Morgunblaðið - 07.08.1996, Blaðsíða 7

Morgunblaðið - 07.08.1996, Blaðsíða 7
MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 7. ÁGÚST 1996 F 7 VALHÖLL F A S T E G N A S A L A Mörkin 3. 108 Reykjavík sími 588 - 4477. Fax 588 - 4479 Félag fasteignasala if STÆRRI EIGNIR NY - Brautarholt - miklir mögul. Ca 300 fm húsn. á efstu hæð (3ju) með 100 fm svölum. Húsnæðið býður uppá margvíslega möguleika s.s. innrétta íbúð / íbúðir, listamannavinnustofur, skrifst. húsn. o.fl. Mjög góð gr. kjör í boði. Verð að- eins 10,5 m. 1729 NÝ - Akrasel - vandað einb. Glæsilegt 265 fm einb. m. innb. bílsk. á frá- bærum útsýnisstað innst i lokaðrl götu. Glæsil. ræktuð lóð. Mögul. á séríb. á neðri hæð. Saunaklefi. Húsið klætt l-múr að utan. Einstök eign. Verð 16,7 m. Skipti á ód. skoðað.2160 NÝ - Álftanes - sunnanvert. Nýkomið í einkasölu 143 fm einb. 1 hæð auk 52 fm bílsk. 4 svefnherb. Garðskáli. Mjög hagst. áhv. lán. Verð 12,5 m. Skipti á minni eign í Rvk. 2153. NÝ - Þinghólsbraut - Kóp. Til- boð. Stórglæsilegt 282 fm einbýli á ein- stökum útsýnisstað. Tvöfaldur bílskúr. Glæsilegur garður. Eign f sérflokki. Skipti mögul. á ód. eign. Verð tilboð. Nú er bara að skoða og bjóða. 1586 Granaskjól - einbýli. vei við haid- ið 245 fm einbýlishús með innbyggðum bíl- skúr. Eign á eftirsóttum stað með fallegum ræktuðum garði. Verð tilboð. 1944 Suðurhlíðar - Kóp. Giæsii. ?so fm einbýli á glæsil. útsýnisstað. Skipti mögu- leg á ódýrari eign og möguleiki að taka bll uppl kaupverð. Áhv. byggsj. rík. 3,5 m. Verð tilboð. 2156 Melgerði - KÓp. Vandað 150 fm ein- býli á 1. hæð með stórum 2ja bíla skúr. Vel skipulagt hús á frábærum stað í grónu hverfi. Stutt I skóla. Mjög ákv. saia. Áhv. hag- stæð lán. Verð 12,9 millj. 2048 Nökkvavogur - 2 íbúðir. Gott 190 fm einb./ tvib. ásamt 38 fm bílsk. I kj. er 2ja herb. íb. m. sérinng. Skipti mögul. á ód. íb. Verð 12,4 m. 1813 Reykjabyggð - Mosf.bæ. Glæsilegt 200 fm einb. m. innb. 30 fm bílsk. Vandað eldhús. 4 herb. Arinn Áhv. ca 7 m. Skipti mögul. á ód. Verð 13 m. 1793 Við golfvöllinn - glæsil. raðh. Glæsi. fullb. 152 fm raðhús á 1 hæð. Frá- bært skipulag. Innb. bllskúr. Suðurgarður. Skipti á ódýrari. Verð aðeins 11,8 m. 1946 5 -6 HERB. OG SERHÆÐIR I SMIÐUM NÝ - Baughús - Grafarv. Faiieg 190 fm parhús á tveimur hæðum m. innb. bílsk. Seljast fullb. utan, fokh. innan. Verð 8,6 m. Mögul. að fá tilb. til innr. Verð 10,8 m. Glæsilcgt útsýni. Lokað barnvænt hverfi. 2150 NÝ - Digranesheiði - einb. Stórglæsilegt einbýli á frábærum útsýnis- stað 240 fm m. bílsk. Selst fullb. utan, fokh. að innan. Skipti mögui. á ód. 2151. BrekkUSmárí 5. Glæsilegt raðhús (neðan götu) 207 fm. Vel staðsett hús. Stutt í allt. Selst fullb. utan, fokh. innan. Verð 8,9 m. Mögul að fá tilb. til innr. 437 Grófarsmári. Giæsii. 182 fm parhús innarlega i lokaðri götu. 4 svefnherb. Verð 9,2 m. fullb. utan (málað), fokh. að innan. Glæsil. eign. 145 Hveralind - 145 fm Giæsiieg 145 fm raðhús á 1 hæð m. innb. bílsk. Hægt að fá fokheld eða tilb. u. tréverk. Verð frá 7,9 m. 2071 Laufrimi 15 - síðasta húsið. 147 fm raðhús á einni hæð eða 182 fm m. rislofti. Innb. bílsk. Verð frá 7,6 m. fullb. utan, fokh. að innan. Fráb. verð m. v. full- búið. 842 Lækjarsmári - KÓp. fíl afhending- ar strax 230 fm glæný efri sérhæð + ris á fráb. stað í Kópav. dalnum. Stæði I bllskýli. Rúmlega tilb. til innréttinga. Allt að 6 svefn- herb. Ahv. 6,3 m. húsbr. Verð 11,6 m. 2101 Mosarimi - til afh. strax. Giæsii. 170 fm einbhús á einni hæð með innb. bil- sk. Skilast strax fokti. að innan, frág. að utan. Verð aðeins 8,8 millj. 1769 NY - Nesvegur 43 - opið hús. Glæsileg 115 fm efri sérhæð m. fallegu út- sýni. Glæsilegt nýtt eldhús. Allt sér. Parket. Áhv. byggsj. ca. 3 m. Verð 8,5 m. Opið húsíkvöldkl. 18-22. NÝ - Arnarhraun - Hafnarfj. Gullfalleg 140 fm efri sérhæð með bllskúrs- plötu. 4 góð svefnherb. stór stofa. Fallegt útsýni. Parket. Áhv. hagstæð lán. Verð að- eins 8,9 m. 2158 NÝ - Bólstaðarhlíð - sérhæð með 40 f m bílskúr með 40 f m kjallara. Skemmtileg 115 fm sérhæð á 1 hæð með 40 fm bflskúr og 40 fm kjallara undir. Nýlegt gler og þak. Verð 10,5 m. 2119 NÝ - Grafarvogur - 148 fm - laUS. Falleg nýleg íb. á 2. hæðum I litlu fjölb. ásamt 21 fm bllsk. 5. svefnherb. Þvottaherb. í íb. Örstutt í alla skóla og afar barnvænt hverfi. Áhv. húsbr. 7,4 m. Verð 10.3 m. 2165 NÝ - Vesturbær - Kóp. Mjog goð 120 fm sérhæð (1. hæð, beint inn) í nýmál- uðu þríbýli innst I lokaðri götu. Sérinngang- ur, sérbilast. við ib., 4. svefnherb. Áhv. ca. 5 m. byggsj. + lífsj. Verð 8,5 m. 2176 NÝ - Kambsvegur - bílskúr. Mjög góð talsvert endurn. 104 fm miðhæð í mjög góðu þríbýli, auk 27 fm bllsk. Nýl. eldh., bað, gler og gluggar. 2 stofur og 2 herb. Verð 7,950 þús. 2148 NÝ - Kleifarsel - 121 fm Mjög falleg íb. á jarðh. í lítilli nýlegri nýmálaðri blokk. Sérinngangur. 3-4.svefnherb. Þvottaherb. í (b. Sérgarður. Verð 8,2 m. Skipti á 2-3. herb. íb. 2174 Álfatún - bílsk. - 4 svefnherb. Glæsileg 132 fm íbúð á 1 hæð með sérgarði í suður og innbyggðum bílskúr við Álfatún I Kóp. Stutt I skóla. Frábær staðsetning f hjarta Fossvogsdalsins. 2063 Hlíðar - bílskúr. stórgiæali. nsfm efri hæð ásamt góðum bílskúr. Allt nýl. og endurnýjað. Hagstæð lán. Verð 10,5 m. Skipti mögul. á einbýli t.d. f Grafarvogi. 2125 Barónsstígur - giæsileg. Guii- falleg nær algjörlega endunýjuð 87 fm hæð og ris l fallegu nýstands. tvíbýli. Áhv. 3,7 m. Verð 8,3 m. 2019 Digranesvegur - bílsk. Faiieg 131 fm neðri sérhæð ásamt 23 fm bílsk. 4. svefnherb. Arinn. Glæsilegt útsýni. Áhv. 2,6 m. húsbréf. Verð aðeins 9,8 m. Skipti skoðuð. 2110 Efstasund - Falleg 112 fm efri hæð. 28 fm bílskúr. Áhv. byggsj. 2,8 m. Ath. skipti á ód. eign. 2572 Fífurimi - útborgun 3 millj. Ný 100 fm sérhæð ásamt innb. bílskúr [ glæsil. tvíbýli. Áhv. hagstæð lán. Verð 9,4 m. 1999 Lindasmári - 155 fm Nýgiæsii. 155 fm efri sérh. á fráb. stað I Kópav. daln- um. Til afh.strax. Verð: 8.6 millj. Skipti mögul. á ód. íbúð. Frábær kaup. 1835 Miðleiti - lyfta - bílskýli. Giæsi- leg 132 fm 5 herbergja íbúð á 3. hæð f lyftu- húsi ásamt stæði í bílskýli. Góð sameign. Parket, 4 svefnherb. Verð 12,5 millj. Laus strax. 2051 Opiö virka daga 9-18 Báröur Tryggvason Ingólfur Gissurarson Þórarinn Friögeirsson Bergljót Þórðardóttir Kristinn Kolbeinsson lögg. fasteignasali 4RA HERBERGJA NY - Frostafold - útsýni. Giæsi- leg 100 fm íb. á 1. hæð í mjög góðu litlu fjölb. auk bílsk. Þvottaherb. í íb. Suðursval- ir. Glæsilegt útsýni yfir borgina. Örstutt í skóla, verslun og alla þjónustu. Áhv. byggsj. + Iffsj. 4 m. Verð 9,9 m. 2180 NY - Suðurbraut - Hafnarfj. Góð 90 fm íb. á 2. hæð f mjög góðu fjölb. Þvottaaðst. í íb. Gott útsýni. Laus strax. Mjög gott verð 5,950 þús. 2146 NÝ - Álfatún - glæsileg. Giæsi- leg 4ra herbergja 120 fm fb. á 3. hæð (2. h) m. innb. bllsk. Áhv. 3 millj. Verð aðeins 10 millj. 4900 NÝ - Vesturbær - Góð. Faiieg 96 fm fb. á 1. hæð í góðu velstaðsettu fjölb. 2- 3. svefnherb. Suður svalir. Áhv. 5,2 m. byggsj. + húsbr. Verð 7,5 m. Skipti á 8-10 m.iKópav. 2015 NÝ - Glæsiíbúð í Listhúsinu. Stórglæsileg 100 fm íbúð á 2 hæðum með sérinng. Glæsil. innrétt. Parket. Glæsileg blómastofa mót suðri. Fallegt úsýni. Skipti mögul. á ód. eign. Verð 12 m. 2167 NÝ - Markland - 4ra herb. Fai- leg og vel skipulögð 4ra herb. fbúð á 1 hæð á eftirsóttum stað. Verð 8 m. 2065 Arahólar - glæsiútsýni - frá- bært Verð. Ftúmgóð og skemmtileg íbúð með frábæru útsýni yfir borgina. Húsið er allt klætt að utan með steni og viðhalds- frítt. Áhv. byggsj. rík. 3;5 millj. Verð að- eins 6,9 m. 2154 Þingholtin - glæsil. ris. Vorum að fá í einkasölu glæsil. nýstands. risíb. á frábærum útsýnisstað. Nær allt endum. og húsið í toppstandi utan. 3 svefnherb. Laus strax. Verð 7,5 m. 2097 Bólstaðarhlíð - laus. Giæsii. ca 107 fm íb. á 3. hæð í fjórb. Frábær stað- setn. Áhv. ca 5,2 millj húsbr. Verð 7,7 m. 2062 Fannafold - útb. 3,7 m. Faiieg 110 fm sérbýli. Góður biiskúr. Allt sér. Sér- garður f suður. Áhv. byggsj. 5,1 m og hús- bréf 1,2 m. Greiðslubyrði 33 þús. á mán. Verð 9,5 m. 1227 Flétturimi - m. bílskýli. vonduð 4ra herb. 115 fm fb. á 2. hæð ífjölb. ásamt stæði f bflsk. Góðar innr. Áhv. ca 5,3 m. Verð 8,5 m. Útb. mögul. á 24 mán. 2042 Á Högunum m. bílskúr. mjöq góð ca 110 fm íb. á 1. hæð í mjög góðu fjölb. á fráb. stað. bflskúr. Nýlegt eldh. og bað. Gott verö 8,4 m. 1888 Laus íb. í Hraunbæ. Faiieg loofm íb. á 3. hæð. Talsvert endurnýjuð. Áhv. byggsj. 2,5 m. Verð 7,1 m. 1452 Kleppsvegur - öll ný. Giæsii. 91 fm ibúð á efstu hæð. Nýtt eldhús, baðherb. parket og fl. Frábært verð fyrir nýstandsetta toppíb. Verð 6,2 m. 1638 HÓIar - 110 f m Rúmgóð íb. á 3 hæð (efstu) f litlu fjölb. Örstutt f alla þjónustu. Þvottaherb. í (b. Verð 6,9 m. 2114 Lundarbrekka - 4-5 herb. Skemmtileg 102 fm Ibúð f glæsilegu stiga- húsi með frábæru útsýni yfir borgina. Auka- herbergi í kj. fylgir fbúðinni. Laus strax. Lyklar á skrifstofu. Verð 7,0 m. 1938 Spóahólar - bílsk. laus íb. m. byggsj. Mjög góð íb. á 2.hæð í litlu fjölb. innst f lokaðri götu f barnvænu hverfi. Inn- byggður bílskúr. Laus strax. Áhv. byggsj. 3,3 m. Gott verð 7,5 m. 2017. Suðurhólar - útb. á 2. árum. Vönduð 100 fm fb. á efstu hæð f nýl. viðg. fjölb. Áhv. ca 4,5 millj. (greiðslub. 31 þús á mán.) Verð 7,2 m. Mismunur má greið- ast á allt að 24 mán. vaxtalaust. 1775 BERJARIMI - glæsiíbúðir á frábæru verði + kjörum. Glæsilegar nýjar rúml. 90fm íb. ásamt stæöi í bílskýli. Aö- eins 3.íbúðir eftir. Greiðslukjör: útborgun vaxtalaus á 3-4.árum. Eigna- skipti hugsanleg. 3JA HERBERGJA NY - Neshagi. góö 104 fm n>. á 1. hæð f fjölbýli, ásamt aukaherb. í risi m. að- gang að wc og eldhúsi. Parket. Áhv. 3,7 m. húsbréf. Verð 7,2 m. Skipti á 4ra / hæð í vesturbæ. 2178 NÝ - Reynimelur - Björt 3ja herb. fb. á 3 hæð með suðursvölum. Stutt í Há- skólann og Vesturbæjarlaugina. Verð 5,8 m.2164 NÝ - Vesturbær - Seljavegur. Skemmtileg tæpl. 70 fm íb. á 1. hæð i litlu fjölb. (byggt 1975). Þvottaaðst. I íb. Suður- svalir. Verð 5,950 þús. 1909. NÝ - Digranesvegur - jarðhæð. Falleg 80 fm íbúð i glæsil. húsi. Glæsil. sér- garður. Mikið endurnýjuð. Skipti möguleg á dýrari cign allt að kr. 12 m. Verð 6,3 m. 1073 NÝ - Laufrimi - ný glæsileg. Stórglæsileg ný fullb. íbúð á 2. hæð i nýju glæsil. húsi á frábærum útsýnisstað. 95 fm Frábært verð aðeins 7,5 m. 2014. Eign í sérflokki. NÝ - Lautasmári - ný glæsil. Verð 6,9 m. Ný 3ja herb. fbúð á 1 hæð í nýju litlu fjölbýlishúsi. Frábær staðsetning á frábærum stað f skjólsælu hverfi. Frábær aðstaða fyrir börn sem eldri. Sérstaklega skjólgott umhverfi. Verð frá aðeins 6,9 m. Verktaki P.G. Verk. 2163 NÝ - Mávahlíð - m. byggsj. Mjög góð ca 70 fm fb. í kj. í fjórbýli. Sérinn- gangur. Talsvert endurn. Áhv. byggsj. (40 ára) 3,2 m. Verð 5,7 m. Ekkcrt greiðslu- mat. 1913 NÝ - Vesturberg - útsýni. Faiieg 80 fm Sb. á efstu hæð (mjög góðu nýstand- settu fjölbýli. Þvottaaðst. í íb. Vestur svalir, stórfenglegt útsýni. Verð 5,8 m. 2152 Þingholtin - glæsileg. Aigeri. endurn. 91 fm fb. á 2. hæð, ásamt súðar- herb. Suðursvalir. Þvottaaðst. í jb. Allt nýtt. Einstök eign og staðsetn. Áhv. 3,7 m. húsbr. Verð 7,9 m. 1557 Bólstaðarhlíð - hagst. lán. Mjög falleg tæpl. 70 fm íb. á jarðh. í mjög góðu nýstandsettu fjölb. Þvottaaðst. í íb. Áhv. mjög hagst. lán 3,5 m. Verð 5,7 m. 2096 Brekkubyggð - glæsileg. Glæsileg 76 fm 3ja herb. raðhús. Frábær staðsetning. Vönduð eign. Laus strax. Verðtilboð. 1991 90 fm útsýnisíbúð með 3,3 milj. húsnæðisláni. Veiskipuiögð (búð á 6. hæð ( nýstandsettu iyftuhúsi. Frá- bært útsýni. Verð aðeins 5,9 m. 2166 Flyðrugrandi - 20 fm suður- SValír. Gullfalleg 81 fm íb. á 2. hæö m. sérinng. 20 fm suðursvalir. Mikil sameign. Hús (toppstandi. Verð 6,9 m. 1962 Háaleitisbraut - útborgun á 2 árum. Góð 71 fm íb. á jarðh. í göðu vel staðsettu fjölb. nýl. viðg. og máluðu. Park- et. Útg. í garð úr stofu. Verð aðeins 5,7 m. 1689 Hraunbær. Mjög góð 3ja herb. fbúð á 3. hæð. Vestursv. Hús klætt að hluta. Verð 6,4 m. 1933 Hraunbær. Skipti á Selfossi. Falleg 85 fm fb. með nýl eldh. 2 stór svefn- herb. Stór stofa. Áhv. ca 3,9 millj. Verð 6,2 m. 1829 Garðabær - bílskúr. Giæsiieg 88 fm fb. á 3. hæð ásamt bílsk. Vandaðar innr. Parket. Stórar svalir. Fallegt útsýni. Áhv. ca 2 millj. Verð aðeins 7,9 millj. 1779 Laugarnesvegur - nýleg. Guii- falleg 90 fm íb. á 2. hæð i nýl. litlu fjölb. Parket. Sérþvottahús. Verð 7.950 þús. Skipti mögul. á stærri eign. 1929 Lundarbrekka - Gullfalleg. 90 fm íb. á 2. hæð. Sérinng. af svölum. 2 stór svefnherb. Parket. Verð 6,2 m. Skipti mögul. á eign 8 -10 millj. 1782 Fossvogur - jarðhæð. Mjog góð talsv. endurn. 3ja herb. fb. á jarðhæð (góðu fjölb. Áhv. byggsj. 3,5 m. Verð 6,5 m. 1986 Safamýri - jarðhæð. góö 77 fm fbúð í góöu fjölbýli rétt við Framheímilið. Verð 5,7 m. 1814 Skjólbraut - m. bílskúr. Faiieg 100 fm 3ja herb. fb. á 1. hæð og í k). ásamt bflskúr. Parket Áhv. bygg.sj. 2,3 m. Verð 6,6 m. 2079 2JA HERBERGJA NÝ - Arahólar - glæsil. útsýni. Falleg 58 fm íb. á 7. hæð f eftirsóttu lyftuh. Yfirb. suðvestursvalir. Stórbrotið útsýni yfir borgina, flóann og Reykjanes. 2094 NÝ - Lindasmári - glæný. Glæsileg fullbúin ca 60 fm íb. á 2. hæð í litlu þriggja hæða fjölb. á besta stað í Kópa- vogsdalnum. Gott verð 6,2 m. 1397 NÝ - Lækjargata 4 - glæsileg. Ný 62 fm íb. á 4. hæð f þessu nýja glæsi- lega lyftuhúsi í hjarta borgarinnar, ásamt stæði í bilageymslu. Ibúðin snýr í vestur (frá Lækjarg.) Ahv. 3,9 m. húsbréf (5%). Verð 7,2 m. 1753 NÝ - Akrasel - jarðhæð. Skemmtileg 77 fm íbúð með sérgarði í tvf- býlishúsi á besta stað neðst f Seljahverfi. Verð 5,6 m. Skipti möguleg á stærri eign. 2000 NÝ - Vesturbær - laus. 63 fm 2- 3ja herb. íb. á 2 hæð i mjög góðu steinhúsi. fbúðin þarfnast standsetningar að innan. Skuldlaus. Verð 4,0 m. 2016 AusturStrÖnd - 65 fm Falleg og sérlega rúmgóö 2ja herb. endaíb. á 7. hæð. Glæsilegt útsýni. Bílskýli. Áhv. byggsj.og Iffesj. ca 2,9 millj. Verð 6,5 m. 2057 Nýl. íbúð með húsnæðisláni. Glæsileg 65 fm ib. á 1. hæð í glæsilegu húsi við Álfaheiði. Parket. Suðurgarður. Áhvílan- di byggsj. 4,7 millj. til 40 ára. Verð 6,7 m. 2046 Ásbraut - útborgun 1,8 m. Fai- leg 2ja herb. 50 fm fbúð á jarðh. með útg. í suðurgarð. Topp stigahús. Áhv. 2,5 m. Verð 4,3 m. 2025. Berjarimi - nýl. 80 fm Giæsiieg 80 fm 2ja herb. íbúð á 2. hæð í litlu vönd- uðu fjölbýli. Vandaðar innréttingar. Parket. Suður svalir. Áhv. ca 3 millj. Verð 6,5 millj. 2054 Drafnarstígur - risíb. góö taisvert endurn. 2-3ja herb. íb. á mjög góðum stað f vesturbænum. Miðbærinn í göngufæri, stutt í Háskólann. Áhv. 2,5 m. Verð 4,8 m. 2049 Fífusel - Skipti á bíl. Glæsil. ca30 fm stúdiólb. Eign í toppstandi. Ath. skipti á bfl. Verð 2,5 m. 1845 Glæný íbúð á verði notaðrar. Glæsileg ný 55 fm íb. á 2. hæð i nýju litlu fjölb. í Grafarvogi. Suður svalir. Þvottaaðst. i fb. Ótrúlegt verð 5,4 millj. Fullbúin án góffefna. 432 Hjarðarhagi - m. byggsj. góö 57 fm.íb. i kj. m. sérinngangi á frábærum stað. Tilvalin fyrir háskólafólk. Áhv. 2,8 m. byggsj. Verð 4,8 m. 2102. Kleppsvegur 120 - lyfta. 2ja herb. 66 fm (b. á 2. hæð í góðu lyftuhúsi inn við sundin blá. Verð aðeins 4,6 millj. 2052 Við Þróttaraheimilið. Endumýjuð mjög sérstök ibúð sem er mjög björt oq 70 fm að stærð. Ibúðin er lítið niðurgrafin. Ahv. lífsj. ca. 2 millj. Verð 5,5 m. 2067 Langholtsvegur - Útb. 1,5 millj. Vorum að fá fallega 60 fm fb. á 1. hæð ( góðu fjórbýli á góðum stað. Áhv. byggsj. + húsbr. 3,2 m. Gott verð 4,9 m. 1061 Maríubakki - 68 fm Mjög góð eign á 1. hæð I ný viðg. + máluðu fjölb. Suður- svalir. Þvottaherb. í íb. Hægt að hafa 2 svefnherb. Verð 5,4 m. 2092 Súluhólar - húsnæðislán. Góð 52 fm fbúð á 1 hæð f góðu litlu fjölbýli. Fal- legt útsýni. Áhv. byggsj. rík 2,2 millj. Laus strax. Lyklar á skrifstofu. Verð 4,5 m. 2064 UgluhÓlar. Sérlega rúmgóð og falleg 70 fm fb. á jarðhæð með stórri suðurver- önd. Frábær staðsetning mót suðri. Parket. Áhv. húsbréf 2,5 m. Verð 5,3 m. 1897 Seláshverfi - glæsileg. vonduð ca 60 fm Ibúð á 2. hæð í nýklæddu fjölbýli. Parket. Eign i toppstandi. Áhv. ca 3 millj. Verð 5,1 millj. 2055 ÆSUfell - Útsýni. Góö ca 56 fm íb. á 3. hæð í lyftuh. Suðvestur svalir. Glæsilegt útsýni yfir borgina. Verð aðeins 4,2 m. 1521 » h (f FÉLAG FASTEIGNASALA Hafðu öryggi og reynslu í fyrirrúmi þegar þú kaupir eða selur fasteign.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.