Morgunblaðið - 07.01.1996, Blaðsíða 35

Morgunblaðið - 07.01.1996, Blaðsíða 35
MORGUNBLAÐIÐ SUNNUDAGUR 7. JANÚAR 1996 35 t Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og vináttu við fráfall og útför eiginkonu minnar, móður okkar, dóttur og systur, BÁRU ÖLLU JÚLÍUSDÓTTUR, Suðurvangi 6, Hafnarfirði. Sérstakar þakkir til Eiríks Jónssonar, læknis, hjúkrunarfólks Sjúkrahúss Reykjavíkur og Systrafélags Víðistaða- sóknar. Geir Sigurðsson, Harpa Geirsdóttir, Davíð Geirsson, Ásta Magnúsdóttir, Júlíus Sígurösson, Guðrú n Jú líusdóttir, Magnús Már Júlfusson, Ólöf Helga Júlíusdóttir, Haf rún Dóra Júlfusdóttir. t Innilegar þakkir til allra þeirra, sem sýndu okkur samúð og hlýhug við and- lát og útför ástkærs eiginmanns míns, föður okkar, tengdaföður, afa og lang- afa, ÁRNA JÓHANNSSONAR, Meðalholti 3, - Reykjavík. Guð blessi ykkur öll. Ingibjörg Álfsdóttir, Jóhanna Sigurrós Arnadóttir, Þórólfur Beck Guðjónsson, GunnarÁrnason, Guðný Jónasdóttir, Helga Elísabet Árnadóttir, Reynir Gústaf sson, Jóhann Árnason, Hafdís Karlsdóttir, barnabörn og barnabarnabörn. ( STOFMSITT 19» \fát FASTEIGNAMIÐSTÖÐIIUP $m SKIPHOLTI 50B - SÍMI 562 20 30 - FAX 562 22 90 Magnús Leópoldsson, löggiltur fasteignasali Hvammur - Hvammsvík Til sölu jarðirnar Hvammur og Hvammsvík í Kjósar- hreppi. Um er að ræða tvær áhugaverðar jarðir m. tölu- vert miklum byggingum á fögrum stað. Jarðirnar eiga land að sjó. Miklir nýtingarmöguleikar. Jarðirnar hafa m.a. verið nýttar til fiskeldis og útivistar. Myndir og nánari uppl. á skrifstofu FM. 10334. Meijnasala Reykjavíkur SaðurlaudsbraDt ^6,2. hæd, ÍOS Hvik. / Síprbjöni SkarpbMiissoB ifls. Mriirlignrai Sími - 588-5700 Opið í dag sunnudag frá kl. 11.00-14.00 Einbýliograðhús FÉLAG H7aST£IGNASALA Asbúð Bakkasmári Baughús Berjarimi Dalatangi Dofraborgir Fjallalind Garðhús Heiðnaberg Langafit Lindarsel Lyngberg Lyngrimi Lækjarás Starengi Vesturberg Þingás V. 11,9 m. V. 9,3 m. V.8,8m. V.12,7m. V. 8,4 m. V.7,2m. V. 8,8 m. V. 7,9 m. V. 14,5 m. V.12,7m. V. 24 m. V.11,9m. V. 8,6 m. V. 23,5 m. V. 9,6 m. V.11,9m. V. 13,5 m. Hæðirog4-5herb. Alfheimar Brekkutangi Dunhagi Dúfnahólar Eyjabakki Fellsmúli Hjarðarhagi Hlíðarhjalli Holtageröi Holtsgata Hraunbær Hrísmóar V. 7,2 m. V.13,5m. V.8,5m. V. 7,5 m. V. 6,9 m. V. 7,9 m. V.8,7m. V.11,8m. V. 8,3 m. V.6,4m. V. 6,9 m. V. 10,3 m. Mýbýlavegur V. 8,5 m. Reykás V.11,5m. Þórsgata V. 9,8 m. 3ja herb. Álfholt-Hf. V. 6,7 m. Álfhólsvegur V. 5,9 m. Berjarimi V. 6,5 m. Drápuhlíð V. 5,8 m. Engihjalli V. 6,3 m. Framnesvegur V. 6,4 m. Hraunbær V. 6,2 m. Kóngsbakki V.6,4m. Orrahólar V.6,4m. Trönuhjalli V. 8,2 m. Veghús V. 7,9 m. Þverbrekka V. 4,5 m. 2ja herb. Berjarimi V.4,9m. Flyðrugrandi V. 5,9 m. Lindasmári V. 5,2 m. Lyngás V. 2,1 m. Njálsgata V. 4,6 m. Skógarás V. 5,9 m. Suðurhlíð V. 5.4 m. Vallarás V. 4,9 m. Atvinnuhúsnæði Gerðuberg Hraunbær 100fm. Álfabakki 55 fm. Skólavörðustígur 80 fm. Skútuvogur Jón Þ. Ingimundarson, sölumaður ) Svanur Jónatansson, sölumaður Dröfn Ágústsdóttir, gjaldkeri ««, Gísli Maack, löggiltur fasteignasali AÍ&b FASTEIGNASALA S u ðu r I a n d s b ra u t 46, (Bláu húsin) Opiðídagkl. 12-14 588-9999 SÍMBRÉF 568 2422 Vantar strax 3ja-4ra herb. íbúðir í Þíngholtum og vesturbæ. Einnig vantar okkur allar gerðir eigna á söluskrá. EKKERT SKOÐUNARGALDÍ Miðbraut - Seltjn. Qóð 3ja herb. (b. 84 fm á jarðh. ásamt 24 fm bílsk. Fallegar innr. Þvhús og búr inn af eldh. Verð 8,2 m. FYRIR ELDRI BORGARA GULLSMÁRI 9 - KÓP. Til sölu glæsil. 3ja herb. íb. 76 fm á 12. hæð. Fráb. útsýni. íb. afh. fullfrág. íjúlí'96. Verð 7,1 millj. Einbvli - raðhús SmáraflÖt. Sérl. vandað einbhús á einni hæð 176 fm ásamt 32 fm innb. bílsk. Sjónvhol m. arni, 4 svefnherb. Parket, flis- ar. Falleg ræktuð lóð. Áhv. 4,4 millj. Verð 16,0 millj. Engjasel - gott verð. Faiieg 4ra herb. íb. 107 fm á 1. hæð. 3 rúmg. herb., sjónvhol. Verð 6,8 millj. VíkuráS. Mjög falleg 4ra herb. íb. á 4. hæð, 87 fm ásamt stæði í bdg. Fallegar innr. Glæsil. útsýni. Verð 7,2 millj. Nesbali. Fallegt einbhús á einni hæð 137 fm ásamt 29 fm innb. bílsk. Mögul. á 4 svefnherb. Falleg ræktuð lóð. Góð staðsetn. Verð 14,7 millj. Furubyggð - Mos. Gott 109 fm raðh. á einni hæð. Mögul. á 3 svefnherb. Fallegar innr. Áhv. 5,4 millj. veðd. og 1,3 millj. húsbr., alls 6,7 niillj. Verð 8,9 millj. VestUrtlOlt. Fallegt einbhús á tveimur hæðum. Húsið er píramídahús og teiknað af Vífli Magnússyni, arkitekt. 3 svefnh. Stórkostl. útsýni. Sjón er sögu rikari. Verð 14,5 millj. Gilsárstekkur. Fallegt einb. á tveim- ur hæðum ásamt innb. bflsk. Sér 2ja herb. íb. i kj. Fallegar innr. Arinn. Verð 17,5 millj. Langagerði. Glæsil. einb. á tveimur hæðum ásamt kj., alls 214 fm. Mögul. á séríb. i kj. Parket, flísar. Eign í góðu ástan- di. Verð 14,9 millj. Reykjafold. Mjög fallegt einbhús á einni hæð ásamt innb. bílsk., alls 158 fm. Fallegar innr., 3 rúmg. svefnherb. Vönduð verönd með potti. Verð 13,9 m. Vesturberg. Gott 190 fm raðhús á tveimur haeðum. 4 svefnherb. Góðar stof- ur m. parketi. Glæsil. útsýni. V. 12,6 m. 5-6 herb. oa hæðir Bræðraborgarstígur. Faiieg 106 fm íb. á 1. hæð. Nýjar innr. Parket. Nýtt gler. Eign í góðu ástandi. Valhúsabraut - Seltjn. Faiieg 141 fm neðri sérhæð ásamt 28 fm bílsk. Parket. Suðursv. Fallegt útsýni. Hagst. lán áhv. Verð11,4millJ. BauganeS. Falleg neðri sérh. 107 fm nettó ásamt 51 fm bilsk. 3 svefnh. Falleg- ar innr. Eign í góðu ástandi. Verö 9,6 millj. Barmahlíð. Falleg neðri sérh. 104 fm ásamt 24 fm bílskúr. Tvö svefnherb. Tvær stórar saml. stofur. V. 8,9 m. Glaðheimar V. 10,3 m. Fiskakvísl. stórglæsU. 5-6 herb. endaíb. á tveimur hæðum ásamt 24 fm einstaklingsíb. 28 fm innb. bílsk. Ib. er alls 210 fm. Arinn. Parket. Flísar. Fal- legt útsýni. ReykáS. Glæsileg 5-6 herb. íb. 131 fm á tveimur hæðum. 4 svefnh. Glæsil. innr. Yfirbyggðar svalir. Fallegt útsýni. Áhv. 4,6 millj. Verð 10,3 millj. 4ra herb. Norðurás. MJög glæsil. 4ra tierb. íb. á tveimur hæðum ásamt innb. bllsk. alls 148 fm. Fallegt útsýni. Suðursv. Eign í sérfl. Verð 10,9 millj. Gullengi. Falleg 135 fm Ib. á 2. hæð I nýju húsi, ásamt bílskúr. Ib. tilbúin til afh. fullfrág. án gólfefna. Verð 9.350 þús. Hraunbær. Falleg og rúmg. 4ra herb. endaib. 113 tm. á 3. rtaeð. Þvottah. innaf eldh. Áhv. 5,1 millj. Verð 8,2 millj. Engihjalli. Mjög góð 4ra herb. íb. 94 fm á 4. hæð. Fallegar innr. Parket. Suður- sv. Verð 7 millj. KÓngSbakkÍ. Mjög falleg 4ra herb. ib. á 3. hæð. Suðursv. Þvottah. I Ib. Húsið í góðu ástandi. Verð 6,9 mtUJ. Hraunbær. Góð 4ra herb. (b. 114 fm á 1. hæð. Sérbvottah. Suðursv. Blokkin klædd að utan með Steni. Verð 7,8 milli. FffUSel. Mjög falleg 4ra herb. Ib. 95 fm á 2. hæð. Fallegar innr. Parket. Verð 7,3 millj. Fífusel. Falleg 4ra-5 herb. (b. á 2. hæð 112 fm ásamt aukaherb. í sameign. Bílskýli. 2 saml. stofur. Parket, flísar. Verð 7,9 m. KÓngsbakkÍ. Falleg 4ra herb. fb. 90 fm á 3. hæð. Vestursv. Eign I góðu ástandi. Verð 6.950 þús. Alfheimar. Falleg og rúmg. 4ra-5 herb. íb. 118 fm á 1. hæð. 3 svefnherb., 2 rúmg. stofur, suðursv. Áhv. hagst. lán. 5,5 millj. Verð 8,7 millj. Kjarrhólmi - KÓp. Falleg 4ra herb. (b. á 4..hæð. Parket. Ágætar innr. Fallegt útsýni. Eign ( góðu ástandi. Hagst. lán áhv. Verð aðeins 6,8 millj. Álfheimar. Falleg 4ra herb. íb. á 2. hæð 106 fm. Suðursv. Hús og sameign nýstandsett, Verð 7,5 mlllj. FífUSel. Góð 4ra herb. Ib. á 1. hæð ásamt stæði f bilageymslu. Suðursv. Eign í góðu ástandi. Verð 7,7 millj. Alf heimar. Góö 4ra herb. íb. 98 fm á 3. hæð. 3 svefnherb., suðursvalir. Verð 7,3 millj. Skipti mögul. á minni. J Engihjallí. Falleg 4ra herb. ib. á 5. hæð 98 fm. Tvennar svalir. Fallegt út- sýni. Verð 6,9 millj. 3ia herb. Kóngsbakki - gott verð. Góð 3ja herb. endalb. 72 fm á 3. hæð. Þvottah. og búr í íb. Hús nýmálað. Áhv. 2,8 millj. Verð 5,7 millj. HÓImgarður. Falleg 3]a herb. 76 fm á 2. hæð. Sérinng. Rúmg. eldh. Hagst. lán áhv. Verð 7,5 millj. Hrísmóar - Gbæ. storgi. 3ja herb. fb. á 2. hæð. Fallegar innr. Parket, flísar. Áhv. hagst. lán. Verð 8,0 millj. Laugavegur. Gullfalleg 3ja herb. ib. 58 fm á 2. hæð ásamt 8 fm geymsluskúr. Ahv. 3,6 mlllj. Verö 5,4 millj. Hagamelur. Rúmg. 3ja herb. íb. 87 fm í kj. Ib. er laus til afh. Áhv. 1,7 millj. Verð 6,2 millj. Hraunbær. Mjög falleg og rúmg. 3ja herb. íb. 85 fm á2. hæð. Suðursv. Áhv. 3,7 milj. Verð 6,7 millj. Furugmnd. Falleg 3ja herb. íb. á 2. hæð. Fallegar innr. Suðursv. Verð 6,4 millj. Langabrekka. Mjög faiieg 3ja heit>. 83 fm á jarðhæð. Nýjar innr. Parket. Flisar. Áhv. 4,7 millj. Verð 6,9 millj. Laugavegur - áhv. byggsj. 5,4 m'lllj. Gullfalleg nýl. 3ja herb. (b. 82 fm á 2. hæð. Verð 7,8 millj. Hjálmholt. Mjög falleg 3ja herb. íb. 71 fm á jarðh. I þríbýli. Allt sér. Fráb. staðsetn. V. 5,9 m. Laufengi. Til sölu glæsil. 3ja herb. fb. 84 fm á 2. hæð í nýju húsi. Ib. er fullfrág. Verð 7.950 þús. Álfaheiði. Stórglæsil. 80 fm 3ja herb. íb. á 2. hæð. Fallegar innr. Parket. Hagst. lán áhv. (byggsj. 4,9 miilj.). Fráb. aðst. fyrir börn. Verð 8,7 millj. Skúlagata - áhv. 3 millj. byggsj. Góð 3ja herb. íb. á 1. hæð. Áhv. Byggsj. rík. 3 millj. Verð 5,4 mlllj. . FellsmÚH. Rúmg. 3ja herb. Ib. 92 fm á 4. hæð. Parket. Suðursv. Safamýri. Gullfalleg 3ja herb. (b. 80 fm á jarðhæð í þríb. Sökkull kominn fyrir sólstofu. Sérinng. Eign i góðu ástandi. Verð 7,4 millj. Alfhólsvegur - Kóp. Glæsii. nýl. 3ja herb. íb. neðri sérh. ca 90 fm. Fallegar innr. Góð suðurlóð. Allt sér. Áhv. hagst. lán 4,0 millj. Verð 8,5 m. Öldugata. 2ja-3ja herb. íb. 74 fm á jarðh. Tvö svefnherb. Góð staðsetn. Áhv. 1,2 millj. Verð 5,7 millj. Irabakki. Góð 3ja herb. íb. 65 fm á 2.' hæð. Suðursv. Parket. Verð 5,8 millj. Hrísrimi. Áhv. 5,3 m. V. 7,8 m. MÓabarð - Hf. Falleg 3ja herb. íb. f kj. Nýtt eldh. og bað. Sérinng. Sérþvottah. Verð 6,9 millj. VíkuráS. Falleg 3ja herb. íb. á 3. hæð. Tvö góð svefnherb. Stofa og stórt sjón- varpshol. Parket. Ákv. sala. Skipti mögul. á 2ja herb. fb. 2ia herb. Eskíhlíð. Rúmg. og björt 2ja herb. fb. á jarðh., lítið niðurgr. Sérinng. Áhv. 2,7 millj. Verð 4,8 millj. Flyðrugrandi. stórgiæsii. 2ja herb. (b. 57 fm á 2. hæð. Fallegar innr. Parket. Útsýni yfir KR-völlinn. Sauna og leikherb. í sameign. Áhv. 3,5 millj. byggsj. Verð 6,2 miilj. SkÓlavÖrðUStígur. Gullfalleg 2ja herb. fb. 51 fm á 3. hæð. Áhv. 2,4 millj. Verð 4,8 millj. Dúf nahólar. goö 63 fm (b. & i. hæð i 3ja hæða blokk. Suðursv. Fallegt útsýni. Áhv. byggsj. 2,3 millj. Verð 5,3 millj. Álfholt - Hf. Mjög falleg 2ja herb. ib. á efstu hæð f nýl. húsi. Fráb. útsýni. Hagst. lán áhv. Verð 6,5 millj. SpítalaStígur. Falleg 2ja herb. risfb. öll nýtekin i gegn. Merbau parket. Mikil lofthæð. Áhv. hagst. lán. Verð 4,8 millj. Asparfell. Rúmg. 2ja herb. ib., 65 fm á 3. hæð I lyftuh. Fallegt útsýni. Suðvestur- sv. Laus strax. Verð 5,2 millj. Hraunbær. Falleg 2ja herb. 35 fm. Ib. nýtist ótrúlega vel miðað við stærð. Verð 3,5 mill). KríuhÓlar. Góð 2ja herb. fb. á 3. hæð 45 fm nettó. Góðar svalir. Blokkin klædd með Steni. Áhv. 2,3 millj. Verð 4,5 millj. nágr. v. Háskólann. 33 fm fb. v. Kaplaskjólsveg. Hentar vel f. námsfólk. Áhv. 600 þús. Verð' aðeins 3,2 millj. Frakkastígur. Góð 2ja herb. Ib á 1. hæð 58 fm ásamt aukaherb. í k). Parket, flísar. Verð 4,0 mlllj. Laugarnesvegur. Faiieg og nimg. 2ja herb. fb. 67 fm á 2. hæð. Vestursv. Verð 5,8 millj. Boðagrandi. Mjög falleg 2ja herb. Ib. á jarðh. 68 fm ásamt stæði l bllageymslu. Verð 5,8 millj. OrrahÓlar. Mjög góð 2ja herb. fb. 63 fm á jarðhæð 12ja hæða húsi. V. 5,1 m. NjÖrvaSUnd. Mjög falleg 2ja herb. ib. I k). Litið niðurgrafin. Ib. er að mestu endurn. Sérinng. Verð 4,8 millj. Dalsel. Mjög falleg og rúmg. 2ja herb. Ib. 69 fm á 3. hæð ásamt stæði i bílg. Góð- ar innr. Áhv. byggsj. 3,5 m. V. 6,2 m. Efstihjalli. Góð 2ja herb. Ib. á 2. hæð 53 fm. Verð 5,4 mittj.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.