Morgunblaðið - 07.08.1996, Blaðsíða 5

Morgunblaðið - 07.08.1996, Blaðsíða 5
MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 7. ÁGÚST 1996 F 5 fiTIMtT.f CTMI.I fiflúff.f ^^¦¦•¦i BOB ^WJttBYna HBH ^BnBNBlwBlBl mmm FASTEIGNASALA ÞORSGOTU 26 RVK FAX 552 0421 OPIÐ VIRKA DAGA 9 - 18 SIMI 552 5099 © 552 5099 Ólafiir B. Blöndal sblustjóri Sveinbjbrn Halldórsson sölmaður Steingrimur Armannsson sSlumatur Hafiteinn S, Hafsteinsson lögfrxBingur Árni Stefánsson, viðskfr. EMBXU NYBYLAVEGUR - NYTT 123 fm einbýli á góðum stað. Húsið er í þokkalegu standi. Flísar og parket. Lóð ca 1000 fm Tilvalið fyrir handlagna, sjón er sögu ríkari. Verð aðeins 8,6 millj. 5092 ÞINGHOLTIN - EINBYLI Faiiegt ca 150 fm einbýlishús. Húsið er allt ný- standsett að utan sem innan. Mjög miklir möguieikar, m.a. hægt að hafa tvær íbúð- ir. Áhv. ca 4,2 millj. húsbréf og líf.sj. Verð 11,9 millj. 4991 STUÐLASEL Mjög fallegt 230 fm einbýli með tvöföldum bílskúr. Stór og fal- leg lóð. Parket. Stórar suðvestursvalir. Falleg eign sem er vel þess virði að skoða. Verð 15,5 millj. SKIPTI Á MINNA 5057 SMARARIMI - STORGLÆSI- LEGT Vorum að fá þetta glæsilega ein- býli I sölu. Húsið er 233 fm með innbyggö- um tvöföldum bílskúr. Þetta er hús sem verður að skoða, teikningar af garði fylgja. Áhv. 5 millj. Verð 14,9 míllj. 5103 VIÐARRIMI - NÝTT GOTT Skemmtilegt nýtt 167 fm einbýli með inn- byggðum bílskúr. Fullb. utan og ibúðar- hæft. Stór lóð. Stutt í skóla Verð aðeins 11,5 millj. Áhv. 6,3 millj. 5007 FOSSVOGUR - GLÆSIEIGN Fallegt 215 fm raðhús á draumastað í þessu eftirsótta hverfi. Nýl parket. Hús nýl. tekið I gegn að utan..Fallegar innr. Fal- legur gróinn suðurgarður. Eign sem þú ættir ekki að missa af. Verð 14,8 millj. 5028 TORFUFELL - ENDARAÐ- HÚS Nýkomið f einkasölu gott 112 fm endaraðhús ásamt innréttuðum kjallara með sér 2ja herb. ibúð. og 26 fm bílskúr. Parket é gólfum, fallegur suðurgarður. Áhv. 3,0 millj húsbréf. Verð 11,3 millj. 5076 FANNAFOLD - PARHÚS Gott 75 fm parhús á 1. hæð. Nýlegt., hellulagt bllaplan m. hita, suðurverönd afgirt. Áhv. 5,1 millj. byggsj. Verð. 8,2 millj. BEIN SALA EÐA SKIPTI Á 4RA+BILSK. 3997 LOGAFOLD - STÓRGLÆSI- LEG 247 fm fallegt parhús. Tvöfaldur bllskúr og stórar innkeyrsludyr. Hús er full- búið með fallegum innr., stórri stofu og stóru eldhúsi. Áhv. 3,2 miilj. Verð 15,6 millj. SKIPTI Á MINNI EIGN. 5025 ISMWUM NYBYGGINGAR erum með MIKIÐ AF NÝBYGGINGUM I SÖLU ,SEM BÚIÐ ER AÐ REISA. UM ER AÐ RÆÐA EINBÝLI, RAÐHÚS, PARHÚS OG FJÖLBÝLI. LlFLEGUR MARKAÐ- UR. TEIKNINGAREKKINN OKKAR ER TROÐFULLUR. SJÓN ER SÖGU RlK- ARI. 999999 TROLLABORGIR - RAÐHUS Eigum eftir tvö glæsil. raðh. á tveimur hæðum ásamt innb. bílsk. alls um 161 fm Mjög fallegt útsýni. Húsin eru til afhend- ingar fljótlega fullbúin að utan, fokh. að innan. Verð 7,3-7,5 millj. ATH. SKIPTI Á ÓDÝRARI EIGN. 4577 BAKKASEL - 2 IBUÐIR Guiifai legt endaraðhús 245 fm með fallegum garði. 2ja herb. ib með sér rafmagni. Hús- ið er nýl tekið í gegn, Steniklætt. Nýl. parket og nýl. flisar. Auk 24 fm bílskúrs. Eign í sérflokki Verð 13,7 millj. SKIPTI A MINNI EIGN. 5058 ÉRHÆÐIR OG 5-6 HERB. SOLHEIMAR - GOÐ EIGN Falleg 101 fm 4ra herb. nú 3ja herb. endaíbúð á fjórðu hæð í lyftuhúsi, fal- legt útsýni til þriggja átta. Parket á sto- fu og gangi. Suðursvalir. Verð 7,9 millj. Áhv. 3,5 millj. LAUS (ÁGÚST. 5051 DRAPUHLIÐ - LAUS OG ÓDÝR Mjög góð 109 fm 4ra herb. neðri sérhæð I tvíbýli. Sérlnng. Fallegur suður- garður. Hiti f stéttum. íbúðin er laus strax, nýmáluð og f f(nu formi. 4444 DIGRANESVEGUR KÓP Faiieg 111 fm 5 herb. íbúð f góðu húsi með sér- inngangi. Fallégt útsýni til suðurs. Rúm- góð og skemmtileg eign sem þú ættir að Ifta á. Áhv. ca 5,0 millj. Verð 8,8 millj. SKIPTI Á MINNI. 4631 KAMBASEL - SÉRHÆÐ Faiieg og rúmgóð 103 fm efri sérhæð í raðhúsa- lengju. Ris fylgir sem gefur mikla mögu- leika, þvottahús í fbúð. Verð 7,5 millj. Áhv. ca 5 millj. í húsbréfum. LAUS FUÓTLEGA. 5098 LINDASMÁRI - STÓR stór og mikil 150 fm fbúð í nýju húsi. Ibúðin af- hendist tilbúin undir tréverk, með hurðum. Verö 8,9 millj. 5066 FLYÐRUGRANDI GlæsilegSherb. 126 fm Ibúð á efstu hæð f nýstandsettu eftirsóttu fjölbýli. Góðar innréttingar og gólfefni. Stórar svalir m. glæsil. útsýni yfir KR völlinn. Verð 10,3 millj. 4656 HRAUNBÆR - 5 HERB. 'i, komin í sölu 5 herb. 131 fm íbúð á 1. hæð. Tvennar svalir. Gott skipulag. Ibúðin er laus strax, lyklar á Gimli. Verð 7.750 þús. 5050 GRAFARVOGUR - FALLEG Nýleg og vel skipulögð 116 fm neðri sér- hæð í tvibýli. 3 rúmgóð svefnherb. Sér- bílastæði. Sérinng. Áhv. 5,3 millj. byggsj. Verð 8,9 millj. 3081 4RA HERB. IBl HJALLABRAUT - STOR- GÓÐ Falleg 103 fm 4ra herb. rúmgóð ib. á 2. hæð í góðu fjölbýli. Stór stofa, parket, suðursvalir, þvottahús og búr í ib. Eig. leita að stærra eign (Hafnarfirði. Verð 7,5 millj. 4892 FURUGERÐI - LAUS FUÓTI. Mjög góð 4ra herb. 98 fm ibúð á 2. hæð í litlu fjölbýli með útsýni til suðurs. Splunku- nýtt parket á flestum gólfum. Falleg eign á frábærum stað. Áhv. byggsj. 3,5 millj. Verð 8,5 millj. 5008 ÞINGHOLTIN - ÓDÝR Agæt 4ra herb. Ibúð á fyrstu hæð, ásamt 33 fm úti- húsi. Eign sem gefur mikla möguleika. SKIPTI A MINNA KEMUR TIL GREINA. Verð 7,3 mlllj. Áhv. 5086 HRAUNBÆR - RÚMGÓÐ Stórglæsileg 4ra herb. 107 fm fbúð á fyrstu hæð f fallegu fjölbýli. Parket og flls- ar á gólfum. Mjög góð staðsetning. Stutt I alla þjónustu. EIGN SEM ER VEL ÞESS VIRÐIAÐ SKOÐA. Verð 7,9 millj, Ahv. 4,1 millj. 4762 ENGIHJALLi - FALLEG Mjög falleg 4ra herb. íbúð á 3. hæö í lyftuhúsi. Parket. Flísalagt baðherbergi. Þvottahús með tækjum á hæðinni. Verð aðeins 6,5 millj. 4856 SKOGARÁS Vorum að fá i einkasölu mjög fallega 4ra herb. 111 fm íbúð á 2. hæð í nýmáluðu fallegu fjölbýli. Parket á gólfum, suður svalir, skjólgóður staður. Ahv. byggsj. og húsbréf 4,2 millj. Verð 9,4millj. 5071 HVASSALEITI Góö 4ra herb. 100 fm ibúð á 2. hæð ásamt 21 fm bllskúr. Suðursvalir. Fallegt útsýni. LAUS STRAXI Áhv. húsbréf 5,0 millj. Verð 8,5 millj. 5064 SEILUGRANDI Falleg 86 fm ibúð á tveimur hæðum. Parket á gólfi. Suðursvalir. Stæði í bílskýli. Góð stað- setning, fallegt útsýni. Verð 8,2 millj. Áhv. 4,2 millj. 5094 ENGIHJALLI Mjög falleg 4ra herb. Ibúð á 3. hæð í lyftuhúsi. Parket. Flísalagt baðherbergl. Þvottahús með tækjum á hæðinni. Verð aðeins 6,5 millj. 4856 HVASSALEITI Góð 4ra herb. 98 fm íb. á 3. hæð I nýviðgerðu fjölb. ásamt bíl- skúr. Mjög rúmgóð fbúð með stórum svöl- um. Til afh. strax. 4326 LEIRUBAKKI Mjög góð 96 fm 4ra herb. horníbúð á besta stað f suður í bökkunum. Vandað eldhús og nýstand- sett baðherbergi. Gott sklpulag, suður svalir og fallegt útsýni. Áhv. húsbr. 2,6 millj. Verð 7,1 millj. 5046 RAUÐHAMRAR Vorum að fá í sölu glæsilega 4ra herb. 108 fm íbúð á 1. hæð ásamt bflskúr. Nýtt parket og vandað eld- hús. Suðursvalir. Áhv. Byggsj. rík. 5,0 millj. Verð 9.750 þús. 4916 TILBOÐ - HORGARTUN GAB Góð 3ja herb. 77 fm sérhæð í tví- býll í fallegu hverfi. Góður sérgarður. Verið er að taka húsið f gegn að utan, skipta um klæðningu, laga þak og gler. Ibúðin er laus strax. Ahv. 2,9 millj I byggsj. 5114 LAUGARNESVEGUR RIS Fai leg 3ja herb. fbúð á efstu hæð f nýlegu 7 íb. húsi. Suðursv. Þvottahús í (b. Ahv. 2.5 millj. byggsj. Verð: 6.950 þús. 3017 LUNDABREKKA - SKIPTI Góð 3ja herb. Ib. (fallegu fjölbýll. Rúmgóð herb. Sér inngangur. Falleg lóð. Suður- svafir. Skipti á 2ja í míðbæ eða vesturbæ. Verð 6,7 millj. 5091 ENGJASEL - BARNVÆNT Falleg 4ra herb. 97 fm íbúð í fjölbýli. Fallegt parket. Þvottahús I Ib. Suður- svalir. Mjög björt og góð íbúð. Nýl. leik- tæki fyrir börnin á lóðinni. Áhv. 3,4 millj. Verð 7,5 millj. 5026 HATUN - MEÐ LYFTU Mjog falleg 3ja herb. 78 fm (b. ( góðu lyftuhúsi. Nýl. parket. Rúmgóð stofa. Stutt i alla þjónustu. Góð eígn á góðum stað. Áhv. 3,7 millj. Verð 6,8 millj. 4561 ESKIHLIÐ - GULLFALLEG Gullfalleg 3ja herb. Ibúð I góðu fjölbýli með aukaherb. f risi. Nýl. parket og flís- ar. Allar innr. nýl og sérsmíðaðar. íbúð- in er öll hönnuð af innanhúsarkitekt. Sjón er sögu rfkari. Áhv. 4,8 millj. Verð 7,9 millj. 4838 LINDARHVAMMUR - RIS Vor- um að fá I sölu góða 3ja herb. 76 fm ris- íbúð f þrlbýli með fallegu útsýni. Ástand gott, þak m.a. yfirfarið. Áhv. 2,4 millj. Verð 5,9 millj. 5022 GRETTISGATA RIS Góð 3ja herb risíb. í fallegu húsi. Stór stofa með parketi. Sjónvarpshol með flísum. Húsið nýi tekið í gegn og þak yfirfarið. Ibúð sem gefur mík- la möguleika. Verð 5,5 millj. 5077 FLETTURIMI + BIL- GEYMSLA Mjög falleg og rúmgóð 3ja herb íbúð á annarri hæð í mjög fal- legu fjölbýli. Flísar og parket á gólfi. Miklir og fallegir skápar. 42 fm stæði í bílskýli fylgir. Verð 8,6 millj. 4873 Óskum eftir 4ra - 5 herb. íbúð miðsvæðis í Reykjavík óskast, á verðbilinu 8-8,5 millj. á 1. eða 2. hæð. f skiptum fyrir 3ja herb. íbúð í vesturbæ. Sérhæð eða sérbýli miðsvæðis í Reykjavík óskast á verðbilinu 10- 14 millj. fyrir ákveðinn kaupanda. Margt kemur til greina. ÁLFTAHÓLAR - GÓÐ Mjög fai- leg og vel staðsett 70 fm 3ja herb. íbúð í ný máluðu fjölbýli, ásamt 30 fm bílskúr. Glæsilegt útsýni yfir borgina. Áhv. 3,5 millj í byggsj. Verð 6,9 millj. 5065 REKAGRANDI Góð 3ja herb. Ibúð á góðum stað f Vesturbænum. Flísar og parket á gólfi. Tvennar svalir. Stæði í bílskýli. Vélaþvottahús. Verð 7,9 millj.Áhv. 1,5 millj. í byggsj. 5068 ÞORFINNSGATA Björt og falleg 77 fm 3ja herb íbúð í góðu húsi. Tvær stofur. Rúmgott herb. Falleg sameign. Nýl. gler og þak. (búð í góðu standi. Verð 6,5 millj. 5108 FLETTURIMI - GLÆSILEG Mjög glæsileg 3ja herb. íbúð á 1. hæð ( fallegu fjölbýli. Sérsmfðaðar innréttingar. Merbau-parket. Mjög fallegt eldhús með tækjum frá Siemens. Sérgarður. Verð 8,3 mlllj. Áhv. 5,0 millj. SJÓN ER SÖGU RlKARI. 4874 SOGAVEGUR - LAUS STRAX Vorum að fá í sölu skemmti- lega 3ja herb. 61 fm endalbúð uppí lóð með sér bdastæði og sér garði með ver- önd I suður. Skjólgóður staður. Áhv. ca. 3,0 millK Verð 5,5 mlllj. 5067 BÚÐAGERÐI Vorum að fá ( einka- sölu góða 3ja herb. 66 fm íbúð á 1. hæð ( litlu fjölbýli á besta stað. Yfirbyggðar suð- ursvalir. Áhv. húsbréf 3,0 millj. Verð 6,2 millj. 5048 GULLSMÁRI - NÝTT Nýkomm í sölu splunkuný 3ja herb. (búð á 2. hæð ( eftirsóttu lyftuhúsi. Ibúöin er til afhending- ar fljótlega fullbúin. án gólfefna. Vandaður frágangur. Áhv. húsbréf 2,7 millj. Verð 7,7 millj. 4910 2JA HERB. mVÐIR SLÉTTAHRAUN Falleg 2ja herb fbúð á fyrstu hæð í nýmáluðu fjölbýli. Parket á gólfi. Falleg blokk og sameign. Áhv. 3,2 millj. Verð 5,4 mlllj. 5113 SKÓGARÁS Sérlega skemmtileg 65 fm 2ja herb. íbúð á fyrstu hæð. Parket. Geymsla í tbúð. Sérlega aott hverfi fyrir börn. Suðurverönd. Áhv. 3,7 millj. Verð 5,8 millj. 5012 MIÐBORGIN - GÓÐ OG ÓDÝR Tveggja herb. íbúð á jarðh. ( tvíb. m. sérinng. samþykkt íb. allt sér. Verð 2,4 millj. Áhv. byggsj. 115 þús Iffsj. 650 þús. BEIN ÁKV. SALA. 2978 MÁNAGATA - ALLT NÝTT Mjög falleg 2ja herb. 50 fm íbúð á 1. hæð. Nýleg innrétting. Parket á gólfl. I þessari er allt endurnýjað sem haegt er að endur- nýja. Áhv. byggsj. 2.830 þús. Verð 5,6 millj. SKIPTI A 3-4 HERB. KEMUR TIL GREINA 4942 HRAUNBÆR - STÓR GLÆSIL Falleg og stórglæsileg 2)a herb. ibúð á l.hæð. Nýlegt parket. Endurnýjað baö- herb. Stórar suðursvalir. Góð aðstaða fyr- ir börn. Áhv. 2,9 millj. Verð 5,6 millj. 4774 HVERFISGATA RÚMGÓÐ Skemmtileg 66 fm 2ja herb. íbúð á fyrstu hæð I miöbænum. Éign sem hefur mikla möguleika. Áhv. 2,7 millj. byggsj. Verð 5,0millj. 4897 SPOAHÓLAR Falleg og björt 2ja herb. íbúð í litlu fjölbýli. Fllsar á gólfi, yf- irbyggðar suðursvalir. Verð 4,9 mlllj. Áhv. 2,5 millj. LAUS STRAX 5096 KLAPPARSTIGUR - KOSÝ Mjög skemmtileg 2ja herb. (búð á fyrstu hæð i hjarta borgarinnar. Hátt til lofts, slip- uð viðargólf. Góð staðsetning. Áhv. 2,3 millj. Verð 4,5 millj. 5015 KONGSBAKKI - GLÆSI- LEG Vorum að fá í sölu glæsil. 2ja herb. 66 fm íbúð á 1. hæð í nýmáluðu fjölbýli. Þvottahús i íbúð og gott skipu- lag. Áhv. húsbréf 2,8 millj. Verð 5,4 millj. 4810 MIÐBORGIN Mjög góð og vel við haldið 54 fm 2ja herb. (b. í miðbæ R.víkur. Tilvalin f. unga fólkið. Verð 4,3 mlllj. 4731 ÓÐINSGATA Mjög skemmtileg og björt 2ja herb. ca. 55 fm á jarðhæð baka- til í fallegu fjórbýli sem" er nýstandsett íbúðin er mjög mikið endurnýjuð og nýtist vel. Áhv. byggsj. 1,4.Verð4,1 3424 ASPARFELL - LAUS STRAX Snyrtileg 50 fm 2ja herb. (búð á 2. hæó ( nýstandsettu fjðlbýli. Ibúðin snýr í sólarátt með svalir í suður. LAUS STRAXI Verð aðeins 3,9 millj. 4385 SPÓAHÓLAR - BÍLL UPP í Vorum að fá (sölu laglega 2ja herb. 61 fm (búð á 1. hæð (beint inn) í mjög góðu húsi. Áhv. byggsj. 3,2 millj. Verð 5,5 millj. ATH. AÐ TAKA BlL UPP I. 4988 MÁVAHLÍÐ - FYRIR HAND- LAGNA 2ja herb. (búð t kjallara. Með gluggalausu aukaherbergi. Parket á gan- gi. Þyrfti að fá andlitsupplyftingu. Verð 3,9 millj. 4935 LANGHOLTSVEGUR Góð taisv. endurn. 2ja herb íb. á 1. hæð í fjórb. Nýl. eldhús og gólfefnl að hluta. Áhv. ca 2,7 millj. byggsj. og húsbr. Verð 4,9 millj. 3788 EYJABAKKI - LAUS Vorum að fá í sölu 2ja herb. 69 fm fbúð á 1. hæð f góðu fjölbýll. Verð aðeins 4,7 millj. Lyklar á Gimli. 2020 STANGARHOLT - TOPP- EIGN Vorum að fá í sölu sérlega glæsilega 2ja herb. ca 50 fm íbúð á 2. hæð í mjög eftirsóttu húsi. Fallegar inn- réttingar; Suðursvalir. Laus strax! Áhv. byggsj. 1,7 millj. Verð 5,8 millj. 4913 DRÁPUHLÍÐ Ágæt 2ja herb. 66 fm íb. í kjallara i þríbýli. Stórir gluggar. Björt (búð á góöum stað. Áhv. 3,3 millj. Verð 5,2 millj. 4822 jGsœuÐm ÁSVALLAGATA 2ja herb.ósam- þykkt einstakl.íbúð á jarðhæð í fjölbýli. Ibúðin er 59 frn og þarfnast standsetningar. Verð 2,5. Áhv. lífsj.múrara 1,2 millj. 4675 GRANDAVEGUR 2JA Snotur2)a herb. 38 fm einstaklingsibúð á miðhæð í steinhúsi. Endurn. rafmagn, gluggar, gler, þak og fleira. Áhv. 1.755 þús. byggsj. og húsbréf. Verð 3,6 millj. LYKLAR A GIMLII 4722 HVAMMSGERÐI Góð 2ja herb. 66 fm ósamþ. ibúð í kjallara f þríbýli. Rúmgóð stofa, eign f góðu standi. Verð 3,8 millj. 3392 FROSTAFOLD Snotur einstaklings- íbúð á fyrstu hæð í fallegu litlu fjölbýli. Fiísar á gólfi. Geymsla ( íbúð. Verð 4,9 millj. Áhv 3,4 millj. I byqgsj. ÚTB. AÐ- EINS 1,5 MILLJ. 5083 SÓLVALLAGATA Snotur einstak- lingslbúð ósamþ. á l.hæð ca. 28 fm ásamt 17 fm geymslu og sérþvottahúsi ( kjallara. Laus strax. Verð aðeins 1,9 millj. 5069 If FÉLAG FASTEIGNASALA TRYGGÐU PENINGANA - KAUPTU FASTEIGN íf FÉLAG FASTEIGNASALA

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.