Morgunblaðið - 07.08.1996, Blaðsíða 20

Morgunblaðið - 07.08.1996, Blaðsíða 20
20 F MIÐVIKUDAGUR 7. ÁGÚST 1996 MORGUNBLAÐIÐ IINHAMAR FASTEIGNA & SKIPASALA BÆJARHRAUNl 22, HAFNARFIRÐI, SÍMI 565 4511 Sími 565 4511 Fax 565 3270 félagÍifasteignasala Magnús Emiisson, löggiltur fasteigna- og skipasali. Helgi Jón Harðarson, Ævar Gíslason, Hilmar Bryde, Haraldur Gíslason, söiumaður skipa, Kristján Pálmar Arnarson, Alda B. Larsen, Kolbrún S. Harðardóttir. Ath. myndir í myndagluggum Opið virka daga kl. 9-18. Einbýli/raðh./parh. Sasvangur. Nýkomið í einkasölu mjög fal- legt einl. einb. með innb. bílsk. samtals ca 200 fm á þessum rólega stað í botnlanga. Arinn. Hraunlóð. Teikn. á skrifst. 6159-02. Miðvangur - 2 íbúðir. i einkasöiu á þessum frábæra stað í hraunjaðrinum, skemmtil. 182 fm einb. með lítilli aukaíb. í kj. m. sérinng. Að auki er 52 fm bílskúr. Verð 14,5 millj. 22749. Selvogsgata - Hf. Giæsii. og virðui. ca 200 fm einb. (steinhús). Mikið endurn. eign. Stutt frá skóla og miðbænum. Hagst. lán. Verð - 11,9 millj. 34954. Klettagata - Hf. Glæsil. þallaþyggtetnb. á þessum rólega stað í hrauninu í vesturbæ Hafnaríjarðar með innb. tvöf. bílsk. ca 300 fm. Vönduð eign í sérfl. Lækkað verð 17,5 millj. Sævangur- Hf. Glæsil. 296 fm vel staðs. tvílyft einb. Innb. bílsk. Skipti mögul. Verð 183 mlllj. 7506. OlduslÓð - Hf. Nýkornin á sölu glæsil. nýl. 291 fm raðh. 5 svefnherb. Parket dg flísar á gólfum. Mögul. á séríb. Góð staðsetn. Áhv. hagst. lán ca 2 millj. Verð 16,4 millj. 42235. Hverfisgata - Hf. - parhús. Skemmtil. þrílyft steinhús ca 110 fm. 3 svefn- herb. Eign sem býður uppá mikla mögul. Verð 7,7 millj. Skipti mögul. á bíl. 4470. Fagrakinn - Hf. Nýkomin í einkasölu sérl. skemmtil. einb. í þessu gróna hverfi, stærð ca 140 fm. auk þílsk. Eign sem þýður uþpá mikla mögul. Verð 10,6 millj. 41589. KvÍStaberg - Hf. Sérlegafallegt nýl. einl. einb. m. rúmg. innb. þílsk., samtals ca 200 fm. Arinn. Suðurgarður. Áhv. byggsj. rík. ca. 3,6 millj. Verð 14,9 millj. 31520. Brattakinn. Fallegt og vel við haldið ca 145 fm einl. einþ. og hluti í kj. á þessum ró- lega stað. HHi í gangstéttum. Parket. Gufuþað I kj. 3-4 svefnh. Lækkað verð 8,6 millj. 33932. Heiðvangur Sé.rl. fallegt vandað og vel umgengið einl. einb. m. innb. bílsk. 172 fm auk 35 fm bílsk. Ar- inn. Suðurgarður. Fráb. staðsetn. og veður- sæld. 36837. Úthlíð - Hf. - raðhús - lækkað verð. Sérl. fallegt nýtt einl. endaraðh. m. innb. bflskúr samt. 142 fm. Arinn. Nær fullb. eign. Lækkað verð 10,5 millj. 28722-03. Setbergsland. i einkasölu glæsil. nýl. einl. einþ. m. innþ. tvöf. þílsk. samt. ca 200 fm. Nýjar innr. og gólfefni. Suðurgarður. Arinn. Áhv. hagst. lán ca 7,0 millj. 11048-02. Setbergsland. i einkasölu sérl. fallegt og mikið endurn. 156 fm vel staðsett tvíl. einþ. á þessum frábæra útsýnisstað. Veðursæld. Stór verönd. Sólskáli. Verðlaunagarður. 37844. Hringbraut - Hf. - laust strax. Mjög fallegt og virðulegt, vel um gengið tvíl. 180 fm einb., auk 40 fm bllsk. með gryfju á þessum rótgróna stað. Góður garður. Stutt I skóla. Verð 11,5 mlllj. 23595. Höfum fjölda einb., raðh. og par- húsa sem er ekki auglýstur. 5-7 herb. og sérh. Laufvangur - Hf. Nýkomið I einkasölu 155 fm efri sérhæð auk ca 30 fm bilsk. 4 svefn- herb. Tvennar stórar suðursv. Róleg og góð staðsetn. Skipti mögul. Verð 11,2 millj. 41646. Setberg - sérhæð + bílskúr. Ný- komin í einkasölu glæsil. neðri sérhæð i góðu tvíb. Rúmg. stofur, 2 svefnherb. Góður bílsk. Verð 9,8 millj. 41877. Arnarhraun - sérhæð - fráb. út- Syni. í einkasölu rúmg. og þjört efri sérhæð í þríb. ca 140 fm. Sérinng. 4 svefnherb. Bílskrétt- ur. Lækkað verð 9,2 millj. 38902. Suðurgata - Hf. - frábær stað- Setn. Nýkomin í einkasölu sérl. skemmtil. ca 140 fm efri sérhæð auk ca 60 fm bílsk. á þess- um vinsæla stað við sundlaugina. Ekki fullb. eign. Verð 10,5 millj. 41415. Lindarhvammur - Hf. Faiieg 175 fm hæð og ris í góðu tvíb. auk 32 fm bílsk. Park- et, nýl. eldhúsinnr. o.fl. Fráb. útsýni. Góð stað- setn. Áhv. 4,4 millj. Verö 10,5 millj. 18312. Kelduhvammur - Hf. - sérhæð. í einkasölu mjög skemmtil. 125 fm miðhæð í góðu þríb. Suðursv. Útsýni. Þó nokkuð endurn. eign. Áhv. húsbr. o.fl. 7,5 milij. Lækkað verð 8,2 millj. 23866. Alfholt - Hf. Nýkomin í einkasölu sérl. glæsil. ca 130 fm 5 herb. íb. í nýl. húsi auk 40 fm óinnr. riss. Allar innr. sérsmíðaðar. Parket og flisar. Aukaherb. f kj. Útsýni. Áhv. húsbr. 6 m. V. 9,5. 29487. Grænakinn - sérh. Nýkomin í einkasöiu mjög falleg 135 fm hæð og ris í góðu skelja- sandshúsi. 4 rúmg. svefnh. Parket. Áhv. 4,5 millj. húsbr. Laus strax. 4647. Ölduslóð - sérh. - fráb. útsýni. Mjög falleg og rúmg. efri hæð og ris í góðu þrib. Tvennar svalir.Endurn. eign m.a. nýtt eldh. o.fl. Verð 10,8 millj. 37945. Grænakinn - sérh. - m. bílsk. Ny- komin mjög falleg sérh. í vel byggðu tvíþ. auk herb. í kj. og innþ. þílsk. samt. 132 fm. Suður- garður. Áhv. Byggsj. rík. ca 40 ára lán 3.750 þús. Verð 8,5 millj. 33112. Lækjarhvammur - sérh. Nýkomin stórglæsil. efri sérh. með innb. bílsk. samt. ca 200 fm. Fráb. staðsetn. og útsýni yfir höfnina. Vandaðar innr. Parket. Verð: Tilboð. 39159. Álfaskeið - Sérh. Skemmtil. 105 fm miðh. í þríb. 3 svefnh., svalir. Róleg og góð staðs. Áhv. húsbr. Verð 7,6 millj. 38838. Höfum fjölda sérh. og 5 herb. íb. sem ekki eru auglýstar. 4ra herb. Furugrund - KÓp. Nýkomin mjog fall. ca 105 fm ib. á 1. hæð í fjölb. Innangengt í herb i kj. Hús nýlega málað. Frábær staðsetn. við Fossvogsdalinn. Laus. Verð 7,6-7,8 millj. 40918. Álfaskeið - m. bílsk. sért faiieg 115 fm endaíþ. auk 24 fm þílsk. I nýviðgerðu fjölb. Nýl, eldhúsinnr. og gólfefni. Þvherb. í íb. Suð- ursv. Áhv. ca 4 millj. Lækkaö verð 8 millj. 16575-02. Álfaskeið - m. bílsk. 110 fm íb. á efstu hæð auk 24 fm bílsk. í góðu fjölb. Hagst. lán 4,7 millj. Lækkað verð 7,9 millj. 31769. Breiðvangur - m. bílsk. séri. skemmtil. og rúmgóð 120 fm íþ. á efstu hæð í góðu fjölþ. auk 25 fm bílsk. Fráb. útsýni. Lækk- að verð 8,3 millj. 38244. Breiðvangur Nýkomin í einkasölu ca 115 fm endaíb. á fyrstu hæð í vinsælu fjölbýli. Mögul. á 4 svefnherb. Aukaherb. í kj. Vandað- ar innr. og gólfefni. Suðursv. Sérþv.herþ. Hagst. lán.V. 8,5 m. 31894. Vesturgata - sérhæð - Rvík. Ný- komin í einkasöluglæsil. ca 110 fm lþ. á 3. hæð í nýl. fjórþ. (ein íb. á hæð). Sérinng. Bllskýll. Fráb. útsýni. Laus. Verð tilboð. 39579. Steikshólar - Rvík - m. bíisk. Ný- komin mjög falleg íb. á efstu hæð f litlu fjölbýlí með innþ. þilsk., samt. ca 120 fm. Hagst. lán. V. 7,9 m. 40681. Álfaskeið - m/bílskúr. Falleg ca 95 fm íb. á 1. hæð auk 25 fm bílsk. Sérinng. Áhv. 3,0 millj. Hagst. verð 7,8 millj. 25733. Suðurhvammur m/bílsk. Mjogfaiieg 110 fm íb. á 3. hæð í nýl. fjölb. auk 30 fm bíl- sk. Útsýni. Áhv. ca 5,0 millj. húsbr. Verð 9,4 mill). 19182. Breiðvangur - m/bílsk. Nýkomin mjög falleg ca 125 fm íb. á 2. hæð (nýklæddu fjölb. 25 fm bílsk. Sérþvottaherþ. Svalir. Útsýni. Grænakinn - með bílskúr. Mjög skemmtil. 80 fm efri hæð (rls) I vel þyggðu tvib. auk nýl. 40 fm bílsk. G6ð sameign og aukaherb. i kj. Útsýni. Verð 7,3 millj. 25421. Álfaskeið - með bílsk. Nýkomln mjög falleg 112 fm endaíb. á 1. hæð. 3 svefnherþ. Sérinng. og suðurgarður. Nýl. gólfefni. Góður bilsk. Ahv. Byggsj. rík. ca 3,5 mlllj. Verð 7,9 mlllj. 4385-02. Höfum fjölda 4ra herb. íb. á skrá sem ekki eru auglýstar, m.a. í norðurbæ Hfj. 3ja herb. FlÓkagata - Rvík. Nýkomin I einkasölu séri. falleg ca 95 fm neðri sérhæð I góðu þríþ. á þessum eftirsótta stað. Mögul. á 36 fm þíl- sk. Verð 8,5 mlllj. 40631. Lækjargata - Hf. Nýkomin f einkas. fal- leg 85 fm íþ. á 1. hæð í nýl. fjölþ. Sér suður- garður. Áhv. Byggsj. rfk. til 40 ara ca. 5,4 millj. Verð 7,6 millj. 41051. Suðurbraut - lækkað verð. i loium fengið í sölu góða endaíþ. á 1. hæð auk þílsk. í góðu fjölb. Hús klætt að utan. Verð 5,9 millj. 28895. Kaldakinn - m. bflsk. Nýkomin i einka- sölu sérl. skemmtil. ca 70 fm neðri sérhæð í góðu tvíb. auk ca 40 fm þílsk. Góð vinnuaðstað. Ahv. ca 3,5 millj. Byggsj. rfkisins. Verð 7,4 millj. 41607. Smárabarð - Hf. Nýkomin í einkasölu faileg 80 fm íb. á neðri hæð. Sérinng. Áhv. Byggsj. ríkisins til 40 ára 5,3 millj. Verð 7,2 millj. 41682. Vallarbarð - Hf. Nýkomin f einkasölu skemmtil. 3ja-4ra herþ. skemmtil. 90 fm ib. á efstu hæð í góðu fjölb. auk 30 fm í risi. Góður bílsk. Verð 8,7 millj. 41749. Sléttahraun - laus. Mjog faiieg so fm 3ja herb. íþ. á 3. hæð í nýviðgerðu fjölþ. Suð- ursv. Þvherþ. á hæðinni. Áhv. Byggsj. rfkisins til 40 ára 3,3 millj. Verð 6,3 millj. 25938. Álfaskeið - Hf. - frábær stað- setning. Nýkomin i sölu skemmtil. 3ja herþ. íb. auk herb. í kj. í góðu fjölb. Áhv. 3,4 millj. Verð 6 millj. 40829. Kaldakinn - sérhæð. Nykomin skemmtil. ca 80 fm 3ja-4ra herb. efri hæð í tvíb. Sérinng. Verð 5,6 millj. 40402. KeldUhvammur. Nýkomin góð 86,7 fm risib. á þessum fráb. útsýnlsst. Áhv. lang- tímalán ca 3 millj. Verð 4,9 millj. 35741. Úthlíð - Rvík. Nýkomln 1 einkasölu mjög falleg ca 85 fm fb. á þessum eftlrsótta stað. Nýtt elkarparket. Suðursv. Áhv. 3,7 mlllj. hús- br. Verð 6,9 mlllj. 40904. Hjallabraut 33 - eldri borgar- ar. Mjög falleg 75 fm íþ. á efstu hæð í I yftuh. Húsvörður og öll þjónusta við hend- ina. Áhv. hagst. lán. Verð 8,2 millj. 28553. Skúlaskeið - Hf. Frábært útsýni. Nýkomln í einkasölu mjög falleg og mikið end- urn. ca 65 fm efri hæð í tvíþýli, auk herb. f kj. Góð staðsetn. SJón er sögu ríkari. Áhv. hús- br. 4,1 m. V. 6,2 m. 16153. Brattakinn. Nýkomin mjög falleg ca 50 fm sérhæð í þríþ. Áhv. Byggsj. rík. ca 2,5 millj. Verð 4,7 millj. 40610. Hvammabraut. Nýkomin í einkasölu sérl. falleg 110 fm íb. á 1. hæð. Vandaðar innr. Suð- ursv. Áhv. 2,5 millj. Verð 8 millj. 41077. Tjarnarflöt - einb. Nýkomið í söiu séri. falleg ca 215 fm einþ. með innþ. bilskúr. 4-5 svefnherb. Rúmg. stofur og sólstofa. Fallega rækt. garður. Róleg og góð staðsetn.Verð 15,4 millj. 39793. Smáraflöt einb. - laust. isoiufaiiegt ca 180 fm einb. auk 32 fm bilsk. á þessum eft- irsótta stað. Arinn, fallega rækt. garður. Verð 14,4 millj. Lyklar á skrifst.39502 - 02. Aratún - parh. Nýkomið í einkasölu fal- legt 125 fm parh. auk ca 40 fm þilsk. Nýl. gólfefni. Hús nýviðg. að utan. Áhv. 6,8 millj. Verö 11,0 millj; 40612. Sérh. m. bílskúr - tvær íb. Ný- komin í einkasölu 151 fm efri sérh. og ris i tvíþ. auk 60 fm þílskúrs sem nýttur er sem iþ. I dag. Miklir mögul. Áhv. ca 5 millj. Skipti mögul. Verð 10,4 millj. 40440. Amames. Stórglæsil. stórt einþ. m. tvðf. bilsk. og sér lítilli aukaíb. Fráb. útsýni og staðs. Eign í sérfl. f. vandláta. HoltsbÚð - einb. Glæsil. tvíl. einb. m. stórum innb. bllsk. samtals ca" 280 fm. Fráb. útsýni og garður. Verð tilboð. 33789. Þrastarnes - einb. Nýkomið í einka- sölu sérl. fallegt og rúmg. tvil. einþ. m. innþ. bílsk. samtals ca 300 fm. Góð staðs. og rækt- aður garður. Verð 17,9 millj. 40500. Sigurhæð - einb. Nýkomið f einkasölu nýl. stórglæsil. tvfl. einb. m. bilsk. samtals 292 fm. 5 svefnh. Vönduð eign. Teikn. á skrifst. 18596. Smáraflöt - einb. Nýkomiðíeinkasölu mjög glæsil. og vel staðs. 195 fm einb. á einni hæð, auk 56 fm tvöf. bílsk. Róleg og góð staðs. 37686. Efstilundur - einb. Fallegt einl. einb. m. innb. bílskúr. ca 200 fm. Útsýni. Verð 13,9 millj. 33685. ÁsbÚð - raðh. Sérlega fallegt 245 fm endaraðh. m. innb. tvöf. bilskúr. Góð staðsetn. Suðurgarður. Verð 13,9 millj. 20216. HoltsbÚð - eínb. Glæsil. stórt tvíl. einb. á þessum vinsæla stað auk tvöf. þílsk. Arinn. Útsýni. Góð staðsetn. Verð: Tilboö. 33322. Hrísmóar - m. bílsk. Sérl. glæsileg ca 150 fm 4ra-5 herþ. íþ. á tveimur hæðum auk þílsk. Eikarþarket. Arinstofa. Fráþ. útsýni. Áhv. ca 5 millj. hagst lán. Verð 11,5 millj. 32237. Hrísmóar - 3ja-4ra herb. Mjög falleg 103 fm iþ. með sérinng. Stórar suður- sv. Útsýni. Stutt í alla þjónustu. Áhv. byggsj. 1,9 millj. Verð 7,9 millj. 38893. Brekkubyggð - raðh. - 2ja-3ja. Mjög fallegt ca 80 fm einl. raðh. á þessum vinsæla stað. Allt sér. Áhv. Byggsj. rik. ca 1,4 millj. 23548. Hrísmóar - 3ja. Nýkomin mjög falleg ca 85 fm íb. í nýviðg. fjölb. auk bílskýlis. Stórar suðursv. Áhv. 4,2 millj. hagst. lán. Verð 8,2 millj. 39536. HrísmÓar - 4ra. Nýkomin í sölu mjög falleg 130 fm íb. í nýviðg. fjölb. auk bílskúrs. 40 fm svalir. Þvottaherb. i íb. Útsýni. Áhv. byggsj. 2,4 millj. Verð 10,8 millj. 35256. Hrísmóar - 3ja. Nýkomin í elnkasölu falleg 90 fm Iþ. á 6. hæð í lyftuhúsi. Sérþv- herþ. Áhv. byggsj. og húsbr. 4,6 millj. Verð 8,3 millj. 21536. Langafit - 3ja herb. - laus. Fa«eg 85 fm 3ja herb. íb. i kj. Endurn. baðherb., nýl. flfsar á gólfum. Bílskplata. Áhv. 2,7 millj. Verð 5,3 millj. 18236. Ennfremur fjöldi eigna i Garðabæ á skrá, sem ekki eru auglýstar. Kaupendur athugið! Yfir 100 eignir á skrá í Garðabænum, m.a. yfir 40 einbýlishús. Leitið upplýsinga á skrifstofu. Kaupendur athugið! Yfir 100 eignir á skrá í Garðabænum, m.a. yfir 40 einbýlishús. Leitið upplýsinga á skrifstofu. ÖldUSlÓð - m. bílsk. Nýkomin í eínka- sölu 80 fm neðri sérh. auk.35 fm bílsk. Nýtt baðherb. o.fl. Allt sér. Áhv. 3,8 m. V. 7,9 m. 11732-02. Hraunstígur. Nýkomin mjög snyrtil. risíb. á þessum ról. stað. Mikið endurn. Áhv. hagst. lán ca 2,0 millj. Verð 5,4 millj. 16366. Grænakinn. Falleg ca 80 fm lítið niðurgr. íb. m. sérinng. í góðu húsi. Miklð endurn. eign. Verð 5,7 mlllj.'7057-02. Miðvangur. Nýkomin falleg ca 65 fm íb. á 3ju hæð í lyftuhúsi. Stórar suðursv. Fráb. útsýni. Áhv! Byggsj. rfk. 3,1 m. V. 5,7 m. Álfaskeið. Falleg 85 fm íb. á 2. hæð í góðu fjölb. Suðursv. Þvherb. á hæðinni. Park- et. Áhv. 4 miltj. húsbr. Lækkað verð 5,9 millj. 32277. AlfaSkeíð. Nýkomin skemmtil. 87 fm íb. á fyrstu hæð, auk 24 fm bllsk. Laus strax. Verð: Tilboð. 40535. ÖldUSlÓð - Sérh. Mjög falleg jarðhæð með sérinng. Mikið endurn. ib. Áhv. ByggsJ. rik. ca 2,8 millj. Verð 5,9-6,1 millj. 4161-02. HellÍSgata - Sérh. Nýkomin i einkasölu mjög snotur neðri hæð á þessum fráþæra stað. Hús og íþ. í toppstandi. Hagstæð lán ca 2,2 millj. Verð 5,8 millj.40384. Austurgata - Séltl. Nýkomin íeinkasölu mjög falleg miðhæð i góðu þríþ. Mikið endurn. eign. Góð staðsetn. í hjarta þæjarins. Hagstæð lán ca 3 millj. Verð 5,6 millj. 32836. Hellisgata - m. bílskúr. Giæsii. efri sérh. í nýl. þríþ. Vandaðar innr. Góður þílskúr. Fráþær staðsetn. Hagstæð lán ca 4 millj. Verð 8,5 millj. 40047. Arnarhraun. Nýkomin mjög falleg ca 90 fm íb. á jarðh. í litlu góðu fjölþ. Sérþvherþ. og sér verönd. Áhv. Byggsj. rik. ca 3,3 millj. Verð 6,4 millj. 33532. Suðurgata - Hf. Nýkomin mjög falleg 60 fm (þ. á jarðh. í góðu þríþ. Eignin var öll end- urn. f. ca 10 árum m.a. lagnir, gólfefni, gluggar o.fl. Allt sér. Áhv. húsbr. ca 2,6 millj. Verð 5,3 mlllj. 36962. Höfum fjölda af 3ja herb. íb. á skrá sem ekki eru auglýstar. 2ja herb. Meistaravellir - Rvík. Nýkomm (einká- sölu mjög falleg ca 60 fm ósamþ. íþ. á jarðh. I góðu fjðlb. Parket. Sér suðurgarður. Áhv. ca 2,5 millj. Verð 4,8 millj. 40892. Öldutún - Hf. - sérhæð. Nýkomfn í einkasölu skemmtil. ca 70 fm jarðhæð í góðu þríb. Hús klætt að utan. Allt sér. Verð 5,4 millj. 11559. Suðurvangur - laus. Nýkomin í eínka- sölu falleg íb. á efstu hæð í góðu fjölb. Góðar innr. Parket. Verð 5,9 millj. 41754. Arnarhraun 11 - laus strax. Mjög falleg ca 60 fm lítið niðurgr. íb. í góðu 5-íb. húsi. Parket. Áhv. hagst. langtfmalán ca 3,0 millj. Verð 5,3 millj. 26859. Hverfisgata - Hf. Góð ca 50 tm miðh. í tvíb. Góð staðs. I hjarta bæjarins. Áhv. lang- timal. ca 2,2 millj. Verð 3,7 millj. 22449-02. Hjallabraut. Nýkomin mjög falleg ca 70 fm íb. á 2. hæð í góðu fjölb. Stórar svalir. Sérþv- herþ. Laus fljótl. Verð 5,8 millj. 40668. Álfaskeið. Nýkomin mjög falleg 55 fm íb. á jarðh. I góðu fjölb. Eignin er nánast öll endurn. m.a. ný gólfefni, nýtt eldhús, hurðir, gler, póstar o.fl. Laus strax. Verð 5,2 millj. 40999. Laufvangur. i einkasölu falleg ca 65 fm íb. á 2. hæð. Nýl. skápar, parket og eldhús. Áhv. byggsj. rlk. 2,5 millj. Verð 5,8 millj. 41013. Garðavegur - Hf. Nýkomin mjög falleg 52 fm neðri sérhæð í tvíb. Parket. Góður garð- ur m. verönd. Áhv. 2,6 millj. hagst. lán. Verð 4.6 millj. 40204. Miðvangur 41 - Hf. M|ög falleg ca 60 fm íb. á 5. hæð l lyftuh. Sérinng. af svölum. Frá- bært útsýni. Laus strax. Verð 5,2 millj. Ath. höfum elnnig f leiri fb. á skrá i húsinu. 27991 - 02. Alfholt - Hf. Nýkomin I sölu mjög falleg ca 70 fm íþ. á 2. hæð í nýl. fjölb, Parket. Góð- ar innr. Suðursv. Fráb. útsýni. Áhv. húsbr. ca 3.7 millj. Verð 5,9-6,1 millj. 13684-02. Álfaskeið - m. bílskúr. Mikið endum. 45 fm íþ. á 2. hæð auk 25 fm bilsk. Nýl. eldh- innr., skápar, parket o.fl. Áhv. byggsj. ca 1,5 millj. Verð 5,4 millj. 26350. Míðvangur. Mjög falleg 65 fm ib. á 3. hæð I fjölb. Sérþvherb. Suðursv. Glæsil. útsýni. Hraunlóð. Verð 5,6 millj. 36214. '. Höfum fjölda af 2ja herb. íb. á skrá sem ekki eru auglýstar. Óvenjulegt eldhúsbord Hér má sjá eldhúsborð sem er nokkuð sérkennilega hannað og gæti kannski verið góð lausn þar sem þröngt er. Myndum skreytt svefnherbergi SUMIR eiga svo mikið af myndum að þær komast ekki fyrir á veggjum stof- unnar. Þá er gott úrræði að grípa til að hengja myndir á svefnherbergis- veggina, eins og hér hefur verið gert í ríkum mæli.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.