Morgunblaðið - 07.01.1996, Blaðsíða 36

Morgunblaðið - 07.01.1996, Blaðsíða 36
36 SUNNUDAGUR 7. JANÚAR 1996 MORGUNBLAÐIÐ FASTEIGNASALA SKÍPHOLTÍ 50 B. - 2 HÆÐ TIL VINSTRI Ásmundur Erna Margrét SIMI 55 10090 FAX 562-9091 Opið virka daga frá kí. 9.00-18.00 Laugardaga frá W. 11.00-15.00 Sunnudaga frá kl-. 14.00-1.7.00 Franz Jezorski lögfræðingur og iögg. fasteignasaH 2JA HERB. Freyjugata. Faileg og spennandl 51 fm fbúö á 2. hæö á þessum rólega og rómantfska stað. Já og hana nú! bara drífa sig af stað og kaupa! Áhvíl. Bygg- ingasj. 2,3 milllj. Verð 4.950 þús. 2658 Frostafold. Lftil útborgun - Gullfal- leg 70 fm íbúð á 3. hæð f fallegu lyftuh. Þvottahús I íb. Parket, fllsar. Suð-vestur svalir. Skipti mögul. á stærri eign ! Verð 6,9 millj. Ahvíl. byggsj. 5,0 millj. Já, hér þarf ekkert greiðslumat. 2024 Hraunbær. Hlýleg og spennandi 57 fm ibúð á 2. hæð i skemmtilegu tveggja hæða nýviðgerðu fjölbýli á rólegum stað. Baðherb. er afar glæsilega inn- réttað. Makaskipti mögul. á sérhæð eða einbýli [ austurbænum. Ert þú til? Verð 5,7 mill]. 2644 Flyðrugrandi. Alveg stórglæsileg 65 fm 2ja herb. íb. á 1. hæð m. sérgarði sem snýr til suðvesturs. Parket og flísar á gólfum. Ekki má gleyma leikherb. og sauna f sameign. Áhv. bsj. 3,4 millj. Verö 6,6 millj. 2510 Á teigunum. Sérdeilis hugguleg 68 fm íb. í björtum kjailara með sérinngangi f fallegu steyptu tvíbýlishúsi við Lauga- teig. Þessi getur losnað straxl Verð 5,3 millj. 2494 Frostafold. Góð lán. Stórgl. 80 fm íbúö á jarðhæð í mjög fallegu litlu fjöl- býli. Vandaðar sérsmiðaðar innréttingar. Þvottahús í íbúð. Parkett, flísar. Útgang- ur í sérgarð. Laus fljótl. Áhv. 4,3 millj. byggsj. Verð 6,9 millj. Ein í serflokki! 2030 Álftamýri. Mjög falleg 55 fm íbúð á 4. hæð í góðu fjölb. Frábært útsýni. Suðursvalir. Lyklar á Hóli. Verð 5,1 millj. 2025 Austurströnd Seltj. Á þessum skemmtilega staö vorum við að fá í sölu afar spennandi 51 fm fbúð á 4. hæð með útsýni út yfir hafið blátt. Þetta er ekkert mál - þú skoðar þessa um helg- ina. Verð 5,9 mtllj. 2525 Miðtún. Mikið og fallega endumýjuð 68 ferm íbúð f fallegu tvíbýlishúsi. fb. er m. sérinngangi. Nýir gluggar og gler prýða eignina svo og hafa raflagnir ver- ið endurnýjaðar. Áhvíl. 2,7 millj. bsj. Verð 5,5 millj. 2505 Baldursgata. vorum að fá í söiu ósamþykkta íbúð f kjaliara sem er 30 fermetrar. Áhv. hagst. lán 1.1 millj. Verð- ið er ekk! nema kr. 1.950 þús. Bjóddu bflinn upp f. Þessiferfljótt! 2019 Kríuhólar. Falleg og vinaleg 45 fm fbúð á 7. hæð í nýviðgerðu lyftuhúsi. fbúðin er laus strax. Verð aðeins 4,3 millj. 2635 í gamla miðbænum. Faiieg ósamþykkt einstaklingsfb. i kjallara við Njálsgötu. Sérsnyrting er f sameign. Verð 2,9 millj. 2657 Þangbakki. Afar falleg og vel skipulögð 62 fm fbúð á 9. hæð f traustu lyftuhúsi f Mjóddinni. Hér er stutt f alla þjónustu. Áhv. hagst. lán 3.2 millj. Verð 5.9 millj. 2655 VíkUráS. Stórglæsileg 57,6 fm íb. á 4. hæð. Parket og físar á gólfurn. Laus - lyklar á Hóll. Áhvll. 1,8 millj. Verð 5,3 millj. 2518 Rekagrandi. Laus strax!. Falleg 65 fm fb. á 1. hæð í góöu fjðlb. f vestur- bænum. Úr stofu er gengið beint út í garð. Parket. Ahv. 1,8 míllj, byggsj. Verð 5,5 millj. 2014 Leifsgata. Leifsgata. Falleg og úmg. 40 fm einstaklíb. á l.hæð Tilvalin fyrir plparsveinlnn. Góð staösetn. Stutt f iðandi mannlffið! miðbænum. Ahv. 1,9 millj. Verð aðelns 3,6 millj. 2244 Tryggvagata. Faiieg 56 fm stúd- iófb. í Hamarshúsinu við Tryggvagötu. Ahv. er byggsj. 2,8 millj. Verð 4,9 mlllj. Hér þarf ekkert greiðslumat. 2316 Maria Elías Runólfur Gleðilegtár- góðir landsmenn! Já, nú er aldeilis bjart framundan, salan er á rífandi upp- leið eftir hátíðirnar og húsbréfalánin hafa verið lengd til allt að 40 ára. Já, það verður svo sannarlega líf og fjör og hamagangur á Hóli á nýja árinu! Líttu inn og leyfðu okkur að aðstoða þig! Tryggðu þér húsbréfalán til 40 ára! Mosarimi 29 - einbýli á einni hæð Stórglæsilegt og vel skipulagt 171 fm einbýlishús á einni hæð sem er tilbúíð til afhendingar fokhelt að innan og fullbúið að utan. Húsið skiptist m.a. í 4 svefnherbergi og rúmgóða stofu. Verð 8,7 millj. Teikningar á skrifstofu. 5012. Franz I vesturbænum. Mjðg góð 51 fm fb. ásamt bílskýli við Hringbraut. Góðar innr. Parket. Ahvíl. 2,8 millj. V. 4,6 mlllj. Getur losnað fljótlega. 2430 Miðtún. Nýstandsett og glæsil. 2ja - 3ja herb. 59 fm kjib. Nýtt eldhús, raf- magn, gler o.fl. Áhv. 2,1 millj. Verð 5,2 mlllj. Laus. á lyklar á Hóli. 2640 I miðbænum. Falleg ósamþykkt einstaklingsfb. f kjallara við Njálsgötu. Sérsnyrting er f sameign. Verð 2,9 millj. 2657 Víkurás. Stórglæsileg 57,6 fm íb. á 4. hæð. Parket og ffsar á gólfum. Laus - lyklar á Hóli. Áhvn. 1,8 millj. Verð 5,3 millj. 2518 Flyðrugrandi. Gullfalleg 2Ja herb. íbúð á jarðhæð, með sér suður-garði, rétt við KR vðllinn. Verð aðeins 5.950 þús. Lyklar á Hóli. 2223 Bræðraborgarstígur. Stór- glæsileg tæplega 80 fm risíbúð með 18 ferm svölum. Hér er allt hið glæsileg- asta; Merbauparket á gólfum, marmari á baði, ofl. Áhv. húsbr. 6.2 millj. Verð 7.9 millj. 2652 Austurströnd. Á þessum skemm- tilega stað vorum við að fá f sðiu afar spennandl 51 fm fbúð á 4. hæð með út- sýni út yfir hafið blátt. Þetta er ekkert mál - þú skoðar þessa um helgina. Verð 5,9 millj. 2525 I miðbænum. Skemmtilegaskipu- lögð 72 fm þriggja herbergja björt kjall- arafbúð í hjarta borgarinnar. Héðan er aldeilis stutt i iðandi mannlíf miðbæjar- ins! Áhv. 2,8 millj. Verð 4,5 millj. 3814 Valshólar. Mjögrúmg.75fmíb.á1. hæð I litlu fjölb. Rúmg. skápar. Ný gólf- efni. Áhv. 1,8 millj. Verð 5,6 millj. 2245 Reynimelur. Vorum að fá í söiu eina af þessum vinalegu rómantfsku kjallaraíb. á mjðg rólegum stað f steyptu þribýiishúsi viö Reynimel. Áhv. húsbr. 2 millj. Verð 3,6 millj. Hafðu hraðar hend- ur - pær stoppa stutt þessar. 2023 Vallarás. Vei skipui. 67 fm fb. á 1. hæð í klæddu fjölbhúsi. Ahv. 3,8 millj. byggsj. o.fl. Verð 5,9 millj. Hór þarf ekk- ert greiðslumat. 2639 Víkurás - laUS. Vorum að fá I sölu þrumugóða 2ja herb. tb. á 1. hæð. Gengið belnt út f garð úr stofu. Nú er bara að drífa slg og skoða. Verð 4.950 þús. 2508 Spóahólar. Giæsil. 54 fm fb. á 2. hæð f litlu fjölb. á þessum vinsæla stað. Yfirbyggðar svalir. Verð 5,4 millj. 2506 Miðholt - MOS. Glæný 2ja herb. fb. á góðum stað f Mosfellsbæ. Áhv. 2,9 millj.Verð 4,7 millj. 2011 Kaplaskjólsvegur - KR séri. þægil. 56 fm íb. á 3. haaö með góðu út- sýni og svölum í suður. Hér eru KR-ing- ar á heimavelli. Verö 5,5 millj. 2490 Alfheimar - laus strax. Snotur og skemmtil. 46 fm 2ja herb. íb. f kj. með fullri gluggastærð. Parket á gólfi. Lyklar á Hóli. Verð 4,3 millj. 202 3JA HERB. Stóragerði Traust og góð 100 fm 3ja herb. íb. á 4. hæð í nýviðgerðri blokk á þessum spennandl stað. Verð 7,2 millj.3411. Ný eign í vesturbæ. stórgiæsi- leg 81 fm fbúö á efri hæö í nýlegu fjölbýli á skemmtilegum og rólegum stað ! litla Skerjaf. Sérinng. Suð-vestursvallr, bfl- skúr. Sérsmíðuð fyrsta flokks eld- húsinnrétting. Merbauparket á gólfum. Glæsieign. Verð 9,8 miil). 3040 Kaplaskjólsvegur. Ápessumro- lega stað seljum við 74 fm 4ra herb. fb. á 2. hæð ! virðulegu steinhúsl. 2 góðar stofur og 2 rúmg. herb. Sklpti möguleg á stærri eign f vesturb. Verð 6,9 millj. Já, gamli góði vesturbærinn stendur alltaf fyrir sínu. 3551 Álftamýri. Falleg og vel skipulðgð 72 fm fbúð á 1. hæð f steyptu fjölbýli. Makaskiptl möguleg á 4-5 herbergja íb. í Vesturbæ á verðbilinu 8-9.5 millj. Verð aðeins 6.1 millj. 3656 Háagerði. Háagerði. Hér er ein rosalega hugguleg 3Ja herb mikíð end- urn. risíb. Sérsmíðaðr innr. Áhv. bygg- sj. 3,3 millj. Verð 5,9 millj. Hepplnn er sá sem fyrsturfærl 3610 Austurbrún. Svo sannarl. Guilfal- leg 82 fm fb. á jarðhæð m. sérinng. á þessum rómaða stað. Hér er aldeilis gott að vera með börnin enda góður garður og þvottahús á hæðinni. Ahv. 3,5 millj. Verð 6,6 millj. Skoðaðu þessa strax í dag. 3400 Öldugata. Falleg80fmfb.á1.hæö á þessum frábæra stað. Afgirtur garður mót suðri. Verð 6,2 millj. 3382 Grænakinn. MJðg skemmtlleg 65 fm fbúð á 1. hæð með sérinngangi á þessum skemmtilega stað f Hafnarfirði. Verð 5,9 millj. 3029 Hraunbær. Skemmtileg og vel sklpulögð 72 fm íb. á þríðju hæð. Áhv. 2,7 millj. Verð 5,9 millj. 3305 Tunguheiði - KÓp, Mjðg falieg 98 fm 3ja herb. fb. ásamt 25 f m f okh. bil- Skúr. Húsið allt ný Steni- klætt. ib. er fal- lega innréttuð með sérþvottahúsi. Park- ett - fiisar. Eign f sérflokki. Áhv. 4,1 millj. byggsj. og lifsj. Verð aðeins 7,9 millj. 3890 Lundarbrekka - Kóp. skemmtn. 86 fm fb. á 3. hæð með sérinng. af svöl- um f nýviðgerðu fjölb. Verð 6,3 millj. Ekkl missa af þessari. 3795 Hverafold. Stórglæsil. 81 fm íb. á 1. hæð f iitlu fallegu fjölb. í Grafarv. Merbau- parket prýðir gólfin. Sérsmíðaðar innr. f baðherb. o.fl. skemmtil. Ekki spilla lánin: Áhv. byggsj, 5,0 mlllj. Verð 8,2 millj. Hér þarf ekkert greiðsiumat. 3638 Krummahólar. Guiifaileg 92 fm endafbúð á 4 hæð f lyftuhúsi. ibúðin er með sér inngangi og sér þvottahhúsi. Já, betri gerast þær ekki! Verð 6.5 millj. 3657 Eskihlíð. Stórglæsileg 102 fm þriggja herbergja ibúð á 4. hæð með aukaherbergi f risi. Merbau parkett og marmari prýða þessa. Glæsil. eldhús með Alno-innréttingu og graníti á gólfi. Verð aðeins 8.8. millj. 3649 Við Stakkholt. Glæsileg og vel skipulögð 70 fm 3ja herb. íb. á 2. hæð með sérsmíðuðum innr. i eldhúsi og á baði. Byggár (1985). Kirsuberjaparket á stofu og herbergjum. Flísar á eldhúsi og baði. Ahv. byggsj. 1,4 millj. Verð 6,2 millj. 3632 Framnesvegur 28 2. hæð Laus straxl Afar glæslleg og mjög mikið endurnýjuð 63 fm fbúð á 2. hæð í vina- legu húsi. Glæsileg ný innrétting og tæki á eldhúsi og baði. Gullfallegt nýtt glæsilegt parket prýðir íb. Verð 6,2 millj. laus strax. 3960 Hraunbær. Skemmtileg og vel skipulögð 72 fm íb. á þriðju hæð. Áhv. 2,7 millj. Verð 5,9 millj. 3305 Efstihjalli. Vorum að fá í sölu stór- glæsilega 3ja herb. ibúö í 3ja hæða fjöl- býli. Parket á öllum gólfum, nýtt eldhús, baðherb. flísalagt f hólf og gólf. Frábært útsýni. Suðursvalir. Hér er stutt f alla þjónustu. Verð 6,9 millj. Ahv. 3,0 millj. 3666 Krummahólar. Guiifaiieg 92 fm endafbúð á 4. hæð f lyftuhúsi. íbúðin er meðsérinngangiogsér þvottahhúsi. Já, betri gerast þær ekkil Verð 6.5 millj. 3657 Engihjalli. Qullfalleg Ibúð á 2. hæð. í nýviðgerðu fjölbýli. Fallegt útsýnl. Verð 6,4 millj. 3653 Háaleitisbraut. Mjög faiieg 72 fm 3ja herb. fbúð á jarðhæð f góðu fjölb. Góðir bjartir gluggar, útg. úrstofu í garð. Mikið skápapláss. Lyklar á Hóli. Verð 6.3 millj. 3044 Laugarnesvegur. Vorum að fá f einkasðlu 77 fm fbúð á 4. hæð. Nýtt raf- magn ofl. þessi er laus fyrir þig og þfna strax ! Lyklar á Hóli. Áhvfl. húsbréf 3,1 mlllj. Verð 6,3 millj. 3650 Lækjargata Rvík. Mjðg skemmtil. og spennandi „penthouse" fb. á 5. hæð f mjög vönduðu nýl. fyftu- húsi við Lækjargötu. Björt stofa með mikilli lofthæð og stórum kvistgluggum. Fallega innr. eldhús með vönduðum tækjum, 2 góð svefnherb. o.fl. Verð 8,0 millj. 3639 Opið hús í dag - Flúðasel 74, 2. h.th. Mjög falleg 104 fm 4-5 herb. íbúð á 2. hæð í góða fjölbýli í Seljahverf- inu. Parketlögð stofa, 3-4 svefnherbergi. Ibúðin er öll nýmáluð og lítur afar vel út. Laus strax. Áhvílandi 4,7 millj. Verð 7,6 millj. Allir hjartanlega velkomnir í opið hús milli kl. 14-17.4795. ¦fr yjLÁ(iy^fi^l^-^f*^
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.