Morgunblaðið - 07.08.1996, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 07.08.1996, Blaðsíða 4
.4,. F ¦ ¦• MIÐVIKUDAGUR 7. ÁGÚST 1996 MORGUNBLAÐIÐ Einbýlishús NAGRENNI REYKJALUNDAR J? Fallegt einbýlishús 130 fm m. bílskúrsplötu ¦!j fyrir tvöfaldan bilsk. 4 svefnherb., parket. (Q Ahv. hagst. lán 7,5 millj. Verfi 10,9 milij. BJARGARSTIGUR - EINB. Vorum að fá í einkasölu einbýlishús 110 fm á tveimur hæðum, m. sérgarði, verönd, mikið endurnýjaö, góð staösetning.Verð 7,5 millj. 070203 GRUNDARSMÁRI - KÓP. Vorum að fá i sölu 286 fm fallegt einbhús á tveimur hæðum. Húsiö afhendist fullbúið að utan. fokheit aö innan. Verð 12,0 millj. 070202 w 5512600 552 1750 Vantar allar gerðir fast- eigna á söluskrá. Áratuga reynsla tryggir örugga þjónustu. Astún - Kóp. 2ja Gullfalleg 57 fm íb. á 3ju hæð. Parket, stórar svalir. V. 5,4 millj. Ljósheimar - 3ja herb. 82 fm mjög falleg íb. á 2. hæð. Suður- sv. Laus. Friðsæll staður. Engihjalli - 3ja Falleg 90 fm íb. á 3ju hæð. Tvennar svalir, þvhús á hæðinni. Verð 6,3 millj. Vesturbær - 3ja-4ra Mjög falleg íb. á 5. hæð í lyftuhúsi við Vesturgötu. Sérhiti. Stórar suðursv. íbúð f. aldraða Glæsil. 4ra herb. 114,6 fm Ib. á 8. hæð v. Grandaveg. Parket. Suðursv. Bflg. Hraunbær - 5 herb. Falleg 117,6 fm íb. á 3. hæð. Herb. í kj. fylgir. Fallegt útsýni. Laus. V. 7,5 m. Hlíðarvegur - Kóp. 2 íb. Falleg 6 herb. 145,5 fm íb., hæð og ris. 40 fm bílsk. Einnig 2Ja herb. 73 fm kjallaraíb. Mjög hagst. verð 10,5 m. Hjallabrekka - einb.hús Mjög fallegt og vandað 236,8 fm ein- býlishús með innb. bilsk. Skipti mögul. á minni eign. Iðnaðarh. - Bíldshöfði 93 fm iðnaðarhúsn. á jarðh. með góðum innkeyrsludyrum ásamt 93 fm geymslu- kj. Malbikað bllast. Verö 4,5 millj. Agnar Gústafsson hrl Eiríksgötu 4 Málflutnings- og fasteignastofa IBUÐ ER NAUÐSYN - ÍBÚÐ ER ÖRYGGI Félag Fasteignasala LYNGRIMI- PARH. I einkasölu nýbyggt parh. á tveimur hæðum 200 fm m. 20 fm bílsk. Fullfrág. að utan, mál- að, fokh. að innan. Ahv. 6,3 millj. húsbr. Verð 8,6 millj. 060110 LEIRUTANGI - SERH. Falleg neðri sérhæð 4ra herb. 94 fm. Sérinn- gangur og -garður. Mögul. áhv. 4,5 millj. Verð 6,5 millj. 050075 FJALLALIND - KÓP. Ný fallega hönnuð raðh. 160 fm á einni hæð m. bllsk. Húsin afhendast fullb. að utan, fokheld að innan.Verð 8,9 mlllj. Ahv. 6,7 mill). f húsbréfum. 060146 SKIPHOLT - 5 HERB. Rúmgóð 5 herb. ib. 112 fm á 1. hæð, ný standsett m. forstofuherb. Suðursvalir, bil- skúrsréttur. Áhv. 4,6 millj. Verð 7,5 millj. 050004 URÐARHOLT - MOS. Mjög falleg rúmgóð 3ja herb. íb. 91 fm á 1. hæð (litlu fjölbýlishúsi. Parket, góð stað- setning. Mðgul. áhv. 5,0 millj. 020134 FRAMNESVEGUR - 2JA Mjög falleg nýleg 2ja herb. ib. 60 fm á 2. hæð m. yflrb. svðlum, 8 fm sólstofu. Mögul. áhv. 3,6 millj. Verð 5,2 millj. Laus strax. 010108 4ra - 5 herb. BAKKASMÁRI 8 - KÓP. I einkasölu glæsil. 184 fm parh. ásamt innb. 30 fm bílsk. Húsið er til afh. strax fulifrág. að utan, fokh. að innan. Ahv. 5,5 millj. húsbr. 5,1 %. 060111 GRUNDARTANGI - MOS. Gott raðh. 71 fm. 2 svefnherb. Sérinng. og súð- urgarður. Mögul. áhv. 4,5 millj. Verð 6,2 millj. 060137 LINDARBYGGÐ - MOS. Vorum að fá í sölu fallegt endaraðh. 108 fm. ákipti mögul. Ahv. 5,0 millj. Verð 9,4 millj. 060139 VAIMT/VHl Fyrir örugga kau- pendur sem hafa þegar selt, 3ja-4ja herb. íbúöir f Vesturbæ, Hlíðunum, Vogum og Háaleitishverti. KJARRHÓLMI - KÓP. Mjög góð 3ja herb. íb. 80 fm á 1. hæð m. stór- um suðursv. Ahv. 4,0 millj. Verð 6,2 millj. 020080 ENGIHJALLI - KÓP Rúmg. 3ja herb. íb. 85 fm í lyftuh. Húsvörður. Parket. Stórar suðursv. Mögul. áhv. 4,4 millj. Verð 6,0 millj. 020076 MIÐHOLT - 2JA Vorum að fá í sölu nýja 2jaherb. íb. á 3. hæð í litlu fjölbhúsi. Suðursvalir. Áhv. 3,0 millj. Tæki- færísverð 4,7 millj. 010107 SNORRABRAUT-2JA Vorum að fá I einkas. 2ja herb. Ib. 61 fm á 3. hæð. Verð 5,4 millj. 010103 DALSEL-4RA Vorum að fá í sölu 4ra herb. íb. 107 fm á 3. hæð m. 35 fm bílskýli. Suðursvalir. Áhv. 4,5 millj. Verö 7,7 millj. 030118 ÍRABAKKI - 3JA Goð og björt 3ja herb. 78 fm íb. á 1. hæð. Tvennar svalir. Parket. Astand á húsi.gott. Laus fljótlega. Verð 6,2 mlllj. 020133 Sumarbustaðir O) w 0) m c 3 «5 1 n c O) '35 *•» w re u. ÁLFASKEIÐ - HF. Góð 107 fm 4ra herb. Ib. á 3)u hæð ásamt bílsk. Parket o.fl. Sklpti moguleg á sérbýli. Ahv. 4,5 millj. Verð 7,9 millj. 05Ö074 GNOÐARVOGUR-3JA Góð 3ja herb. ib. 70 fm á 3. hæð í nýstandsettu fjölbýlishúsi. Verð 5,8 millj. 020130 DVERGABAKKI - 3JA Rúmgóð 3ja herb. ib. 92 fm á 2. hæö með aukaherb. 15 fm á jarðhæð. Parket. Vestursval- ir. Áhv. byggsj. 4,2 millj. Verð 6,5 millj. 020128 NAGRENNI ÞRASTARLUNDAR Vorum að fá til sölu þrjár samllggjandi sum- arbústaða lóðir við Kóngsveg I Norðurkots landi samtals 8200 fm. Hagstætt verð 1,5 mlllj. 150062 ÞVERBREKKA- KÓP Vorum að fá i sðlu 4-5 herb. Ib. 105 fm á 8. hæð i lyftuhúsi. Frábært útsýnl. Verð 7,6 millj. 030117 DALATANGI - MOS. Gott raðhús 87 fm 3ja herb., geymsluloft. Falleg- ur suðurgarður. Sérinng. Laust strax. Mögul. áhv. 5,5 millj. Verð 7,8 millj. 060142 EYJABAKKI - 4RA Vorum að fá 109 fm 4ra herb. íb. á 3ju hæð. Aukaherb. i kjallara. Ahv. 1,4 millj. Verð 6,8 millj. 030116 VESTURBERG - 4RA Mjög góð 4ra herb. íb. 100 fm á 1. hæð. 3 svefnherb. Parket. Sv.-svalir. Skipti mögul. 030080 ÞVERHOLT - MOS. Stórgfæstleg ný 3ja herb. ib. 95 f m á 2. hæð i litlu fjölbýllshúsi. Séraðkoma. Stutt I alla þjónustu. Mðgul. áhv. 6,0 millj. Verð 8,5 millj. 020124 ÆSUFELL Rúmg. 3}a herb. ib. 96 fm á 2. hæð I fjölb- húsi. Stórar suðursv. Laus strax. Hagst verð 5,6 millj. 020119 Fasteignamiðlunin Berg, Háaleitisbraut 58, sími 588 55 30 Einbýlis- og raðhús Tjarnarflðt. SnstakL vandað og vel sklpul. elnbhús á eínni hæð ásamt tvöf. btlsk. og 35 fm sóistofu, 4-5 góö svefnherb. Falleg ræktuð lóð. Sért. góð staðsetn, Eign ( topp standi utan sem innan. Verð 15,4 m. Fannafold - parh. Sén. fáiiegt parh. ásamt innb. bílsk. 2 rúmg. svefn- herb., góð stofa og boröst. auk sólstofu. Parket, flísar, góðar innr. Fallegur ræktað- ur garður. Sólrlk verönd með heitum pot- ti. Ahv. byggsj. 5,1 millj. FJÁRFESTING FASTEIGNASALA bm Sími 5624250 Borgartúni 31 Vallarbarð • einb. Mjög. og.gott tvfl. einb. ásamt tvðf. 50 fm bílsk; 3-4 syefnherb. Nýt. innr. á baði og t eidh. Góð staðsetning. Verð 12,1 millj. Opuð mánud. - föstud. kl. 9-18, Hilmar Óskarsson, Sigurður Jónsson. Lögfr.: Pétur Þ. Sigurðsson hdl. Engihjalli. Mjög björt falleg 90 fm Ib. á 2. hæð. Nýl. parket og flísar. Tvennar svalir. Vandaðar innr. Þvottah. á hæðinni. Sameign í mjög góðu standi. Laus fljótlega. 2ja herb. Austurströnd - 2ja herb. m. bílg. Góð og vel staðsett íb. Áhv. bygg- sj. 1.6 millj. Verð 5,3 millj. Mávahtíð. Nýstandsert góð ca 100 fm riéðri bæð í.þribýli. Gott eldh. 3 góð svefnherb., sólrik stöfa. Suð Ursv. Nytt gter og gluggar. Hraunbær - raðhús. Ein stakl. gott og vel skipul. raðhús á ein- ni hæð ásamt bílsk. Húsinu hefur ver- ið vel við haldið og er allt hið vand að- asta. Flísar, parket, JP-innr., góður ar- inn í stofu, 4 svefnh. Sérlega sólrík ur og vel afgirtur garður. Áhv. 1,6 m. 4ra herb. 3ia herb. Drápuhlíð. Björt og góð 2ja til 3ja herb. Iftið niðurgr. kjíb. í fjórb.húsi. Sér- inng, flisar, parket, stór herb. snyrtil. sameign, hiti í stétt. Rólegur og góður staður. V. 5,4 millj'. Einarsnes. Mikið endum. og sér-; lega góð 2ja herb. íb. f tvfo. I ná gren- ni við Háskölann. Sérinng. Verð að- eins 4,8 millj. Rauðás. Sérl. björt ogfalleg 110 fm ib. a 2. imð, Fifsar, parket, góðar innr. Þvóttah. og búr innaf eldh. 3 góð svefnherb; 8ílsk.plata fyrír 28 fm bfl- sk. fylgir, Húsið yiðgert og málað fyrir nokkru Sfðan. Öldugata - Rvk. vei stað sett 3jahérb. tb. á 3. hæð. Með.nýl. góff- efnum og góöum innr. Verð 6,2 mitlj. Keilufell. Qott 2Ja hæða einbýli ásamt bflskur, Hús f mjög góðu ástan- di. 4 nimg. svefnh, Faltegur ræktaður; garður. Mjög hagst. verð 11,5 millj. Hraunbær. góö 120 fm vei skipui. íb. á 3. hæð ásamt aukahero. I kj. Nýl. bað, rúmg. eldh. Stór og björt stofa. Suð- ursv. 3-4 svefnherb. Húsið nýstandsett að utan. Áhv. 4,8 millj. Eyjabakkí. Mjög góð og vel um-. géngln 101 fm tb. á 1. hæð. Ib. er sérl.: romg. og 2 stór syefnherb. Téngf fyrir þvottav. á baöi. Bur inn af eldh. Sam- elgnfgóðuástandi. Hamraborg. Björt og góð 58 fm íb. á 2. hæð. Snyrtil. og góð sameign. Öll þjónusta í næsta nágrenni. Fyrir eldri borgara Eiðismýri. Einstakl. glæsil. ný fullb. 3ja herb. íb. ásamt stæði í bílg. Vandaðar innr. Parket. Sérl. góð staðsetning i nánd við stóra verslunarmiðstöð. Til afhend. nú þegar. Verð 9,6 millj. Grandavegur. 3ja herb. mjög góð Ib. á 8. hæð ásamt stæði í bílg. Glæsil. innr. og gólfefni. Áhv. byggsj. 2,8 millj. Nýjar íbúðir Arnartangi - raðhús. Faiiegt og gott raðhús á einni hæö ásamt bílsk. 2-3 svefnherb. Parket, flísar, góðar innr. Sauna á baði. Skipti á minni eign mögul. Verð 8,3 millj. 5 herb. og sérhæðir Funafold. Mjög góð 130 fm efri sérh. í tvíb. ásamt bllsk. Eignin er sérl. björt og glæsilega innr. Stórar stofur, suöursvalir með miklu útsýni. Áhv. byggsj. 3,5 millj. Austurberg. Mjög göðveiskipui. ib. í flölbýti. 3 rúmg. svefn herb. Gegn- beilt parket. Vandaðar innr. Þvottah. og búr inn af éfdh. Suðursv. Hagstastt verð. Flétturimi - nýtt. Bnstaki. glæsil. 96 fm íb. ásamt stæði i btl geymslu. Ib. er vönduð og vel skipul. meðfaliegum innr. Parket. Fiísar. Sér- þvhús 1 fb. Innangengt úr bílskýli í Ib. Ib. er laus nú þegar. Verð 8,5 millj. Klukkurimi - parhús. vei skipulagt ca 190 fm parhús á tveimur hæðum ásamt bllsk. Afh. tilb. undlr trév. til afh. nú þegar. Háaleitisbraut. Einstakl. björt og góð 117 fm endaíb. ásamt bílsk. 3-4 svefnherb. Nýl. parket á allri ib. Þvhús og búr inn af eldhúsi. Sameign verður öll ný- standsett. Góð staðsetn. Hagstœtt verð. ÁstÚn - KÓp. Björt nýstand sett ca 80 fm íb. á 1. haeð í fjölb. 2 svefnh. og góð stofa m. vestursv. Hús og samelgn i góðu ástandi. Þvottah. á hæð. Hagst. verð 6,4 millj. Nesvegur - sérhæð. Ný góð efri sérh. í tvibýli á góðum stað við Nesveginn. Ib. er ca 125 fm. Selst tilb. u. trév. eða lengra komin. Teikn. og nánari uppl. á skrifst. Nesvegur. Glæsileg ný 3ja herb. fuilb. fb. á jaröhæð 1 nýju og fallegu húsi ó einum besta stað í vesturbæ. Tllafh.strax. Efstasund. Mjög fatleg 4-5 herb. (b. á 2. hæð ásamt góðum ný Dyggðum 30 f m bílsk. AIH nýtt á baði og eldh. Nýl, parket á allri fb. HjL rafmagn. Panelk- iætt loft i stofu. Ahv. 3, 7 mfflj. Kjatrhólmi. Einstaklega björt og rúm- góð 115 fm endaib. á 2. hæð í fjórb. Vel skipulögð með vönduðum innr. 3-4 góð svefnherb. Þvottahús í íb. Búr inn af eldh. Parket. Flísar. Suðursv. Frábært útsýni. Gnoðarvogur. Einstakl. björt og fal- leg 130 fm miðhæð í fjórb. ásamt góðum 32 fm bílsk. Nýtt eldh., bað, skápar og parket. 3 stór svefnherb. Búr inn af eldh. Góðar suðursv. Mikið útsýni. Ahv. bygg- sj. 2,4 millj. Gullsmárt 5 - Kóp. fallegar íbúðir á góðu verði Nýjar fbúðir. 3ja herb. frá 7.150 þús. 4ra herb. frá 7.950 þús. Fullbúnar án gólfefna. 8 hasða lyftuhús. Fáið myndabækling á skrffstofu. Byggingaraðili Byggingafélag Gylfa og Gunnars. Starengi 24-32 - Grafarvogi 2ja hæða hús - sérinngangur T Góð greiðslu kjör. Mjög hagst. verð. 3ja herb. 84 fm 6.950.000 4ra herb. 99 fm 7.900.000 Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.