Morgunblaðið - 07.01.1996, Blaðsíða 41

Morgunblaðið - 07.01.1996, Blaðsíða 41
MORGUNBLAÐIÐ SUNNUDAGUR 7. JANÚAR 1996 41 BREFTILBLAÐSIIMS Aldrei má á slaka Frá Helga Seljan: SJALDAN hefur verið betur fylgst með af lífeyrisþega hálfu afgreiðslu Alþingis á fjárlögum sem og ekki síður lögum um ráðstafanir í ríkis- fjármálum en gerðist nú fyrir síð- ustu áramót. Uppi voru áform á ýmsa lund um skert kjör og eðli- lega var fylgst með afdrifum þeirra áforma - afdrifum lífs- kjara þessa hóps um leið. Fyrir atfylgi launþegahreyf- ingarinnar var ])ví allra versta afstýrt, með öt- ulli varnarbar- áttu öryrkja- Helgi Seljan samtaka og vaskri aðstoð stjórnar- andstöðu tókst að leiðrétta ýmis- legt sem í bígerð var í lokin, en eftir stendur annars vegar þessi ríka viðleitni til kjaraskerðingar þessa hóps og hins vegar ýmis verulega vond atriði, sem koma í koll þeim sem eiga sitt athvarf allra helst í tryggingabótum. Vissulega er velferðarkerfi okk- ar viðamikið, en um leið er það viðkvæmt, vissulega eru útgjöld til þess ærinn hluti útgjalda ríkisins, vissulega hefur fjölgun lífeyrisþega haft sín áhrif, allt þetta er viður- kennt á vettvangi öryrkjasamtaka. En á hitt ber einnig að líta að fjölg- un öryrkja á m.a. sínar rætur í því atvinnuleysi sem stjórnvöld virðast ekki ráða við og er orðin ein megin- meinsemd samfélagsins. En hvað var þá innifalið öryrkjum til handa í aukaglaðningi við allar þær ráð- stafanir sem að lokum fengu fram- gang? I fyrsta lagi, og það varðar árið liðna einnig, var og er ekki skilað þeirri hækkun launa sem varð á almennum vinnumarkaði bæði á liðnu ári og nú í upphafi árs. 3.700 króna mánaðarleg hækkun liðins árs til þeirra sem minnst höfðu (og þar er enginn vafi á aðild öryrkja) og aftur 2.700 króna mánaðarleg hækkun nú um áramót, skilar sér til þess öryrkja sem er með bætur almannatrygginga upp á 50 þús. kr., sem er allalgengt til viðmiðun- ar, upp á um 4.200 kr. á mánuði og þá vantar enn um þriðjung þess sem annars hefði átt að vera. Allir sem til þekkja vita svo að enn lengra er í land að aðrir nái þarna vopnum sínum s.s. þeir sem eiga maka og teljast ekki í bótalegu til- liti sem sjálfstæðir einstaklingar. Áformin voru raunar um ennþá meiri skerðingu bótagreiðslna, jafnvel mátti skilja fjárlagafrum- varpið svo að vafasamt væri um nokkra hækkun bóta. Þar kom launþegahreyfingin að og þökk sé þeim fyrir það, sem þar um véluðu. Áformin um að afnema með öllu tengingu bóta við launaþróun í landinu náðu að vísu ekki fram að ganga í verstu mynd, en ákvæðið nú á þessu ári og næsta segir þó að bætur skuli breytast árlega í samræmi við fjárlög, þó til hliðsjón- ar skuli haft hver þróun launa, verðlags og efnahagsmála verður og um leið er heimild með sam- þykki ríkisstjórnar til handa heil- brigðisráðherra um allt að þriggja prósenta breytingum bótafjárhæða frá forsendum fjárlaga. Þetta er illskárra en áformin, en eftir að sjá hversu heldur í raun og um leið er þröskuldur þriggja prósentanna þarna ærið erfiður, ef upp skyldi nú mega rofa betur hjá láglauna- fólki þessa lands á þessum árum en gert hefur. En svo að þeim skerðingar- ákvæðum sem annað tveggja breyttust eða bættust við. Þar kem- ur fyrst til það furðuákvæði að áætla megi tekjur á fólk til skerð- ingar tekjutryggingar, sem ekki hafi sinnt lagaskyldu um greiðslu iðgjalds til lífeyrissjóða, furðuá- kvæði af þeim ástæðum hversu erfitt það er í framkvæmd og erf- itt um leið að segja til um hvort um vanrækslusynd hafi verið að ræða eða ekki. í annan stað er tekjutenging grunnlífeyris aukin - átti reyndar enn betur að gera - þannig að í stað 25% skerðingar koma nú 30%, og getur þar verið um talsverðar upphæðir að tefla til lækkunar. Og enn í þriðja lagi er svo komið að skerðingunni vegna fjármagns- teknanna, sem að vísu munu nú ekki fyrirferðarmiklar hjá flestum öryrkjum, en viðleitnin til lækkunar söm hjá þeim sem að standa. Það furðulegasta og við segjum hiklaust ósvífnasta við þetta er það að 1. september á þessu ári skulu fjármagnstekjur að hálfu koma til skerðmgar bóta sem aðrar tekjur, en þá verða fjármagnstekjur ekki einu sinni komnar til skattlagning- ar hjá þeim sem í alvöru eiga þær, lífeyrisþegar eiga þannig að ryðja braut með þessum hætti og skila ríkinu á þessu ári a.m.k. 50 milljón- um króna. Á meðan eiga hinir eig- inlegu fjármagnseigendur enn að leika lausum hala, lífeyrisþegar einir byrðar að bera. Þetta er sá gjörningur sem allra erfiðast er að skilja hversu fram hefur gengið og er þó af ærnu að taka. Oryrkjabandalag íslands mun áfram halda sem bestri baráttu fyrir því að býsn þau sem í gildi gengu um áramótin megi ganga til baka. Svo staðföst sem ríkis- stjórnin virðist í ásetningi sínum öllum um það, hverjir helst skuli ná niður fjárlagahallanum, þ.e. líf- eyrisþegar í landi hér, þá er ljóió að þungur verður róðurinn. Hitt er jafnljóst að taka þarf upp sem allra nánast samstarf við launþega- hreyfinguna í landinu að hún megi á þessu ári beita afli sínu til árang- urs okkar fólki. Áð því samstarfi er vænlegur vísir sem vissulega þarf að hlúa að sem allra fyrst. En það er svo deginum ljósara að heildarsamtök öryrkja - Öryrkja- bandalag íslands - verða að beita öllu sínu afli í góðu samstarfi við alla þá aðra er vilja að velferðar- kerfið sé varið og eflt þeim til árangurs sem allra minnst mega sín. Á okkar herðum hvílir sú skylda að láta ekkert tækifæri ónotað í þeirri brýnu réttlætisbaráttu. HELGISELJAN, fyrrverandi alþingismaður. Ekki missa af þessu! PRJÓNASKÓLI TINNU HAFNARFIRÐI - AUGLÝSIR Vetrarnámskeið: * Heklnámskeið I - miðvikudagskvöld. * Heklnámskeið II - fimmtudagskvöld. * Almennt námskeið I - þriðjudagskvöld. * Almennt námskeið II - mánud. eða laugard. * Myndprjón - þriðjudagskvöld. h Nytt ÞLÍtur Og prjón - þriðjudagskvöld. Vertu með í skemmtilegum hóp með frábænam kennurum og lærðu eitthvað nýtt. Prjónaskóli Tinnu er á efri hæð Garnbúðarinnar Tinnu að Hjallahrauni 4. Hringdu núna í garnbúðin sima 565-4610. Innritun í dag, sunnudag, firá kl. 13 - 17, aöra daga frá.lO og 18. Ath. PRJÓNABLAÐIÐ ÝR kemur út 12. jan. Gerist áskrifendur! SUÐURLANDSBRAUT 52 v/FAXAFEN í\ HUSAKAUP J2S3SSSL* 568 2800 FASTEIGNAMIÐLUN 568 2800 Btynjar Harðarson viðskiptafræðingur, Guðrún Árnadóttir löggiltur fasteignasali, Karl G. Sigurbjörnsson, lögfræðingur Sigrún Porgrímsdóttir rekstrarfræðingur. KYNNINGARTILBOÐ - BJÓÐUM FRIA MYNDATOKU OG SKRANINGU I FASTEIGNAMIÐLARANN Vegna góðrar sölu undanfarið óskum við eftir öllum gerðum eigna á skrá. Naustahlein 27564 89 fm endaraðh. v. Hrafnistu í Hafn. Vandaðar innr. 2 svefnherb. Sérhannað f. ¦ eldri borgara. Neyðarhnappur. V. 8,9 m. Kleppsvegur 62 Vorum að fá í endursölu 76 fm 2ja herb. íb. á 4. hæð í þessu vinsæla fjölb. f. aldr- aða. (b. skilast fullfrág. með beyki-park- eti. Verð 8.396 þús. Einnig erum við með 3ja herb. 98 fm íb. á 6. hæð í sama húsi. 2 rúmg. svefnh., stór stofa með suðursv. Vandaðar innr. Full- i frág. sameign. Verð 9,6 millj. án gólfefna. Séreignir Hryggjarsel 27757 Glæsil. tæpl. 220 fm einb. m. 60 fm aukaíb. í kj. og 55 fm frístandandi bilsk. Vandaðar innr. m.a. nýtt eldh., nýl. gólf- efni. Skemmtil. eign á góðum stað. Verð 15,1 millj. Bollagata 27365 90 fm mjög falleg 4ra herb. neðri sérh. (þrfb. Tb. nytist mjög vet. 3 herb. og rúmg. stofa. Nýflfeal. baö. Áhv. 5,0 míllj. Verð 7,6 mitfj. Álmholt - Mos. 150 fm efri hæð í parhúsi ásamt 45 fm bílsk. i enda á lokaðri götu í jaðri byggð- ar. 4 svefnherb., 2 stórar stofur, gott eld- hús og þvhús. Eikarinnr. Parket. Flísar. Mjög góð kaup, aðeins 10,5 mill). Áhv. 3,5 millj. Langholtsvegur 22573 104 fm góð rishæð í þríb. 3 svefnh. Ný- viðg. og mál. hús á góðum stað. Parket á gólfum. Nýtt eldh. Ahv. 2,7 millj. byggsj. V. 7,9 m. Lángholtsvegur 25876 103 fm mjög björt og rúmg. neðri sérh. í þríb. ásamt nýl. 29 fm bílsk. Sérinng. og - hiti. Húsið er vel staðs. í botnlanga, þ.e. ekki við Langholtsveginn. Æskileg skipti á 3ja herb. ib. Verð 8,5 millj. Útbúum lista eftir þínum óskum. Eigum einnig staðlaða lista eftir stærð ibúða, makaskiptalista og lista yfir eignir með háum byggingasjóðslánum áhvílandi. Hafið sam- band við sölumenn og þeir senda lista um hæl á símbréfi eða í pósti. 14863 Goðatún - Gbæ 125 fm timbureinb. ásamt tvöf. bílsk. Húsið er byggt á klöpp. Heitur pottur, góður ræktaður garður. Laus strax, lyklar á skrifst. Verð aðeins 10,5 millj. Bjarnastaðarvör - Álft. 24226 120 fm nýl. timbureinb. ásamt tvöf. bílsk. og stórum sólskála. 2 svefnherb., vand- aðar innr. Verð 11,6 millj. Barrholt - Mos, 24214 144 fm einb. ásamt 34 fm bilskúr. 4 svefnh. Vandaðar innr. Gróinn garður. Sértega vönduð eign á mjög fallegum stað. Verð 12,8 millj. Ljósaberg - Hf. 23660 Mjög gott 140 fm nýl. timbureinb. ásamt 40 fm bílsk. 4 góð svefnherb. Húsið er fullb. Vandaðar innr. og góöur frág. Lok- uð gata. Ræktaður suðurgarður. Verð 14,2 millj. Grundartangi - Mos. 26556 3ja herb. steinsteypt parh. með fallegum garði. Vönduð og skemmtil. eign. Áhv. 4,5 millj. Verð 8,3 millj. Hæðir Dverghamrar 27341 Nýkomin á skrá falleg efri sérh. ásamt rúmg. bilsk. alls 183 fm. Fráb. staðsetn. í góðu hverfi. Eikarinnr. og parket. Verð 12,7 millj. 4ra-6 herb. Álfatún - Kóp. 27691 Mjög góð 100 fm 4ra herb. ib. + innb. bll- sk. i þessum vinsælu fjórb. Ib. er talsv. endurn. Parket. Flísal. bað. 3 svefnherb. Fráb. útsýni. Verðlaunagarður. Nýmál. hús. Áhv. 2,5 millj. byggsj. Verð 10,7 millj. Fossvogur 27141 Nýkomin í sölu mjög rúmg. og björt 110 fm 4ra herb. endaib. m. sérgarði og ver- önd í nýl. húsi v. Kjarrveg bein fyrir neðan Borgarsp. 3 stór svefnh., rúmg. stofa og gott eldh. og bað. Laus strax. Verð 9,8 m. Nónhæð 27092 103 fm glæsil. 4ra herb. íb. i litlu fjölb. m. fráb. útsýni. Allt trév. samstætt úr kirkju- berjavið. Fllsal. baðherb. Sérþvhús. Sérl. vönduð og glæsil. íb. Áhv. húsbr. 5,6 millj. Verð 9,5 millj. Klukkuberg - Hf. 10142 104 fm íb. á tveimur hæðum. Skilast tilb. til innr. Sérinng. og stæði í bilgeymslu. Sérlega skemmtil. hönnun. Fráb. útsýni. Verð 7,5 millj. Leirubakki 24841 103 fm 4ra herb. ib. á 3. hæð (efstu) í góðu fjölb. Parket. Sérþvottah. í Ib. Stutt í alla þjónustu. Áhv. 3,7 millj. Verð 6,8 millj. 10142 Glæsil. 124 fm ib. á 2. hæð í vinsælu fjölb. Sérinng. Vandaðar innr. og tæki. Merbau-parket. Flísal. baðherb. Áhv. 3,7 millj. byggsj. Verð 9,2 millj. Dúfnahólar 10142 Góð 4ra herb. íb. á 3. hæð í litlu fjölb. ásamt innb. bilsk. Tvennar svalir. 3 svefnherb. Fráb. útsýni. Laus strax. Lykl- ar á skrifst. Verð 7,9 millj. 3ja herb. Lækjargata 27562 78 fm glæsil. 2ja-3ja herb. penthouse"íb. ásamt stæöi í bílskýli í nýju húsi i miðbæ Rvíkur. Viðhaldsfrítt hús. Góðar innr. Parket og flfsar. Áhv. 4,8 millj. húsbr. Verð 7,9 millj. Eiðistorg 27552 90 fm glæsil. 3ja herb. íb. í góðu fjölb. Sérl. vandað trév. og snyrtil. eign. Tvenn- ar svalir. Áhv. 2,2 millj. Verð 8,7 mil|j. Laus strax. Laugateigur 27776 96 fm gullfalleg íb. (kj. I góðu þrib. Allt end- um. Falleg eign m. grónum garði og sér- inng. Áhv. 3,7 millj. byggsj. Verð 6,7 millj. Bræðraborgarstígur 23294 74 fm rishæð í þribsteinhúsi. Mikið end- urn. og góð ib. Góður garður. Áhv. 3,6 millj. Verð aðeins 5,7 millj. Rauðagerði 27697 81 fm 3ja herb. (b. á jarðh. í þríbhúsi. Mikið endurn. m.a. nýtt parket og endurn. baðherb. Áhv. 3,1 millj. Verð 6,2 millj. Klukkuberg - Hf. 10142 71 fm 3ja herb. ib. á 1. hæð í glæsil. nýju fjölb. ásamt stæði i bilgeymslu. Sérinng. Selst tilb. til innr. Sérstaklega glæsil. út- sýni. Áhv. 3,0 millj. Verð 5,9 millj. 14955 Jörfabakki 27526 Björt og góð 3ja herb. íb. á 3. (efstu) hæð í góðu fjölb. Sérþvottah. Nýtt eldh. og flí- sal. bað. Verðlaunagarður. Verð aðeins 5,8 millj. Gnoðarvogur 7919 . 88 fm 3ja herb. sérhæð í fjórb. Fráb. út- sýni. Suður- og austursvalir. Parket. Sér- inng. Áhv. 1,8 millj. byggsj. Verð 7,9 millj. Austurströnd 23275 80 fm 3ja herb. íb. á 4. hæð í góðu fjölb. ásamt stæði í bllskýli. Áhv. 1,7 mill). byggsj. Verð 8,2 millj. 2ja herb. Æsufell 11940 Mjög falleg nýl. endurn. 50 fm íb. i lyftuh. Nýtt beykieldh. og nýl. gólfefni. V. 4,9 m. Laufrimi 26 1 24214 61 fm 2ja herb. íb. á 2. hæð í litlu fjölb. Skilast fullb. með eikar-parketi á gólfum og vönduðum innr. Áhv. 2,2 millj. húsbr. Verð 6 millj. Góðir grskilmálar í boði. Týsgata 25610 54 fm 2ja-3)a herb. efri hæð I stein- steyptu þrlbýli. Mikið endurn. íb. á skemmtil. stað. Laus strax; Verð 4,8 millj. Næfurás 27236 Stararimi 90 fm 3ja herb. ib. á neðri hæð i tvíbýlish. Afh. tilb. til innr. Fallegt útsýni. Teikn. á skrifst. Verð 6,7 millj. 24214 Austurströnd Laufrimi 34 95 fm 3ja herb. endalb. með tvennum svölum og miklu útsýni. Selst tilb. til innr. á 7,7 millj. eða fullb. með merbau-parketi og mahóni-innr. á 8,5 millj. Smyrlahraun - Hf. 25879 Mjög góð 85 fm 3ja herb. endaíb. í fjór- býlum stigagangi ásamt 28 fm endabílsk. Hús og sameign nýl. endurn. Nýtt þak. Endurn. baðherb. Sérþvottah. Mjög góð íb. Laus strax. Lyklar á skrifst. Áhv. 3,4 millj. byggs). Verð 7,5 millj. 72 fm 2ja-3ja herb. íb. á 2. hæð i nýl. litlu fjölb. Parket. Flisar. Tvennar svalir. Sér- þvhús. Áhv. 3,8 millj. Verð 6,5 millj. Ásgarður 26549 Viltu komast úr úthverfinu í nýl. 2ja herb. (b. við Ásgarð með sérinng. og glæsil. út- sýni? Óskað er eftir skiptum á 3ja herb. Ib. á svipuðu verði t.d. i Breiðholti eða Hraunbæ. Verð 5,9 millj. Kríuhólar 26032 58 fm fb. á jarðh. með sérgarði í góðu nýviðg. fjölb. Áhv. 2,4 millj. Verð 4,4 millj. Hraunbær 15523 54 fm ib. á 2. hæð í fjölb. Parket og fllsar. Húseignin er nýl. klædd að utan. Áhv. 2,4 millj. Verð 4,9 millj.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.