en lög verða virt eða þeim breytt. Fyrir skömmu tók Ferðamálaráð íslands þá ábyrgð á sínar herðar, án lagaheimildar, að gefa út undan- þágur til útlendinga til að fara með og stýra erlendum hópum um land- ið okkar. Sett var á fót undanþágu- nefnd þriggja aðila, fulltrúa Ferða- málaráðs ferðaskrifstofanna og Fé- lags leiðsögumanna. Auk þess að þessi skipan mála sé í trássi við gildandi lög er réttur stéttarfélags- ins til umsagnar numinn úr gildi, þar eð einn fulltrúi þess í nefndinni verður ævinlega í minnihluta. Árið 1990 veitti þessi undanþág- unefnd 46 útlendingum leyfi til starfa hérlendis og nú í ár urðu undanþágurnar 71 samkvæmt lista frá Ferðamálaráði 16. júlí 1991, sem sundurliðast þannig: Imbach Reisen 3 Ferðaskrifstofan Saga 1 Ferðaskrifst. G. Jónassonar hf. 3 Samvinnuf. — Landsýn 8 BSÍ 35 Land og Saga 10 Ferðaskrifstofa íslands 1 Natur Reisén 10 Margir þessara aðila sóttu svo seint um leyfi, að fjöldi útlendinga var farinn af stað með hópa um landið í hrópandi trássi við íslenzk lög, margir fengu synjun en störf- *" uðu samt og margir hirtu ekki um að sækja um undanþágu. Til þess að saklausir líði ekki undir þessari ádrepu verður að geta þess, að einn skipuleggjandi ferða frá Austurríki, Kneissl-Turistik, liggur undir mestu ámæli. Undirrit- aður sat sjálfur fyrir framan Elísa- betu Kneissl, einn eiganda þessa fjölskyldufyrirtækis, þegar hún lof- aði í upphafí að virða íslenzk lög og reglur' og hét góðu samstarfi. Við það hefur hún ekki staðið og komizt upp með það. Á hennar veg- um voru nokkrir undanþágulausir útlendingar í starfi hérlendis í sum- ar. Þetta kalla íslenzkir leiðsögu- menn sjóræningjastarfsemi. Höfundur er leiðsögumaður innanlands og fararstjórí eríendis. urinn lýsti yfir fyllsta stuðningi við forystufólkið. Olína Þorvarðardóttir kom síðar í ræðustól og bar efnislega fram þá breytingu á tillögu undirritaðs, að brott félli fyrri hlutinn, þar sem vísað var á bug áburðinum um svik, en látin yrði standa traustsyfirlýs- ingin. I ljósi þess að langt var liðið á nótt ákvað undirritaður að höfðu samráði við fundarstjóra að draga tillögu sína til baka. En það var ekki gert áður en tillaga Ólínu kom fram eins og sagt er í fréttatilkynn- ingu hennar. Þvert á móti var það gert eftir að Ólína hafði flutt sína tillögu og.ljóst var að hún myndi standa að traustsyfirlýsingu á for- ystumenn flokksins. Það verður svo hver að finna það út fyrir sig af hverju Ólína Þorvarð- ardóttir vildi ekki að flokksstjórn Alþýðuflokksins andmælti þeim, sem áður höfðu borið flokksforyst- unni það á brýn að hún virti stefn- una að vettugi. Það er auðvitað ósköp leiðinlegt að þurfa að ónáða lesendur Morg- unblaðsins með þessu máli og flest- ir geta látið það fara fram hjá sér. En einhverjir eru vafalaust að reyna að átta sig hvað gerðist á flokksstjórnarfundinum góða. Þeirra vegna taldist rétt að benda á að frásögn Ólínu Þorvarðardóttur er ekki sannleikanum samkvæmt eins og hún er birt í Morgunblaðinu. Yegnaótrul _ hagstxora innkaupa getum vio booio kvenkuldaskó, loofóoraoa meo riffluoum sóla á mjög lágu veroi,,eoa á aoeins kr. 2.990,- Stæroir: 36 - 41 Söluaðilar um land allt: Reykjavík: Skólínan Axel Ó. Steinar Waage SkómarkaÖurinn Gallerí skór Toppskórinn Hagkaup Mikligarour Stepp Kópavogun Skóbúo Kópavogs Hafnarfjörour: Skóhöllinn Keflavík: Skóbúo Keflavíkur Grindavík: Verslunin Bára Akranes: Betribúöin Bolungarvik: Versl. Einars GuÖfinnssonar Hvammstangi: Kf. Vestur-Húnvetninga Sauoárkrókur: Verslunin Sparta Akureyri: Skóhúsio Húsavík: Versl. GarSarshólminn Vopnafjörour: Kf. Vopnfiroinga Egilstaoir: Kf. Héraosbúa Neskaupstaour: Við Lækinn Eskif jör&ur: Sportvöruversl. Hákons Vestmannaeyjar: Axel 0. lárusson Selfoss: VöruhúsK.Á.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.