Morgunblaðið - 07.08.1996, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 07.08.1996, Blaðsíða 3
MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 7. ÁGÚST 1996 F 3 it. % Sérbýli cc => o < rr < S < z e> uj i— </> < «51 KRÍUNES GBÆ. Vandað 160 fm einb. auk 42 fm bflsk. Góðar stofur og 4 herb. Verönd í suður. Rúmgott eld- hús. Áhv. byggsj. 2,5 millj. NÆFURÁS. Fallegt187fmraðhúsá tveimur hæðum, 24 fm innb. bílsk. Saml. stofur, arinn. Útg. á verönd úr stofu. 4 svefnherþ., vestursv. Útsýni. Fallegur garður. Áhv. 2,4 millj. hagst. lán. Vcrö 13,5 millj. LJÓSALAND. 137 fm endaraðhús ásamt 24 fm bílsk. Saml. stofur, arinn, 36 fm timburverönd. 2-3 svefnherb. auk for- stofuherb. Bílastæði við inngang. Góð eign.-'Verö 14,8 millj. FELLSÁS MOS. 282 ffn einb. á tveimur hæðum, 53 fm innb. tvöf. bílsk. Saml. stofur, hátt til lofts. Svalir. 2 herb. niðri, 3 svefnherb. uppi. Fallegt útsýni. Verð 14,9 millj. SÓLBRAUT SELTJ. Faiiegt 240 fm einlyft einb. með 40 fm innb. bílsk. Stór- ar stofur, 3 svefnh. og fataherb. 2 baðherb. Vandaðar innr. úr hnotu. Útsýni yfir sjóinn. HEIÐARGERÐI. Miktð endurnýj- að 116 fm endaraðh. á tveimur ftæðum. 32 fm bílsk. Sólstofa, 3 svefnh. Hús í góðu ásigkomulagi. Gróin skjólgóö lóð. Ahv. 5,0 millj. húsbr. Verð 12,6 mlllj. LÁLAND. Einb. á einni hæð 235 fm með innb. bílskúr. Góðar stofur með útg. út á timburverönd. 3 herb. og fataherb. inn- af hjónaherb. Parket. Falleg gróin lóð. BAUGANES. 173 fm timbureinb. klætt með Garðastáli á tveimur hæðum auk 30 fm bílskúrs. Saml. stofur og 4 herb. Hiti í stéttum. Laust fljótlega. Verö 13,8 millj. LEIRUTANGI MOS. Einb. (Hos by hús) á tveimur hæðum 212 fm. Plata komin fyrir 50 fm bílsk. Góðar stofur og 5 herb. Ahv. langtlán 6 millj. Verð 12,5 millj. VALLHÓLMI KÓP. Einb. 261 fm með innb. einf. bílsk. Á efri hæð eru stofur, eldh. og 3 herb. í kjallara er 2ja herb. íbúð með mögul. á stækkun. Falleg ræktuö lóð. Stórkostlegt útsýni. Skipti koma til greina á góðri 3Ja herb. fb. MÁVANES GBÆ. Glæsilegt 292 fm einb. viö sjóinn á sunnanverðu Arnar- nesi. Sérib. í kjallara. Tvöf. bílskúr. Eign i sérflokki. SPÍTALASTÍGUR HEIL HUSEIGN. Húseign með mögu- leikum á 4-5 íbúðum. MJog vel staðsett. þarfnast einhv. endurbóta. Allar nánari uppl. á skrifstofu. HORGATUN GBÆ. Gott timbur- einb. sem er hæð og kj. um 126 fm og skiptist í 2 stofur, 2 herb. og 1 herb. í kj. með sérinng. Falleg lóð. Áhv. húsbr. 6 millj. JAKASEL EINB./TVÍB. 300 fm einb., tvær hæðir og kj., auk 30 fm geymslurýmis, innb. bílsk. Sér 2ja herb. ib. á 1. hæð. Sk. á minna sérb. mögul. Áhv. 2,5 millj. húsbr. HJALLASEL. Mjög fallegt 238 fm tvíl. endaraðh. auk rislofts. 2 stofur með blómaskála út af. 5 svefnh. 2 baðh. Parket og flisar. Bílskúr. Áhv. 3 millj. byggsj. o.fl. Eign I sérfl. MÁNAGATA. 165 fm parh., tvær hæðir og kj. Saml. stofur. 3 svefnh. I kj. eru 2 herb. o.fl. Þar mætti útbúa séríb. Nýl, gler og gluggar. Verö 10,9 millj. SKEIÐARVOGUR. Raðh.átveim- ur hæöum 161 fm og 26 fm bílskúr. Saml. stofur og 4 svefnherb. Parket. Nýtt þak. Hús i góðu standi. Ekkert áhv. Verð 13,5 millj. Lnust fljótlega UNUFELL. Einl. raðh. 126 fm auk 22 fm bílsk. Saml. stofur og 3 herb. Mögul. að útb. 1 herb. úr holi. SELBREKKA. Mjög gott 250 fm. tvíl. raðh. meö innb. bílskúr. Nlðri eru 3 herb. og snyrt. Uppi eru saml. stofur, eldh. með nýl. innr. 4 svefnh. og baðh. Parket. Góöar innr. Mögul. skipti á minna. VIÐ LAUGARDALINN. Faiiegt og vandað einb. á tveimur hæðum. Stórar og miklar stofur, arinn. Fallegur gróinn garöur. Frábær staðsetning í hjarta Laug- ardalsins. Elgn f sérflokki. KRÍUNES. Skemmtilegt. 187fmeinb. saml. stofur, 4-5 herb., 45 fm bílsk. Parket. Falleg ræktuð lóð. Áhv. hagst. langtfma- lán. Verð 17,3 mlllj. ÁSBÚÐ GBÆ. Vandaðtvllyftrað- hús með Innb. bílsk. Á neðri hæð eru forst., 2 herb., snyrt. og þvhús. A efri hæð eru saml. stofur, 2 herb., eldh. og baö. auk Innr. rislotts. Verö 11,5 mlllj. Laust fljótlega. ^ r. n FASTEIGNA P MARKAÐURINN ehf ÓÐINSGÖTU 4. SÍMAR 551-1540, 552-1700, FAX 562-0540 Hæðir AUÐBREKKA KÓP. Mikið end- urnýjuð 115 fm íb. á efri hæð með sér- inngangi og 37 fm biiskúr. Saml. stofur og 3 herb. Tvennar svalir. Áhv. húsbr. 5^3 millj. Verö 10,5 millj. TOMASARHAGI. Falleg 155 fm efri sérhæð ásamt 39 fm einstaklingsíb. i kjallara. Stórar saml. stofur. 2-3 svefnherb. Sér þvottaaðst. Bílskúr. Falleg gróin lóð. LANGHOLTSVEGUR. góö ui fm efri sérh. ásamt 37 fm bílsk. Saml. stof- ur, góðar suðursv. Nýl. innr. i eldhúsi. 3-4 svefnherb. auk forstofuherb. Sér þvherb. í kj. Gróin lóð. ÁLFHÓLSVEGUR KÓP. Snyrti leg 127 fm neðri hæð i tvíbýli. 26 fm bíl- skúr. Stofa og 4 herb. Vestursvalir. Verð 8,7 millj. LAUGARNE SVEGUR. 84 fm íb. á 2. hæö og 20 fm herb. i k). Stofa og 2 herb. Nýtt rafm. Gólfefni nýt. Hús að utan í góðu standi. LAUGAVEGUR. 115 fm Jb. á 2 hæö sem er tilb. u. innr. Einn geimur. Laus strax. Ekkert áhv. Til alh. strax. ESKIHLÍÐ. 108 fm ib. á 2. hæð. Hús- ið er nýl. tekið í gegn að utan. Áhv. 4,0 millj. hagst.lán, þar af 3,7 millj. v/bygg- sj.rík. GAUKSHÓLAR. 124 fm íb. á 5. hæð ásamt 27 fm bílsk. 4 svefnherb., þrennar svalir. Þvottaherb. í íb. Stórkost- legt útsýni. Góð sameign. Verð 9,2 millj. LÆKJARGATA HF. Falleg og björt 92 fm íb. á 3. hæð. Stórar suðursv. út af stofu, 3 svefnherb. Þvottaaðst. í ib. Stæði í bílg. Áhv. 3,2 millj. húsbr. Verð 9,0 millj. BREIÐVANGUR HF. Björt og fal- leg 119 fm íbúð. Saml. stofur, 3 svefnherb. Þvottahús i ibúð. 24 fm bílsk. Húsið nýl. tekiö I gegn að utan. Sameign góð. LAUGARNESVEGUR. Mjög snyrtileg 107 fm íb. á 2. hæð. Stórt eldhús, stofa og 3 rúmgóð svefnherb. Nýtt gler, parket og flísar. Sameign nýl. tekin i gegn að innan sem utan. Útsýni. Áhv. húsbr. 4.1 millj. Verð 8,5 millj. LEIRUBAKKI. 93 fm lb. á 3. hæö. Saml. borð- og setustofa og 3 herb. Park- et. Áhv. byggsj. og IffsJ. 3,3 millj. Verð 7.2 millj. LJÓSHEIMAR 6,5 MILLJ. 95 fm fb. á 5. haeð. Saml. stofur og 2 herb. Vestursvalir. Laus strax. Ekkert áhv. KLEPPSVEGUR. 117 fm ósamþ. íb. á jarðhæö. Stofa og 2-3 herb. Þvotta- herb. i íb. Laust strax. ÍRABAKKI. 4ra herb. ib. á 2. hæð auk 14 fm herb. í kjallara með aðg. að WCNýl. innr. i eldh. Tvennar svalir. Parket. Áhv. húsbr. 2,4 millj. Verö 7,3 millj. LJÓSHEIMAR. Góð 82 fm íb. á 1. hæð. Stofa með svölum I suðvestur. 3 svefnherb. Parket. íb. nýl. máluö. Áhv. húsbr./byggsj. 3,6 millj. Verð 7,5 mlllj. Höfum fjölda annarra eigna á skrá. Söluskrá send samdægurs í pósti eða á faxi. MJÓAHLÍÐ. 105 herb. íb. á 1. hæð. Stofa og 3 herb. Suðursvalir. Verð 7,4 millj. Ekkert áhv. ÞÓRSGATA. Einb. á tveimur hæðum um 72 fm. Nýl. rafm. og hitalögn. Saml. stofur og 2 herb. Verð 6,5 millj. BRÁVALLAGATA. Ágæt 94 fm íb. á 1. hæð. Saml. skiptanlegar stofur og 2 herb. Svalir í austur. Áhv. húsbr./byggsj. 3,7 mlllj. Verð 7,5 millj. GARÐATORG GBÆ. 3ja og 4ra herb. lúxusíbúðir, 109-148 fmí fai- legu húsi við Garðatorg f Garðabæ. (búðirnar eru afhentar tilbúnar undir inn- rettingar eða fullbúnar án gótfefna, en meö flisalögöu baði. GRETTISGATA. Góð 109 fm m. á 3. hæð sem öli er nýl. endurn. Saml. stofur og 2 svefnherb. Parket. FLÚÐASEL. Góð 92 fm íb. á 3. hæö. Stórar svalir. Eldhús með borðaðstöðu. Laus strax. Áhv. 3,5 millj. langtlán. HVASSALEITI. Falleg 87 fm íb. á 3. hæð. Saml. stofur. Nýl. innr. I eldh. Parket. Suðvestursv. 20 fm bílskúr. Áhv. 2,4 millj. byggsj. Skipti á mlnni fb. mögul. I Heima- eöa Vogahv. LAUFVANGUR HF. 111 fm (b. á 1 hæð. Rúmgott eldii., 3 svefnherb.. suður- sv. Þvottahús í íb. íb. öll nýmáluð. Ahv. 2.0 millj. byggsj. Verð 7,5 millj. MIÐBÆR. Glæsileg 120 fm íb. á 2. hæð. Góðar saml. stofur meö svölum í suður. Stórkostlegt útsýni. Áhv. húsbr. 6,1 millj. HRÍSMÓAR GBÆ. 100 fm íb. á tveimur hæðum sem þarfnast endurbóta. Stofa og 3 herb. Áhv. byggsj. 2,3 millj. Gott verö. HRAUNBÆR. 101 fm ib. á 2. hæð. Svalir í austur. Stofa og 3 herb. Laus fljót- lega. Verð 7,4 millj. KEILUGRANDI. 106fmíb.átveim- ur hæðum. Saml. stqfur, .suðursv. 1 herb. niðri, 3-4 herb. uppi. Öll sameign nýl. tekin i gegn.Áhv. 1,2 millj. byggsj. Verð 10,5 mlllj. 3ja herb. FURUGRUND KÓP. 76 fm endalb. á 2. hæð með 12 fm herb. í kj. með aögangi að WC Suðursvaiir. Verb 7 millj. Ekkert áhv. Laus strax. KRÍUHÓLAR. góö 80 fm íb. á 7. hæð. Nýl. innr. i eldhúsi. Suö-vestursv. Þvottaöaöst. í íb. Góð sameign. Verö 6,5 millj. DRÁPUHLÍÐ. 67 fm íb. f kj. Sérinng. 2 svefnherb. Nýtt rafmagn. Áhv. 3,3 millj. hagst. lán. Verb 5,5 mil ALFTAMYRI. 76 fm íb. á 2. hæð. Suðursvalir. Ekkert áhv. Verð 6,2 millj. LAUGAVEGUR. 72 fm ib. á 3. hæð. Saml. skiptanlegar stofur og 1 herb. Verð 5,2 millj. Ekkert áhv. HRÍSMÓAR GBÆ. Glæsileg 119 fm íb. á 1. ftæð auk bílskúrs. Saml. stofur og 2 herb. Svalir í suðaustur. Þvottaherb. I íb. Parket. Hús og sameign í góðu standi. Stutt í þjónustu. Ahv. byggsj. 2,4 millj. LAUGARNESVEGUR. 3ja 4ra herb. 83 fm lb. á 3. hæð. Stofa og 2-3 herb. Svaiir í yestur. Verð 7,1 mitij. FURUGRUND KOP. góö 73 fm íb. á 7. hæð í lyftuhúsi með bílskúr. íb. öll nýl. tekin i gegn. Mögul. skipti á 2Ja herb. ibúð. Verð 7,2 millj. FLYÐRUGRANDI BIL- SKUR. Góð 2ja-3ja herb. 80 fm íb. á 2. hæð.Parket. Stórarsvalir í suövest- ur. Hós og sametgn í góðu standi. IRABAKKI. Góð 65 fm íb. á 1. hæð. Tvennar svalir. Parket. Stofa og 2 svefn- herb. Eldh. með borðaðstöðu. Laus strax. SNORRABRAUT. 65 fm íb á 2 hæö. 2 svefnherb. Svalir. Verö 4,9 millj. Nýtt gler. 65 fm íb. á 2. hæð. 2 svefnherb. Svalir. Verð 4,9 millj. Nýtt gler. HRAUNBÆR. Snyrtileg 87 fm íb. á 3. hæð og 1 herb. í kj. Rúmg. stofur og 2 herb. Gott útsýni. Parket. Áhv. hagst. langtlán 4,1 mlllj. 2ja herb. ALFASKEIÐ HF. 58 fm ib. á 1. hæð ásamt 24 fm bílsk. Suöursv. Parket. Blokk- in I góðu ástandi. Laus strax. Verð 5,2 ÓÐINSGATA EINB. 45fmeinb. sem skiptist í stofu, eldhús og svefn- herb. Áhv. húsbr./lifsj. 1,6 miilj. Verð 3,7 mlllj.. MANAGATA. 51 fm íb. í kj. sem öll er nýl. endurn. Laus strax. Verö 4,5 millj. Ekkert áhv. MÁVAHLÍÐ RIS. Um 30 fm íb. í risi. Stofa, herb., eldh. og baðherb. með kari. Verb 2,9 milij. Laus strax. LINDASMARI KOP. Afar vönduö 56 fm íb. á 2. hæð. Parket. Suðursvalir. Þvottaherb. og geymsla I íb. Áhv. húsbr. 2,2 millj. Verð 6.650 þús.. HRÍSMÓAR. Rúmg. 71 fm fb. á 2. hæð. Austursvalir. Þvottaherb. I íb. Húsið nýtekið i gegn að utan. Verð 6,4 millj. ÁLFTAMÝRI. 46 fm íb. á 4. hæö. Endurn. baðherb. flísalagt. Parket. Gott út- sýni. Svalir í suður. Verö 5 millj. AUSTURSTRÖND. Falleg 62 fm fb. á 5. hæð og stæöi I bilskýli. Parket. Stórkostlegt útsýni. Laus strax. Áhv. byggsj. 1,6 millj. Verb 6,4 mlllj. KEILUGRANDI. Falleg 52 fm íb. á 2. hæö. Parket. Svalir í suðvestur. Hús og sameign i góöu standi. Áhv. 900 þús. byggsj. Verö 5,3 millj. NJALSGATA. 45 fm ib. &. 1. hæö með sérinng. Þak og rafmagn nýl. Nýtt gler og gluggar. Laus strax. Verö 4,9 millj. FLÚÐASEL. Góð 91 fm íb. á iaröh. 2 svefnh., góð stofa. Sér þvottahús. Ahv. 3,4 mlllj. hagst. lán. Verð 6,2 millj. Laus strax. MELABRAUT SELTJ. Góö 98 fm íb. á 1 .hæð/jarðhæö með sérinngangi. Stofa og 2 herb. Þvottaherb. og geymsla í ibúð. Laus strax. GARÐASTRÆTI. 3. hæö. tíi sðiu er 115 fm rými sem ætlaö er undir 2 samþ. íbúöir 2ja og 3ja herb. Til afhendingar strax til breytinga. Teikn. á skrifst. EIÐISTORG SELTJ. Falleg og sér- stök 106 fm ib. á tveimur hæðum. Á neðri hæð er eldh., gesta-WC og rúmg. stofa með suðursvölum og garðskála. Á efri hæð eru 2 herb. og baðherb. Útsýni. Áhv. bygg- sj./húsbr. 4,4 millj. Verb 8,5 millj. FLÉTTURIMI. Góö66fmfb. á1. hæð. Inng. sam. fyrir 2 íb. Stofa með 'útg. á lóð. Ahv. húsbr. 3,8 millj. Verb 5,9 millj. Laus fljótlega. HRISMOAR GBÆ. Falleg 70 fm íb. á 2. hæð. Stæði í bílskýli. Húsið nýtek- ið í gegn að utan. Áhv. 1,3 millj. byggsj. Verö 5,8 millj. Laus fljótlega Nýbyggingar DOFRABORGIR. Einb. á einni hæð 148 fm auk 28 fm bilsk. Til afh. strax fullb. að utan en fokhelt aö innan. VESTURTÚN ÁLFTANESI. 77 fm 3ja herb. íb. í parhúsi. Sérinng. íb. af- hendist fokheld að innan, tilb. að utan. FJALLALIND KÓP. Tilsölu 148 fm parhús á tveimur hæðum. Til afh. strax. Fokhelt að innan, tilb. að utan. Verö 8,0- 8,5 LYNGRIMI. Parhús á tveimur hæð- um 197 fm með innb. bílskúr. Til afh. strax tilb. að Utan en fokhelt að innan. Verð 8,7 millj. Áhv. 5 millj. húsbr. BAKKASMÁRI KÓP. Parh 177 fm með innb. bllskúr. Til afh. strax tilb. að utan en fokhelt að innan. Verb 8,9 millj. Áhv. húsbr. 6,5 millj. SUÐURÁS. 175 fm raðhús á tveimur hæðum meö innb. bílskúr. Fullbúiö að utan en fokhelt að innan. Til afh. strax. Áhv. húsbr. 5,5 millj. SUNNUBRAUT PARHÚS Vor um að fá í sölu tvo parhús á sjávarlóö hvort ca. 200 fm meö innb. bílskúr. Húsin eru fullb. að utan, lóð tyrfð og innk. hellulögö. Að innan eru husin fokheld. Möguleiki á ýmsum eigríaskiptum. HAFNARFJÖRÐUR. Vorum að fá I sölu 2 sérhæðir á friðsælum stað við Hringbraut. Á neðri hæð 125 fm 5 herb. íb. og 220 fm íb. á efri hæð auk 24 fm bílsk. fb. afh. fokh. að innan en húsið fullb. SMÁRARIMI. Efri hæö í tvíb. 155 fm auk 31 fm bílskúrs. Húsið er fullb. að utan en ómálað og að innan rúml. fokh. Áhv. hagst. langtlán 4,6 millj. með 6% vöxt- um. ÞINGHÓLSBRAUT KÖP. 86 fm íb. á jarðhæð sem er tilb. u. innr. að innan en fullb. að utan. Áhv. 4,9 millj. húsbr. Verð 6,5 millj. VESTURGATA. 52 fm íb. í kjaiiara. Góð staðsetning. Hentug f. skólafólk. Verö 3,9 millj. Áhv. byggsj./húsbr. 2.250 þús. GRANDAVEGUR. góö 35 fm ib. á 1. hæö. Öll ný aö innan þ.m.t. gler, rafm. o.fl. Áhv. byggsj. 1,7 millj. Verö 3,7 mlllj. Laus fljotlega. FREYJUGATA. Snyrtileg 47 frri íb. á 1. hæð. Nýtt tvöf. gler. Stðf geymsla (herb.) i kj. Laus strax. Verö 4,5 mlllj. BUÐARGERÐI. Góð 48 fm Ib. á 2. hæö. Saml. borð- og setust. Suðursv. Laus strax. Verð 5 mlllj. f ¦OJI»l'il;i:fJ.H«M:<MI:l f Jón Guðmundsson, sölustjóri, lögg. fasteigna- og skipasali. Ólafur Stefánsson, viðskiptafræðingur og lögg. fasteignasali. = fe FASTEIGNAMARKAÐURINN ehf , Óðinsgötu 4. Símar 551-1540, 552-1700 Eldri borgarar VESTURGATA7. 3ja-4raherb.100 fm íb. á 3. hæð Saml. stofur og 2 herb. Flísalagt baðherb. Áhv. byggsj. 3,6 millj. Verb 9,9 millj. MIÐLEITI. Vönduö 115 fm íb. á 3. hæð. Góöar stofur og 2 svefnherb. 2 bað- herb. Garðstofa og flisal. svalir. Útsýni. Þvottaherb. í ib. Stæöi í bílskýli. Laus ''ljót- lega. GRANDAVEGUR. Glæsileg 115 fm íb. á 8. hæö meö stæði í bílskýli. Góð- ar stofur með yfirbyggðum svölum í suður og stórkostlegu útsýni. 2 svefnherb. Hlut- deild i húsvarðarib. o.fl. Mögul. skipti á 3ja herb. ib. i Helmunum. f^ Atvinnuhúsnæði VANTAR. 500 fm skrifstofuhæð á Stór-Reykjavíkursvæði. HRINGBRAUT HF. 377 fm versi unar- og iönaðarhúsn. á tveimur hæðum. Aðkeyrsla á báðar hæðir. Húsnæðið er til afh. strax. Versl. innr. fylgja. Eignaskipti möguleg. Verð 16,0 mlllj. BYGGINGARÉTTUR. Miðsvæði í Reykjavík byggingaréttur allt að 200 fm hús. VANTAR. 600-900 fm húsnæöi helst miösvæöis í Reykjavik má vera óinnrétt- aö. > tn -\ m o z > > > O cz 30 SKEIFAN. 906 fm verslunar-, iðnaö- ar- og skrifstofuhúsnæði með mikilli loft- hæð. Næg bilastæði. ÞINGHOLTIN HEIL HÚS- EIGN. Um er að ræöa kj., versl.hæð og 2 íbúðar-/skrifstofuhæöir, samtals 355 fm. Mögul. á byggingarrétti. SÍÐUMÚLI. Gott 193 fm skrifstofu- húsnæði á 3. hæð. Til afhendingar strax. Áhv. hagstœð langtlán. Góö greiðslu- kjör. J ¦ - - v- ..-^ . - v- •¦¦ ¦¦ . ¦ ~- v I

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.