Morgunblaðið - 12.09.1991, Blaðsíða 56

Morgunblaðið - 12.09.1991, Blaðsíða 56
EIMSKIP VIÐGREiÐUMÞÉRLEIÐ **$tsiiMafcife FIMMTUDAGUR 12. SEPTEMBER 1991 VERÐ I LAUSASOLU 100 KR. Knattspyrna: Bikarinn fluttur með þyrlu? MÓTANEFND KSÍ hefur ákveðið að gera allt sem í hennar valdi stendur til að íslandsbikarinn í knattspyrnu verði afhentur strax eftir að flautað verður til leiksloka í 1. deildarkeppninni á laugardag. Víkingur og Fram berjast um meistaratitilinn. Víkingar leikagegn Víði í Garði og Fram gegn ÍBV í Laugardal. „Úrslit ráðast kannski ekki fyrr en á lokasekúndunum. Við verðum að vera við öllu búnir og fljót- legast er að flytja bikarinn á áfanga- stað með þyrlu," sagði Snorri Finn- laugsson, formaður mótanefndar. Sjá nánar bls. 55 Vestmannaeyjar: Innfiutt ballatorf á Hásteinsvöll Vestmannaeyjum. ENDURBYGGING Hásteins- vallar í Eyjum stendur fyrir dyrum. Akveðið hefur verið að fara að tillögum ráðgjafa um að nota innflutt Sphagn- um, ballatorf, frá Finnlandi eða Rússlandi í efsta jarðvegs- lag uhdir torfið á vellinum. Þá er einnig lagt til að vatns- miðlunarkyrni, Waterworks- mjöli, verði blandað í þetta jarð- vegslag, en það hefur þann eig- inleika að það dregur í sig vatn sem nemur 500 sinnum þunga þess í vætu en miðlar vatninu síðan aftur hægt frá sér í þurrk- atíð. Ólafur Olafsson, bæjar- tæknifræðingur í Eyjum, sagði í samtali við Morgunblaðið að ákveðið væri að sleppa Waterw- orks-mjölinu þar sem það væri ákaflega dýrt og héldi eiginleik- um sínum aðeins í fimm ár. Hins vegar væri kostnaður við balla- torfið óverulegur. . Grímur Morgunblaðið/Guðlaugur Sigurgeirsson Víkingaskipin koma tilBoston „Ferðin hefur gengið frábærlega vel," sagði Gunnar Eggertsson, stýrimaður á víkingaskipinu Gaiu, í sam- tali við fréttaritara Morgunblaðsins er Gaia og tvö önnur langskip lögðust að bryggu í Boston í Banda- ríkjunum í gær. Skipin lögðu upp frá Noregi 17. maí til að minnast þess að þúsund ár eru liðin frá fundi Vínlands. Hér siglir Gaia framhjá Castle Island við Boston. Sjá frétt bls. 24. Hitaskynjari lak í Ragnari GK: Hætta á leka í fjölda báta? NIÐURSTAÐA sjóprófa vegna lekans að Ragnari GK 233 fyrr í vikunni, var á þá leið, að Iok á hitaskynjara hefði losnað og sjór þá flætt inn í bátinn. Kom- ið hefur í ljós, að lok á sams konar búnaði á öðrum bát frá Sandgerði var laust og telur eigandinn, Grétar Pálsson, að stutt hafi verið í að það losnaði með sama hætti og í Ragnari. Grétar segir að þegar hann hafi heyrt hver var talin orsök lek- ans í Ragnari hafi hann athugað búnaðinn á sínum bát og komið hafi í ljós, að lokið var laust og litið hafi út fyrir að stutt væri í að það losnaði. Grétar segir að ekki sé beinlíns hægt að kenna framleiðanda bát- anna um þennan ófullnægjandi frágang, heldur frekar framleið- anda mælanna. Hann segist telja, að búnaður af þessu tagi gæti verið í tugum báta, sem gerðir eru út hér við land. Sjá nánar frétt bls. 4. Reykjavíkurborg og Mosfellsbær: Eætt um byggingu sameiginlegs fjölbrautaskóla í Grafarvogi Áhersla verði lögð á iðngreinar BORGARRAÐ hefur samþykkt að taka upp viðræður við mennta- málaráðuneytið og Mosfellsbæ um byggingu 1.000 nemenda fjöl- brautaskóla í Borgarholti í Graf- arvogi, með meiri áherslu á iðn- nám en í öðrum framhaldsskólum. Jafnframt hefur verið veitt tveggja milljóna króna aukafjár- veiting til áætlanagerðar. Að sögn Hjörleifs Kvaran, framkvæmda- stjóra lögfræði- og stjórnsýslu- deildar borgarinnar, eru uppi hugmyndir um að Reykjavíkur- borg og Mosfellsbær sameinist um byggingu skólans. Nú þegar eru allir framhaldsskólar á höfuð- borgarsvæðinu yfirfullir og segir Hjðrleifur að nemendur, sem bú- settir eru í nágrannasveitarfélög- unum á Seltjarnarnesi og í Mos- fellsbæ, fylli einn skóla í Reykjavík. Nefnd, sem kannað hefur hús- næðisþörf Iðnskólans í Reykjavík, komst að þeirri niðurstöðu að erfitt Einkaleyfi á áburðarinnflutningi afnumið ef EES-samningar nást Áburðarverksmiðjan má ekki við að framleiðsla minnki, segir stjórnarformaður INNFLUTNINGUR á tilbúnum áburði gæti orðið frjáls í ársbyrjun 1995, verði samningur um evrópskt efnahagssvæði að veruleika. Áburð- arverksmiðjan í Gufunesi hefur nú einkarétt, bæði á framleiðslu og innflutningi á áburði, en íslensk stjórnyöld yrðu að afnema innflutnings- einkaréttinn verði af samningnum. Óvíst er hvort erlendur áburður yrði ódýrari en innlendur en forsvarsmenn Áburðarverksmiðjunnar óttast að samkeppni dragi úr framleiðslu verksmiðjunnar, sem nú þeg- ar sé í lágmarki. í samningsdrögum um evrópskt efnahagssvæði er ákvæði um að samningsaðilar skuldbindi sig til þess __$ð sjá svo um að ríkiseinokun á hvers konar verslun mismuni ekki sam: keppnisstöðu annarra aðildarlanda. I sérstöku viðaukaákvæði kemur síðan fram, að ísland hefur aðlögunartíma til 1. janúar 1995 varðandi tilbúinn áburð, en gert er ráð fyrir að EES- samningurinn taki gildi 1993. Að sögn Gunnars Snorra Gunnars- . sonar skrifstofustjóra í utanríkis- ráðuneytinu kemur þetta ekki í veg einkarétti sínum á innlendri áburðar- framleiðslu áfram, en hún myndi missa einkarétt sinn til að flytja inn áburð. Hákon Sigurgrímsson fram- kvæmdastjóri Stéttarsambands bænda sagði við Morgunblaðið, að lengi hefðu verið skiptar skoðanir um það hér á landi, hvort það væri landbúnaðínum hagstætt að afnema einokun Áburðarverksmiðjunnar. Upplýsingar sem stéttarsambandið aflaði sér á árunum 1984-85 bentu til þess að áburðarverð sem bændur fyrir að Aburðarverksmiðjan haldi I hér á lándi og erlendís greiddu væri mjög svipað. „Okkur hefur reynst erfitt að finna út hvað erlendur áburður myndi kosta, vegna þess að Áburðarverk- smiðjan er sjálf umboðsaðili fyrir marga helstu útflytjendur áburðar í Evrópu, sem vísa á Áburðarverk- smiðjuna þegar þeim eru sendar fyr- irspurnir," sagði Hákon. Stefán H. Sigfússon stjórnarfor- maður Áburðarverksmiðjunnar sagði að eftir því sem menn þar á bæ kæmust næst væri ekki umtalsverður verðmunur á innlendum og erlendum áburði. „En ef farið yrði að flytja inn er- lendan áburð myndu sjálfsagt ein- hverjir kaupa hann fyrir forvitnis sakir. Og salan má ekki fara mikið niður hjá okkur svo ekki verði nauð- synlegt að hækka verðið. Við erum komnir það langt niður í framleiðsl- unni að við megum ekki við miklu," sagði Stefán. Halldór Blöndal landbúnaðarráð- herra hefur viðrað hugmyndir um að gera verksmiðjuna að almennings- hlutafélagi, og hefur verið leitt að því getum, að ef af því yrði þyrfti að afnema öll einkaleyfi hennar. En Halldór Blöndal sagði við Morgun- blaðið, að það væri ekki fuíljóst og staða verksmiðjunnar væri þannig að ekki mætti mikið draga úr við- skiptum hennar. Þegar hann var sjmrður hvort ekki yrði erfitt fyrir Aburðarverksmiðjuna sem hlutafé- lag, að mæta samkeppni sem hugs- anlega yrði ef áburðarinnflutningur yrði frjáls í kjölfar EES-samninga, svaraði hann að það gæti vel verið, en hann teldi samt eðlilegt að verk- smiðjan byggi við sömu skilyrði og önnur fyrirtæki. væri að leysa þörf skólans á hús- næði fyrir verklega kennslu. Enn- fremur telur nefndin að endurskoða þyrfti allt húsnæði fyrir framhalds- nám og þá ekki síst aðstöðu til verk- legrar kennslu á höfuðborgarsvæð- inu. Var ákveðið að fram færi heild- arúttekt á námi í framhaldsskólum og áætlaðri húsnæðisþörf. Úttektin staðfesti nauðsyn þess að hefja bygg- ingu nýs framhaldskóla í Reykjavík nú þegar, er rúmi allt að 1.000 nem- endur í bók- og verknámi. Hlutfall verknáms er áætlað um 40% og hef- ur aðallega verið rætt um bygginga- og tréiðngreinar og málmiðngreinar. Hafa komið fram óskir frá aðilum í bílgreinaiðnaði um samvinnu við op- inbera aðila og að þeir fjármagni að hluta kostnað við aðstöðu til kennslu gegn samnýtingu við endurmenntun. Miðað við gefnar forsendur er gert ráð fyrir að skólinn verði 10.500 fermetrar að stærð. Þar af yrði verknámsrými um 3.900 fermetrar í þremur eða fjórum verkstæðisbygg- ingum. Áætlaður byggingarkostnað- ur er 928 milljónir, þar af greiðir ríkið 60% en borgin 40%. Að auki má gera ráð fyrir að opinberir aðilar leggi fram 50 milljónir vegna nauð- synlegra tækjakaupa. í skipulagi er gert ráð fyrir íþróttahúsi á nærliggj- andi lóð. í greinargerð til borgarráðs kemur fram að, „Mosfellsbær er í næsta nágrenni við væntanlegan fram- haldsskóla í Borgarholti en gert hef- ur verið ráð fyrir sérstökum fram- haldsskóla í því sveitarfélagi. Ljóst er að hagræði er af því að byggja einn skóla er þjóni norðurbyggðum Reykjavíkur og Mosfellsbæ en fram- haldsskóli í Mosfellsbæ mun ekki geta boðið upp á jafn fjölbreytt náms- greinaval og fyrirhugaður skóli í Borgarholti."
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.