Morgunblaðið - 07.08.1996, Blaðsíða 21

Morgunblaðið - 07.08.1996, Blaðsíða 21
+ MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 7.' ÁGÚST 1996 F 21 "W"¦"¦ ^*"""^W "W" T""^^. Laugavegi 170, 2. hæð, 105 Reykjavík rULL) Viðar Böðvarsson FASTEIGNASALA viðskiptafræðingur, löggiltur fasteignasali jf Opið virka daga kl 9 - 18. - Sími 552 1400 - Fax 552 1405 Njóttu sólar við Laugaveg m Gullfalleg parketlögð íbúð á annarri hæð. Tvö svefnherbergi, stofa og glæsileg flísalögð sól- stofa sem er um 15 fm auk góðra svala. Mjög góð íbúð fyrir þá sem vilja toppeign í miðbæn- um. Vilja skipti á stærra sérbýli. Verð 7,9 millj. 2472. Sárvantari Höfum mjög ákveðinn kaupanda af einbýli í Foldahverfi í Grafarvogi núna strax. Bjarni Sigurðsson, Finnbogi Hilmarsson, Haraldur Ólason, Kristín Pétursdóttir, Steinunn Gísladóttir, Viðar Böðvarsson, Ævar Dungal. í smíðum Fjallalind Fallegt ca. 180 fm parhús m. innb. bílskúr í nýju hverfi í Kópavogi. 50 fm manngengt milliloft. Húsið er fullbúið að utan og málað en tilbúið undir innrétt- ingar að innan. V. 10,5 millj áhv. 3,5 millj. 2361 Þinghólsbraut I fallegu nýju húsi er neðri hæðin til sölu. Húsið er fullbúið að utan en ibúðin sem er 3ja og um 90 fm af- hendist tilbúin til innréttinga. Húsið er á vinsælum stað i vesturbæ Kópavogs. Gró- inn garður. Áhv. 4,0 millj. Verð 6,5 millj. 238 Eldri borjjarar Kirkjulundur ( þessu fallega nýlega 2ja hæða húsi, ætluðu eldri borgurum, er til sölu falleg ca 100 fm íbúð á 1. hæð ásamt stæði i bílageymslu. Sérinngangur, frábær staðsetning og útsýni. Stór sam- komusalur í mikilli sameign. V. 10,8 millj 2383 Eiðismýri Eldri borgarar. Sérlega vönduð ca 84 fm íbúð á 4. hæð í lyftu- húsi. Suðursvalir með stórfenglegu út- sýni. Parket á gólfum. Mikil og góð þjónusta á staðnum og í næsta ná- grenni. Eftirsótt eign. Verð 10,5 millj. 2402 Kinbvlishús Starhagi 16 Ca 300 fm sérl. fallegt hús á frábærum útsýnisstað. I húsinu eru 2 samþ. íb. sú minni er ca 48 fm og er á efri hæð.-Hentar vel f. stóra fjölsk. Falleg- ur garð. Gufubað o.fl. Verð 26 millj. 532 Fellsás Ca 400 fm einbýli með 2 samþ. íb. og bílskúr. Húsið stendur á friðsælum stað með fallegu útsýni. I allt eru 8 herb. ásamt stofu og borðst. Parket á gólfum. Gufubað. Eign með marga möguleika. 745 JÓrusel Glæsilegt ca 320 fm hús ásamt 55 fm bílskúr. Hús í mjög góðu lagi. Falleg lóð. Garðstofa. Verð 15,9 millj. 309 Klapparberg Sérlega fallegt 155 fm einbhús með bílskúr á friðsælum stað við Elliðaárdalinn. Jaðarlóð. 4 svefnherb. og stofa. Mjög góður garður með skjólveggj- um og verönd. Góð eigná fráb. stað. 944 Nesbalí Stórglæsil. 164 fm einb. á einni hæð með innb. bdsk. Vandaðar innr. og góð gólfefni. Arinn og koniaksstofa. Gullfallegur garður í rækt. 2 svefnherb. Falleg eign á góðu verði. Verð 13,8 millj. 2414 Rað- ofl parhús Laugalækur A góðum stað 170 fm raðhús á þremur hæðum. Stofa, baðherb og eldhús á miðhæð. 3 svefnherb. og bað- herb. á efstu hæð og studíó-íbúð á jarð- hæð. Verð 10,3 millj. SKIPTI Á 4RA HERB. ÍBÚÐ 2360 ÁlfhÓISVegur Mjög gott 120 fm rað- hús á 2 hæðum ásamt 32 fm bílskúr. 3 svefnherb. og rúmg. stofa. Stór geymsla og skjólgóður suðurgarður. Hiti í stétt. Verð 10,5 millj. 601 Birkigrund Vorum að fá í sölu fallegt endaraðhús á þessum vinsæla stað. Hús- ið er ca 205 fm á þremur hæðum + ris. 5- 6 svefnherb. Mögul. á séríbúð í kjallara. Góð eign á góðum stað. 2211 Langamýri Glæsilegt og vel skipulagt 308 fm raðhús. 4 svefnherb. og 2 stofur. Fallegar innr. Parket og flísar. Tvennar svalir. Tvöfaldur bílskúr. Einstaklingsíbúð á jarðhæð m. sérinngangi. 879 Haeöir Suðurgata 172 fm neðri sérhæð I tvi- býlishúsi ásamt innbyggðum bílskúr í Hfj. 3 svefnherb., rúmgóðar stofur, og ágætt útsýni. Verðlaunagarður. Verð 11,9 millj. Skipti á minna. 2021 Suðurgata Mjög rúmgóð 165 fm sér- hæð við Suðurgötu í Hafnarfirði. 4 svefn- herb., borðstofa og stofa. 20 fm aukarými á jarðhæð. Verð 11,7 millj SKIPTI Á MINNIÍBÚÐ ÓSKAST 2357 Þinghólsbraut vomm að fá i söiu 140 fm efri sérhæð í tvíbýlishúsi f vestur- bæ Kópavogs. Stórar stofu, rúmgott eld- hús og parket á svefnherb. Rúmgóðar s- svalir og glæislegt útsýni. V. 11,9 millj. Skipti á minni eign koma til greina. 2388 Dalsel Skemmtileg ca 150 fm 6 her- bergja íbúð á 2 hæðum ásamt bílskýli. Ibúð sem býður upp á marga skemmtilega möguleika. Áhv. hagst. lán ca 3,6 millj. Verð 9,3 millj. 2122 HÓImgarður Sérlega skemmtileg ca 75 fm efri sérhæð á þessum eftirsótta stað. 2 herb. og 2 stofur. Nýlega viðgert hús. Ekki missa af þessari. 2380 Langabrekka Mjög goð 106 fm efri sérhæð i tvíbýli á þessum friðsæla stað. 3 svefnherb. og rúmgóð stofa. Suðurgarður. Góður 31 fm bilskúr. Áhv. 2,3 millj. bygg- sj. Verð 10,2 millj. 749 Langholtsvegur Góð ca 65 fm efri hæð í tvíbýli. 3 svefnherb. og stofa. Sér- inngangur. Stór garður. Ath. skipti á stærra í hverfinu. Ahv. 3,0 millj. Verð 6,1 millj. 2270 Langholtsvegur Giæsiieg ca 150 fm efri sérhæð í góðu þríbýli með útsýni yfir Laugardalinn. Parket. Nýl. innr. í eld- húsi. Nýl. hitalagnir. Bílskúr 37 fm. Falleg- ur garður í rækt. Áhv. ca 2,2 millj. Verð 12,2 millj. Ath. öll skipti. 2267 ÁsbÚðartrÖð Gullfalleg sérhæð á 1. hæð. Aukaíb. í kj alls ca 230 fm Eign í toppstandi. Allt nýmálað. Suðursvalir. Innb. bílskúr. Áhv. húsbréf og byggsj. Verð 12,8 millj. 707 Víðihvammur Mjög falleg ca 122 fm efri sérhæð á skjólsælum stað i suðurhlíð- um Kópavogs. Sólskáli, 70 fm verönd og 35 fm bílsk. Flísar og parket á gólfum, ný- legt eldhús. Virkilega falleg eign. Áhv ca 6,7 millj. Verð 10,9 millj. Skipti á minni eign. 2319 4ra - herb. Alftamýri Virkilega góð 100 fm íbúð á 4. hæð ásamt 21 fm bdskúr. Parket á gólf- um. 3 svefnherb. og rúmgóö stofa m. suð- ursvölum. þvottahús innan Ibúðar. Glæsi- legt útsýni. Verð 7,8 míll]. áhv. ca. 4,0 millj. f góðum langt. lánum. 2362 GarðhÚS Gullfalleg 5-6 herb. ca 140 fm íb. á 2 hæðum. Á neðri hæðinni eru stofur m. parketi, eldhús m. fallegri innr. og baðherb. flísalagt í hólf og gólf. Á efri hæðinni eru 4 rúmg. svefnherb. u. súð. Mahogni-hurðir. Vönduö eign. V. 10,9 millj. 2255 HrathhÓlar Góð 108 fm íbúð í nýlegu viðgerðu fjölbýli. 3 svefnh. og rúmgóður 26 fm bílskúr. V. 7,5 millj. 2454 Reykás Falleg ca 132 fm ib. á tveimur hæðum í litlu fjölb. 5 herb. og 2 stofur. Hús . nýl. viðg. Parket og flísar á gólfum. Gott útsýni. Góður bílsk. Áhv. 1,6 millj byggsj. 379 Drápuhlíð Björt og falleg 73 fm rísi- búð á þessum frábæra stað. 3 rúmgóð herb. og stofa. Stórt eldhús. Parket. Ákv. 2,3 millj. byggsj. og fl. Verð 6,9 millj. 560 Eskíhlíð Rúmgóð og vel skipulögð íbúð á 2. hæði í snyrtilegu fjölbýli. SKIPTI Á 3JA HERB. KOMA TIL GREINA V. 7,2 MILLJ. 2401 FífUSel Björt og vel skipulögð 87 fm ibúð á 2 hæðum. þrjú svefnherb. og góð stofa. Falleg eldhúsinnr. Flísar og parket. Áhv. ca 3,3 millj. byggsj. Verð 7,4 millj. Þessa fbúð þarftu að skoða. 869 Hvassaleiti Falleg 95 fm ib. með góðu útsýni i austur og vestur. 3 rúmgóð herb. og stór stofa. Nýl. gler í gluggum. Bílskúr. Snyrtileg sameign. Verð 7,9 millj. 218 HvaSSale'ltÍ Mjög góð 100 fm Ib. á 3. hæð í góðu fjölbýli. 3 svefnherb. og stofa með nýju parketi. Suðursvalir. Nýtt gler. Nýmálaður bflskúr. Verð aðeins 8,4 millj. 246 Krummahólar stór og björt 132 fm "penthouse" íb. á tveimur hæðum með glæsilegu útsýni. 4 svefnherb. og 2 stórar stofur. Stórar austursvalir. 24 fm stæði í bílgeymslu. Áhv. 3,3 millj. byggsj. Verð að- eins 8,9 millj. 961 Vesturgata Falleg 167 fm íbúð á tveimur hæðum i nýlegu húsi á besta stað í Vesturbænum. Mikil lofthæð og stórfeng- legt útsýni. 3 svefnherb. og 2 stórar stofur. V. 10,9 millj. 2369 Eskihlíð Björt ca 110 fm ibúð á 2. hæð með suðvestur svölum. Parket á gólfum og allt nýtt á baðherb. 2-3 svefnherbergi stofa og borðstofa. Áhv 3.4 millj. byggsj. Verð 7.9 millj. Skipti möguleg á raðhúsi. 2457 Hjarðarhagi við háskólann Virkilega glæsileg, nýuppgerð ca 105 fm íbúð á jarðhæð/kj. Mjög björt og rúmgóð, glugg- ar I suður, austur og norður. Parket á gólf- um. Hér má hleypa börnunum beint út i garð. Verð aðeins 7,5 millj. Áhv. 3,8 millj. 2421 Maríubakki Mjög björt og falleg ca 96 fm íbúð á 2. hæð. þrjú svefnherb. ásamt aukaherb. í kj. Parket á gólfum. Ný eld- húsinnr. Suðvestursvalir með fallegu útsýni yfir borgina. Áhv. byggsj. Verð 7,2 millj. 2321 StelkshÓlar Mjög snyrtileg 5 her- bergja íbúð í litlu fjölbýli. Stórar svalir og stórglæsilegt útsýni. Húsið allt nýmálað. Mjög snyrtileg sameign. Ca 22 fm bílskúr. Áhv. ca 2,6 millj. Verð 8,1 millj. 353 Alfheimar 4ra herbergja rúmgóð ibúð. Góðar innréttingar og parket á gólfum. Vel skipulögð íbúð á vinsælum stað. Verð 7,2 millj. 2468 BarÓnstígur Falleg 4ra herbergja íbúð á besta stað við Iðnskóla Reykjavíkur. Mögul. að leigja 1 herb. Áhv. ca 4,6 millj. Verð 7,9 millj. 2378 3ja - herb. Bogahlíð Mjög góð ca 80 fm íbúð á 3. hæð. Tvö svefnherb. og stór stofa með út- gangi út á vestursvalir. Frábær staðsetning. Verð 6,950 þús. Áhv. ca 3,0 milij. Möguleg skipti á minni íbúð. 668 Hamraborg Snyrtileg ca 70 fm íb. á 2. hæð. Rúmgóð stofa, 2 svefnherb. og gott eldhús. fbúðin snýr öll i norður með út- sýni til Esjunnar. Skipti á 2ja herb. fb. á svipuðum slóðum. 2035 SkÚlagata Sérlega góð ca 66 fm íbúð sem er mikið uppgerð. Nýtt eldhús, nýtt bað, nýtt rafmagn og endurnýjuð gólfefni. Suðursvalir. Lóð með leiktaekjum. Verð 6,2 millj. 815 Vesturberg Mjög góð ca 92 fm enda- (b. í litlu fjölb. 2 góð svefnherb. og stór stofa. Gengt er út í lítinn sérgarð. Mjög gott verð aðeins 5,9 millj. 134 Öldugrandi Gulrfalleg 72 fm íbúð á 2. hæð ásamt 25 fm bílskúr. Merbau parket og flísar á gólfum, 2 rúmgóð svefnherb. og stofa með útgang út á suðursvalir. Franskir gluggar. Frábær staðsetning. Stutt í alla þjónustu. V. 8,3 millj. 2286 Barðavogur Sérlega björt og skemmtileg ca 80 fm íbúð á jarðhykj. 2 góð herb. og stofa. Endurnýjað eldhús, nýtt dreni o.fl. Verð 6,9 millj. 2396 Einholt Góð 3ja herb. fb. á 1. hæð í fjórb. Nýir gluggar og gólfefni. Endum. raf- magn o.fl. Ikj. er herb., eldhús og bað sem fylgir og er mjög hentugt til útleigu. Geymsluskúr fylgir. 567 Hrísmóar Sérlega glæsileg ca 90 fm ibúð á 7. hæð í nýviðgerðu lyftuhúsi. Allt nýtt á baði. Nýtt Merbau-parket. Stórbrotið útsýni. Verð 8,3 millj. 2342 KÓngsbakkí Sérlega góð ca 82 fm íbúð á 1. hæð með sérgarði. Rúmgóð stofa og þjört herbergi. Parket. Hús í mjög góðu lagi. 2399 Seijavegur Vel staðsett ca 77 fm íbúð á 1. hæð I góðu þríbýlishúsi. íbúðin er vel skipulögð og með mjög fallegum garði. Verð 5,9 millj. 294 Engihjalli Rúmg. og björt 78 fm íb. á 1. hæð í lyftuh. Tvö góð svefnherb. og rúmg. stofa. Stórar austursv. meðfram allri ib. Gott verð, aðeins 5,9 millj. 867 Jörfabakki góö ca 90 tm ibúð á 1. hæð f góðu fjölbýli. Aukaherb. í kjallara. Barnvænt hverfi. Stutt i alla þjónustu. 2366 Engíhjalli Snyrtileg ca 87 fm íbúð á 7. hæð. Suðvestur svalir og glæsilegt útsýni. Tvö svefnherb. Eldhús með viðarinnrétt- ingu. Tengi fyrir þvottavél á baði ásamt sameiginlegu þvottahúsi á hæðinni. Verð 5,8 millj. 2427 Fannborg Falleg ca 86 fm íbúð á jarð- hæð. Gengið beint inn. Tvö svefnherbergi, rúmgóð stofa og suðursvalir með sólstofu. Öll hugsanleg þjónusta í næsta nágrenni. Áhv. ca 3,6 millj. Verð 5,9 millj. 2430 Rauðarárstígur vei skípuiögð ca 72 fm íb á 3. hæð. Parket á gólfum. Baðherb. nýlega lagf. Mjög fallegt útsýni I vestur. Verð 5,6 millj. 2171 Þinghólsbraut Virkilega falleg ca 75 fm íbúð á 1. hæð með stórfenglegu útsýni i suður. Hvit fulningainnrétting í eldhúsi. Stofa og borðstofa. Parket á gólfum. Sam- eign nýlega tekin (gegn. Ahv. 3,5 millj. Verð 6.950 þús. 2428 Funigmnd Falleg ca 75 fm íbúð á 7. hæð í góðu fjölbýli. Ljósar flísar. Rúmgóð stofa og nýleg eldhúsinnrétting. Stæði i bíl- geymslu. Áhv. byggsj. Verð 7,0 millj. Skipti á minni eign. 2045 Laugavegur Nýstandsett rtsiboö, 3 svefnherbergí og rúmgott herbergi á jarð- hæð. Ágætt geymsluloft yfir íbúð. Rúm- gott baðherb. og eldhús. Verð aðeins 5,8 millj. Lyklar á skrifstofu Foldar. 2191 Hringbraut Ca 80 fm íbúð á jarðhæð á góðum stað í Hafnarfirði. 2 herb. og stofa. Útsýni yfir höfnina. fbúð á góðu verði, aðeins 5,4 míllj. 2951 Reynimelur Mjög skemmtileg og mikið endurnýjuð íbúð á efri hæð í tvíbýli. 2 herb. og stofa auk rislofts. Nýtt eldhús og bað. ibúð á frábærum stað. Verð 7,4 millj. 2463 Laugavegur 2472 2ja - herb. Alfholt Rúmgóð íbúð á 3. hæð. Parket og flisar á gólfum. Frábært útsýni. V. 6,5 millj. áhv. 3,5 millj. SKIPTI Á STÆRRA i HAFNARFJ. 823 Blikahólar Björt ibúð á 3. hæð i ný- viðgerðu lyftuhúsi. Stórar suðursvalir. Barnvænt umhverfi og stutt i alla þjón- ustu. Verð aðeins 4.950 þús. 206 Frakkastígur Virkilega góð litil sam- þykkt 2ja herb. íbúð ofariega á Frakkar- stíg. Stofa, baðherb. og rúmgott svefn- herb. ásamt eldhúsi m. nýl. innréttingu. V. 2,7 millj. en áhv. 1,7 millj. f byggsj. MIS- MUNUR AÐEINS UM 1 MILLJ. SEM GREIÐIST SKV. SAMKL. 2403 Hlíðarvegur Góð 60 fm íbúð á jarð- hæð í þribýlishúsi. Sérinngangur. Rúmgott eldhús m. borðkrók. Parket á gólfum. Ró- legt hverfi og góð staðsetning. Verð 4,9 millj. Áhv. 2,9 mill). 820 Tryggvagata góö 63 fm ibúð á 2. hæð i Hamarshúsinu. Útsýni yfir höfnina. Góð eign. Verð 5,5 millj. Áhv. 1,6 millj. 2356 SkÚlagata Rúmgóð ca 54 fm risíbúð sem býður upp á mikla möguleika. Nýtt gler. Yfirbyggðar suðursvalir o.fl. 2298 Framnesvegur Sérstaklega falleg 59 fm íbúð ásamt 26 fm stæði í bíl- geymslu. Fallegar innr. og góð gólfefni. Ahv. 4,3 millj. byggsj. Verð 6,950 þús. 753 KleppSVegur Björt og rúmg. 65 fm íb. á vinsælum stað. Nýt gólfefni. þvhús í ibúðinni. Suðursv. Hús og þak nýviðgert. Tvöf. gler o.fl. 757 Seilugrandi Mjög góð ca 52 fm íbúð 5 á 2. hæð. Parket á gólfum. Fallegt bað- herb. Stutt í Háskólann og alla þjónustu. Bamvænt hverfi. Verð 5,4 millj. 2352 Fálkagata við háskólann Á 3. hæð ca 63 fm mjög björt og falleg íbúð með parketi á gólfum tvennar svalir bæði í suð- ur og norður með fallegu útsýni. Mjög gott eldhús og baðherbergi nýuppgert. Frá- bært verð 5,6 millj. 2424 Þverbrekka Mjög snyrtileg ca 45 fm íbúð á 8. hæð í lyftuhúsi. Falleg gólfefni og innréttingar. Óviðjafnanlegt útsýni af stórum svölum. í húsinu er húsvörður. Verð 4.5 millj. Áhv. 2.6 millj. Laus strax. 2324 Gljúfrasel Sterk 2ja herbergja íbúð í tvíbýli. Allt sér. 20 fm svefnherbergi. Fal- leg verönd. Áhv. 1,1 millj. Verð. 6,3 millj. 2334 JÖklafold 2-3 herbergja íbúð i topp- , standi. Parket og nýlegar innr. Bílskúr. Áhv. 4,2 millj. Verð 6,6 millj. 2223 Leifsgata i gamla miðbænum sérlega hugguleg ca 55 fm ibúð með sérinngangi. íbúðin er öll nýlegá tekin í gegn. Möguleg skipti á stærri eign. Verð 5,5 millj. 2456 Lækjargata Rúmgóð 2ja herbergja- ibúð ásamt bilskýli í nýlegu lyftu húsi. Fal- leg íbúð i hjarta borgarinnar. Áhv. ca. 4 millj. I göðum lánum. Verð 7,4 millj. 2337 Njálsgata Rúmgóð 2ja herbergja íbúð í miðbæ Reykjavíkur. Stutt í alla þjón- ustu. Ahv. ca 1 millj. Verð 4,5 millj. 2371 Tryggvagata ca so fm giæsii. fb. á 4. hæð í Hamarshúsinu. Vandaðar innr. og tæki. Parket. Skemmtil. útsýni yfir höfn- ina. Suðursv. Framtíðareign. Áhv. ca 3,3 millj. Verð 5,7 millj. 762 4 EIGNASKIPTI AUÐVELDA OFT SÖLU Á STÆRRI EIGNUM. Félag Fasteignasala L_

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.