Morgunblaðið - 07.08.1996, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 07.08.1996, Blaðsíða 8
8 F MIÐVIKUDAGUR 7. ÁGÚST 1996 MORGUNBLAÐIÐ ff""* *P tP ^P ^P ^P ^r *B* LAUFAS Fasteignasala Suðurlandsbraut 12 siM,;5331111 FAX: 533 4115 Opið virka daga frá kl. 9 - 18 2ja herbergja BOLSTAÐARHLIÐ V. 5,9 M. Tæplega 65 fm íbúð á 1. hæð. Hús- ið er með nýju þaki. 23ja fm bílskúr fylgir. Ákveðin sala. EIRIKSGATA NYTT Ca 50 fm íbúð í þríbýlishúsi. Nýlegt eldhús og bað. Verð 5,6 m. HRAUNBÆR V. 4,7 M. I þessu rótgróna hverfi er til sölu 58 fm íbúð á 1. hæð I fjölbýlishúsi. Vestursvalir. Aðgengi fyrir hjólastól. Geymsla í íbúð- inni. Verð 4,7 m. SKIPASUND V. 4,5 M. 60 fm íbúð á 1. hæð í þríbýlishúsi. Nýtt parket á stofu. Falleg (búð. Stór ræktað- ur garður. Áhvflandi húsbréf 2,7 m. SKÓGARÁS V. 5,6 M. 65 fm íbúð með verönd framan við stofu. íbúðin er sérstaklega rúmgóð og öll nýmál- uð. Sérhiti. Laus strax. Ahvílandi 2,7 m. í hagstæðum lánum. ' . ÁLFTAHÓLAR V. 5,5 M. ENGIHJALLI V. 5,2 M. EYJABAKKI V. 5,2 M. GRETTISGATA V. 5,7 M. KRUMMAHÓLAR V. 4,7 M. LAUGAVEGUR V. 4,2 M. NJÁLSGATA V. 5,7 M. REYKÁS V. 5,9 M. SLÉTTUVEGUR V. 7,95 M. VÍKURÁS V. 3,5 M. ÞANGBAKKI V. 5,5 M. 3ja herbergja BRÆÐRABORGARSTÍGUR V. 5,7 M. [ göngufæri við miðbæinn. Notaleg 75 fm risfbúð í steyptu, virðulegu þríbýlishúsi. Nýlegt þak á húsinu og fléstir gluggar hafa verið endurnýjaðir. Nýlegt baðherbergi. Kverklistar. Þetta er rúmgóð íbúð og ekki mikið undir súð. Góður lokaður garður. HRÍSRIMI V. 7,2 M. 75 fm mjög falleg íbúð á 2. hæð I fjölbýl- ishúsi. Glæsilegar viðarinnréttingar. Park- et á gólfum. Frábært útsýni. Stæði í vel- búnu bílhýsi. Skipti á ódýrari eign koma til greina. SIGTÚN NÝTT Tæplega 90 fm íbúð í þríbýlishúsi á þess- um góða stað. 2-3 svefnherbergi, stofa, eldhús og bað. Sérinngangur. Ahvílandi ca 2,2 m. Gömlu lánin Auk þessara eigna höfum við fjölda annarra á söluskrá okkar. U Hringið og fáið upplýsingar. Eignaskiptayfirlýsingar Laufás ávallt í fararbroddi - NÝ ÞJÓNUSTA Er til eignaskiptayfirlýsing um húsið þitt? Frá 1. júní 1996 þarf löggildingu tíl að gera eignaskiptayfirlýsingar, en þeim þarf að þihglýsa fyrir næstu áramót. Við á Laufási höfum slík réttindí og tökum að okkur gerð eignaskiptayfirlýsinga. Vantar íbúðir á skrá. Mikil sala framundan. Við erum á götuhæð við Suðurlandsbraut, eina fjölförnustu götu f Reykjavík. Hjá okk- ur er ávallt mikil umferð viðskiptavina í leit að fasteignum. Stórir sýningargluggar. SAMTENGD SÖLUSKRÁ áb ÁSBYRGI laufás ,533-1115 EICNASALAN VINDAS UTSYNI Glæsilegt útsýni til suðurs. Tæplega 80 fm, mjög falleg íbúð, á þriðju hæð. 2 svefnherbergi, eldhús, stofa og bað. Park- et á gólfum. Mikið skápapláss. Bílskýli. Sameign í sérflokki. Snjobræðsla í gang- stígum. Áhvílandi 2,2 m. Hagstæð lán. ÁLFTAMÝRI V. 6,4 M. ÁSGARÐUR m. bflsk. V. 6,6 M. BARÓNSSTÍGUR V. 5,8 M. FURUGRUND V. 6,8 M. KLEPPSVEGUR V. 7,2 M. 4ra herbergja og stærri BARMAHLIÐ BREIÐVANGUR ENGJASEL HÁALEITISBRAUT HJALLABRAUT HRAUNBÆR HRÍSRIMI KLEPPSVEGUR KÓNGSBAKKI SÓLHEIMAR V. 6,8 M. V. 9,4 M. V. 7,6 M. 7,5 M. 9,4 M. 7.7 M. 9.8 M. 6,7 M. V. 6,9 M. V. 7,9 M. BERGSTAÐASTRÆTI V. 7,9 M. Ibúö á efstu hæð [ þessu góða hver- fi. Stórar stofur. Viðgerðum á húsinu er að Ijúka. Snyrtileg sameign. BLIKAHÓLAR BÍLSKÚR (búð í toppstandi. 4ra herbergja 100 frh íbúð á efstu hæð í lítilli blokk. Frá- bært útsýni til vesturs. Góð sameign. Bílskúr fylgir. Möguleg skipti. á minni ibúð með bílskúr eða bíl- skýii innán Elliðaáa. Sérhæðir ÁLFHÓLSVEGUR V. 10,5 M. Sérriæð, ca 143 fm í tvíbýlishúsi. 4 svefn- herbergi. Björt og rúmgóð íbúð. Nýir ofnar og nýjar hitalagnir. Innbyggður bílskúr. Skipti á minni eign koma til greina. ÁLFHÓLSVEGUR V. 9,2 M. Glæsileg 100 fm sérhæð í tvíbýlishúsi. 2 svefnherbergi og stofa. Sérþvottahús. Nýtt eldhús. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Sérgarður, sérbílastæði. Áhvílandi 5,4 m. Gömlu lánin. Skipti á stóru tvíbýlishúsi. EIRIKSGATA NYTT Hæð ásamt hlutdeild í óinnréttuðu risi og kjallara. 2 stofur, 2 svefnher- bergi, hol, eldhús og bað. 13 metra langur bílskúr. Verð 9,8 m. DUNHAGI V. 7,9 M. 4ra herbergja íbúð á 3. hæð. Ný teppi. Nýtt eldhús og bað. Svalir. Bilskúr. Það bjóðast ekki margar ( vesturbænum og þessi er góð á sanngjörnu verði. Áhvílandi 5,0 m. HRAUNBÆR V. 7,9 M. Björt og vel umgengin, 4ra herbergja 106 fm endaíbúð á 2. hæð. Þvottahús og geymsla inn af eldhúsi. Suðursvalir. Hús- ið er í mjög góðu ástandi, nýklætt að utan og sameign er mjög góð. HRAUNTEIGUR NYTT Reisuleg 5 herbergja oa 105 fm. risí- búð á þriðju hæð ásamt hanabjálka. Parket á gólfum, nýlegt gler og nýleg eldhúsinnrétting. Glæsilegt útsýni. Bflskúrsréttur. Verð 8,4 m. Áhvílandi 2,3. Gömlu lánin. AUSTURBRUN BARMAHLÍÐ GRÆNAHLÍÐ MÁVAHLÍÐ . MÁVAHLÍÐ NÝBÝLAVEGUR V. 10,2 M. V. 8,9 M. V. 10,5 M. V. 7,4 M. V. 8,4 M. V. 10,5 M. LOKASTIGUR NYTT Björt og falleg íbúð á rólegum stað í gamla bænum. Rúmgott eldhús, samliggjandi stofur. Gegnheilt park- et á gólfum. Áhv. 4,1 m. SELJABRAUT V. 9,0 M. Tveggja hæða íbúð, ca 170 fm, ásamt stæði í bílskýli. Stofa og fimm svefn- herbergi. Suðursvalir á hvorri hæð. Mjög stórt aukarými yfir íbúðinni. Áhv- ílandi ca 4,2 m. [ hagstæðum lánum. LINDASMÁRI V. 8,4 M. Glæsileg, ný, 4ra herbergja íbúð á þrem- ur hæðum á góðum útsýnisstað í Kópa- vogsdal. 3 svefnherbergi. Áhvílandi 5,7 m. í húsbréfum. Raðhús - Einbýli GRUNDARTANGI V. 7,5 M. Ca 77 fm endaraðhús í Mosfellsbænum. Húsið skiptist i forstofu, stofu, eldhús, tvö svefnherbergi og þvottahús. Parket á gólfum. Fallegur garður. Laus strax. KLYFJASEL V. 14,9 M. 220 fm gott einbýlishús úr timbri sem stendur á steyptum grunni og kjallara. Yfir aðalhæð er hlýlegt baðstofuloft. Möguleiki á að útbúa sér íbúð í kjallara. Skipti koma til greina á 4ra-5 her- bergja íbúð innan Elliðaáa. LAUGARNESVEGUR V. 13,4 M. Sérlega fallegt og vel við haldið steinhús sem skiptist í kjallara, hæð og ris. í kjall- ara er stúdióíbúð með sérinngangi. Aðal- íbúð skiptist í eldhús, samliggjandi stofur og eitt herbergi á hæð og baðherbergi og þrjú svefnh. á rishæð. Tvöfaldur bílskúr. Vandað gróðurhús á lóð. OTRATEIGUR V. 11,8 M. 128 fm endaraðhús á tveimur'hæðum ásamt 24ra fm bílskúr. Stofa, 4 svefn- herbergi (5. svefnherbergið er í bíl- skúrnum). Nýlegt eldhús og bað. Skjól- sæll ræktaður garður mót suðri. Skipti möguleg á 3ja - 4ra herbergja íbúð í Laugarnesi, Laugarási eða Heima- hverfi. Lækkað verð SELTJARNARNES V. 14,9 M. Ca 170 fm óvenju vinalegt og vandað einbýlishús ásamt tvöföldum bílskúr. Húsið fékk verðlaun fyrir vandaðar endurbætur. Tvær stofur og 3 svefn- herbergi. Sauna. Gróðurhús. Frábær garður. Áhvílandi 7 millj. SÆBOLSBRAUT V. 15,9 M. 240 fm einbýlishús, sem er timburhús á steyptum grunni, með tvöföldum inn- byggðum bílskúr. Húsið stendur á sjávar- lóð. 5 svefnherbergi og 30 fm tómstunda- herbergi. Fallegt útsýni. Verönd. Fallega ræktaður og vel skipulagður garður. TUNGUVEGUR V. 7,9 M. Eitt af þessum litlu vinalegu raðhúsum. Þetta hús stendur í efstu röðinni, hæst á Réttarholtinu. Þess vegna er útsýnið frá- bært. Það skiptist í stofu og 3 svefnher- bergi. Fjórða svefnherbergið getur verið í kjallara. Hugsanlegt að leyfi fáist til að byggja bflskúr. VATNSENDI V. 17,9 M. Nýtt einbýlishús á einni hæð, 180 fm að stærð ásamt 50 fm bflskúr. ca 6.000 fm lóð. Húsið skiptist í 4 svefnherbergi, sjónvarpshol, eldhús, 2 baðherbergi, gestasnyrtingu, búr og þvottahús. Möguleiki á tveimur íbúðum í hús- inu.Húsið stendur á bakka Elliða- vatns. Frábært útsýni yfir vatnið, til Heiðmerkur og fjaílanna handan henn- ar. Einstök náttúruperla. MOSFELLSDALUR V. 10,0 M. Æsustaðir í Mosfellsdal, ca 120 fm ein- býlishús ásamt ca 5.000 fm eignarlandi í Mosfellsdal. Húsið stendur á góðum út- sýnisstað og skiptist þannig: Stofa, 3 svefnherbergi, bað, gestasnyrting, for- stofa, eldhús og þvottahús. 15,0 M. 5,6 M. 13,9 M. 13,2 M. 14,0 M. V. 17,8 M. V. 7,9 M. V. 13,5 M. V. 11,9 M. V. 13,9 M. V. 13,8 M. ALFHOLSVEGUR BORGARHEIÐI FLJÓTASEL GRENIBYGGÐ HJALLASEL LANGAMÝRI LAUFSKÓGAR LEIÐHAMRAR REYKJAMELUR SOGAVEGUR SOGAVEGUR Nýbyggingar FJALLALIND V. 9,5 M. Endaraðhús á einni hæð ásamt inn- byggðum bílskúr. Samtals ca 173 fm. Óvenjulegur byggingarstill. Húsið af- hendist fullbúið að utan, einangrað, múr- húðað og með varanlegu steinuðu yfir- borðslagi úr skeljamulningi. BERJARIMI V. 8,5 M. VÆTTABORGIR V. 11,060 Þ Byggingarlóð FELLSÁS V. 2,0 M. Eignarlóð á fallegum útsýnisstað við Fellsás í Mosfellsbæ. SKÓGARÁS V. 1,5 M. 760 fm byggingarlóð undir einbýlishús. * * * **** Hús á stórri lóð í rólegu umhverf i HJÁ Fasteignasölunni Fróni er til sölu einbýlishús við Reykjamel 13 í Mosfellsbæ. Húsið er 189 ferm. að stærð auk 47 ferm. bílskúrs. „Þetta hús stendur á mjög stórri lóð og í afskaplega rólegu umhverfi, næstum eins og það sé upp í sveit, þótt inn í miðri byggð sé," sagði Jón Finnbogason hjá Fróni. „Á gólfum er gegnheilt parket og enginn hitakostnaður er vegna sérs- taks samkomulags við Hitaveitu Reykjavíkur. Hús þetta er reist í þremur áföngum. Elsti hluti hússins 5ur 1926, sá næsti 1946, en bílskúr og viðbygging árið 1968. Húsið er á tveimur hæðum. Á aðal- hæð er eldhús og stofa svo og köld geymsla sem nýtist sem búr. Hring- stigi er úr forstofu niður á neðri hæð. Þar eru fimm herbergi en tvö af þeim í viðbyggingu. Ásett verð er 11,3 millj. kr., en áhvílandi eru 5,3 milij. kr. í húsbréfum. HÚSIÐ stendur við Reykjamel 13 í Mosfellsbæ. Það er til sölu hjá fasteignasölunni Fróni og ásett verð er 11,3 millj. kr. Sólar- gar- dínur ÞAÐ hefur leikið við okkur veðrið á und- anförnum vikum. Það er ekki amalegt að auka enn á sólskinið iiiiia.ii dyra með því að hafa fyrir glugg- um gardínur sem minna á sól og sumar eins og þessar léttu gardínur gera, sem hér eru sýndar. Glæsilegur vasi ÞESSI vasi er frá 1890 og er gerður úr mörgum lögum af gleri og munstrið síðan skorið út í efstu lögin. Svona vasar eru ekki gefnir í frumeintökum enda í ekta Jugendstíl, en það hafa verið framleiddar upp á síðkastið ódýrar en góðar eftirlíkingar af slikum gripum. Algjör „krúsidúlla" Þessi stóll er algjör „krúsi- dúlla", ef svo má segja um stól. Hann hefur suðræna ávexti að fyrirmynd. Árítaður lampaskermur Þessi lampaskermur er áritað- ur. Kannski mætti nota svona lampaskerma sem eins konar gestabækur ef gesti ber að garði sem fólk vill leggja áherslu á að hafi heiðrað það með heúnsókn sinni.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.