Morgunblaðið - 07.01.1996, Blaðsíða 37

Morgunblaðið - 07.01.1996, Blaðsíða 37
MORGUNBLAÐIÐ SUNNUDAGUR 7. JANÚAR 1996 37 Karlagata. Mjög góð 54 fm ib. & 2. hæð í fallegu þribhúsi. 2 stofur, gott svefnherb. ásamt litlu barnaherb. Lóðin er öll nýstandsett. Áhv. húsbr. o.fl. 2,6 millj. Verð 4,6 millj. 3041 Við HáskÓlann. Skemmtil. 88 fm 3ja herb. (b. á jarðh. í þribýli. Sérinng. Þvottah. í íb. Fallegur bogadreginn gluggi í stofu. Fráb. staðsetn. Laus. Ahv. 1.760 þús. Hagst. lán. Verð 6,9 millj. 3909 Lækjargata Hf. Ný og giæsii. 92 fm 3ja herb. fb. á þessum vinalega stað mitt í hjarta Hafnarfjarðar. Vönduð beyki-eldhúsinnr., vandaðir skápar. Stórar suðursv. Laus nú þegar. Ahv. húsbr. 5,8 millj. Verð 8,1 millj. 4872 Kársnesbraut 90. Faiieg 70 fm 3ja. herb. íbúð í þessu fallega tvíbhúsi (timb- urh.). Sérinng. Stór og góð lóð Fráb. út- sýni. Áhv. 2,0 mill). Verð 4,9 millj. 3942 4 - 5 HERB. Eiðistorg Gullfalleg126fm4raherb. íb. á 2 hæðum. Elgninni er nú skipt í 2 íbúðir og er sérinngangur f kj. Sjón er sögu rfkari. Áhv. 5 millj. Verð 8.950 þús. 4838. Hraunbær Falleg 105 frn 4ra herb. íb. á 2 hæðum f góðu fjölbýli. Þvotta- herb. f íb. Góðar svalir. Áhv. 2 mili]. Verð 7,3 millj. Laus. Lyklar á Hóli. 3043. í miðbænum. Mjög góð 4ra herb. 74 fm fb. á 1. hæð sem skartar nýju eik- arparketi. Þetta er kjörinn staður ryrir þá sem vilja hafa allt við hendina. Lfttu á verðið 5,6 millj. 4411 Álftamýri. Hörkugóð 100 fm 4ra herb. íb. á 2. hæð sem skipist m.a. f 3 góð svefnherb. Góður 23 fm bflsk. Stað- setningin er mjög miðsvæðis aðeins steinsnar frá nýja miðbænum - Kringl- una. Verð 8,5 millj. 4026 Leifsgata. Góð 4ra herb. 91 fm fb. á 2. hæð sem skiptist í 2 stofur og 2 svefnherb. Slípuð viðargólf gefa þessari hlýlegt yfirbragð. Góður 32 fm vinnu- skúr með rafmagni og hita fylgir. Verð 7,7 millj. 4975 Hvassaleiti. Glæsil. 96 fm 4ra herb. fb. á 3. hœð á þessum eftirsótta stað. Skiptist m.a. f 3 herb. og góða stofu með svölum og fögru útsýni yfir borglna. Parket. Nýl eldhús. Bflskúr. Hús nýviðgert að utan. Áhv. 4,6 millj. Verð aðeins 8,4 millj. 4927 Dalsel. Eign í sérflokki. Stórgl. 103 fm 5 herb. íbúð á jarðhæð f góðu fjöl- býli. Elgnin er öll sem ný, m.a. öll gólf- efni, hurðír, eldhús og bað. Þvottahús er f fbúðinni. Ákv. 4,5 millj. byggsj og hús- bréf. Verð 7.6 millj. 4033 Kaplaskjólsvegur. sén. faiieg 92 fm 4ra herb. íb. á 4. hæð f KR-blokkinnl. 3 svefnherb. og rúmg. stofa. Gufubað i sameign. Sameiglnl. þvottahús á hæð- inni. Skipti á minni eign. mögul. Áhv. 3,1 millj. Verð 8,5 millj. 4018 Fífusel. Afar skemmtil. 104 fm 4ra herb. íb. á 2. hæð ásámt bllskýli. Flísar, parket, bogðdregnir veggir og skemmtil. eldh. setja svip á þessa. Áhv. 4,8 millj. Verð 7,4 millj. 4915 Hjarðarhagi. virkii. faiieg 115 fm 4ra herb. íb. á 2. hæð m. bílskýli á þess- um fráb. stað. Ný glæsil. eldhúsinnr. prýðir Ib. svo og 3 góð svefnherb. Makask. mögul. á minni elgn. Áhv. byggsj. 3,4 millj. 8,9 millj. 4502 Miðbærinn - laus. vei skipui. 88 fm 4ra herb. íb. á 1. hæð miðsv. í Rvík. Lokaður garður. Verð 5,9 millj. 4870 Eyjabakki - lyklar á Hóli. Mjög falleg 84 fm 4ra herb. Ib. á jarð- hæð. Góður garður. Nýl. eldli. og flísar á gólfum. Nýtt gler og gluggar og fallcgt parket. Þetta er spennandi eign sem býður af sér góöan þokka. Líttu á verð- ið, aðeins 7,5 millj. 4019 FlÚðasel. Svo sannarlega falleg 4ra-5 herb. 100 fm íb. á 2. hæð með biiskýli. Já, það er aldeilis gott að búa í þessu barnvæna umhverfi! Áhv. hagst. lán. 4,7 millj. Verð aðeins 7, 6 milij. 4795 Kambsvegur Á þessum roiega stað bjóðum við þér skemmtilega 125 fm sérhæð ásamt 35 fm bflskúr sem er inhr. sem íb. Hér er engin sameign. Verð 10,9 millj. Skipti möguleg á minni eign. 7706. Austurbrún. Á þessum eftirsótta stað seljum við afar vel skipul. og skemmtil. 112 fm efri sérhæð. Eignin sem hefur uppá að bjóða hreint fráb. útsýni, skiptist í rumg. og bjarta stofu og 4 svefnh. Laus strax. Verð 9,5 millj. 7707 Sigtún. Gullfallegm fmneðri hæð með sérinngangi á þessum rólega og spennandi stað. Tvö rúmgóð svefnher- bergi og tvær bjartar stofur. Gróin og falleg lóð. Áhvllandi húsbréf 5,1 millj. Verð10millj.772O Móabarð - Hf. stór og rnikti 119 fm efri sérhæö f þribhúsi á þessum vln- sæla stað. Mjög gott útsýni. Verð 7,9 millj. 7995 Hellisgata Hf. hæð og ris. Vinaleg 185 fm fb. sem skiptist I efri hæð I tvibhúsi ó þessum ról. og skemmtii. stað f Hafnarfirði. 5 rumg. svefnherborgi. Einkabilastæöi f. 2 bila. Húsið er með nýju þaki. Verð 8,6 millj. 7003 RAÐ- OG PARHUS. Hraunbær. Vorum að fá f sölu gull- fallegt 130 ferm. parhús á elnni hæð auk 20 ferm bflskúrs. Eignin skiptist f fjögur svefnherbergi og tvær stofur. Sjón er sögu ríkari Verð kr. 11.9 millj. 6998 LaufrÍIYIÍ. Hér eru vel skipulögð og glæsil. 146 fm raðh. á einni hæð með innb. bílsk. Mögul. á 40 fm millilofti. Ath. fullb. að utan og fokh. að innan. Hægt að fá húsin iengra komin ef vill. Verð frá 7,6 millj. 6742 Lindarbyggð. Mjög faiiegt 160 fm parhús með innb. bílskúr. 3 góð svefn- herb. Stór stofa og sólst. Hér vantar bara herslumuninn upp á að húsið sé fullb. Áhv. 6 millj. Verð 11,2 millj. Skipti á minni mögul. 6985 Esjugrund - Kjalarn. Mjög skemmtil. nýbyggt 106 fm parfiús á tveimur hæðum á þessum friðsæla stað. Hér er aldeilis fínt að vera með börnin. Makaskipti vel hugsanl. á eign úti á landi. Áhv. 4,4 miiij. Verð 8,9 millj. 6713 Hvannarími. Aldellls huggulegt 168 fm nýtt nánast fullb. tvil. parh. með innb. bflsk. Hér er ekkert til sparað. M.a. marmaralögð gólf. Góð verðnd út úr stofu. Skipti á minni eign. Akv. 6,8 millj. Verð 12,2 m. 6775 Miðbær. Glæsileg og vel skipulögð 70 fm 3ja herb. fb. á 2. hæð með sér- smíðuðum innr. í eldhúsi og á baði. Byggár (1985). Kirsuberjaparket á stofu og herbergjum. Flisar á elhúsi og baði. Ahv. byggsj. 1,4 millj. Verð 6,2 millj. 3632 Búagrund, Kjalarnesi. Nýtt f sölu. Afar fallegt og vel skipulagt 206 fm einbýlishús sem stendur á frábæm' sjávarlóð sem útsýni lagt út á hafið blátt. 4. svefnherb. og stór bílskúr. Sól- stofa. Verð 9,0 millj. 5610 Krókamýri. Garðabær. Faiiegt 196 fm nýtt einbýli á einni hæð með innb. bílskúr. 4 góð svefherb. Stór stofa. Glæsilegt eldhús. Fráb. staðsetning. ákv. 6,3 millj. húsb. Verð 15,9 millj. Skipti á minna. 5016 Lindarbraut. Afar mikiö og glæsilegt 302 fm einbýlishús sem skiptist m.a. f þrjár stórar parketlagöar stofur. Þrjú svefnherb. auk þess sem séribúð er í kjallara. Stór garður m. hellulagðri verönd. Góður bílskúr. Toppeign. 5006 Skólagerði. Vorum að fá í einka- sölu 154 fm parhús á 2 hæðum auk 39 fm bflskúrs. Ath. þarna færðu 5 svefn- herbergi. Frábær staðsetn. Verð 10,5 millj. 6714 % ÓÐINSGOTU 4 SIMAR 551-1540, 552-1700. FAX 562-0540 Til sölu veitingarekstur íeigin húsnæði Vorum að fá í sölu gott fyrirtæki í veitingarekstri á höfuðborgarsvæðinu. Fyrirtækið er í fullum rekstri með góð viðskiptasambönd og er starfrækt í eigin húsnæði sem er um 650 fm að stærð og er jafnframt í sölu. Allar nánari upplýsingar á skrifstofu. |p Jon Guðmundsson soluslion. logg lasteignasali Olalur Slefansson viösk tr oglogg tasteignasali ^ fíl FASTEIGNAMARKAÐURINN HF <s Sími: 533-4040 Fax: 588-8366 Opið mánd. ¦ föstud. kl. 9 -18 og laugard. k). 11 -14. sunrtudaga kl. 12-14. Dan V.S. Wiium hdl. Iftgg. faMcignasuli - Ólafur Guðmundsson. sölustjóri Birgir Georgsson sölum.. Hörftur Haröarsoii, sölum. Erlendur Davfösson - sölum. FASTEIGNASALA - Ármúla 21 - Reykjavfk - Traust og örugg þjónusta_________ KJÖREIGNIR í VESTURBÆ Raðhús í Kolbeinsstaðamýri Gott endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Arinn í stofu, gott fyrirkomulag. Vandaðar innréttingar. Góð staðsetning. Stærð 187 fm. Ath. eignaskipti. 7748. Raðhús — vesturbær Vorum að fá í sölu nýlegt endaraðhús á þremur hæðum ásamt innbyggðum bílskúr. Stærð alls 195 fm. Suðurverönd. Snjóbræösla í bílaplani. Hús ekki alveg fullbúið. Áhvílandi húsbréf 6,4 millj. Verð 14,5 millj. Ath. skipti á minni eign. 6622. BUSETI BUSETI HSF., HAVALLAGOTU 24, 101 REYKJAVIK, SÍMI 552 5788, FAX 552 5749. ALMENNAR ÍBÚÐIR TIL ÚTHLUTUNAR í JANÚAR 1996 Allir félagsmenn geta sótt um þessar íbúðir, þ.á m. þeir, sem eru yfir eigna- og tekjumörkum. Staður: Stærð: Hettó m2: Til afhend.: Dvergholt 3,220 Hafnartjörður 2ja herb. 74,3 Fljótlego Birkihlið 2a, 220 Hafnarfjörður 3ja herb. 74,6 Samkomulog Arnarsmóri 6,200 Kópavogur 3jo herb. 79,85 Samkomulag Birkihlíð 2b, 220 Hafnarfjörður 4ra herb. 96,2 Janúar 1996 Lougavegur 146,105 Reykjavík 3|a herb. 66,3 Samkomulag FELAGSLEGAR IBUÐIR TIL ÚTHLUTUNAR í JANÚAR 1996 Aðeins félagsmenn, innan eigna- og tekjumarka, geta sótt um þessar íbúðir. Staður: Frostafold 20,112 Reykjavík Berjarimi 7,112Reykjavík Trönuhjalli 17,200 Kópavogur Trönuhjalli 17,200 Kópavogur Berjorimi 3,112 Reykjovik Skólatún 4,225 Bessastaðahr. Arnarsmóri 4,200 Kópavogur Suðurhvammur 13,220 Hafnorfj. Garðhús 4,112 Reykjavík Miðholt 1,220 Hafnarfjörður Hvemig sótt er um íbúð: Umsóknir um íbúðirnar þurfa að hafa borist Búseta fyrir kl. 15 þann 15. janúar á eyðublöðum sem þar fást. Athugið að skattframtöl sl. þriggja ára þurfa að fylgja umsók. Umsóknir gilda fyrir hverja auglýsingu fyrir sig og falla síðan úr gildi. Upplýsingar um skoðunardag íbúða og teikningar fást á skrifstof u Búseta. ATHM Þeir félagsmenn sem eru með breytt heimilisfang, vinsamlegast látið vita. Stærð: Nettó m2: Til afhend.: 2ja herb. 62,1 . Samkomulog 2jo herb. 67,47 Samkomulag 3jo herb. 85,2 Samkomulag 3jD herb. 87,0 Janúar 1996 3jd herb. 78,27 Strox 3jo herb. 92.5 Samkomulag 3jo herb. 79,85 Samkomulag 4ro herb. 102 Samkomulog 4ro herb. 115,2 Janúar 1996 4ra herb. 102,8 Somkomulag BUSETI Kamragöraum. Havallagötu 24, 101 Reyklavfk. simi 552 5711. íOÍ»NAf> »3i; "n>t)>Htmi':*t>-. v;M.V1.' $t&Mrt ...blabib •kjarni málsim!
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.